Венец обл. Шумен

Обща информация
 

Венец

 
 
5
 
50 407 
 
24
 
3.3 / 88%
 
Обяви за земеделска земя във Венец
Средни оценки
 
 
62
 
57

Арендатори в община Венец

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
49
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3090 дка 
12 360 от 12 360 дка (+243) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен12 360 дка (+243)
Венец6465 дка (+41)
Венец4427 дка (+99)
Венец1425 дка (+103)
Венец43 дка
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 2020 дка 
8078 от 8078 дка (+5574) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен8078 дка (+5574)
Венец4682 дка (+4682)
Венец2160 дка (+797)
Венец620 дка (-29)
Венец616 дка (+124)
Комасационен фактор: 3409 дка 
6817 от 6817 дка (+6476) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен6817 дка (+6476)
Венец6569 дка (+6569)
Венец248 дка (-93)
Комасационен фактор: 5402 дка 
5402 (+5402) от 5402 дка (+5341) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен5402 дка (+5402)
ВенецВенец5402 дка (+5402)
57
2019
ХОЛДИНГ 15 710 дка (+436)  
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
4823 (-13) от 14 728 дка (+527) 
10 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград7384 дка (+469)
Исперих3300 дка (-12)
Исперих1683 дка (+211)
Исперих1484 дка (+266)
Исперих858 дка (+25)
Исперих47 дка (-21)
Исперих12 дка
Област: Шумен7344 дка (+58)
Венец2840 дка (+353)
Каолиново2521 дка (+71)
Венец1959 дка (-375)
Венец24 дка (+9)
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 689 дка 
2066 от 2066 дка (+278) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2066 дка (+278)
Венец1061 дка (+246)
Венец543 дка (+50)
Венец462 дка (-18)
79
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 1874 дка 
1874 от 1874 дка (+69) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1874 дка (+69)
Венец1874 дка (+69)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1625 дка 
1625 (+1625) от 1625 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1625 дка (+1625)
Венец1625 дка (+1625)
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 2870 дка 
1518 (-79) от 5740 дка (+3590) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград4222 дка (+3669)
Самуил4222 дка (+3669)
Област: Шумен1518 дка (-79)
Венец1518 дка (-79)
79
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 408 дка 
815 от 815 дка (-1654) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен815 дка (-1654)
Венец619 дка (-42)
Венец196 дка (-1612)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 810 дка 
810 (+810) от 810 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен810 дка (+810)
Венец810 дка (+810)
21
2019
ХОЛДИНГ 21 157 дка (+4846)  
26
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 535 дка 
809 (+809) от 11 226 дка (+3949) 
21 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград10 417 дка (+3140)
Исперих3783 дка (+2022)
Исперих1356 дка (+225)
Исперих1210 дка (+550)
Исперих731 дка (+252)
Самуил637 дка
Самуил608 дка
Самуил390 дка
Исперих288 дка
Исперих285 дка (+156)
Самуил276 дка
Самуил236 дка
Самуил156 дка
Исперих128 дка
Исперих93 дка (+35)
Самуил78 дка
Исперих77 дка
Исперих51 дка
Исперих22 дка
Исперих12 дка (-100)
Област: Шумен809 дка (+809)
Венец451 дка (+451)
Венец358 дка (+358)
64
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 742 дка 
742 (+742) от 742 дка (+224) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен742 дка (+742)
Венец742 дка (+742)
Комасационен фактор: 434 дка 
434 (+434) от 434 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен434 дка (+434)
Венец434 дка (+434)
Комасационен фактор: 412 дка 
412 от 412 дка (+86) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен412 дка (+86)
Венец412 дка (+86)
Комасационен фактор: 295 дка 
295 от 295 дка (+21) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен295 дка (+21)
Венец295 дка (+21)
Комасационен фактор: 201 дка 
201 от 201 дка (+7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен201 дка (+7)
Венец201 дка (+7)
56
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1791 дка 
178 (-97) от 3582 дка (-227) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3582 дка (-227)
Каолиново3404 дка (-130)
Венец178 дка (-97)
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 440 дка 
113 от 880 дка (-1674) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград767 дка (-1674)
Исперих767 дка (-1674)
Област: Шумен113 дка
Венец113 дка
