Бяла обл. Варна

Обща информация
 

Бяла

 
 
6
 
28 447 
 
65
 
4.95 / 67%
 
Обяви за земеделска земя в Бяла
Средни оценки
 
 
62
 
50

Арендатори в община Бяла

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
73
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 4212 дка 
50 648 (+546) от 63 173 дка (+603) 
15 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе63 173 дка (+603)
БялаБяла10 912 дка (+85)
БялаДряновец8503 дка (+13)
ЦеновоКараманово7915 дка (-8)
БялаКопривец7383 дка (-19)
БялаПолско Косово5479 дка (+13)
БялаБистренци5169 дка (+118)
БялаПет кладенци3923 дка (+6)
ЦеновоДолна Студена3640 дка (-5)
БялаПейчиново2947 дка (+86)
БялаЛом Черковна2851 дка (+121)
БялаБосилковци1943 дка (+43)
БялаСтърмен1142 дка (+81)
ЦеновоПиперково900 дка
БялаБотров396 дка (-1)
ЦеновоНовград70 дка (+70)
58
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1890 дка 
23 283 (-249) от 24 571 дка (-285) 
13 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе24 571 дка (-285)
БялаБяла12 303 дка (-179)
БялаСтърмен3155 дка (+2)
БялаКопривец1989 дка (-1)
БялаПолско Косово1615 дка
БялаБистренци1601 дка
ЦеновоДолна Студена1083 дка (-36)
БялаДряновец847 дка
БялаПет кладенци741 дка (-20)
БялаПейчиново511 дка (-28)
БялаЛом Черковна256 дка
БялаБосилковци206 дка (-23)
ЦеновоКараманово205 дка
БялаБотров59 дка
49
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 4317 дка 
8633 от 8633 дка (+8) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8633 дка (+8)
БялаБяла8552 дка (+8)
БялаГосподиново81 дка
81
2019
ХОЛДИНГ 58 240 дка (+31)  
83
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 698 дка 
8056 (-254) от 27 225 дка (-1254) 
39 землища, 6 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе26 646 дка (-1254)
ЦеновоПиперково4264 дка (-343)
БялаПейчиново2325 дка (+11)
Две могилиКАРАН ВЪРБОВКА2221 дка
БялаПолско Косово2155 дка (-80)
ЦеновоДолна Студена1945 дка (+143)
БялаБосилковци1268 дка (-122)
ЦеновоКараманово1150 дка
ИвановоПИРГОВО1120 дка
ЦеновоЦеново943 дка (+4)
БялаБотров806 дка
БялаБяла786 дка (-60)
Две могилиБАТИШНИЦА785 дка (+22)
ЦеновоДжулюница673 дка (-225)
БоровоБорово626 дка (-12)
ИвановоИВАНОВО578 дка
ИвановоТАБАЧКА574 дка
ЦеновоБеляново473 дка (-245)
ЦеновоБелцов467 дка (-376)
Две могилиШИРОКОВО466 дка (-192)
Две могилиПЕПЕЛИНА466 дка (+29)
Две могилиДВЕ МОГИЛИ422 дка (+9)
БялаБистренци336 дка (-6)
БоровоГорно Абланово305 дка (+191)
ИвановоЩРЪКЛЕВО259 дка
БялаКопривец159 дка
ИвановоТРЪСТЕНИК154 дка
БоровоОбретеник134 дка (-6)
БоровоЕкзарх Йосиф134 дка (-39)
Две могилиМОГИЛИНО131 дка
БялаСтърмен123 дка (-10)
ИвановоМЕЧКА105 дка
БялаДряновец98 дка (+13)
Две могилиКАЦЕЛОВО65 дка (+30)
Две могилиБАНИСКА55 дка (+10)
Две могилиОСТРИЦА39 дка
ИвановоЧЕРВЕН25 дка
БоровоБАТИН9 дка
Две могилиПОМЕН2 дка
Област: Велико Търново579 дка
СтражицаВиноград579 дка
65
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 3880 дка 
7760 от 7760 дка (+2354) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе7760 дка (+2354)
БялаБосилковци7514 дка (+2108)
БялаПейчиново246 дка (+246)
61
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 5957 дка 
6636 (-124) от 11 914 дка (+2604) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе6636 дка (-124)
БялаЛом Черковна6636 дка (-124)
Област: Велико Търново5278 дка (+2728)
СтражицаСтражица5278 дка (+2728)
75
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 2192 дка 
6576 от 6576 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6576 дка
БялаБяла2226 дка
БялаГосподиново2208 дка
БялаГорица2142 дка
42
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
6369 (+110) от 10 660 дка (+601) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9328 дка (+180)
БялаДюлино3044 дка (+11)
Долни чифликСолник2899 дка (+10)
БялаПопович2858 дка (+99)
БялаГосподиново467 дка
Долни чифликБърдарево60 дка (+60)
Област: Бургас1332 дка (+421)
НесебърКозница745 дка (+253)
НесебърПриселци241 дка (+80)
НесебърОбзор222 дка (+45)
НесебърРаковсково124 дка (+43)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 5809 дка 
5809 от 5809 дка (+417) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5809 дка (+417)
