Баня общ. Несебър

Обща информация
 

Баня

 
 
 
170
 
02703
 
5102 (+1001) 
 
3
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Баня
Средни оценки
 
 
13
 
42
 
44

Арендатори в Баня

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
10
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1931 дка 
4979 (+987) от 5794 дка (+1256) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5794 дка (+1256)
Несебър4979 дка (+987)
Несебър420 дка (-4)
Несебър395 дка (+273)
Комасационен фактор: 123 дка 
123 от 123 дка (+14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас123 дка (+14)
Несебър123 дка (+14)
16
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
0 от 7920 дка (+2721)0
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7920 дка (+2721)
ПомориеКозичино5360 дка (+2420)
НесебърГюльовца1594 дка (-52)
НесебърПаницово966 дка (+353)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Баня общ. Несебър обл. Бургас Страна
10
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1931 дка 
4979 (+987) от 5794 дка (+1256) 
Несебър: 7 Бургас: 105 Страна: 1436
Комасационен фактор: 123 дка 
123 от 123 дка (+14) 
Несебър: 23 Бургас: 762 Страна: 12947
16
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
0 от 7920 дка (+2721)0
Несебър: 8 Бургас: 66 Страна: 941

Ренти на арендаторите в Баня

Бели петна, бели петна за община Несебър, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Агро Прогрес 2011 ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Баня

17 юни 2021 г.
14 март 2023 г.
64 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Несебър (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Баня по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
1597
Агро Прогрес 2011 ЕООД957

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
28811123765
Агро Прогрес 2011 ЕООД21711410684

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
40
Агро Прогрес 2011 ЕООД88

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
9
Агро Прогрес 2011 ЕООД12

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
47915171444845385794
128104109123
Агро Прогрес 2011 ЕООД10 5323484477051997920
Общо15 32387839322984613 837

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
47914791388839924979
128104109123
Агро Прогрес 2011 ЕООД520532
Общо53115451399241015102

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
10
Агро Прогрес 2011 ЕООД16

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
10
Агро Прогрес 2011 ЕООД16

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Баня (Несебър)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.