Раковсково общ. Несебър

Обща информация
 

Раковсково

 
 
 
90
 
62102
 
1084 (+454) 
 
2
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Раковсково
Средни оценки
 
 
63
 
42
 
44

Арендатори в Раковсково

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
83
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2352 дка 
960 (+411) от 7055 дка (+929) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7055 дка (+929)
Несебър4967 дка (+274)
Несебър1128 дка (+244)
Несебър960 дка (+411)
42
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
124 (+43) от 10 660 дка (+601) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9328 дка (+120)
БялаДюлино3044 дка (+11)
Долни чифликСолник2899 дка (+10)
БялаПопович2858 дка (+99)
БялаГосподиново467 дка
Долни чифликБърдарево60 дка
Област: Бургас1332 дка (+421)
НесебърКозница745 дка (+253)
НесебърПриселци241 дка (+80)
НесебърОбзор222 дка (+45)
НесебърРаковсково124 дка (+43)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Раковсково общ. Несебър обл. Бургас Страна
83
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2352 дка 
960 (+411) от 7055 дка (+929) 
Несебър: 5 Бургас: 83 Страна: 1118
42
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
124 (+43) от 10 660 дка (+601) 
Несебър: 10 Бургас: 297 Страна: 568

Ренти на арендаторите в Раковсково

Бели петна, бели петна за община Несебър, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Габъра ООД

Цени на земеделската земя по обяви в Раковсково

26 февруари 2022 г.
9 февруари 2023 г.
6 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Несебър (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Раковсково по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
1411
Габъра ООД822

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
77122186531
Габъра ООД180208162159

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
376
Габъра ООД193

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
45
Габъра ООД6

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
70537070607361267055
Габъра ООД11 50811 54310 06810 05910 660
Общо18 56118 61316 14116 18517 715

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
9331006484549960
Габъра ООД1241106881124
Общо105711165526301084

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
83
Габъра ООД42

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
83
Габъра ООД42

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Раковсково (Несебър)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.