Гроздьово общ. Долни чифлик

Обща информация
 

Гроздьово

 
 
2330
 
17912
 
10 894  (-126) 
 
14
 
0-49
 
Обяви за земеделска земя в Гроздьово
Средни оценки
 
 
57
 
51
 
50

Арендатори в Гроздьово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
63
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1416 дка 
3502 (+239) от 12 746 дка (+848) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 746 дка (+848)
Аврен4008 дка (+176)
Долни чифлик3502 дка (+239)
Аврен1507 дка (-11)
Долни чифлик1258 дка
Долни чифлик1175 дка (+465)
Аврен719 дка
Долни чифлик343 дка
Провадия156 дка
Долни чифлик78 дка (-21)
46
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1244 дка 
2865 (-54) от 13 686 дка (-283) 
11 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен8149 дка (+45)
Никола Козлево6483 дка (-457)
Никола Козлево1523 дка (+380)
Нови пазар122 дка (+122)
Нови пазар21 дка
Област: Варна4316 дка (-256)
Долни чифлик2865 дка (-54)
Долни чифлик1451 дка (-202)
Област: Добрич1221 дка (-72)
Тервел944 дка (+4)
Тервел110 дка
Тервел107 дка
Тервел32 дка (-76)
Тервел28 дка
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
1756 (+373) от 12 733 дка (+772) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 733 дка (+772)
Аврен2565 дка (+500)
Аврен1871 дка (-111)
Долни чифлик1756 дка (+373)
Долни чифлик1598 дка (+69)
Долни чифлик1396 дка (-3)
Долни чифлик1200 дка (-131)
Долни чифлик783 дка (+55)
Долни чифлик519 дка (-53)
Аврен387 дка (+34)
Долни чифлик368 дка (+61)
Аврен173 дка (-22)
Аврен117 дка
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 386 дка 
1010 (+805) от 1542 дка (+960) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1542 дка (+960)
Долни чифликГроздьово1010 дка (+805)
Долни чифликНова Шипка372 дка (+372)
Долни чифликБулаир133 дка (-217)
Долни чифликГолица27 дка
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
825 (-463) от 3781 дка (-952) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3781 дка (-952)
Аврен1596 дка (-408)
Долни чифлик825 дка (-463)
Долни чифлик587 дка (+1)
Аврен321 дка (-35)
Долни чифлик148 дка (+1)
Долни чифлик137 дка (-73)
Долни чифлик135 дка
Долни чифлик32 дка (+25)
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 575 дка 
370 от 1149 дка (-751) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1149 дка (-751)
Долни чифлик779 дка
Долни чифлик370 дка (-751)
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
59
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
315 (+97) от 9890 дка (-1331) 
29 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7345 дка (-2319)
Шумен1477 дка (-55)
Хитрино1284 дка (-481)
Шумен1212 дка (-417)
Хитрино991 дка (-699)
Шумен501 дка
Хитрино376 дка (-10)
Шумен358 дка (-398)
Хитрино280 дка (+280)
Шумен203 дка (-126)
Хитрино177 дка (+17)
Хитрино155 дка (-46)
Шумен130 дка (-24)
Шумен116 дка (+46)
Шумен44 дка (-368)
Шумен41 дка (-38)
Област: Варна2545 дка (+988)
Аврен442 дка (+442)
Долни чифлик315 дка (+97)
Аврен256 дка (+224)
Аврен237 дка (-30)
Аврен216 дка (+24)
Аврен211 дка (+121)
Девня200 дка
Аврен173 дка (-1)
Аврен159 дка (+45)
Аврен152 дка (+11)
Аврен94 дка
Долни чифлик48 дка (+13)
Аврен27 дка (+27)
Аврен15 дка (+15)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 136 дка 
275 от 949 дка (+515) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна949 дка (+515)
Долни чифлик291 дка (+291)
Долни чифлик275 дка
Аврен117 дка (+117)
Дългопол98 дка (+98)
Долни чифлик84 дка
Долни чифлик65 дка (-10)
Аврен19 дка (+19)
27
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 822 дка 
152 (-11) от 3288 дка (-96) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3288 дка (-96)
Дългопол2197 дка (+36)
Дългопол874 дка (-186)
Долни чифлик152 дка (-11)
Дългопол65 дка (+65)
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 2260 дка 
87 (+5) от 6780 дка (-23) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6780 дка (-23)
Долни чифлик6584 дка (-25)
Долни чифлик109 дка (-3)
Долни чифлик87 дка (+5)
62
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 984 дка 
0 от 5906 дка (-224)
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5906 дка (-224)
Дългопол4573 дка (-492)
Дългопол649 дка (-193)
Дългопол458 дка (+447)
Дългопол202 дка
Дългопол14 дка (+14)
Дългопол10 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Гроздьово общ. Долни чифлик обл. Варна Страна Холдинг
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
Страна: 84
63
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1416 дка 
3502 (+239) от 12 746 дка (+848) 
Долни чифлик: 4 Варна: 20 Страна: 394
46
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1244 дка 
2865 (-54) от 13 686 дка (-283) 
Долни чифлик: 9 Варна: 113 Страна: 355
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 72
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
1756 (+373) от 12 733 дка (+772) 
Долни чифлик: 1 Варна: 21 Страна: 396
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 386 дка 
1010 (+805) от 1542 дка (+960) 
Долни чифлик: 16 Варна: 212 Страна: 3989
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 72
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
825 (-463) от 3781 дка (-952) 
Долни чифлик: 14 Варна: 123 Страна: 2200
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
Страна: 84
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 575 дка 
370 от 1149 дка (-751) 
Долни чифлик: 22 Варна: 244 Страна: 4667
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
Страна: 26
59
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
315 (+97) от 9890 дка (-1331) 
Долни чифлик: 26 Варна: 161 Страна: 670
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 136 дка 
275 от 949 дка (+515) 
Долни чифлик: 23 Варна: 260 Страна: 5175
27
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 822 дка 
152 (-11) от 3288 дка (-96) 
Долни чифлик: 37 Варна: 134 Страна: 2449
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 2260 дка 
87 (+5) от 6780 дка (-23) 
Долни чифлик: 2 Варна: 60 Страна: 1180
62
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 984 дка 
0 от 5906 дка (-224)
Долни чифлик: 48 Варна: 75 Страна: 1409
0 от 0 дка
Долни чифлик: 52 Варна: 598 Страна: 14712
0 от 0 дка
Долни чифлик: 53 Варна: 599 Страна: 14713
0 от 0 дка
Долни чифлик: 54 Варна: 600 Страна: 14714

