Полски Тръмбеш обл. Велико Търново

Обща информация
 

Полски Тръмбеш

 
15
 
288 053 
 
111
 
3.4 / 87%
 
Обяви за земеделска земя в Полски Тръмбеш
Средни оценки
 
 
54
 
53

Арендатори в община Полски Тръмбеш

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
77
2019
ХОЛДИНГ 150 830 дка (+2213)  
83
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 3322 дка 
44 381 (+87) от 76 408 дка (+1030) 
23 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново76 408 дка (+1030)
Полски Тръмбеш11 290 дка (-833)
Полски Тръмбеш10 769 дка (+83)
Полски Тръмбеш8417 дка (+109)
Полски Тръмбеш6991 дка (+1)
Велико Търново6722 дка (+61)
Полски Тръмбеш5428 дка (+105)
Велико Търново4841 дка (+491)
Велико Търново4492 дка (+8)
Велико Търново4419 дка (+291)
Велико Търново4131 дка (-550)
Велико Търново1997 дка (+243)
Лясковец1728 дка (-246)
Велико Търново1439 дка (+416)
СВИЩОВ1286 дка (+174)
Полски Тръмбеш446 дка (+446)
Велико Търново428 дка
Полски Тръмбеш427 дка (-13)
Полски Тръмбеш423 дка (-1)
Велико Търново219 дка (-79)
Велико Търново191 дка
Полски Тръмбеш190 дка (+190)
Велико Търново79 дка (+79)
Велико Търново55 дка (+55)
Комасационен фактор: 4558 дка 
27 439 (-230) от 36 460 дка (+122) 
8 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново36 460 дка (+122)
Полски Тръмбеш13 624 дка (+176)
Полски Тръмбеш12 186 дка (-214)
Павликени6691 дка (+392)
Горна Оряховица1815 дка
Полски Тръмбеш1629 дка (-192)
Павликени508 дка (-40)
Стражица5 дка
Стражица2 дка
76
2019
ХОЛДИНГ 49 183 дка (+1102)  
75
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2891 дка 
19 092 (+1107) от 26 018 дка (+614) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново26 018 дка (+614)
Полски Тръмбеш6783 дка (-40)
Полски Тръмбеш5796 дка (+144)
Полски Тръмбеш3941 дка (+14)
СВИЩОВ3766 дка (-21)
Полски Тръмбеш1765 дка (+182)
Велико Търново1662 дка (-472)
СВИЩОВ1290 дка
Полски Тръмбеш807 дка (+807)
СВИЩОВ208 дка
76
2019
ХОЛДИНГ 49 183 дка (+1102)  
77
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 3309 дка 
17 905 (+204) от 23 165 дка (+488) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново23 165 дка (+488)
Полски Тръмбеш7649 дка (+128)
Полски Тръмбеш5232 дка (+1)
Полски Тръмбеш3315 дка (+75)
СВИЩОВ3075 дка (+84)
Полски Тръмбеш1709 дка
СВИЩОВ1335 дка
СВИЩОВ850 дка (+200)
57
2019
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1700 дка 
16 998 от 16 998 дка (+233) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново16 998 дка (+233)
Полски ТръмбешОбединение8407 дка (+173)
Полски ТръмбешКаранци2088 дка (-118)
Полски ТръмбешКлиментово1860 дка (-124)
Полски ТръмбешПавел1830 дка (+5)
Полски ТръмбешСТРАХИЛОВО1443 дка (+1)
Полски ТръмбешИванча596 дка (-32)
Полски ТръмбешПолски Тръмбеш421 дка (+165)
Полски ТръмбешОрловец207 дка (+207)
Полски ТръмбешРаданово82 дка (-44)
Полски ТръмбешПетко Каравелово64 дка
55
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 9856 дка 
9856 от 9856 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново9856 дка
Полски Тръмбеш9856 дка
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 9762 дка 
9762 (+9762) от 9762 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново9762 дка (+9762)
Полски Тръмбеш9762 дка (+9762)
87
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2058 дка 
9610 (-418) от 10 290 дка (-428) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново10 290 дка (-428)
Полски Тръмбеш6755 дка (+735)
Полски Тръмбеш2548 дка (-46)
СВИЩОВ680 дка (-10)
Полски Тръмбеш174 дка (+1)
Полски Тръмбеш133 дка (-1108)
33
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 8589 дка 
8589 от 8589 дка (-68) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново8589 дка (-68)
Полски Тръмбеш8589 дка (-68)
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1818 дка 
7923 (+940) от 9089 дка (+938) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново9089 дка (+938)
Полски Тръмбеш4974 дка (+1203)
Полски Тръмбеш2334 дка (-253)
СВИЩОВ825 дка
Полски Тръмбеш615 дка (-10)
СВИЩОВ341 дка (-2)
58
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 863 дка 
7054 (+443) от 9492 дка (+395) 
11 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново7054 дка (+443)
Полски Тръмбеш2820 дка (+538)
Полски Тръмбеш1319 дка (-5)
