Блъсково общ. Провадия

Обща информация
 

Блъсково

 
 
 
1249
 
04457
 
17 920 (-168) 
 
16
 
0-49
Обяви за земеделска земя в Блъсково
Средни оценки
 
 
46
 
44
 
50

Арендатори в Блъсково

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
36
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 776 дка 
5805 (-173) от 6982 дка (+62) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6982 дка (-71)
Провадия5805 дка (-173)
Провадия422 дка (+43)
Провадия356 дка (+58)
Провадия119 дка (+10)
Провадия101 дка
Провадия92 дка
Провадия41 дка
Провадия26 дка (-9)
Провадия20 дка
61
2019
ХОЛДИНГ 14 692 дка (+109)  
65
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1563 дка 
4551 (-38) от 7814 дка (+163) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7814 дка (+163)
Провадия4551 дка (-38)
Провадия2399 дка (+172)
Провадия611 дка (+74)
Провадия219 дка
Провадия34 дка (-45)
61
2019
ХОЛДИНГ 14 692 дка (+109)  
58
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1720 дка 
2710 (+4) от 6878 дка (-54) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6878 дка (-54)
Провадия2710 дка (+4)
Провадия2333 дка (-11)
Провадия1211 дка (-47)
Провадия624 дка
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 440 дка 
2545 (+241) от 5284 дка (+1116) 
12 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5284 дка (+233)
ПровадияБлъсково2545 дка (+241)
ПровадияГрадинарово1088 дка (-39)
ПровадияКомарево730 дка
ПровадияХраброво230 дка
ПровадияКривня151 дка (+25)
ПровадияЧерноок127 дка (+1)
ПровадияЧерковна104 дка (-1)
ПровадияОвчага87 дка
ПровадияСлавейково81 дка (+6)
ПровадияСнежина75 дка
ПровадияРавна46 дка
ПровадияПровадия20 дка
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 404 дка 
783 (-18) от 1213 дка (+69) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1213 дка (+69)
Провадия783 дка (-18)
Провадия289 дка (+85)
Провадия141 дка (+2)
Комасационен фактор: 305 дка 
305 от 305 дка (-11) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна305 дка (-11)
Провадия305 дка (-11)
Комасационен фактор: 297 дка 
297 от 297 дка (+11) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна297 дка (+11)
Провадия297 дка (+11)
41
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 809 дка 
284 (+27) от 4854 дка 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4854 дка
Провадия2946 дка (-20)
Провадия944 дка (-2)
Провадия553 дка (-5)
Провадия284 дка (+27)
Провадия73 дка
Провадия54 дка
Комасационен фактор: 166 дка 
282 от 497 дка (+4) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна497 дка (+4)
Провадия282 дка (+4)
Провадия113 дка
Провадия102 дка
Комасационен фактор: 123 дка 
175 от 368 дка (+27) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна368 дка (+27)
Провадия175 дка
Провадия103 дка
Провадия90 дка (+27)
29
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 211 дка 
90 (+15) от 2326 дка (+859) 
11 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2326 дка (+280)
Провадия735 дка (+14)
Провадия579 дка
Провадия209 дка (+199)
Провадия178 дка (+13)
Провадия171 дка (+23)
Провадия153 дка (+5)
Провадия90 дка (+15)
Провадия74 дка
Провадия60 дка
Провадия45 дка
Провадия32 дка (+11)
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1257 дка 
75 (-23) от 7541 дка (-71) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7541 дка (-71)
Провадия3021 дка (+7)
Провадия2949 дка (+53)
Провадия644 дка (+2)
Провадия574 дка (-110)
Провадия278 дка
Провадия75 дка (-23)
46
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1206 дка 
31 от 7234 дка (-80) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7234 дка (-111)
Провадия4810 дка (-43)
Провадия944 дка (+2)
Провадия725 дка (-70)
Провадия409 дка
Провадия315 дка
Провадия31 дка
Комасационен фактор: 29 дка 
0 от 29 дка (-1433)
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна29 дка
Провадия29 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Блъсково общ. Провадия обл. Варна Страна Холдинг
36
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 776 дка 
5805 (-173) от 6982 дка (+62) 
Провадия: 10 Варна: 54 Страна: 1141
61
2019
ХОЛДИНГ 14 692 дка (+109)  
Страна: 78
65
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1563 дка 
4551 (-38) от 7814 дка (+163) 
Провадия: 7 Варна: 46 Страна: 961
61
2019
ХОЛДИНГ 14 692 дка (+109)  
Страна: 78
58
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1720 дка 
2710 (+4) от 6878 дка (-54) 
Провадия: 11 Варна: 56 Страна: 1158
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 440 дка 
2545 (+241) от 5284 дка (+1116) 
Провадия: 18 Варна: 87 Страна: 1588
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 404 дка 
783 (-18) от 1213 дка (+69) 
Провадия: 38 Варна: 237 Страна: 4498
Комасационен фактор: 305 дка 
305 от 305 дка (-11) 
Провадия: 48 Варна: 387 Страна: 9698
Комасационен фактор: 297 дка 
297 от 297 дка (+11) 
Провадия: 49 Варна: 391 Страна: 9833
41
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 809 дка 
284 (+27) от 4854 дка 
Провадия: 19 Варна: 96 Страна: 1756
Комасационен фактор: 166 дка 
282 от 497 дка (+4) 
Провадия: 43 Варна: 327 Страна: 7405
Комасационен фактор: 123 дка 
175 от 368 дка (+27) 
Провадия: 47 Варна: 364 Страна: 8798
29
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 211 дка 
90 (+15) от 2326 дка (+859) 
Провадия: 32 Варна: 168 Страна: 3096
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1257 дка 
75 (-23) от 7541 дка (-71) 
Провадия: 8 Варна: 48 Страна: 1026
46
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1206 дка 
31 от 7234 дка (-80) 
Провадия: 9 Варна: 52 Страна: 1091
0 от 0 дка (+80)
Провадия: 74 Варна: 585 Страна: 14555
Комасационен фактор: 29 дка 
0 от 29 дка (-1433)
Провадия: 71 Варна: 552 Страна: 14251
0 от 0 дка (+25)
Провадия: 75 Варна: 586 Страна: 14556

