Слънчево общ. Аксаково

Обща информация
 

Слънчево

 
 
 
1079
 
67489
 
2653 (-276) 
 
9
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Слънчево
Средни оценки
 
 
28
 
55
 
50

Арендатори в Слънчево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
1054 (+66) от 6034 дка (-402) 
6 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6034 дка (-402)
Аксаково4177 дка (-309)
Аксаково1054 дка (+66)
Суворово541 дка (-28)
Аксаково131 дка (-54)
Белослав89 дка (-14)
Белослав42 дка (-63)
17
2019
На печалба
Категория: 5.35 / 20% 
Комасационен фактор: 275 дка 
665 от 1649 дка 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1649 дка
Аксаково665 дка
Аксаково392 дка
Аксаково283 дка
Аксаково221 дка
Аксаково52 дка
Аксаково36 дка
50
2019
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 612 дка 
465 (+136) от 2448 дка (+722) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2448 дка (+722)
Аксаково1816 дка (+534)
Аксаково465 дка (+136)
Аксаково100 дка (+52)
Белослав67 дка
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 217 дка 
355 от 652 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна652 дка
АксаковоСлънчево355 дка
АксаковоДолище183 дка
АксаковоИгнатиево114 дка
Комасационен фактор: 336 дка 
336 от 336 дка (+74) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна336 дка (+74)
Аксаково336 дка (+74)
Комасационен фактор: 144 дка 
207 (-243) от 288 дка (-162) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна288 дка (-243)
Аксаково207 дка (-243)
Аксаково81 дка
18
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1453 дка 
145 (+15) от 4359 дка (-153) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4359 дка (-153)
Аксаково4197 дка (-144)
Аксаково145 дка (+15)
Аксаково17 дка (-24)
Комасационен фактор: 64 дка 
64 от 64 дка (-3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна64 дка (-3)
Аксаково64 дка (-3)
Комасационен фактор: 27 дка 
27 от 27 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна27 дка
Аксаково27 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Слънчево общ. Аксаково обл. Варна Страна
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
1054 (+66) от 6034 дка (-402) 
Аксаково: 11 Варна: 72 Страна: 1369
17
2019
На печалба
Категория: 5.35 / 20% 
Комасационен фактор: 275 дка 
665 от 1649 дка 
Аксаково: 34 Варна: 200 Страна: 3810
50
2019
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 612 дка 
465 (+136) от 2448 дка (+722) 
Аксаково: 25 Варна: 165 Страна: 2987
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 217 дка 
355 от 652 дка 
Аксаково: 45 Варна: 292 Страна: 6372
Комасационен фактор: 336 дка 
336 от 336 дка (+74) 
Аксаково: 59 Варна: 375 Страна: 9206
Комасационен фактор: 144 дка 
207 (-243) от 288 дка (-162) 
Аксаково: 61 Варна: 396 Страна: 10002
18
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1453 дка 
145 (+15) от 4359 дка (-153) 
Аксаково: 12 Варна: 111 Страна: 1949
Комасационен фактор: 64 дка 
64 от 64 дка (-3) 
Аксаково: 71 Варна: 539 Страна: 13862
Комасационен фактор: 27 дка 
27 от 27 дка 
Аксаково: 76 Варна: 553 Страна: 14264

Ренти на арендаторите в Слънчево

Бели петна, бели петна за община Аксаково, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Екс 9 ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Слънчево

1 юни 2023 г.
21 септември 2021 г.
19 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Аксаково (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Слънчево по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
470
277
Екс 9 ЕООД
429
403

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
45820320868
93
Екс 9 ЕООД
24232345
716165

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
145
336
Екс 9 ЕООД
104
161

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
13
Екс 9 ЕООД
7

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
856506464366034
23512177232516491649
277490104617262448
Екс 9 ЕООД652
113262262336
21471504704450288
52385452545745124359
5454676764
27
Общо10 06710 64614 92515 10215 857

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
3036629881054
112311501114665665
2266134329465
Екс 9 ЕООД355
113262262336
18271229495450207
130145
5454676764
27
Общо30262915273428913318

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
17
50
Екс 9 ЕООД
18

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
17
50
Екс 9 ЕООД
18

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Слънчево (Аксаково)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.