Бяла общ. Бяла

Обща информация
 

Бяла

 
 
 
2204
 
07598
 
14 134 (+4) 
 
19
 
50-99
Обяви за земеделска земя в Бяла
Средни оценки
 
 
67
 
62
 
50

Арендатори в Бяла

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
58
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1890 дка 
12 303 (-179) от 24 571 дка (-285) 
13 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе24 571 дка (-285)
Бяла12 303 дка (-179)
Бяла3155 дка (+2)
Бяла1989 дка (-1)
Бяла1615 дка
Бяла1601 дка
Ценово1083 дка (-36)
Бяла847 дка
Бяла741 дка (-20)
Бяла511 дка (-28)
Бяла256 дка
Бяла206 дка (-23)
Ценово205 дка
Бяла59 дка
73
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 4212 дка 
10 912 (+85) от 63 173 дка (+603) 
15 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе63 173 дка (+533)
Бяла10 912 дка (+85)
Бяла8503 дка (+13)
Ценово7915 дка (-8)
Бяла7383 дка (-19)
Бяла5479 дка (+13)
Бяла5169 дка (+118)
Бяла3923 дка (+6)
Ценово3640 дка (-5)
Бяла2947 дка (+86)
Бяла2851 дка (+121)
Бяла1943 дка (+43)
Бяла1142 дка (+81)
Ценово900 дка
Бяла396 дка (-1)
Ценово70 дка
49
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 4317 дка 
8552 от 8633 дка (+8) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8633 дка (+8)
Бяла8552 дка (+8)
Бяла81 дка
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 990 дка 
3123 от 4949 дка 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4016 дка
БялаБяла3123 дка
БялаДряновец492 дка
БялаПейчиново310 дка
БялаПолско Косово91 дка
Област: Велико Търново933 дка
Полски ТръмбешКаранци933 дка
86
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 712 дка 
2952 (-16) от 4987 дка (+826) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3991 дка (-182)
Бяла2952 дка (-16)
Бяла583 дка (-45)
Бяла181 дка (-121)
Бяла174 дка
Бяла101 дка
Област: Бургас996 дка (+738)
Несебър900 дка (+738)
Несебър96 дка
44
2019
На печалба
Категория: 4.72 / 31% 
Комасационен фактор: 697 дка 
2324 (-1371) от 5572 дка (+350) 
8 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4661 дка (-1381)
Бяла2324 дка (-1371)
Бяла973 дка
Бяла563 дка
Бяла321 дка
Бяла260 дка
Бяла145 дка (-10)
Бяла75 дка
Област: Велико Търново911 дка (+195)
Полски Тръмбеш911 дка (+195)
75
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 2192 дка 
2226 от 6576 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6576 дка
Бяла2226 дка
Бяла2208 дка
Бяла2142 дка
Категория: 4.72 / 31% 
Комасационен фактор: 1258 дка 
1835 от 5033 дка 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4003 дка
Бяла1835 дка
Бяла1090 дка
Бяла1078 дка
Област: Велико Търново1030 дка
Полски Тръмбеш1030 дка
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1007 дка 
948 (-18) от 3022 дка (+21) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1710 дка (+21)
Бяла948 дка (-18)
Бяла762 дка (+39)
Област: Велико Търново1312 дка
Полски Тръмбеш1312 дка
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 425 дка 
787 (-13) от 850 дка (-12) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе850 дка (-12)
Бяла787 дка (-13)
Бяла63 дка (+1)
81
2019
ХОЛДИНГ 57 981 дка (-228)  
83
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 698 дка 
786 (-60) от 27 225 дка (-1254) 
39 землища, 6 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе26 646 дка (-1254)
Ценово4264 дка (-343)
Бяла2325 дка (+11)
Две могили2221 дка
Бяла2155 дка (-80)
Ценово1945 дка (+143)
Бяла1268 дка (-122)
Ценово1150 дка
Иваново1120 дка
Ценово943 дка (+4)
Бяла806 дка
Бяла786 дка (-60)
Две могили785 дка (+22)
Ценово673 дка (-225)
Борово626 дка (-12)
Иваново578 дка
Иваново574 дка
Ценово473 дка (-245)
Ценово467 дка (-376)
Две могили466 дка (-192)
Две могили466 дка (+29)
Две могили422 дка (+9)
Бяла336 дка (-6)
Борово305 дка (+191)
Иваново259 дка
Бяла159 дка
Иваново154 дка
Борово134 дка (-6)
Борово134 дка (-39)
Две могили131 дка
Бяла123 дка (-10)
Иваново105 дка
Бяла98 дка (+13)
Две могили65 дка (+30)
Две могили55 дка (+10)
Две могили39 дка
Иваново25 дка
Борово9 дка
Две могили2 дка
Област: Велико Търново579 дка
Стражица579 дка
61
2019
Категория: 4.87 / 28% 
Комасационен фактор: 630 дка 
630 от 630 дка (-1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе630 дка (-1)
Бяла630 дка (-1)
81
2019
ХОЛДИНГ 57 981 дка (-228)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 727 дка 
567 (+19) от 28 360 дка (+941) 
39 землища, 6 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе23 233 дка (+836)
Бяла1954 дка
Ценово1760 дка (+10)
Две могили1675 дка (-146)
Иваново1408 дка
Ценово1279 дка (+112)
Бяла1237 дка
Ценово1201 дка (+266)
Ценово1197 дка (-439)
Две могили1064 дка (+18)
Две могили1035 дка (+185)
Борово833 дка