Полски Тръмбеш1316 дка (-1)
Полски Тръмбеш582 дка (-91)
Полски Тръмбеш538 дка
Полски Тръмбеш221 дка
Полски Тръмбеш156 дка (+2)
Полски Тръмбеш102 дка
Област: Русе2438 дка (-48)
Бяла1465 дка (-2)
Бяла756 дка (-46)
Ценово217 дка
40
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 6405 дка 
6405 от 6405 дка (-1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново6405 дка (-1)
Полски Тръмбеш6405 дка (-1)
Комасационен фактор: 3156 дка 
6311 от 6311 дка (-52) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново6311 дка (-52)
Полски Тръмбеш6130 дка (-46)
Полски Тръмбеш181 дка (-6)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 6103 дка 
6103 от 6103 дка (+87) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново6103 дка (+87)
Полски Тръмбеш6103 дка (+87)
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 3348 дка 
5979 (-21) от 6696 дка (-19) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново6696 дка (-19)
Полски Тръмбеш5979 дка (-21)
СВИЩОВ717 дка (+2)
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
65
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 4027 дка 
5610 (-11) от 201 332 дка (+19 775) 
50 землища, 12 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен127 784 дка (+141)
Левски19 162 дка (+583)
Гулянци18 373 дка (-3515)
Кнежа11 015 дка (-1132)
Кнежа8940 дка (+1100)
Гулянци8307 дка (-354)
Гулянци7935 дка (-2702)
ПОРДИМ7890 дка (+215)
ПОРДИМ7677 дка (+5260)
Гулянци6553 дка (+95)
Гулянци5995 дка (-76)
Плевен5823 дка (-412)
ПОРДИМ4730 дка (+82)
Гулянци3911 дка (-277)
Долни Дъбник3629 дка (+194)
ПОРДИМ2283 дка (+33)
Гулянци1502 дка (-94)
Гулянци1322 дка (+15)
ПОРДИМ1311 дка (+18)
ПОРДИМ1245 дка (+1013)
Гулянци181 дка (+95)
Област: Ловеч26 466 дка (+515)
Летница18 509 дка (+714)
Ловеч3452 дка (-185)
Ловеч1286 дка (-102)
Ловеч1124 дка (-19)
Ловеч1010 дка
Ловеч952 дка (+109)
Ловеч133 дка (-2)
Област: Видин19 102 дка (+19 102)
Димово6788 дка (+6788)
Димово4418 дка (+4418)
Димово3298 дка (+3298)
Димово2552 дка (+2552)
Димово1567 дка (+1567)
Димово385 дка (+385)
Димово94 дка (+94)
Област: Велико Търново16 681 дка (+25)
Павликени7874 дка (+10)
Полски Тръмбеш3098 дка
Павликени2620 дка (+33)
Полски Тръмбеш2512 дка (-11)
Павликени577 дка (-7)
Област: Габрово11 299 дка (-8)
Дряново2894 дка (-67)
Дряново2781 дка (-16)
Дряново1945 дка (-4)
Дряново751 дка (+10)
Дряново668 дка
Дряново646 дка (+51)
Дряново569 дка (+7)
Дряново355 дка
Дряново354 дка (+9)
Дряново204 дка (+1)
Дряново132 дка (+1)
63
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 2787 дка 
5573 от 5573 дка (-191) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново5573 дка (-191)
Полски Тръмбеш4633 дка (-161)
Полски Тръмбеш940 дка (-30)
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
69
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 3498 дка 
5002 (-118) от 206 382 дка (+2066) 
59 землища, 17 общини и 6 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен160 070 дка (+510)
Левски16 240 дка (-6547)
Долна Митрополия15 675 дка (-233)
Никопол15 434 дка (+29)
Кнежа14 014 дка (-22)
Никопол11 810 дка (-2654)
Левски10 081 дка
Червен бряг7583 дка (-965)
Долна Митрополия7241 дка (-2224)
Никопол7024 дка (-67)
Никопол5447 дка (-1042)
Никопол5221 дка (+1636)
Никопол5093 дка (+1491)
Плевен4978 дка (-39)
Левски4087 дка (+2)
Никопол3978 дка (-902)
Долна Митрополия3836 дка (+378)
Никопол3768 дка (+1505)
Левски3687 дка (-13)
Гулянци2731 дка (+2731)
Никопол1801 дка (+804)
Долна Митрополия1707 дка (+1707)
Левски1633 дка (-7)
Никопол1339 дка (+1339)
Никопол1091 дка (+116)
Гулянци887 дка (+887)
Гулянци642 дка (+642)
Левски603 дка
Гулянци573 дка (+573)
Гулянци412 дка (+412)
Гулянци403 дка (+403)
Левски401 дка (-80)
Гулянци334 дка (+334)
Гулянци234 дка (+234)
Никопол65 дка (+65)
Гулянци17 дка (+17)
Област: Враца27 538 дка (+1487)
Бяла Слатина9725 дка (+218)
Козлодуй6532 дка (+7)
Бяла Слатина4380 дка (+1173)
Хайредин3595 дка (+144)
Бяла Слатина1609 дка (+1)
Хайредин981 дка (-337)
Бяла Слатина435 дка
Бяла Слатина239 дка (+239)
Криводол42 дка (+42)
Област: Габрово13 579 дка (-6)
Севлиево5357 дка (-173)
Габрово2469 дка (-9)
Севлиево2022 дка (-20)
Габрово1120 дка (-17)
Габрово888 дка
Габрово745 дка
Габрово446 дка (-4)
