Аспарухово общ. Дългопол

Обща информация
 

Аспарухово

 
 
 
543
 
00789
 
6555  (+45) 
 
18
 
50-99
 
Обяви за земеделска земя в Аспарухово
Средни оценки
 
 
46
 
50
 
50

Арендатори в Аспарухово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
1424 (+131) от 15 194 дка (+218) 
7 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 994 дка (+249)
Провадия5384 дка (-33)
Провадия5035 дка (+12)
Ветрино2041 дка (+200)
Дългопол1424 дка (+131)
Провадия60 дка
Провадия50 дка (-61)
Област: Шумен1200 дка (-31)
Каспичан1200 дка (-31)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 164 дка 
812 (+112) от 983 дка (-292) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна983 дка (-292)
Дългопол812 дка (+112)
Дългопол77 дка (-122)
Дългопол28 дка (+28)
Дългопол28 дка (-325)
Дългопол23 дка
Дългопол15 дка (+15)
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 576 дка 
691 (+54) от 5763 дка (+360) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5763 дка (+360)
Дългопол2288 дка (+318)
Дългопол1020 дка (+8)
Дългопол691 дка (+54)
Дългопол518 дка (+518)
Дългопол415 дка (-651)
Дългопол318 дка (+78)
Провадия216 дка (+216)
Дългопол149 дка (-116)
Дългопол99 дка (-114)
Дългопол49 дка (+49)
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 199 дка 
660 (-359) от 1196 дка (-150) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1196 дка (-150)
ДългополАспарухово660 дка (-359)
ДългополДългопол190 дка
ДългополБоряна137 дка
ДългополЦонево135 дка (+135)
ДългополКомунари59 дка (+59)
ДългополСладка вода15 дка (+15)
62
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 984 дка 
649 (-193) от 5906 дка (-224) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5906 дка (-224)
Дългопол4573 дка (-492)
Дългопол649 дка (-193)
Дългопол458 дка (+447)
Дългопол202 дка
Дългопол14 дка (+14)
Дългопол10 дка
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 345 дка 
510 (+70) от 1035 дка (+11) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1035 дка (+11)
Дългопол510 дка (+70)
Дългопол507 дка (-59)
Дългопол18 дка
54
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 745 дка 
479 (-514) от 5960 дка (-536) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5960 дка (-536)
Дългопол2921 дка (+115)
Дългопол1740 дка (-30)
Дългопол571 дка (+5)
Дългопол479 дка (-514)
Дългопол122 дка
Дългопол67 дка
Дългопол36 дка (-125)
Дългопол24 дка (+13)
Комасационен фактор: 355 дка 
355 (+355) от 355 дка (+81) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна355 дка (+355)
Дългопол355 дка (+355)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 688 дка 
290 (+290) от 4815 дка (+2586) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4815 дка (+2586)
Дългопол1581 дка (+1581)
Дългопол1400 дка (+639)
Дългопол839 дка (+245)
Дългопол599 дка (-83)
Дългопол290 дка (+290)
Дългопол56 дка (-25)
Дългопол50 дка (-61)
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 267 дка 
225 (-52) от 534 дка (-37) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна534 дка (-37)
Дългопол309 дка (+15)
Дългопол225 дка (-52)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 345 дка 
215 (+4) от 3797 дка (-80) 
11 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3797 дка (-80)
Дългопол2532 дка (-134)
Дългопол287 дка (+92)
Дългопол284 дка (-25)
Дългопол215 дка (+4)
Дългопол151 дка (-9)
Дългопол120 дка (-2)
Дългопол84 дка (-1)
Дългопол76 дка (-2)
Дългопол17 дка (+1)
Дългопол17 дка (-3)
Дългопол14 дка (-1)
Комасационен фактор: 163 дка 
163 (+163) от 163 дка (+37) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна163 дка (+163)
Дългопол163 дка (+163)
49
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 701 дка 
98 от 5606 дка (+1105) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5606 дка (+1105)
Дългопол2947 дка (+919)
Дългопол1799 дка (+2)
Дългопол301 дка (+13)
Дългопол154 дка (-11)
Дългопол152 дка (+27)
Дългопол142 дка (+142)
Дългопол98 дка
Дългопол13 дка (+13)
Комасационен фактор: 150 дка 
82 от 299 дка (+82) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна299 дка (+82)
Дългопол217 дка
Дългопол82 дка (+82)
24
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 937 дка 
0 от 5623 дка (-423)
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5623 дка (-423)
Дългопол5413 дка (-409)
Дългопол66 дка (-15)
Дългопол63 дка (+2)
Дългопол46 дка (-1)
Дългопол26 дка
Дългопол9 дка
44
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1173 дка 
0 от 7038 дка (+315)
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7038 дка (+315)
Дългопол2796 дка (+328)
Дългопол2682 дка (-94)
Дългопол710 дка (-41)
Дългопол515 дка
Дългопол252 дка (+131)
Дългопол83 дка (-9)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Аспарухово общ. Дългопол обл. Варна Страна
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
1424 (+131) от 15 194 дка (+218) 
Дългопол: 20 Варна: 16 Страна: 281
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 164 дка 
812 (+112) от 983 дка (-292) 
Дългопол: 24 Варна: 256 Страна: 5074
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 576 дка 
691 (+54) от 5763 дка (+360) 
Дългопол: 8 Варна: 78 Страна: 1464
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 199 дка 
660 (-359) от 1196 дка (-150) 
Дългопол: 21 Варна: 238 Страна: 4561
62
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 984 дка 
649 (-193) от 5906 дка (-224) 
Дългопол: 5 Варна: 75 Страна: 1409
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 345 дка 
510 (+70) от 1035 дка (+11) 
Дългопол: 23 Варна: 252 Страна: 4937
54
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 745 дка 
479 (-514) от 5960 дка (-536) 
Дългопол: 4 Варна: 73 Страна: 1397
Комасационен фактор: 355 дка 
355 (+355) от 355 дка (+81) 
Дългопол: 37 Варна: 368 Страна: 9037
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 688 дка 
290 (+290) от 4815 дка (+2586) 
Дългопол: 11 Варна: 97 Страна: 1780
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 267 дка 
225 (-52) от 534 дка (-37) 
Дългопол: 32 Варна: 316 Страна: 7196
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 345 дка 
215 (+4) от 3797 дка (-80) 
Дългопол: 12 Варна: 122 Страна: 2189
Комасационен фактор: 163 дка 
163 (+163) от 163 дка (+37) 
Дългопол: 43 Варна: 465 Страна: 12324
49
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 701 дка 
98 от 5606 дка (+1105) 
Дългопол: 7 Варна: 83 Страна: 1507
Комасационен фактор: 150 дка 
82 от 299 дка (+82) 
Дългопол: 39 Варна: 390 Страна: 9913
24
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 937 дка 
0 от 5623 дка (-423)
Дългопол: 6 Варна: 82 Страна: 1503
0 от 0 дка (-263)
Дългопол: 53 Варна: 602 Страна: 14716
44
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1173 дка 
0 от 7038 дка (+315)
Дългопол: 2 Варна: 53 Страна: 1129
0 от 0 дка
Дългопол: 54 Варна: 603 Страна: 14717

