Иваново обл. Русе

Обща информация
 

Иваново

 
 
13
 
267 414 
 
95
 
4.1 / 78%
 
Обяви за земеделска земя в Иваново
Средни оценки
 
 
54
 
53

Арендатори в община Иваново

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
21
2019
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 6766 дка 
18 008 от 47 365 дка (+11 897) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе47 365 дка (+11 897)
Иваново17 669 дка
Борово12 311 дка (-129)
Борово12 311 дка (+12 089)
Ветово3933 дка (-63)
Борово629 дка
Иваново339 дка
Ветово173 дка
35
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2803 дка 
14 014 от 14 014 дка 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе14 014 дка
Иваново7235 дка
Иваново4816 дка
Иваново1489 дка
Иваново409 дка
Иваново65 дка
57
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 11 907 дка 
11 907 от 11 907 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе11 907 дка
Иваново11 907 дка
64
2019
ХОЛДИНГ 34 943 дка (+17)  
71
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2727 дка 
10 906 от 10 906 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе10 906 дка
Иваново6988 дка
Иваново2376 дка
Иваново1328 дка
Иваново214 дка
60
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2657 дка 
10 626 от 10 626 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе10 626 дка
ИвановоТАБАЧКА7096 дка
ИвановоЧЕРВЕН2567 дка
ИвановоСВАЛЕНИК557 дка
ИвановоКОШОВ406 дка
64
2019
ХОЛДИНГ 34 943 дка (+17)  
67
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 3145 дка 
10 619 от 18 867 дка (+16) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе18 867 дка (+16)
Иваново10 112 дка
Русе3072 дка (+2)
Русе1999 дка (+14)
Русе1807 дка
Русе1370 дка
Иваново507 дка
ХОЛДИНГ 13 561 дка (-67)  
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 5655 дка 
10 352 от 11 310 дка (-67) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе11 310 дка (-67)
Иваново10 352 дка
Русе958 дка (-67)
51
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 9918 дка 
9918 от 9918 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе9918 дка
Иваново9918 дка
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 4494 дка 
8988 от 8988 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе8988 дка
Иваново6022 дка
Иваново2966 дка
49
2019
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1248 дка 
8737 от 8737 дка 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе8737 дка
Иваново5981 дка
Иваново1669 дка
Иваново656 дка
Иваново164 дка
Иваново126 дка
Иваново94 дка
Иваново47 дка
77
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 4099 дка 
8198 от 8198 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе8198 дка
Иваново7468 дка
Иваново730 дка
77
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 7511 дка 
7511 от 7511 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе7511 дка
Иваново7511 дка
69
2019
ХОЛДИНГ 13 354 дка  
78
2019
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2274 дка 
6821 от 6821 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе6821 дка
Иваново4550 дка
Иваново2125 дка
Иваново146 дка
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 961 дка 
6727 от 6727 дка 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе6727 дка
Иваново2000 дка
Иваново1618 дка
Иваново955 дка
Иваново705 дка
Иваново662 дка
Иваново394 дка
Иваново393 дка
69
2019
ХОЛДИНГ 13 354 дка  
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2178 дка 
6533 от 6533 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе6533 дка
Иваново4447 дка
Иваново1835 дка
Иваново251 дка
97
2019
ХОЛДИНГ 14 887 дка (+1394)  
40
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1243 дка 
5616 от 6213 дка (-15) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе6213 дка (-15)
Иваново5346 дка
Две могили510 дка (-4)
Иваново193 дка
Две могили87 дка (-11)
Иваново77 дка
33
2019
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1460 дка 
5407 от 5840 дка (-102) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5407 дка
Иваново5407 дка
Област: Добрич433 дка (-102)
Генерал Тошево254 дка (-102)
Генерал Тошево111 дка
Генерал Тошево68 дка
78
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2626 дка 
5251 от 5251 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5251 дка
Иваново5085 дка
Иваново166 дка
47
2019
ХОЛДИНГ 8397 дка  
68
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2336 дка 
4671 от 4671 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4671 дка
Иваново4047 дка
Иваново624 дка
71
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2257 дка 
4514 от 4514 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4514 дка
Иваново3389 дка
Иваново1125 дка
60
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 4181 дка 
4181 от 4181 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4181 дка
Иваново4181 дка
50
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 4058 дка 
4058 от 4058 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4058 дка
Иваново4058 дка
81
2019
ХОЛДИНГ 58 240 дка (+31)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 715 дка 
3944 от 28 619 дка (+1200) 
40 землища, 7 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе23 233 дка (+941)
Бяла1954 дка
Ценово1760 дка (+10)
Две могили1675 дка (-146)
Иваново1408 дка
Ценово1279 дка (+112)
Бяла1237 дка
Ценово1201 дка (+266)
Ценово1197 дка (-439)
Две могили1064 дка (+18)
Две могили1035 дка (+185)
Борово833 дка
Иваново831 дка
Борово624 дка (+114)
Ценово600 дка (+361)
Бяла567 дка (+19)
Борово558 дка
Борово558 дка (+299)
Иваново526 дка
Иваново485 дка
Иваново460 дка
Две могили352 дка
Две могили344 дка (+42)
Ценово314 дка
Две могили287 дка (-18)
Бяла255 дка
Бяла246 дка (-41)
Две могили243 дка
Иваново234 дка
Бяла230 дка (-97)
Две могили180 дка (+154)
Две могили180 дка
Борово175 дка
Ценово105 дка (+105)
Две могили82 дка (-3)
Две могили82 дка
Бяла72 дка
Област: Велико Търново5386 дка (+259)
Стражица4977 дка
Горна Оряховица259 дка (+259)
Стражица142 дка
Стражица8 дка
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1905 дка 
3809 от 3809 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3809 дка
Иваново3634 дка
Иваново175 дка
47
2019
ХОЛДИНГ 8397 дка  