Комасационен фактор: 80 дка 
80 (+80) от 80 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен80 дка (+80)
Венец80 дка (+80)
57
2019
ХОЛДИНГ 15 710 дка (+436)  
78
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 196 дка 
72 (-154) от 982 дка (-91) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград910 дка (+63)
Исперих552 дка (+552)
Исперих275 дка (-503)
Исперих42 дка (-27)
Исперих41 дка (+41)
Област: Шумен72 дка (-154)
Венец72 дка (-154)
Комасационен фактор: 140 дка 
37 от 279 дка (-71) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен279 дка (-71)
Каолиново242 дка
Венец37 дка (-71)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Венец обл. Шумен Страна Холдинг
49
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3090 дка 
12 360 от 12 360 дка (+243) 
Шумен: 14 Страна: 420
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 2020 дка 
8078 от 8078 дка (+5574) 
Шумен: 37 Страна: 925
Комасационен фактор: 3409 дка 
6817 от 6817 дка (+6476) 
Шумен: 49 Страна: 1168
Комасационен фактор: 5402 дка 
5402 (+5402) от 5402 дка (+5341) 
Шумен: 65 Страна: 1568
57
2019
ХОЛДИНГ 15 710 дка (+436)  
Страна: 75
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
4823 (-13) от 14 728 дка (+527) 
Шумен: 46 Страна: 302
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 689 дка 
2066 от 2066 дка (+278) 
Шумен: 144 Страна: 3357
79
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 1874 дка 
1874 от 1874 дка (+69) 
Шумен: 154 Страна: 3554
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1625 дка 
1625 (+1625) от 1625 дка 
Шумен: 172 Страна: 3874
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 2870 дка 
1518 (-79) от 5740 дка (+3590) 
Шумен: 176 Страна: 1470
79
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 408 дка 
815 от 815 дка (-1654) 
Шумен: 225 Страна: 5627
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 810 дка 
810 (+810) от 810 дка 
Шумен: 228 Страна: 5650
21
2019
ХОЛДИНГ 21 157 дка (+4846)  
Страна: 61
26
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 535 дка 
809 (+809) от 11 226 дка (+3949) 
Шумен: 229 Страна: 526
64
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 742 дка 
742 (+742) от 742 дка (+224) 
Шумен: 238 Страна: 5968
Комасационен фактор: 434 дка 
434 (+434) от 434 дка 
Шумен: 285 Страна: 8090
Комасационен фактор: 412 дка 
412 от 412 дка (+86) 
Шумен: 292 Страна: 8373
Комасационен фактор: 295 дка 
295 от 295 дка (+21) 
Шумен: 331 Страна: 9998
Комасационен фактор: 201 дка 
201 от 201 дка (+7) 
Шумен: 377 Страна: 11643
56
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1791 дка 
178 (-97) от 3582 дка (-227) 
Шумен: 98 Страна: 2304
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 440 дка 
113 от 880 дка (-1674) 
Шумен: 430 Страна: 5386
Комасационен фактор: 80 дка 
80 (+80) от 80 дка 
Шумен: 446 Страна: 13809
57
2019
ХОЛДИНГ 15 710 дка (+436)  
Страна: 75
78
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 196 дка 
72 (-154) от 982 дка (-91) 
Шумен: 449 Страна: 5077
Комасационен фактор: 140 дка 
37 от 279 дка (-71) 
Шумен: 336 Страна: 10285
0 от 0 дка (+63)
Шумен: 480 Страна: 15574
0 от 0 дка
Шумен: 481 Страна: 15575

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Венец, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ППК Дъбрава

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Венец (2022)

5
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201033
2021.41762412503000
2021.31200112001200
2021.2110038001500
2021938144488003000
2022.46941694694
2022.3185737712500
2022.2118548001900
2022.1164558493000
20228211479136943000
2023.22500125002500
2023.12675420003000
20232640520003000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ППК Дъбрава

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ППК Дъбрава

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ППК Дъбрава

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ППК Дъбрава

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ППК Дъбрава
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ППК Дъбрава
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
49
ППК Дъбрава
79
79
26
64
56
78

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
49
ППК Дъбрава
79
79
26
64
56
78

Няма намерени резултати

51 810 дка
50 407 дка
5022
3238 (64%)
3.68
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
326 301
415 042
58257
61275
713
9514
10407

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.