Дюлино общ. Бяла

Обща информация
 

Дюлино

 
 
 
297
 
24739
 
3529 (+30) 
 
5
 
0-49
Обяви за земеделска земя в Дюлино
Средни оценки
 
 
64
 
62
 
50

Арендатори в Дюлино

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
42
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
3044 (+11) от 10 660 дка (+601) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9328 дка (+120)
Бяла3044 дка (+11)
Долни чифлик2899 дка (+10)
Бяла2858 дка (+99)
Бяла467 дка
Долни чифлик60 дка
Област: Бургас1332 дка (+421)
Несебър745 дка (+253)
Несебър241 дка (+80)
Несебър222 дка (+45)
Несебър124 дка (+43)
86
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 712 дка 
181 (-121) от 4987 дка (+826) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3991 дка (-182)
Бяла2952 дка (-16)
Бяла583 дка (-45)
Бяла181 дка (-121)
Бяла174 дка
Бяла101 дка
Област: Бургас996 дка (+738)
Несебър900 дка (+738)
Несебър96 дка
Комасационен фактор: 97 дка 
155 от 193 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна193 дка
Бяла155 дка
Бяла38 дка
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 296 дка 
149 (+55) от 1482 дка (+422) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1482 дка (+70)
Долни чифликДолни чифлик753 дка (-22)
Долни чифликПчелник228 дка (+37)
Долни чифликРудник182 дка
Долни чифликСолник170 дка
БялаДюлино149 дка (+55)
Комасационен фактор: 70 дка 
70 от 70 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна70 дка
Бяла70 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Дюлино общ. Бяла обл. Варна Страна
42
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
3044 (+11) от 10 660 дка (+601) 
Бяла: 3 Варна: 30 Страна: 568
86
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 712 дка 
181 (-121) от 4987 дка (+826) 
Бяла: 4 Варна: 120 Страна: 1697
Комасационен фактор: 97 дка 
155 от 193 дка 
Бяла: 10 Варна: 446 Страна: 11648
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 296 дка 
149 (+55) от 1482 дка (+422) 
Бяла: 12 Варна: 219 Страна: 4046
Комасационен фактор: 70 дка 
70 от 70 дка 
Бяла: 13 Варна: 532 Страна: 13788

Ренти на арендаторите в Дюлино

Бели петна, бели петна за община Бяла, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Иван Стаменов Стаменов

Цени на земеделската земя по обяви в Дюлино

28 ноември 2021 г.
18 януари 2023 г.
10 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Бяла (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Дюлино по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
822
5833
Иван Стаменов Стаменов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
180208162159
3552566092285
Иван Стаменов Стаменов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
193
392
Иван Стаменов Стаменов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
6
15
Иван Стаменов Стаменов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
11 50811 54310 06810 05910 660
58335121426741614987
193
Иван Стаменов Стаменов9441019103010601482
707070
Общо18 28517 68315 43515 35017 392

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
30943166303930333044
466475317302181
155
Иван Стаменов Стаменов94149
707070
Общо35603641342634993599

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
42
86
Иван Стаменов Стаменов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
42
86
Иван Стаменов Стаменов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Дюлино (Бяла)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.