Агриатика ООД

Обща информация
 
 
8633 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

49
2019
На печалба
8633 дка (+8)
Комасационен фактор: 4317 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8633 дка (+8)
Бяла8552 дка (+8)
Бяла81 дка

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агриатика ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
201169795
 
12
 
1 929 000 лв.
 
96 000 лв.
 
 
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
-
 
Д-Р ПЕТЪР ВИЧЕВ №2 обл.СИЛИСТРА, гр.СИЛИСТРА 7500
 
Силистра, Силистра, бул./ул. Д-Р ПЕТЪР ВИЧЕВ № 2, Силистра
 
100 лв.
 
2010 г.
 
-
 
-
 

Теодора Йорданова Карамичева

Боян Бориславов Боев

 

Теодора Йорданова Карамичева (50.00 лв. / 50.00%)

Боян Бориславов Боев (50.00 лв. / 50.00%)

 
-
 

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН , ОБРАБОТЕН И/ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ И СПЕДИЦИЯ, РЕЕКСПОРТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИ РАЗРЕШЕНИЯ, КОГАТО ТАКИВА СЕ ИЗИСКВАТ ПО ЗАКОН

Финансови данни за Агриатика ООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
86248851854485448552
8281818181
Общо87068932862586258633

Обща история на декарите по години

1819202122
Агриатика ООД87068932862586258633
Общо87068932862586258633

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
86248851854485448552
8281818181
Общо87068932862586258633

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
Агриатика ООД49

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агриатика ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.