Несебър обл. Бургас

Обща информация
 

Несебър

 
 
13
 
65 334
 
28
Обяви за земеделска земя в Несебър
Средни оценки
 
 
42
 
44

Арендатори в община Несебър

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
37
2019
На печалба
Категория: 3.83 / 61% 
Комасационен фактор: 1827 дка 
10 461 (+1562) от 10 961 дка (+1622) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 961 дка (+1622)
Несебър3411 дка (+761)
Несебър3117 дка (+624)
Несебър2334 дка (+247)
Несебър1512 дка (+68)
Поморие500 дка (+60)
Несебър87 дка (-138)
28
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 2119 дка 
8476 от 8476 дка (+624) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8476 дка (+624)
Несебър5849 дка (+237)
Несебър1361 дка (+120)
Несебър979 дка (+172)
Несебър287 дка (+95)
51
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 2612 дка 
7836 от 7836 дка (+287) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7836 дка (+287)
Несебър7153 дка (+282)
Несебър521 дка (+32)
Несебър162 дка (-27)
16
2019
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 7608 дка 
7608 от 7608 дка (-250) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7608 дка (-250)
НесебърОризаре7608 дка (-250)
83
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2352 дка 
7055 от 7055 дка (+929) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7055 дка (+929)
Несебър4967 дка (+274)
Несебър1128 дка (+244)
Несебър960 дка (+411)
61
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 6133 дка 
6681 (+103) от 12 266 дка (+470) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 266 дка (+470)
Несебър6681 дка (+103)
Поморие5585 дка (+367)
10
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1931 дка 
5794 от 5794 дка (+1256) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5794 дка (+1256)
Несебър4979 дка (+987)
Несебър420 дка (-4)
Несебър395 дка (+273)
16
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
2560 (+301) от 7920 дка (+2721) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7920 дка (+2721)
Поморие5360 дка (+2420)
Несебър1594 дка (-52)
Несебър966 дка (+353)
76
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
1368 (+219) от 5113 дка (+265) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5113 дка (+265)
Поморие2834 дка (-85)
Несебър1368 дка (+219)
Поморие911 дка (+131)
42
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
1332 (+421) от 10 660 дка (+601) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9328 дка (+120)
Бяла3044 дка (+11)
Долни чифлик2899 дка (+10)
Бяла2858 дка (+99)
Бяла467 дка
Долни чифлик60 дка
Област: Бургас1332 дка (+421)
Несебър745 дка (+253)
Несебър241 дка (+80)
Несебър222 дка (+45)
Несебър124 дка (+43)
44
2019
На печалба
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 1378 дка 
1014 (+181) от 5512 дка (+550) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5512 дка (+511)
Поморие4293 дка (+331)
Несебър975 дка (+181)
Поморие205 дка (-1)
Несебър39 дка
86
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 712 дка 
996 (+738) от 4987 дка (+826) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3991 дка (-182)
Бяла2952 дка (-16)
Бяла583 дка (-45)
Бяла181 дка (-121)
Бяла174 дка
Бяла101 дка
Област: Бургас996 дка (+738)
Несебър900 дка (+738)
Несебър96 дка
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 409 дка 
817 от 817 дка (+72) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас817 дка (+72)
Несебър563 дка (+15)
Несебър254 дка (+57)
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 304 дка 
607 от 607 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас607 дка
Несебър466 дка
Несебър141 дка
32
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1614 дка 
494 (+59) от 8071 дка (+1785) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8071 дка (+1785)
Поморие4522 дка (+1468)
Поморие2540 дка (+311)
Несебър494 дка (+59)
Поморие433 дка (-58)
Поморие82 дка (+5)
Комасационен фактор: 477 дка 
477 от 477 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас477 дка
Несебър477 дка
Комасационен фактор: 426 дка 
426 от 426 дка (+121) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас426 дка (+121)
Несебър426 дка (+121)
Комасационен фактор: 345 дка 
345 от 345 дка (+48) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас345 дка (+48)
Несебър345 дка (+48)
Комасационен фактор: 338 дка 
338 от 338 дка (+21) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас338 дка (+21)
Несебър338 дка (+21)
Комасационен фактор: 316 дка 
316 от 316 дка (+43) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас316 дка (+43)
Несебър316 дка (+43)
Комасационен фактор: 286 дка 
286 от 286 дка (+25) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас286 дка (+25)
Несебър286 дка (+25)
Комасационен фактор: 134 дка 