БялаПолско Косово5809 дка (+417)
50
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2841 дка 
5681 от 5681 дка (-289) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5681 дка (-289)
БялаБосилковци5655 дка (-145)
БялаПейчиново26 дка (-144)
14
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1059 дка 
5294 от 5294 дка (+15) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5294 дка (+15)
БялаПолско Косово4566 дка (-77)
БялаБяла360 дка (+17)
БялаПет кладенци178 дка (-2)
БялаПейчиново113 дка (+77)
БялаДряновец77 дка
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 3126 дка 
5010 (+37) от 6252 дка (-415) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе6252 дка (-415)
БялаСтърмен5010 дка (+37)
ЦеновоДолна Студена1242 дка (-452)
45
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 697 дка 
4661 (+155) от 5572 дка (+350) 
8 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4661 дка (+155)
БялаБяла2324 дка (-1371)
БялаПолско Косово973 дка (+973)
БялаДряновец563 дка (+563)
БялаПейчиново321 дка
БялаБосилковци260 дка
БялаПет кладенци145 дка (-10)
БялаСтърмен75 дка
Област: Велико Търново911 дка (+195)
Полски ТръмбешКаранци911 дка (+195)
81
2019
ХОЛДИНГ 58 240 дка (+31)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 715 дка 
4561 (-119) от 28 619 дка (+1200) 
40 землища, 7 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе23 233 дка (+941)
БялаДряновец1954 дка
ЦеновоДолна Студена1760 дка (+10)
Две могилиКАРАН ВЪРБОВКА1675 дка (-146)
ИвановоИВАНОВО1408 дка
ЦеновоКараманово1279 дка (+112)
БялаБотров1237 дка
ЦеновоПиперково1201 дка (+266)
ЦеновоДжулюница1197 дка (-439)
Две могилиБЪЗОВЕЦ1064 дка (+18)
Две могилиДВЕ МОГИЛИ1035 дка (+185)
БоровоГорно Абланово833 дка
ИвановоПИРГОВО831 дка
БоровоБорово624 дка (+114)
ЦеновоБелцов600 дка (+361)
БялаБяла567 дка (+19)
БоровоОбретеник558 дка
БоровоЕкзарх Йосиф558 дка (+299)
ИвановоТРЪСТЕНИК526 дка
ИвановоСВАЛЕНИК485 дка
ИвановоТАБАЧКА460 дка
Две могилиМОГИЛИНО352 дка
Две могилиОСТРИЦА344 дка (+42)
ЦеновоЦеново314 дка
Две могилиКАЦЕЛОВО287 дка (-18)
БялаБосилковци255 дка
БялаПолско Косово246 дка (-41)
Две могилиБАНИСКА243 дка
ИвановоМЕЧКА234 дка
БялаПейчиново230 дка (-97)
Две могилиШИРОКОВО180 дка (+154)
Две могилиПЕПЕЛИНА180 дка
БоровоБрестовица175 дка
ЦеновоБеляново105 дка (+105)
Две могилиЧИЛНОВ82 дка (-3)
Две могилиБАТИШНИЦА82 дка
БялаСтърмен72 дка
Област: Велико Търново5386 дка (+259)
СтражицаВиноград4977 дка
Горна ОряховицаПаисий259 дка (+259)
СтражицаНова Върбовка142 дка
СтражицаЛОЗЕН8 дка
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 828 дка 
4045 от 4968 дка (-79) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4045 дка (-79)
БялаБистренци2589 дка (-154)
БялаДряновец771 дка (+65)
БялаБяла543 дка (-2)
БялаКопривец99 дка (-4)
БялаПет кладенци43 дка (+16)
Област: Велико Търново923 дка
СтражицаВиноград923 дка
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 990 дка 
4016 (+4016) от 4949 дка 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4016 дка (+4016)
БялаБяла3123 дка (+3123)
БялаДряновец492 дка (+492)
БялаПейчиново310 дка (+310)
БялаПолско Косово91 дка (+91)
Област: Велико Търново933 дка (+933)
Полски ТръмбешКаранци933 дка (+933)
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1258 дка 
4003 от 5033 дка 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4003 дка
БялаБяла1835 дка
БялаПолско Косово1090 дка
БялаДряновец1078 дка
Област: Велико Търново1030 дка
Полски ТръмбешКаранци1030 дка
86
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 712 дка 
3991 (-8) от 4987 дка (+826) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3991 дка (-8)
БялаБяла2952 дка (-16)
БялаПопович583 дка (-45)
БялаДюлино181 дка (-121)
БялаГосподиново174 дка (+174)
БялаГорица101 дка
Област: Бургас996 дка (+834)
НесебърКозница900 дка (+738)
НесебърПриселци96 дка (+96)
51
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1692 дка 
3360 от 3384 дка (-45) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3360 дка (-45)
БялаПейчиново3360 дка (-45)
Област: Велико Търново24 дка
Полски ТръмбешПавел24 дка
56
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1450 дка 
