Пчелник общ. Долни чифлик

Обща информация
 

Пчелник

 
 
1571
 
58921
 
6482 (+31) 
 
19
 
0-49
Обяви за земеделска земя в Пчелник
Средни оценки
 
 
62
 
51
 
50

Арендатори в Пчелник

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
73
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 552 дка 
1379 (+74) от 8279 дка (+19) 
15 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8279 дка (+19)
Долни чифлик1576 дка (-19)
Долни чифлик1379 дка (+74)
Аврен1162 дка (-36)
Долни чифлик738 дка (-17)
Белослав654 дка (+156)
Долни чифлик606 дка (+6)
Долни чифлик576 дка (+10)
Аврен509 дка (+47)
Аврен441 дка (+10)
Долни чифлик203 дка (+13)
Аврен181 дка (+1)
Долни чифлик81 дка (-38)
Долни чифлик76 дка (-191)
Белослав58 дка (+3)
Долни чифлик39 дка
50
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 832 дка 
1307 (+5) от 6655 дка (-102) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6655 дка (-201)
Долни чифлик3669 дка (-35)
Долни чифлик1307 дка (+5)
Долни чифлик1096 дка (-172)
Долни чифлик226 дка
Долни чифлик207 дка (+1)
Аврен73 дка
Долни чифлик51 дка
Долни чифлик26 дка
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
63
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1416 дка 
1175 (+465) от 12 746 дка (+848) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 746 дка (+848)
Аврен4008 дка (+176)
Долни чифлик3502 дка (+239)
Аврен1507 дка (-11)
Долни чифлик1258 дка
Долни чифлик1175 дка (+465)
Аврен719 дка
Долни чифлик343 дка
Провадия156 дка
Долни чифлик78 дка (-21)
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
783 (+55) от 12 733 дка (+772) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 733 дка (+772)
Аврен2565 дка (+500)
Аврен1871 дка (-111)
Долни чифлик1756 дка (+373)
Долни чифлик1598 дка (+69)
Долни чифлик1396 дка (-3)
Долни чифлик1200 дка (-131)
Долни чифлик783 дка (+55)
Долни чифлик519 дка (-53)
Аврен387 дка (+34)
Долни чифлик368 дка (+61)
Аврен173 дка (-22)
Аврен117 дка
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 575 дка 
779 от 1149 дка (-751) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1149 дка (-751)
Долни чифлик779 дка
Долни чифлик370 дка (-751)
54
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 291 дка 
552 (+89) от 581 дка (+118) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна581 дка (+89)
Долни чифликПчелник552 дка (+89)
Долни чифликВенелин29 дка
Комасационен фактор: 358 дка 
358 от 358 дка (+73) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна358 дка (+73)
Долни чифлик358 дка (+73)
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 296 дка 
228 (+37) от 1482 дка (+422) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1482 дка (+70)
Долни чифлик753 дка (-22)
Долни чифлик228 дка (+37)
Долни чифлик182 дка
Долни чифлик170 дка
Бяла149 дка (+55)
Комасационен фактор: 192 дка 
192 от 192 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна192 дка (+1)
Долни чифлик192 дка (+1)
Комасационен фактор: 172 дка 
172 от 172 дка (+4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна172 дка (+4)
Долни чифлик172 дка (+4)
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
135 от 3781 дка (-952) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3781 дка (-952)
Аврен1596 дка (-408)
Долни чифлик825 дка (-463)
Долни чифлик587 дка (+1)
Аврен321 дка (-35)
Долни чифлик148 дка (+1)
Долни чифлик137 дка (-73)
Долни чифлик135 дка
Долни чифлик32 дка (+25)
49
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2057 дка 
72 (+18) от 6171 дка (+9) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6171 дка (+9)
Долни чифлик5972 дка (-9)
Долни чифлик127 дка
Долни чифлик72 дка (+18)
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 136 дка 
65 (-10) от 949 дка (+515) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна949 дка (-10)
Долни чифлик291 дка
Долни чифлик275 дка
Аврен117 дка
Дългопол98 дка
Долни чифлик84 дка
Долни чифлик65 дка (-10)
Аврен19 дка
Категория: 4.71 / 31% 
Комасационен фактор: 749 дка 
0 от 1498 дка (+13)
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1498 дка (+13)
Долни чифлик1358 дка (+13)
Долни чифлик140 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Пчелник общ. Долни чифлик обл. Варна Страна Холдинг
73
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 552 дка 
1379 (+74) от 8279 дка (+19) 
Долни чифлик: 7 Варна: 39 Страна: 881
50
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 832 дка 
1307 (+5) от 6655 дка (-102) 
Долни чифлик: 3 Варна: 64 Страна: 1210
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
Страна: 82
63
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1416 дка 
1175 (+465) от 12 746 дка (+848) 
Долни чифлик: 4 Варна: 20 Страна: 393
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 70
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
783 (+55) от 12 733 дка (+772) 
Долни чифлик: 1 Варна: 21 Страна: 395
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
Страна: 82
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 575 дка 
779 от 1149 дка (-751) 
Долни чифлик: 22 Варна: 244 Страна: 4637
54
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 291 дка 
552 (+89) от 581 дка (+118) 
Долни чифлик: 24 Варна: 307 Страна: 6764
Комасационен фактор: 358 дка 
358 от 358 дка (+73) 
Долни чифлик: 27 Варна: 366 Страна: 8910
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 296 дка 
228 (+37) от 1482 дка (+422) 
Долни чифлик: 20 Варна: 219 Страна: 4046
Комасационен фактор: 192 дка 
192 от 192 дка (+1) 
Долни чифлик: 32 Варна: 447 Страна: 11672
Комасационен фактор: 172 дка 
172 от 172 дка (+4) 
Долни чифлик: 33 Варна: 460 Страна: 12046
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 70
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
135 от 3781 дка (-952) 
Долни чифлик: 14 Варна: 123 Страна: 2190
49
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2057 дка 
72 (+18) от 6171 дка (+9) 
Долни чифлик: 6 Варна: 71 Страна: 1331
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 136 дка 
65 (-10) от 949 дка (+515) 
Долни чифлик: 23 Варна: 260 Страна: 5141
0 от 0 дка (-1273)
Долни чифлик: 47 Варна: 574 Страна: 14544
0 от 0 дка
Долни чифлик: 52 Варна: 598 Страна: 14567
0 от 0 дка
Долни чифлик: 53 Варна: 599 Страна: 14568
0 от 0 дка
Долни чифлик: 54 Варна: 600 Страна: 14569
Категория: 4.71 / 31% 
Комасационен фактор: 749 дка 
0 от 1498 дка (+13)
Долни чифлик: 17 Варна: 218 Страна: 4022
0 от 0 дка (+26)
Долни чифлик: 55 Варна: 601 Страна: 14570

