Ливада общ. Камено

Обща информация
 

Ливада

 
 
 
360
 
43623
 
19 605  (-482) 
 
18
 
0-49
 
Обяви за земеделска земя в Ливада
Средни оценки
 
 
43
 
50
 
44

Арендатори в Ливада

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 2471 дка 
4674 (+80) от 4941 дка (+60) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4941 дка (+60)
Камено4674 дка (+80)
Камено267 дка (-20)
49
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 962 дка 
2293 (+31) от 3849 дка (+36) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3849 дка (+36)
Камено2293 дка (+31)
Камено1395 дка (+5)
Камено108 дка
Средец53 дка
44
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 579 дка 
1641 (-7) от 4055 дка (-334) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4055 дка (-334)
Камено1641 дка (-7)
Камено1315 дка (-12)
Камено452 дка (+12)
Средец295 дка (+80)
Камено174 дка (-370)
Камено126 дка (-37)
Средец52 дка
48
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2615 дка 
1396 (-15) от 7846 дка (-124) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7846 дка (-124)
КаменоТръстиково6409 дка (-109)
КаменоЛивада1396 дка (-15)
КаменоПолски извор41 дка
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 714 дка 
1321 (+15) от 2143 дка (+90) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2143 дка (+90)
Камено1321 дка (+15)
Камено565 дка
Средец257 дка (+75)
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 621 дка 
1154 (-46) от 2485 дка (-137) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2485 дка (-137)
Камено1154 дка (-46)
Камено943 дка (+160)
Камено275 дка (-251)
Средец113 дка
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1209 дка 
1090 (+118) от 3627 дка (+769) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3627 дка (+769)
Камено1927 дка (+310)
Камено1090 дка (+118)
Камено610 дка (+341)
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1491 дка 
982 (-8) от 7454 дка (+111) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7454 дка (+111)
Камено3612 дка (-7)
Камено2584 дка (+126)
Камено982 дка (-8)
Камено150 дка (-3)
Бургас126 дка (+3)
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1241 дка 
966 (+13) от 3724 дка (+173) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3724 дка (+173)
Камено2509 дка (+87)
Камено966 дка (+13)
Средец249 дка (+73)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1062 дка 
822 (-14) от 2123 дка (+6) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2123 дка (+6)
Камено1301 дка (+20)
Камено822 дка (-14)
53
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 602 дка 
694 (+64) от 2409 дка (+61) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2409 дка (+61)
Камено1220 дка (+3)
Камено694 дка (+64)
Камено249 дка (+8)
Средец246 дка (-14)
22
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 899 дка 
549 (+28) от 4497 дка (+217) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4497 дка (+217)
Камено3382 дка (+104)
Камено549 дка (+28)
Камено274 дка (+28)
Средец272 дка (+57)
Камено20 дка
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 304 дка 
534 (+28) от 911 дка (+36) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас911 дка (+36)
Камено534 дка (+28)
Камено208 дка (-1)
Камено169 дка (+9)
44
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 529 дка 
479 (-100) от 1587 дка (-84) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1587 дка (-84)
Камено717 дка (+16)
Камено479 дка (-100)
Камено391 дка
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1504 дка 
224 от 6016 дка (-196) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6016 дка (-196)
Камено3196 дка (+79)
Камено1958 дка (-684)
Бургас638 дка (+409)
Камено224 дка
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 558 дка 
218 (-77) от 1673 дка (-76) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1673 дка (-76)
Камено807 дка (+1)
Камено648 дка
Камено218 дка (-77)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 447 дка 
205 (-5) от 2237 дка (+1036) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2237 дка (+1036)
Средец1580 дка (+1065)
Камено276 дка (-22)
Камено205 дка (-5)
Камено164 дка (+1)
Камено12 дка (-3)
Комасационен фактор: 83 дка 
35 от 166 дка (+35) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас166 дка (+35)
Камено131 дка
Камено35 дка (+35)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Ливада общ. Камено обл. Бургас Страна
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 2471 дка 
4674 (+80) от 4941 дка (+60) 
Камено: 14 Бургас: 121 Страна: 1736
49
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 962 дка 
2293 (+31) от 3849 дка (+36) 
Камено: 17 Бургас: 151 Страна: 2166
44
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 579 дка 
1641 (-7) от 4055 дка (-334) 
Камено: 18 Бургас: 147 Страна: 2089
48
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2615 дка 
1396 (-15) от 7846 дка (-124) 
Камено: 4 Бургас: 68 Страна: 962
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 714 дка 
1321 (+15) от 2143 дка (+90) 
Камено: 31 Бургас: 224 Страна: 3278
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 621 дка 
1154 (-46) от 2485 дка (-137) 
Камено: 25 Бургас: 200 Страна: 2977
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1209 дка 
1090 (+118) от 3627 дка (+769) 
Камено: 19 Бургас: 156 Страна: 2280
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1491 дка 
982 (-8) от 7454 дка (+111) 
Камено: 5 Бургас: 78 Страна: 1058
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1241 дка 
966 (+13) от 3724 дка (+173) 
Камено: 20 Бургас: 154 Страна: 2228
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1062 дка 
822 (-14) от 2123 дка (+6) 
Камено: 28 Бургас: 225 Страна: 3297
53
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 602 дка 
694 (+64) от 2409 дка (+61) 
Камено: 27 Бургас: 204 Страна: 3032
22
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 899 дка 
549 (+28) от 4497 дка (+217) 
Камено: 16 Бургас: 132 Страна: 1907
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 304 дка 
534 (+28) от 911 дка (+36) 
Камено: 38 Бургас: 351 Страна: 5293
44
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 529 дка 
479 (-100) от 1587 дка (-84) 
Камено: 34 Бургас: 269 Страна: 3927
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1504 дка 
224 от 6016 дка (-196) 
Камено: 10 Бургас: 100 Страна: 1380
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 558 дка 
218 (-77) от 1673 дка (-76) 
Камено: 33 Бургас: 260 Страна: 3796
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 447 дка 
205 (-5) от 2237 дка (+1036) 
Камено: 42 Бургас: 217 Страна: 3191
Комасационен фактор: 83 дка 
35 от 166 дка (+35) 
Камено: 57 Бургас: 706 Страна: 12273