2900 от 2900 дка (+137) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2900 дка (+137)
БялаПолско Косово2637 дка (+137)
БялаПейчиново263 дка
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2593 дка 
2593 от 2593 дка (+80) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2593 дка (+80)
БялаКопривец2593 дка (+80)
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1126 дка 
2251 от 2251 дка (-2) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2251 дка (-2)
БялаКопривец1843 дка (-2)
БялаДряновец408 дка
58
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 863 дка 
2221 (-48) от 9492 дка (+395) 
11 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново7054 дка (+443)
Полски ТръмбешПолски Тръмбеш2820 дка (+538)
Полски ТръмбешКлиментово1319 дка (-5)
Полски ТръмбешИванча1316 дка (-1)
Полски ТръмбешКаранци582 дка (-91)
Полски ТръмбешПавел538 дка
Полски ТръмбешМасларево221 дка
Полски ТръмбешРаданово156 дка (+2)
Полски ТръмбешПетко Каравелово102 дка
Област: Русе2438 дка (-48)
БялаПолско Косово1465 дка (-2)
БялаПейчиново756 дка (-46)
ЦеновоДолна Студена217 дка
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 485 дка 
1939 от 1939 дка (+29) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1939 дка (+29)
БялаПейчиново1122 дка (+29)
БялаБосилковци382 дка
БялаБяла300 дка
БялаПолско Косово135 дка
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1784 дка 
1784 от 1784 дка (-3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1784 дка (-3)
БялаКопривец1784 дка (-3)
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1007 дка 
1710 от 3022 дка (+21) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1710 дка (+21)
БялаБяла948 дка (-18)
БялаПейчиново762 дка (+39)
Област: Велико Търново1312 дка
Полски ТръмбешСТРАХИЛОВО1312 дка
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 1512 дка 
1646 (+145) от 7561 дка (-78) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе7561 дка (-78)
ЦеновоПиперково4318 дка (+40)
БялаБосилковци1646 дка (+145)
ЦеновоДжулюница673 дка (-299)
ЦеновоНовград501 дка (+10)
ЦеновоКараманово423 дка (+26)
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 615 дка 
1204 (-59) от 2459 дка (-112) 
4 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2459 дка (-112)
БялаБотров1204 дка (-59)
БоровоБорово517 дка (-35)
ЦеновоДолна Студена487 дка (-18)
БоровоБрестовица251 дка
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 582 дка 
1163 от 1163 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1163 дка
БялаСамотино742 дка
БялаГорица421 дка
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 403 дка 
1086 (+334) от 1208 дка (+353) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1086 дка (+334)
БялаПейчиново556 дка (+247)
БялаБяла530 дка (+87)
Област: Велико Търново122 дка (+19)
Полски ТръмбешСТРАХИЛОВО122 дка (+19)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Бяла обл. Варна Страна Холдинг
73
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 4212 дка 
50 648 (+546) от 63 173 дка (+603) 
Варна: 0 Страна: 16
58
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1890 дка 
23 283 (-249) от 24 571 дка (-285) 
Варна: 0 Страна: 98
49
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 4317 дка 
8633 от 8633 дка (+8) 
Варна: 34 Страна: 832
81
2019
ХОЛДИНГ 58 240 дка (+31)  
Страна: 16
83
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 698 дка 
8056 (-254) от 27 225 дка (-1254) 
Варна: 0 Страна: 75
65
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 3880 дка 
7760 от 7760 дка (+2354) 
Варна: 0 Страна: 984
61
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 5957 дка 
6636 (-124) от 11 914 дка (+2604) 
Варна: 0 Страна: 456
75
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 2192 дка 
6576 от 6576 дка 
Варна: 65 Страна: 1229
42
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
6369 (+110) от 10 660 дка (+601) 
Варна: 30 Страна: 571
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 5809 дка 
5809 от 5809 дка (+417) 
Варна: 0 Страна: 1447
50
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2841 дка 
5681 от 5681 дка (-289) 
