Градинарово общ. Провадия

Обща информация
 

Градинарово

 
 
 
810
 
17508
 
11 553  (+349) 
 
14
 
50-99
 
Обяви за земеделска земя в Градинарово
Средни оценки
 
 
53
 
44
 
50

Арендатори в Градинарово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
79
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 2900 дка 
4833 (+136) от 26 104 дка (+3460) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна26 104 дка (+3460)
Провадия6577 дка (-386)
Провадия5191 дка (+30)
Провадия4833 дка (+136)
Провадия3653 дка (+3653)
Провадия2379 дка (-1)
Провадия1862 дка (+71)
Провадия871 дка (-6)
Провадия637 дка (-37)
Провадия101 дка
57
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 749 дка 
1735 (+30) от 2248 дка (+59) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2248 дка (+59)
Провадия1735 дка (+30)
Провадия499 дка (+15)
Провадия14 дка (+14)
61
2019
ХОЛДИНГ 14 692 дка (+109)  
58
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1720 дка 
1211 (-47) от 6878 дка (-54) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6878 дка (-54)
Провадия2710 дка (+4)
Провадия2333 дка (-11)
Провадия1211 дка (-47)
Провадия624 дка
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 440 дка 
1088 (-39) от 5284 дка (+1116) 
12 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5284 дка (+1116)
ПровадияБлъсково2545 дка (+241)
ПровадияГрадинарово1088 дка (-39)
ПровадияКомарево730 дка (+730)
ПровадияХраброво230 дка
ПровадияКривня151 дка (+25)
ПровадияЧерноок127 дка (+1)
ПровадияЧерковна104 дка (-1)
ПровадияОвчага87 дка (+87)
ПровадияСлавейково81 дка (+6)
ПровадияСнежина75 дка
ПровадияРавна46 дка (+46)
ПровадияПровадия20 дка (+20)
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 513 дка 
1008 (+132) от 2050 дка (+598) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2050 дка (+598)
Провадия1008 дка (+132)
Провадия743 дка (+478)
Провадия156 дка (+3)
Провадия143 дка (-15)
61
2019
ХОЛДИНГ 14 692 дка (+109)  
65
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1563 дка 
611 (+74) от 7814 дка (+163) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7814 дка (+163)
Провадия4551 дка (-38)
Провадия2399 дка (+172)
Провадия611 дка (+74)
Провадия219 дка
Провадия34 дка (-45)
36
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 776 дка 
422 (+43) от 6982 дка (+62) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6982 дка (+62)
Провадия5805 дка (-173)
Провадия422 дка (+43)
Провадия356 дка (+58)
Провадия119 дка (+10)
Провадия101 дка
Провадия92 дка (+92)
Провадия41 дка (+41)
Провадия26 дка (-9)
Провадия20 дка
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1801 дка 
235 (+58) от 16 207 дка (+2528) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 209 дка (-470)
Провадия5693 дка (+257)
Провадия4978 дка (-42)
Ветрино1315 дка (-89)
Провадия710 дка (-737)
Провадия235 дка (+58)
Провадия190 дка (+22)
Провадия68 дка (+61)
Провадия20 дка
Област: Шумен2998 дка (+2998)
Каспичан2998 дка (+2998)
30
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 211 дка 
171 (+23) от 2326 дка (+859) 
11 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2326 дка (+859)
Провадия735 дка (+14)
Провадия579 дка (+579)
Провадия209 дка (+199)
Провадия178 дка (+13)
Провадия171 дка (+23)
Провадия153 дка (+5)
Провадия90 дка (+15)
Провадия74 дка
Провадия60 дка
Провадия45 дка
Провадия32 дка (+11)
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 231 дка 
132 от 922 дка (+450) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна636 дка (+164)
Провадия406 дка (+406)
Провадия132 дка
Провадия98 дка (-242)
Област: Шумен286 дка (+286)
Каспичан286 дка (+286)
Комасационен фактор: 71 дка 
57 (+57) от 212 дка (+90) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна212 дка (+90)
Провадия122 дка
Провадия57 дка (+57)
Провадия33 дка (+33)
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
50 (-61) от 15 194 дка (+218) 
7 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 994 дка (+249)
Провадия5384 дка (-33)
Провадия5035 дка (+12)
Ветрино2041 дка (+200)
Дългопол1424 дка (+131)
Провадия60 дка
Провадия50 дка (-61)
Област: Шумен1200 дка (-31)
Каспичан1200 дка (-31)
Комасационен фактор: 29 дка 
0 от 29 дка (-1433)
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна29 дка (+29)
Провадия29 дка (+29)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Градинарово общ. Провадия обл. Варна Страна Холдинг
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
79
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 2900 дка 
4833 (+136) от 26 104 дка (+3460) 
Провадия: 1 Варна: 3 Страна: 82
57
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 749 дка 
1735 (+30) от 2248 дка (+59) 
Провадия: 34 Варна: 173 Страна: 3181
61
2019
ХОЛДИНГ 14 692 дка (+109)  
Страна: 80
58
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1720 дка 
1211 (-47) от 6878 дка (-54) 
Провадия: 11 Варна: 56 Страна: 1162
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 440 дка 
1088 (-39) от 5284 дка (+1116) 
Провадия: 18 Варна: 87 Страна: 1598
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 513 дка 
1008 (+132) от 2050 дка (+598) 
Провадия: 36 Варна: 182 Страна: 3366
61
2019
ХОЛДИНГ 14 692 дка (+109)  
Страна: 80
65
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1563 дка 
611 (+74) от 7814 дка (+163) 
Провадия: 7 Варна: 46 Страна: 968
36
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 776 дка 
422 (+43) от 6982 дка (+62) 
Провадия: 10 Варна: 54 Страна: 1143
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1801 дка 
235 (+58) от 16 207 дка (+2528) 
Провадия: 4 Варна: 18 Страна: 245
30
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 211 дка 
171 (+23) от 2326 дка (+859) 
Провадия: 32 Варна: 168 Страна: 3112
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 231 дка 
132 от 922 дка (+450) 
Провадия: 41 Варна: 297 Страна: 5259
Комасационен фактор: 71 дка 
57 (+57) от 212 дка (+90) 
Провадия: 52 Варна: 434 Страна: 11432
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
50 (-61) от 15 194 дка (+218) 
Провадия: 5 Варна: 16 Страна: 281
Комасационен фактор: 29 дка 
0 от 29 дка (-1433)
Провадия: 71 Варна: 552 Страна: 14395
0 от 0 дка (-1164)
Провадия: 78 Варна: 589 Страна: 14703