Ренти на арендаторите в Ливада

Бели петна за община Камено, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по годиниЛивада

Арендатор
ЕТ Желязко Драгов

Ренти за община Камено (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Ливада

5
1
2290 лв./дка
2290 лв./дка
1837 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
17 септември 2021 г.22901,8Тук

arable_land в съседните землища

Средни цени на земеделската земя в община Камено (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Ливада по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
769
725
ЕТ Желязко Драгов744
996
482
1903

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
285407271169
170235417150
ЕТ Желязко Драгов96170208162
159363208
59906679
379423245
157101139

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
219
207
ЕТ Желязко Драгов218
208
164
129

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
47
11
ЕТ Желязко Драгов49
53

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
50125092499248814941
38453815384338133849
43494337428143894055
ЕТ Желязко Драгов81868084776579707846
19812002171720532143
20842109216826222485
31713150298828583627
73837498733173437454
34633466349935513724
21032111207221172123
19922005213323482409
43384059406642804497
735790880875911
19031852185316711587
73207275620962126016
18121813188817491673
15412012237
132131131131166
Общо59 80959 58957 97060 06461 743

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
47194793470245944674
22842279228822622293
17041695167416481641
ЕТ Желязко Драгов14691396133014111396
11911199117913061321
94694699312001154
1318129711529721090
1003994990990982
10611079989953966
850855829836822
559570588630694
522480490521549
406479546506534
621611613579479
198224224224224
222222295295218
5210205
35
Общо19 07319 11918 88719 13719 277

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
49
44
ЕТ Желязко Драгов48
53
22
44

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
49
44
ЕТ Желязко Драгов48
53
22
44

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Ливада (Камено)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.