Севлиево293 дка (+218)
Габрово153 дка
Габрово86 дка (-1)
Област: Велико Търново5005 дка (-115)
Полски Тръмбеш3616 дка (-156)
Полски Тръмбеш1386 дка (+38)
Горна Оряховица3 дка (+3)
Област: Ловеч115 дка (+115)
Угърчин115 дка (+115)
Област: Монтана75 дка (+75)
Якимово75 дка (+75)
82
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 4916 дка 
4916 от 4916 дка (+27) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново4916 дка (+27)
Полски Тръмбеш4916 дка (+27)
49
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1193 дка 
4771 от 4771 дка (+16) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново4771 дка (+16)
Полски Тръмбеш4436 дка
Полски Тръмбеш308 дка (+16)
Полски Тръмбеш20 дка
Полски Тръмбеш7 дка
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 4632 дка 
4632 от 4632 дка (+54) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново4632 дка (+54)
Полски Тръмбеш4632 дка (+54)
53
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 3794 дка 
3794 от 3794 дка (-1366) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново3794 дка (-1366)
Полски Тръмбеш3794 дка (-1366)
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1814 дка 
3628 от 3628 дка (-199) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново3628 дка (-199)
Полски Тръмбеш1862 дка (-99)
Полски Тръмбеш1766 дка (-100)
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 2533 дка 
3595 (-373) от 7599 дка (-696) 
3 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен3814 дка (-321)
Левски3814 дка (-321)
Област: Велико Търново3785 дка (-375)
Полски Тръмбеш3595 дка (-373)
СВИЩОВ190 дка (-2)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 3374 дка 
3374 (+3374) от 3374 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново3374 дка (+3374)
Полски Тръмбеш3374 дка (+3374)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 3217 дка 
3217 от 3217 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново3217 дка (+2)
Полски Тръмбеш3217 дка (+2)
30
2019
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 733 дка 
2932 от 2932 дка (-40) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново2932 дка (-40)
Полски Тръмбеш2516 дка (-51)
Полски Тръмбеш315 дка (+11)
Полски Тръмбеш95 дка
Полски Тръмбеш6 дка
44
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 759 дка 
2895 (+77) от 3035 дка (+85) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново3035 дка (+85)
Полски Тръмбеш2788 дка (+31)
Велико Търново140 дка (+8)
Полски Тръмбеш61 дка
Полски Тръмбеш46 дка (+46)
47
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 2437 дка 
2437 от 2437 дка (-50) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново2437 дка (-50)
Полски Тръмбеш2437 дка (-50)
47
2019
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 1821 дка 
1821 от 1821 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново1821 дка
Полски Тръмбеш1821 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Полски Тръмбеш обл. Велико Търново Страна Холдинг
77
2019
ХОЛДИНГ 150 830 дка (+2213)  
Страна: 6
83
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 3322 дка 
44 381 (+87) от 76 408 дка (+1030) 
Велико Търново: 2 Страна: 10
Комасационен фактор: 4558 дка 
27 439 (-230) от 36 460 дка (+122) 
Велико Търново: 3 Страна: 35
76
2019
ХОЛДИНГ 49 183 дка (+1102)  
Страна: 21
75
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2891 дка 
19 092 (+1107) от 26 018 дка (+614) 
Велико Търново: 4 Страна: 83
76
2019
ХОЛДИНГ 49 183 дка (+1102)  
Страна: 21
77
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 3309 дка 
17 905 (+204) от 23 165 дка (+488) 
Велико Търново: 6 Страна: 111
57
2019
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1700 дка 
16 998 от 16 998 дка (+233) 
Велико Търново: 13 Страна: 216
55
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 9856 дка 
9856 от 9856 дка 
Велико Търново: 42 Страна: 679
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 9762 дка 
9762 (+9762) от 9762 дка 
Велико Търново: 43 Страна: 689
87
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2058 дка 
9610 (-418) от 10 290 дка (-428) 
Велико Търново: 39 Страна: 609
33
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 8589 дка 
8589 от 8589 дка (-68) 
Велико Търново: 52 Страна: 840