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1242 дка 
3726 от 3726 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3726 дка
Иваново1759 дка
Иваново1104 дка
Иваново863 дка
76
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1722 дка 
3444 от 3444 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3444 дка
Иваново2950 дка
Иваново494 дка
72
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 3274 дка 
3274 от 3274 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3274 дка
Иваново3274 дка
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1627 дка 
3253 от 3253 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3253 дка
Иваново2526 дка
Иваново727 дка
44
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2915 дка 
2915 от 2915 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2915 дка
Иваново2915 дка
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2821 дка 
2821 от 2821 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2821 дка
Иваново2821 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Иваново обл. Русе Страна Холдинг
21
2019
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 6766 дка 
18 008 от 47 365 дка (+11 897) 
Русе: 2 Страна: 22
35
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2803 дка 
14 014 от 14 014 дка 
Русе: 13 Страна: 333
57
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 11 907 дка 
11 907 от 11 907 дка 
Русе: 18 Страна: 458
64
2019
ХОЛДИНГ 34 943 дка (+17)  
Страна: 38
71
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2727 дка 
10 906 от 10 906 дка 
Русе: 24 Страна: 556
60
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2657 дка 
10 626 от 10 626 дка 
Русе: 25 Страна: 576
64
2019
ХОЛДИНГ 34 943 дка (+17)  
Страна: 38
67
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 3145 дка 
10 619 от 18 867 дка (+16) 
Русе: 7 Страна: 166
ХОЛДИНГ 13 561 дка (-67)  
Страна: 87
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 5655 дка 
10 352 от 11 310 дка (-67) 
Русе: 23 Страна: 512
51
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 9918 дка 
9918 от 9918 дка 
Русе: 30 Страна: 668
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 4494 дка 
8988 от 8988 дка 
Русе: 33 Страна: 784
49
2019
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1248 дка 
8737 от 8737 дка 
Русе: 35 Страна: 818
77
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 4099 дка 
8198 от 8198 дка 
Русе: 39 Страна: 902
77
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 7511 дка 
7511 от 7511 дка 
Русе: 54 Страна: 1043
69
2019
ХОЛДИНГ 13 354 дка  
Страна: 88
78
2019
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2274 дка 
6821 от 6821 дка 
Русе: 58 Страна: 1167
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 961 дка 
6727 от 6727 дка 
Русе: 60 Страна: 1195
69
2019
ХОЛДИНГ 13 354 дка  
Страна: 88
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2178 дка 
6533 от 6533 дка 
Русе: 62 Страна: 1237
97
2019
ХОЛДИНГ 14 887 дка (+1394)  
Страна: 79
40
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1243 дка 
5616 от 6213 дка (-15) 
Русе: 69 Страна: 1320
33
2019
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1460 дка 
5407 от 5840 дка (-102) 
Русе: 80 Страна: 1435
78
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2626 дка 
5251 от 5251 дка 
Русе: 87 Страна: 1614
47
2019
ХОЛДИНГ 8397 дка  
Страна: 110
68
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2336 дка 
4671 от 4671 дка 
Русе: 99 Страна: 1837
71
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2257 дка 
4514 от 4514 дка 
Русе: 103 Страна: 1902
60
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 4181 дка 
4181 от 4181 дка 
Русе: 108 Страна: 2035
50
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 4058 дка 
4058 от 4058 дка 
Русе: 110 Страна: 2087
81
2019
ХОЛДИНГ 58 240 дка (+31)  
Страна: 16
77
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 715 дка 
3944 от 28 619 дка (+1200) 
Русе: 6 Страна: 60
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1905 дка 
3809 от 3809 дка 
Русе: 122 Страна: 2184
47
2019
ХОЛДИНГ 8397 дка  
Страна: 110
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1242 дка 
3726 от 3726 дка 
Русе: 125 Страна: 2226
76
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1722 дка 
3444 от 3444 дка 
Русе: 134 Страна: 2363
72
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 3274 дка 
3274 от 3274 дка 
Русе: 141 Страна: 2454
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1627 дка 
3253 от 3253 дка 
Русе: 142 Страна: 2471
44
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2915 дка 
2915 от 2915 дка 
Русе: 152 Страна: 2696
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2821 дка 
2821 от 2821 дка 
Русе: 156 Страна: 2755

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Иваново, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Лазаров - 6 ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Иваново (2022)

13
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201096
2021.41917104505000
2021.319901014995000
2021.21609914501800
2021.11317311001500
202113621797324505000
2022.42758167905000
2022.32246143155000
2022.21862153765000
2022.11919162915800
202215962200612915800
2023.32589263004000
2023.22854413905000
2023.12757257105000
20232753923005000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Лазаров - 6 ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Лазаров - 6 ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Лазаров - 6 ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Лазаров - 6 ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Лазаров - 6 ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Лазаров - 6 ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
21
35
57
71
Лазаров - 6 ООД60
67
51
49
77
77
78
40
33
78
68
71
60
50
77
76
72
44

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
21
35
57
71
Лазаров - 6 ООД60
67
51
49
77
77
78
40
33
78
68
71
60
50
77
76
72
44

Няма намерени резултати

260 509 дка
267 414 дка
60 378
32 634 (54%)
4.19
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
12
2174
387 734
4105 796
520 512
638 669
76902
8506
9215

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.