Ренти на арендаторите в Гроздьово

Бели петна за община Долни чифлик, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по годиниГроздьово

Арендатор
Лесос ЕООД

Ренти за община Долни чифлик (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Гроздьово

9
4
1475 лв./дка
1400 лв./дка
1374 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
16 февруари 2022 г.145038Тук
1 януари 2022 г.185070Тук
3 ноември 2021 г.134915Тук
5 август 2021 г.125012Тук

Средни цени на земеделската земя в община Долни чифлик (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Гроздьово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
807
247
1405
Лесос ЕООД
1094
228
650
404
3817
302

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
296265327210
15816020180
335
Лесос ЕООД75187
228332385352
328265119113
787796105
308300324149
212203282439
10515439

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
261
325
239
Лесос ЕООД
322
494
161
369
115
127

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
35
17
10
Лесос ЕООД
19
11

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
968811 15912 93011 89812 746
17 76515 18313 54613 96913 686
4216937010 94111 96112 733
Лесос ЕООД5821542
10 9396625608347333781
1891105119001149
13668723986611 2219890
434949
39023589349333843288
71427196681568036780
10 1046752568361305906
3817
604
436
Общо69 54370 92470 40873 01572 450

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
24313160349032633502
35853666318129192865
554981141813831756
Лесос ЕООД2051010
2051154413201288825
11738251121370
218315
275275
212042163152
848287
314
2023
508
350
Общо11 17310 89410 67410 91711 157

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
63
46
67
Лесос ЕООД
77
59
27
62

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
63
46
67
Лесос ЕООД
77
59
27
62

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Гроздьово (Долни чифлик)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.