134 от 134 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас134 дка
Несебър134 дка
Комасационен фактор: 123 дка 
123 от 123 дка (+14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас123 дка (+14)
Несебър123 дка (+14)
11
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1296 дка 
116 от 3889 дка (+10) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3889 дка (-13)
Поморие3750 дка (-13)
Несебър116 дка
Поморие23 дка
Комасационен фактор: 113 дка 
113 от 113 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас113 дка
Несебър113 дка
Комасационен фактор: 96 дка 
17 от 191 дка (-74) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна174 дка
Бяла174 дка
Област: Бургас17 дка (-74)
Несебър17 дка (-74)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Несебър обл. Бургас Страна
37
2019
На печалба
Категория: 3.83 / 61% 
Комасационен фактор: 1827 дка 
10 461 (+1562) от 10 961 дка (+1622) 
Бургас: 35 Страна: 547
28
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 2119 дка 
8476 от 8476 дка (+624) 
Бургас: 60 Страна: 851
51
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 2612 дка 
7836 от 7836 дка (+287) 
Бургас: 69 Страна: 957
16
2019
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 7608 дка 
7608 от 7608 дка (-250) 
Бургас: 75 Страна: 1008
83
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2352 дка 
7055 от 7055 дка (+929) 
Бургас: 83 Страна: 1118
61
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 6133 дка 
6681 (+103) от 12 266 дка (+470) 
Бургас: 24 Страна: 426
10
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1931 дка 
5794 от 5794 дка (+1256) 
Бургас: 105 Страна: 1436
16
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
2560 (+301) от 7920 дка (+2721) 
Бургас: 66 Страна: 941
76
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
1368 (+219) от 5113 дка (+265) 
Бургас: 119 Страна: 1659
42
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
1332 (+421) от 10 660 дка (+601) 
Бургас: 297 Страна: 568
44
2019
На печалба
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 1378 дка 
1014 (+181) от 5512 дка (+550) 
Бургас: 110 Страна: 1524
86
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 712 дка 
996 (+738) от 4987 дка (+826) 
Бургас: 329 Страна: 1697
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 409 дка 
817 от 817 дка (+72) 
Бургас: 378 Страна: 5572
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 304 дка 
607 от 607 дка 
Бургас: 410 Страна: 6596
32
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1614 дка 
494 (+59) от 8071 дка (+1785) 
Бургас: 65 Страна: 917
Комасационен фактор: 477 дка 
477 от 477 дка 
Бургас: 453 Страна: 7572
Комасационен фактор: 426 дка 
426 от 426 дка (+121) 
Бургас: 483 Страна: 8091
Комасационен фактор: 345 дка 
345 от 345 дка (+48) 
Бургас: 536 Страна: 9081
Комасационен фактор: 338 дка 
338 от 338 дка (+21) 
Бургас: 542 Страна: 9175
Комасационен фактор: 316 дка 
316 от 316 дка (+43) 
Бургас: 554 Страна: 9500
Комасационен фактор: 286 дка 
286 от 286 дка (+25) 
Бургас: 579 Страна: 10029
Комасационен фактор: 134 дка 
134 от 134 дка 
Бургас: 750 Страна: 12760
Комасационен фактор: 123 дка 
123 от 123 дка (+14) 
Бургас: 762 Страна: 12947
11
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1296 дка 
116 от 3889 дка (+10) 
Бургас: 150 Страна: 2135
Комасационен фактор: 113 дка 
113 от 113 дка 
Бургас: 779 Страна: 13140
Комасационен фактор: 96 дка 
17 от 191 дка (-74) 
Бургас: 847 Страна: 11689
0 от 0 дка0
Бургас: 878 Страна: 14489
0 от 0 дка (-36)0
Бургас: 879 Страна: 14490

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Несебър, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЗК Задружен Труд

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Несебър (2022)

13
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020814
2021.42224502655438
2021.31731334414375
2021.21923125564375
20212015952655438
2022.42508424006786
2022.32295525006038
2022.22795536006792
2022.12824626306585
202226212094006792
2023.12500196766500
20232500196766500

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗК Задружен Труд

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗК Задружен Труд

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Задружен Труд

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Задружен Труд

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗК Задружен Труд
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЗК Задружен Труд
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
37
28
51
ЗК Задружен Труд16
83
61
10
16
76
42
44
86
32
11

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
37
28
51
ЗК Задружен Труд16
83
61
10
16
76
42
44
86
32
11

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Несебър (Бургас)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.