Кръстина общ. Камено

Обща информация
 

Кръстина

 
 
 
503
 
40381
 
14 915 (+126) 
 
16
 
50-99
Обяви за земеделска земя в Кръстина
Средни оценки
 
 
54
 
50
 
44

Арендатори в Кръстина

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
57
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 1402 дка 
5709 (+57) от 7012 дка (+114) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7012 дка (+51)
Камено5709 дка (+57)
Айтос653 дка (+1)
Камено472 дка (-1)
Камено115 дка (-6)
Бургас63 дка
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1867 дка 
2112 (-82) от 5600 дка (+137) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5600 дка (-121)
Средец3230 дка (-39)
Камено2112 дка (-82)
Средец258 дка
54
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1971 дка 
2085 (+49) от 7884 дка (+316) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7884 дка (+316)
Бургас2509 дка (+200)
Камено2085 дка (+49)
Камено2048 дка (+60)
Камено1242 дка (+7)
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 948 дка 
1615 (+112) от 1895 дка (+115) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1895 дка (+115)
КаменоКръстина1615 дка (+112)
КаменоКамено280 дка (+3)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1754 дка 
1310 (-5) от 5261 дка (+99) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5261 дка (+99)
Камено3848 дка (+103)
Камено1310 дка (-5)
Бургас103 дка (+1)
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 4863 дка 
697 (+17) от 24 314 дка (+308) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас24 314 дка (+252)
Бургас15 155 дка (+48)
Камено4704 дка (+87)
Бургас3702 дка (+100)
Камено697 дка (+17)
Айтос56 дка
48
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 6281 дка 
422 (+51) от 12 562 дка (+35) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 562 дка (+35)
Камено12 140 дка (-16)
Камено422 дка (+51)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1687 дка 
227 (+2) от 3374 дка (+84) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3374 дка (+84)
Камено3147 дка (+82)
Камено227 дка (+2)
Категория: 3.16 / 86% 
Комасационен фактор: 1623 дка 
202 (+11) от 4868 дка (+125) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4868 дка (+125)
Камено4192 дка (+108)
Бургас474 дка (+6)
Камено202 дка (+11)
58
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 924 дка 
185 (-88) от 1848 дка (-73) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1848 дка (-73)
Камено1663 дка (+15)
Камено185 дка (-88)
Комасационен фактор: 119 дка 
124 от 238 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас238 дка
Камено124 дка
Камено114 дка
Комасационен фактор: 78 дка 
78 от 78 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас78 дка
Камено78 дка
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 371 дка 
53 от 741 дка (+33) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас741 дка (+33)
Камено688 дка (+33)
Камено53 дка
Комасационен фактор: 92 дка 
49 от 184 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас184 дка
Камено135 дка
Камено49 дка
63
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1119 дка 
34 от 2237 дка (+36) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2237 дка (+36)
Камено2203 дка (+36)
Камено34 дка
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 585 дка 
9 (-2) от 1754 дка (+53) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1754 дка (+53)
Бургас1392 дка (+42)
Камено353 дка (+13)
Камено9 дка (-2)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Кръстина общ. Камено обл. Бургас Страна
57
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 1402 дка 
5709 (+57) от 7012 дка (+114) 
Камено: 7 Бургас: 84 Страна: 1134
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1867 дка 
2112 (-82) от 5600 дка (+137) 
Камено: 29 Бургас: 108 Страна: 1496
54
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1971 дка 
2085 (+49) от 7884 дка (+316) 
Камено: 11 Бургас: 67 Страна: 948
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 948 дка 
1615 (+112) от 1895 дка (+115) 
Камено: 30 Бургас: 243 Страна: 3508
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1754 дка 
1310 (-5) от 5261 дка (+99) 
Камено: 12 Бургас: 115 Страна: 1599
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 4863 дка 
697 (+17) от 24 314 дка (+308) 
Камено: 9 Бургас: 3 Страна: 102
48
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 6281 дка 
422 (+51) от 12 562 дка (+35) 
Камено: 3 Бургас: 21 Страна: 408
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1687 дка 
227 (+2) от 3374 дка (+84) 
Камено: 21 Бургас: 160 Страна: 2390
Категория: 3.16 / 86% 
Комасационен фактор: 1623 дка 
202 (+11) от 4868 дка (+125) 
Камено: 15 Бургас: 126 Страна: 1750
58
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 924 дка 
185 (-88) от 1848 дка (-73) 
Камено: 32 Бургас: 246 Страна: 3557
Комасационен фактор: 119 дка 
124 от 238 дка 
Камено: 51 Бургас: 633 Страна: 10854
Комасационен фактор: 78 дка 
78 от 78 дка 
Камено: 72 Бургас: 812 Страна: 13685
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 371 дка 
53 от 741 дка (+33) 
Камено: 41 Бургас: 391 Страна: 5923
Комасационен фактор: 92 дка 
49 от 184 дка 
Камено: 55 Бургас: 691 Страна: 11809
63
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1119 дка 
34 от 2237 дка (+36) 
Камено: 26 Бургас: 216 Страна: 3170
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 585 дка 
9 (-2) от 1754 дка (+53) 
Камено: 49 Бургас: 254 Страна: 3682

Ренти на арендаторите в Кръстина

Бели петна, бели петна за община Камено, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Дорета Стефанова Стефанова

Цени на земеделската земя по обяви в Кръстина

25 юни 2021 г.
21 февруари 2023 г.
4 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Камено (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Кръстина по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
774
1345
Дорета Стефанова Стефанова
660
881
950
717

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
161168128189
175215303261
Дорета Стефанова Стефанова
148133128137
126176170179
200204187220
325299
74108455197

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
244
194
Дорета Стефанова Стефанова
208
203
231
275

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
47
Дорета Стефанова Стефанова
1
22
45

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
69696878688968987012
65916162566654635600
67246712710475687884
Дорета Стефанова Стефанова9491354136117801895
51345256513651625261
24 40524 41223 98924 00624 314
13 21413 08212 83512 52712 562
2971298532903374
5192446047434868
19001909191319211848
245247242238238
717878
320571708741
189204184184
21502209219522012237
17151703170117011754
Общо69 99678 59677 32278 46879 850

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
58115739568856525709
28422488241021942112
18761772191120362085
Дорета Стефанова Стефанова9491354136115031615
12821304131013151310
718714732680697
246264323371422
138149225227
196188191202
264262265273185
127129124124124
717878
26645353
48534949
3333343434
111111119
Общо14 15914 47814 69414 78914 911

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
57
54
Дорета Стефанова Стефанова
42
48
58
63

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
57
54
Дорета Стефанова Стефанова
42
48
58
63

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Кръстина (Камено)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.