Иваново831 дка
Борово624 дка (+114)
Ценово600 дка (+361)
Бяла567 дка (+19)
Борово558 дка
Борово558 дка (+299)
Иваново526 дка
Иваново485 дка
Иваново460 дка
Две могили352 дка
Две могили344 дка (+42)
Ценово314 дка
Две могили287 дка (-18)
Бяла255 дка
Бяла246 дка (-41)
Две могили243 дка
Иваново234 дка
Бяла230 дка (-97)
Две могили180 дка (+154)
Две могили180 дка
Борово175 дка
Ценово105 дка
Две могили82 дка (-3)
Две могили82 дка
Бяла72 дка
Област: Велико Търново5127 дка
Стражица4977 дка
Стражица142 дка
Стражица8 дка
Категория: 3.83 / 61% 
Комасационен фактор: 828 дка 
543 (-2) от 4968 дка (-79) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4045 дка (-79)
Бяла2589 дка (-154)
Бяла771 дка (+65)
Бяла543 дка (-2)
Бяла99 дка (-4)
Бяла43 дка (+16)
Област: Велико Търново923 дка
Стражица923 дка
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 403 дка 
530 (+87) от 1208 дка (+353) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1086 дка (+334)
Бяла556 дка (+247)
Бяла530 дка (+87)
Област: Велико Търново122 дка (+19)
Полски Тръмбеш122 дка (+19)
61
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 786 дка 
404 (+12) от 1571 дка (+207) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1571 дка (+207)
Долни чифлик1167 дка (+195)
Бяла404 дка (+12)
14
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1059 дка 
360 (+17) от 5294 дка (+15) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5294 дка (+15)
Бяла4566 дка (-77)
Бяла360 дка (+17)
Бяла178 дка (-2)
Бяла113 дка (+77)
Бяла77 дка
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 485 дка 
300 от 1939 дка (+29) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1939 дка (+29)
Бяла1122 дка (+29)
Бяла382 дка
Бяла300 дка
Бяла135 дка
81
2019
ХОЛДИНГ 57 981 дка (-228)  
82
2019
На печалба
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 266 дка 
246 от 1859 дка (+20) 
7 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1017 дка
Бяла341 дка
Бяла249 дка
Бяла246 дка
Бяла111 дка
Ценово50 дка
Ценово20 дка
Област: Велико Търново842 дка
Стражица842 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Бяла общ. Бяла обл. Варна Страна Холдинг
58
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1890 дка 
12 303 (-179) от 24 571 дка (-285) 
Бяла: 0 Варна: 0 Страна: 99
73
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 4212 дка 
10 912 (+85) от 63 173 дка (+603) 
Бяла: 0 Варна: 0 Страна: 16
49
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 4317 дка 
8552 от 8633 дка (+8) 
Бяла: 1 Варна: 34 Страна: 825
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 990 дка 
3123 от 4949 дка 
Бяла: 0 Варна: 0 Страна: 1716
86
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 712 дка 
2952 (-16) от 4987 дка (+826) 
Бяла: 4 Варна: 120 Страна: 1697
44
2019
На печалба
Категория: 4.72 / 31% 
Комасационен фактор: 697 дка 
2324 (-1371) от 5572 дка (+350) 
Бяла: 0 Варна: 0 Страна: 1507
75
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 2192 дка 
2226 от 6576 дка 
Бяла: 2 Варна: 65 Страна: 1224
Категория: 4.72 / 31% 
Комасационен фактор: 1258 дка 
1835 от 5033 дка 
Бяла: 0 Варна: 0 Страна: 1676
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1007 дка 
948 (-18) от 3022 дка (+21) 
Бяла: 0 Варна: 0 Страна: 2606
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 425 дка 
787 (-13) от 850 дка (-12) 
Бяла: 0 Варна: 0 Страна: 5466
81
2019
ХОЛДИНГ 57 981 дка (-228)  
Страна: 15
83
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 698 дка 
786 (-60) от 27 225 дка (-1254) 
Бяла: 0 Варна: 0 Страна: 75
61
2019
Категория: 4.87 / 28% 
Комасационен фактор: 630 дка 
630 от 630 дка (-1) 
Бяла: 0 Варна: 0 Страна: 6484
81
2019
ХОЛДИНГ 57 981 дка (-228)  
Страна: 15
77
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 727 дка 
567 (+19) от 28 360 дка (+941) 
Бяла: 0 Варна: 0 Страна: 62
Категория: 3.83 / 61% 
Комасационен фактор: 828 дка 
543 (-2) от 4968 дка (-79) 
Бяла: 0 Варна: 0 Страна: 1707
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 403 дка 
530 (+87) от 1208 дка (+353) 
Бяла: 0 Варна: 0 Страна: 4503
61
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 786 дка 
404 (+12) от 1571 дка (+207) 
Бяла: 6 Варна: 208 Страна: 3927
14
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1059 дка 
360 (+17) от 5294 дка (+15) 
Бяла: 0 Варна: 0 Страна: 1586
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 485 дка 
300 от 1939 дка (+29) 
Бяла: 0 Варна: 0 Страна: 3462
81
2019
ХОЛДИНГ 57 981 дка (-228)  
Страна: 15
82
2019
На печалба
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 266 дка 
246 от 1859 дка (+20) 
Бяла: 0 Варна: 0 Страна: 3545