Ренти на арендаторите в Аспарухово

Бели петна за община Дългопол, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по годиниАспарухово

Арендатор
Биоенерком ЕООД

Ренти за община Дългопол (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Аспарухово

21
10
942 лв./дка
900 лв./дка
1200 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
15 юни 2022 г.10002,2Тук
12 април 2022 г.14006Тук
30 март 2022 г.9008,6Тук
25 март 2022 г.90021Тук
15 март 2022 г.69943Тук
15 март 2022 г.79942Тук
15 март 2022 г.89943Тук
15 март 2022 г.89942Тук
5 октомври 2021 г.110020Тук
30 август 2021 г.8208,6Тук

Средни цени на земеделската земя в община Дългопол (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Аспарухово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
969
1141
Биоенерком ЕООД
404
368
867
594
668
19

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
204178237192
185159142186
Биоенерком ЕООД
308300324149
96113225118
2081061182
55465595
138169221142
74906922

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
199
163
Биоенерком ЕООД
369
321
209
159
213
1159

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
34
57
5
Биоенерком ЕООД20
11
53
57
7

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
15 49915 09114 87714 97615 194
6155402226311275983
57055873507654035763
Биоенерком ЕООД26982384156413461196
10 1046752568361305906
11073214150010241035
66155865625864965960
591274355
429885170822294815
309289511571534
27283154348238773797
139301126163
52045870636345015606
175140212217299
65356378605860465623
363909646
53455841590467237038
189
Общо69 29967 55962 87360 81464 267

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
12661005115412931424
178510351097700812
8361196695637691
Биоенерком ЕООД6536925951019660
252475842649
36440510
837944875993479
355
290
254277225
136188226211215
280163
732262199898
82
142111
363909646
101
51
Общо64956586627265106653

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
49
42
Биоенерком ЕООД
62
54
49
24
44

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
49
42
Биоенерком ЕООД
62
54
49
24
44

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Аспарухово (Дългопол)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.