Венелин общ. Долни чифлик

Обща информация
 

Венелин

 
 
885
 
10611
 
9488 (-12) 
 
11
 
0-49
Обяви за земеделска земя във Венелин
Средни оценки
 
 
61
 
51
 
50

Арендатори във Венелин

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
49
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2057 дка 
5972 (-9) от 6171 дка (+9) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6171 дка (+9)
Долни чифлик5972 дка (-9)
Долни чифлик127 дка
Долни чифлик72 дка (+18)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1412 дка 
1412 от 1412 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1412 дка
Долни чифлик1412 дка
73
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 552 дка 
738 (-17) от 8279 дка (+19) 
15 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8279 дка (+19)
Долни чифлик1576 дка (-19)
Долни чифлик1379 дка (+74)
Аврен1162 дка (-36)
Долни чифлик738 дка (-17)
Белослав654 дка (+156)
Долни чифлик606 дка (+6)
Долни чифлик576 дка (+10)
Аврен509 дка (+47)
Аврен441 дка (+10)
Долни чифлик203 дка (+13)
Аврен181 дка (+1)
Долни чифлик81 дка (-38)
Долни чифлик76 дка (-191)
Белослав58 дка (+3)
Долни чифлик39 дка
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
519 (-53) от 12 733 дка (+772) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 733 дка (+772)
Аврен2565 дка (+500)
Аврен1871 дка (-111)
Долни чифлик1756 дка (+373)
Долни чифлик1598 дка (+69)
Долни чифлик1396 дка (-3)
Долни чифлик1200 дка (-131)
Долни чифлик783 дка (+55)
Долни чифлик519 дка (-53)
Аврен387 дка (+34)
Долни чифлик368 дка (+61)
Аврен173 дка (-22)
Аврен117 дка
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
63
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1416 дка 
343 от 12 746 дка (+848) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 746 дка (+848)
Аврен4008 дка (+176)
Долни чифлик3502 дка (+239)
Аврен1507 дка (-11)
Долни чифлик1258 дка
Долни чифлик1175 дка (+465)
Аврен719 дка
Долни чифлик343 дка
Провадия156 дка
Долни чифлик78 дка (-21)
Комасационен фактор: 206 дка 
206 от 206 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна206 дка (+1)
Долни чифликВенелин206 дка (+1)
Комасационен фактор: 155 дка 
155 от 155 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна155 дка (+1)
Долни чифлик155 дка (+1)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1424 дка 
72 от 2848 дка 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2848 дка
Аврен2776 дка
Долни чифлик72 дка
47
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1476 дка 
71 от 2951 дка 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2951 дка
Аврен2880 дка
Долни чифлик71 дка
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
32 (+25) от 3781 дка (-952) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3781 дка (-952)
Аврен1596 дка (-408)
Долни чифлик825 дка (-463)
Долни чифлик587 дка (+1)
Аврен321 дка (-35)
Долни чифлик148 дка (+1)
Долни чифлик137 дка (-73)
Долни чифлик135 дка
Долни чифлик32 дка (+25)
54
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 291 дка 
29 от 581 дка (+118) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна581 дка (+89)
Долни чифлик552 дка (+89)
Долни чифлик29 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Венелин общ. Долни чифлик обл. Варна Страна Холдинг
49
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2057 дка 
5972 (-9) от 6171 дка (+9) 
Долни чифлик: 6 Варна: 71 Страна: 1331
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1412 дка 
1412 от 1412 дка 
Долни чифлик: 18 Варна: 223 Страна: 4157
73
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 552 дка 
738 (-17) от 8279 дка (+19) 
Долни чифлик: 7 Варна: 39 Страна: 881
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 70
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
519 (-53) от 12 733 дка (+772) 
Долни чифлик: 1 Варна: 21 Страна: 395
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
Страна: 82
63
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1416 дка 
343 от 12 746 дка (+848) 
Долни чифлик: 4 Варна: 20 Страна: 393
Комасационен фактор: 206 дка 
206 от 206 дка (+1) 
Долни чифлик: 31 Варна: 437 Страна: 11400
Комасационен фактор: 155 дка 
155 от 155 дка (+1) 
Долни чифлик: 36 Варна: 470 Страна: 12343
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1424 дка 
72 от 2848 дка 
Долни чифлик: 44 Варна: 148 Страна: 2729
47
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1476 дка 
71 от 2951 дка 
Долни чифлик: 45 Варна: 144 Страна: 2653
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 70
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
32 (+25) от 3781 дка (-952) 
Долни чифлик: 14 Варна: 123 Страна: 2189
54
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 291 дка 
29 от 581 дка (+118) 
Долни чифлик: 24 Варна: 307 Страна: 6762

Ренти на арендаторите във Венелин

Бели петна, бели петна за община Долни чифлик, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Недко Минчев Недков

Цени на земеделската земя по обяви във Венелин

9 ноември 2021 г.
10 октомври 2022 г.
3 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Долни чифлик (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики във Венелин по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
610
1734
1405
807
Недко Минчев Недков
252
1094
67

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
151165235146
455
335
296265327210
Недко Минчев Недков
53858382
53858382
228332385352
99487868

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
239
262
239
261
Недко Минчев Недков
326
322
1013

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
9
10
35
Недко Минчев Недков
19
225

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
60986175615861626171
15341519137814121412
52026613763082608279
4216937010 94111 96112 733
968811 15912 93011 89812 746
Недко Минчев Недков245225209205206
158157154154155
2848
30193030297629512951
10 9396625608347333781
471390504463581
Общо41 57045 26348 96348 19951 863

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
60465985596759815972
15341519137814121412
680487783755738
530392572519
525518350343343
Недко Минчев Недков245225209205206
158157154154155
72
8080757171
497243135732
29
Общо97659744944395009549

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
49
73
67
63
Недко Минчев Недков
47
77
54

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
49
73
67
63
Недко Минчев Недков
47
77
54

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя във Венелин (Долни чифлик)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.