Ренти на арендаторите в Бяла

Бели петна, бели петна за община Бяла, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Юлиян Хвърчилков ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Бяла

10 юни 2021 г.
27 март 2023 г.
79 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Бяла (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Бяла по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
1127
1361
726
Юлиян Хвърчилков ЕООД
5833
619
2278
504
636
1204
639
337
397

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
294177235245
416377397368
126157185161
Юлиян Хвърчилков ЕООД
3552566092285
148129159137
7881302594
186221310296
95180181
520494464375
151213179
79619351
245176382268

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
218
271
222
Юлиян Хвърчилков ЕООД
392
222
261
587
285
311
280
152
676

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
52
64
11
Юлиян Хвърчилков ЕООД
15
12
5
26
22
23
24
46

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
24 79825 05024 72524 85624 571
62 61563 14563 06262 57063 173
87068932862586258633
Юлиян Хвърчилков ЕООД4949
58335121426741614987
49485385432252225572
68356839655465766576
52145043599950335033
30763362189930013022
663749749862850
29 71530 48630 79328 47927 225
636633633631630
31 30230 16730 90527 41928 360
49395160424950474968
2922928551208
6391374134613641571
50625285516352795294
22722005198719101939
11911834181718391859
Общо198 444200 862197 387193 729200 420

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
86248851854485448552
Юлиян Хвърчилков ЕООД
34993138296829682952
22492271222622262226
418392392404
Общо14 37214 67814 13014 13014 134

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
58
73
49
Юлиян Хвърчилков ЕООД
86
44
75
83
61
77
61
14
82

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
58
73
49
Юлиян Хвърчилков ЕООД
86
44
75
83
61
77
61
14
82

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Бяла (Бяла)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.