Русокастро общ. Камено

Обща информация
 

Русокастро

 
 
 
1143
 
63478
 
31 579  (-386) 
 
15
 
0-49
 
Обяви за земеделска земя в Русокастро
Средни оценки
 
 
45
 
50
 
44

Арендатори в Русокастро

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
61
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 6803 дка 
20 261 (+14) от 20 409 дка (+17) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас20 409 дка (+17)
Камено20 261 дка (+14)
Средец104 дка (+2)
Камено44 дка (+1)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1209 дка 
1927 (+310) от 3627 дка (+769) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3627 дка (+769)
Камено1927 дка (+310)
Камено1090 дка (+118)
Камено610 дка (+341)
49
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 962 дка 
1395 (+5) от 3849 дка (+36) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3849 дка (+36)
Камено2293 дка (+31)
Камено1395 дка (+5)
Камено108 дка
Средец53 дка
44
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 579 дка 
1315 (-12) от 4055 дка (-334) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4055 дка (-334)
КаменоЛивада1641 дка (-7)
КаменоРусокастро1315 дка (-12)
КаменоТръстиково452 дка (+12)
СредецДюлево295 дка (+80)
КаменоЖелязово174 дка (-370)
КаменоКонстантиново126 дка (-37)
СредецДебелт52 дка
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1062 дка 
1301 (+20) от 2123 дка (+6) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2123 дка (+6)
Камено1301 дка (+20)
Камено822 дка (-14)
53
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 602 дка 
1220 (+3) от 2409 дка (+61) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2409 дка (+61)
Камено1220 дка (+3)
Камено694 дка (+64)
Камено249 дка (+8)
Средец246 дка (-14)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 846 дка 
846 от 846 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас846 дка (+3)
Камено846 дка (+3)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 558 дка 
807 (+1) от 1673 дка (-76) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1673 дка (-76)
Камено807 дка (+1)
Камено648 дка
Камено218 дка (-77)
44
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 529 дка 
717 (+16) от 1587 дка (-84) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1587 дка (-84)
Камено717 дка (+16)
Камено479 дка (-100)
Камено391 дка
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 714 дка 
565 от 2143 дка (+90) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2143 дка (+90)
Камено1321 дка (+15)
Камено565 дка
Средец257 дка (+75)
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 621 дка 
275 (-251) от 2485 дка (-137) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2485 дка (-137)
Камено1154 дка (-46)
Камено943 дка (+160)
Камено275 дка (-251)
Средец113 дка
22
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 899 дка 
274 (+28) от 4497 дка (+217) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4497 дка (+217)
Камено3382 дка (+104)
Камено549 дка (+28)
Камено274 дка (+28)
Средец272 дка (+57)
Камено20 дка
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 304 дка 
208 (-1) от 911 дка (+36) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас911 дка (+36)
Камено534 дка (+28)
Камено208 дка (-1)
Камено169 дка (+9)
Комасационен фактор: 83 дка 
131 от 166 дка (+35) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас166 дка (+35)
Камено131 дка
Камено35 дка (+35)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 447 дка 
12 (-3) от 2237 дка (+1036) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2237 дка (+1036)
Средец1580 дка (+1065)
Камено276 дка (-22)
Камено205 дка (-5)
Камено164 дка (+1)
Камено12 дка (-3)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Русокастро общ. Камено обл. Бургас Страна
61
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 6803 дка 
20 261 (+14) от 20 409 дка (+17) 
Камено: 1 Бургас: 6 Страна: 143
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1209 дка 
1927 (+310) от 3627 дка (+769) 
Камено: 19 Бургас: 156 Страна: 2280
49
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 962 дка 
1395 (+5) от 3849 дка (+36) 
Камено: 17 Бургас: 151 Страна: 2166
44
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 579 дка 
1315 (-12) от 4055 дка (-334) 
Камено: 18 Бургас: 147 Страна: 2089
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1062 дка 
1301 (+20) от 2123 дка (+6) 
Камено: 28 Бургас: 225 Страна: 3297
53
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 602 дка 
1220 (+3) от 2409 дка (+61) 
Камено: 27 Бургас: 204 Страна: 3032
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 846 дка 
846 от 846 дка (+3) 
Камено: 39 Бургас: 373 Страна: 5518
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 558 дка 
807 (+1) от 1673 дка (-76) 
Камено: 33 Бургас: 260 Страна: 3796
44
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 529 дка 
717 (+16) от 1587 дка (-84) 
Камено: 34 Бургас: 269 Страна: 3927
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 714 дка 
565 от 2143 дка (+90) 
Камено: 31 Бургас: 224 Страна: 3278
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 621 дка 
275 (-251) от 2485 дка (-137) 
Камено: 25 Бургас: 200 Страна: 2977
22
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 899 дка 
274 (+28) от 4497 дка (+217) 
Камено: 16 Бургас: 132 Страна: 1907
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 304 дка 
208 (-1) от 911 дка (+36) 
Камено: 38 Бургас: 351 Страна: 5293
Комасационен фактор: 83 дка 
131 от 166 дка (+35) 
Камено: 57 Бургас: 706 Страна: 12273
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 447 дка 
12 (-3) от 2237 дка (+1036) 
Камено: 42 Бургас: 217 Страна: 3191

Ренти на арендаторите в Русокастро

Бели петна за община Камено, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по годиниРусокастро

Арендатор
Зафиров и ко ООД

Ренти за община Камено (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Русокастро

Няма данни за това землище. Вижте цените на съседните землища по-надолу.

Средни цени на земеделската земя в община Камено (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Русокастро по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
912
769
Зафиров и ко ООД725
996
1903
482

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
160166181222
285407271169
Зафиров и ко ООД170235417150
159363208
379423245
59906679
157101139

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
244
219
Зафиров и ко ООД207
208
129
164

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
3
11
Зафиров и ко ООД
53

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
20 07119 93619 95920 39220 409
31713150298828583627
38453815384338133849
Зафиров и ко ООД43494337428143894055
21032111207221172123
19922005213323482409
915908914843846
18121813188817491673
19031852185316711587
19812002171720532143
20842109216826222485
43384059406642804497
735790880875911
132131131131166
15412012237
Общо49 43149 01849 04751 34253 017

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
19 90419 75819 81420 24720 261
15661575155916171927
14001375139413901395
Зафиров и ко ООД12151209118113271315
12531256124312811301
11331136120312171220
915908914843846
836836835806807
744834833701717
521544538565565
351360360526275
133220236246274
135122122209208
132131131131131
151512
Общо30 23830 26430 37831 12131 254

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
61
49
Зафиров и ко ООД44
53
44
22

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
61
49
Зафиров и ко ООД44
53
44
22

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Русокастро (Камено)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.