Ренти на арендаторите в Блъсково

Бели петна, бели петна за община Провадия, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Ана Николаева Савова Михалева

Цени на земеделската земя по обяви в Блъсково

5 юни 2023 г.
29 септември 2021 г.
5 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Провадия (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Блъсково по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
844
511
353
Ана Николаева Савова Михалева
3
2269
500
1017
928

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
9284104144
128143202175
165120232129
Ана Николаева Савова Михалева
55504136
241
597095
336301307189
243255231195

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
171
343
364
Ана Николаева Савова Михалева
14 171
106
189
186
210

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
3
14
14
Ана Николаева Савова Михалева
902
17
40
36

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
67497063713469206982
81777832713876517814
81247676724269326878
Ана Николаева Савова Михалева23412785317741685284
223237108811441213
290294320316305
41315305286297
45374498386448544854
205314351493497
37174237341368
9991241126514672326
75509576127541
81367684243273147234
378458
1054146229
83518376
Общо49 64250 48439 64849 49851 622

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
58646064604759785805
54465304411945894551
35013262313227062710
Ана Николаева Савова Михалева14011747225423042545
772801783
290294320316305
41315305286297
223219285257284
205210278278282
113149175175
5353507590
759875
3331
378458
241246
77
Общо17 75318 36017 71117 86317 933

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
36
65
58
Ана Николаева Савова Михалева
41
29
46

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
36
65
58
Ана Николаева Савова Михалева
41
29
46

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Блъсково (Провадия)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.