Ренти на арендаторите в Пчелник

Бели петна, бели петна за община Долни чифлик, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Ивмар - Жекови ООД

Цени на земеделската земя по обяви в Пчелник

27 март 2023 г.
7 юни 2021 г.
11 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Долни чифлик (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Пчелник по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
1734
1260
807
1405
Ивмар - Жекови ООД67
1094
610
3817
302

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
455
154134277232
296265327210
335
Ивмар - Жекови ООД99487868
228332385352
151165235146
212203282439
10515439

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
262
184
261
239
Ивмар - Жекови ООД1013
322
239
115
127

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
9
8
35
10
Ивмар - Жекови ООД225
19
177

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
52026613763082608279
62986610647067576655
968811 15912 93011 89812 746
4216937010 94111 96112 733
1891105119001149
Ивмар - Жекови ООД471390504463581
285358
9441019103010601482
85225209191192
145206156168172
10 9396625608347333781
60986175615861626171
434949
1500227
3817
604
436
15281504275114851498
314231257
Общо51 84952 68156 17055 75756 746

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
13582092147913051379
12891494127413021307
32529012737101175
75532728783
718226779779
Ивмар - Жекови ООД471390504463552
285358
177127126191228
85225209191192
145206156168172
218471155135135
5256635472
7565
20
1794
96
86
1273
314231257
Общо63446461752763867197

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
73
50
63
67
Ивмар - Жекови ООД54
77
49

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
73
50
63
67
Ивмар - Жекови ООД54
77
49

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Пчелник (Долни чифлик)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.