Варна: 0 Страна: 1491
14
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1059 дка 
5294 от 5294 дка (+15) 
Варна: 0 Страна: 1596
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 3126 дка 
5010 (+37) от 6252 дка (-415) 
Варна: 0 Страна: 1306
45
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 697 дка 
4661 (+155) от 5572 дка (+350) 
Варна: 0 Страна: 1519
81
2019
ХОЛДИНГ 58 240 дка (+31)  
Страна: 16
77
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 715 дка 
4561 (-119) от 28 619 дка (+1200) 
Варна: 0 Страна: 60
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 828 дка 
4045 от 4968 дка (-79) 
Варна: 0 Страна: 1722
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 990 дка 
4016 (+4016) от 4949 дка 
Варна: 0 Страна: 1731
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1258 дка 
4003 от 5033 дка 
Варна: 0 Страна: 1690
86
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 712 дка 
3991 (-8) от 4987 дка (+826) 
Варна: 120 Страна: 1712
51
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1692 дка 
3360 от 3384 дка (-45) 
Варна: 0 Страна: 2396
56
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1450 дка 
2900 от 2900 дка (+137) 
Варна: 0 Страна: 2702
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2593 дка 
2593 от 2593 дка (+80) 
Варна: 0 Страна: 2901
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1126 дка 
2251 от 2251 дка (-2) 
Варна: 0 Страна: 3178
58
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 863 дка 
2221 (-48) от 9492 дка (+395) 
Варна: 0 Страна: 716
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 485 дка 
1939 от 1939 дка (+29) 
Варна: 0 Страна: 3486
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1784 дка 
1784 от 1784 дка (-3) 
Варна: 0 Страна: 3662
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1007 дка 
1710 от 3022 дка (+21) 
Варна: 0 Страна: 2618
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 1512 дка 
1646 (+145) от 7561 дка (-78) 
Варна: 0 Страна: 1024
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 615 дка 
1204 (-59) от 2459 дка (-112) 
Варна: 0 Страна: 2996
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 582 дка 
1163 от 1163 дка 
Варна: 242 Страна: 4636
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 403 дка 
1086 (+334) от 1208 дка (+353) 
Варна: 0 Страна: 4531

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Бяла, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Илия Илиев 82 ЕООД

Ренти за община Бяла (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Бяла

Арендатор22
22

Ренти по години за Горица

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Господиново

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Дюлино

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Попович

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Самотино

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Бяла (2022)

6
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020540
2021.4216176494597
2021.3186596994597
2021.293746001249
20215301783206004597
2022.43783146506568
2022.31770113714598
2022.22745137665000
2022.12307146004597
20222700523716568
2023.43450813005710
2023.32694184405710
2023.22590236005710
2023.12688156505867
20232750644405867

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Илия Илиев 82 ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Илия Илиев 82 ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Илия Илиев 82 ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Илия Илиев 82 ЕООД

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Илия Илиев 82 ЕООД
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
Илия Илиев 82 ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
73
58
49
83
Илия Илиев 82 ЕООД65
61
75
42
50
14
45
77
86
51
56
58

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
73
58
49
83
Илия Илиев 82 ЕООД65
61
75
42
50
14
45
77
86
51
56
58

Няма намерени резултати

32 826 дка
28 447 дка
14 883
5103 (34%)
4.74
3
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
11
311 320
43771
511 979
64074
71681

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.