Попович общ. Бяла

Обща информация
 

Попович

 
 
 
575
 
57635
 
4448 (-15) 
 
6
 
0-49
Обяви за земеделска земя в Попович
Средни оценки
 
 
64
 
62
 
50

Арендатори в Попович

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
42
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
2858 (+99) от 10 660 дка (+601) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9328 дка (+120)
Бяла3044 дка (+11)
Долни чифлик2899 дка (+10)
Бяла2858 дка (+99)
Бяла467 дка
Долни чифлик60 дка
Област: Бургас1332 дка (+421)
Несебър745 дка (+253)
Несебър241 дка (+80)
Несебър222 дка (+45)
Несебър124 дка (+43)
86
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 712 дка 
583 (-45) от 4987 дка (+826) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3991 дка (-182)
Бяла2952 дка (-16)
Бяла583 дка (-45)
Бяла181 дка (-121)
Бяла174 дка
Бяла101 дка
Област: Бургас996 дка (+738)
Несебър900 дка (+738)
Несебър96 дка
Комасационен фактор: 399 дка 
399 от 399 дка (-122) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна399 дка (-122)
Бяла399 дка (-122)
Комасационен фактор: 331 дка 
331 от 331 дка (-54) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна331 дка (-54)
БялаПопович331 дка (-54)
Комасационен фактор: 239 дка 
239 от 239 дка (+89) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна239 дка (+89)
Бяла239 дка (+89)
Комасационен фактор: 97 дка 
38 от 193 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна193 дка
Бяла155 дка
Бяла38 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Попович общ. Бяла обл. Варна Страна
42
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
2858 (+99) от 10 660 дка (+601) 
Бяла: 3 Варна: 30 Страна: 568
86
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 712 дка 
583 (-45) от 4987 дка (+826) 
Бяла: 4 Варна: 120 Страна: 1697
Комасационен фактор: 399 дка 
399 от 399 дка (-122) 
Бяла: 7 Варна: 355 Страна: 8427
Комасационен фактор: 331 дка 
331 от 331 дка (-54) 
Бяла: 8 Варна: 377 Страна: 9271
Комасационен фактор: 239 дка 
239 от 239 дка (+89) 
Бяла: 9 Варна: 424 Страна: 10835
Комасационен фактор: 97 дка 
38 от 193 дка 
Бяла: 10 Варна: 446 Страна: 11648

Ренти на арендаторите в Попович

Бели петна, бели петна за община Бяла, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Марин Дамянов Тодоров

Цени на земеделската земя по обяви в Попович

19 юли 2021 г.
8 март 2023 г.
30 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Бяла (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Попович по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
822
5833
Марин Дамянов Тодоров

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
180208162159
3552566092285
Марин Дамянов Тодоров

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
193
392
Марин Дамянов Тодоров

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
6
15
Марин Дамянов Тодоров

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
11 50811 54310 06810 05910 660
58335121426741614987
571590569521399
Марин Дамянов Тодоров387360385331
6997150239
193
Общо17 91217 71015 36115 27616 809

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
32703287276127592858
543462631628583
571590569521399
Марин Дамянов Тодоров387360385331
6997150239
38
Общо43844795441844434448

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
42
86
Марин Дамянов Тодоров

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
42
86
Марин Дамянов Тодоров

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Попович (Бяла)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.