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1818 дка 
7923 (+940) от 9089 дка (+938) 
Велико Търново: 47 Страна: 769
58
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 863 дка 
7054 (+443) от 9492 дка (+395) 
Велико Търново: 70 Страна: 716
40
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 6405 дка 
6405 от 6405 дка (-1) 
Велико Търново: 80 Страна: 1268
Комасационен фактор: 3156 дка 
6311 от 6311 дка (-52) 
Велико Търново: 81 Страна: 1284
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 6103 дка 
6103 от 6103 дка (+87) 
Велико Търново: 85 Страна: 1358
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 3348 дка 
5979 (-21) от 6696 дка (-19) 
Велико Търново: 75 Страна: 1205
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
Страна: 1
65
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 4027 дка 
5610 (-11) от 201 332 дка (+19 775) 
Велико Търново: 14 Страна: 4
63
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 2787 дка 
5573 от 5573 дка (-191) 
Велико Търново: 99 Страна: 1518
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
Страна: 1
69
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 3498 дка 
5002 (-118) от 206 382 дка (+2066) 
Велико Търново: 112 Страна: 2
82
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 4916 дка 
4916 от 4916 дка (+27) 
Велико Търново: 113 Страна: 1748
49
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1193 дка 
4771 от 4771 дка (+16) 
Велико Търново: 118 Страна: 1799
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 4632 дка 
4632 от 4632 дка (+54) 
Велико Търново: 121 Страна: 1854
53
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 3794 дка 
3794 от 3794 дка (-1366) 
Велико Търново: 140 Страна: 2191
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1814 дка 
3628 от 3628 дка (-199) 
Велико Търново: 146 Страна: 2278
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 2533 дка 
3595 (-373) от 7599 дка (-696) 
Велико Търново: 141 Страна: 1016
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 3374 дка 
3374 (+3374) от 3374 дка 
Велико Търново: 150 Страна: 2402
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 3217 дка 
3217 от 3217 дка (+2) 
Велико Търново: 154 Страна: 2492
30
2019
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 733 дка 
2932 от 2932 дка (-40) 
Велико Търново: 164 Страна: 2688
44
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 759 дка 
2895 (+77) от 3035 дка (+85) 
Велико Търново: 161 Страна: 2608
47
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 2437 дка 
2437 от 2437 дка (-50) 
Велико Търново: 179 Страна: 3010
47
2019
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 1821 дка 
1821 от 1821 дка 
Велико Търново: 211 Страна: 3615

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Полски Тръмбеш, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Сиконко - Агрия АД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Полски Тръмбеш (2022)

15
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201045
2021.4154986492100
2021.3127484491849
2021.21418134991999
2021.1109925491649
202115541394314492100
2022.4155259313300
2022.320991010893500
2022.22250417003300
2022.1196955993000
202213201983245993500
2023.3261565303666
2023.23059235804050
2023.1328797805000
20233043385305000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Сиконко - Агрия АД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Сиконко - Агрия АД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Сиконко - Агрия АД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Сиконко - Агрия АД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Сиконко - Агрия АД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Сиконко - Агрия АД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
83
75
77
Сиконко - Агрия АД57
55
87
33
58
40
65
63
69
82
49
53
30
44
47
47

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
83
75
77
Сиконко - Агрия АД57
55
87
33
58
40
65
63
69
82
49
53
30
44
47
47

Няма намерени резултати

302 694 дка
288 053 дка
47 897
28 617 (60%)
3.77
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
1445
27938
3173 014
450 601
545 404
620 114
74796
10382

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.