Ренти на арендаторите в Градинарово

Бели петна за община Провадия, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по годиниГрадинарово

Арендатор
Ана Николаева Савова Михалева

Ренти за община Провадия (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Градинарово

3
2
2575 лв./дка
2575 лв./дка
1950 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
9 септември 2022 г.230017Тук
13 юли 2022 г.285015,2Тук

Средни цени на земеделската земя в община Провадия (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Градинарово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
718
744
353
Ана Николаева Савова Михалева
511
844
500
969
619

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
257262301291
6793290186
165120232129
Ана Николаева Савова Михалева
128143202175
9284104144
597095
204178237192
937162116

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
405
249
364
Ана Николаева Савова Михалева
343
171
189
199
188

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
43
27
14
Ана Николаева Савова Михалева
14
3
17
34
11

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
20 10020 22621 24722 64426 104
14881512236221892248
81247676724269326878
Ана Николаева Савова Михалева23412785317741685284
10109614522050
81777832713876517814
67497063713469206982
17 02816 95217 17913 67916 207
9991241126514672326
308314307472922
122212
15 49915 09114 87714 97615 194
1054146229
61855021
Общо88 05287 18583 02482 67292 250

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
21522168500746974833
1014994182417051735
12451295124212581211
Ана Николаева Савова Михалева51953358411271088
9328761008
500537611
467463544379422
2921184177235
148152152148171
132132
57
12714414411150
328647
58104669
Общо11 83911 08611 11311 14711 553

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
79
57
58
Ана Николаева Савова Михалева
65
36
30
49

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
79
57
58
Ана Николаева Савова Михалева
65
36
30
49

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Градинарово (Провадия)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.