Дюлево общ. Средец

Обща информация
 

Дюлево

 
 
 
399
 
24712
 
30 401 (+1274) 
 
21
 
50-99
Обяви за земеделска земя в Дюлево
Средни оценки
 
 
47
 
40
 
44

Арендатори в Дюлево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
49
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 11 324 дка 
19 662 (+270) от 79 271 дка (+3346) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас79 271 дка (+2664)
Средец19 720 дка (+505)
Средец19 662 дка (+270)
Карнобат16 974 дка (+322)
Средец12 113 дка (+467)
Карнобат7689 дка (+968)
Карнобат2431 дка (+132)
Средец682 дка
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1867 дка 
3230 (-39) от 5600 дка (+137) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5600 дка (-121)
Средец3230 дка (-39)
Камено2112 дка (-82)
Средец258 дка
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 1235 дка 
1235 от 1235 дка (+205) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1235 дка (+205)
Средец1235 дка (+205)
21
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 524 дка 
1148 (+167) от 3669 дка (+497) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3669 дка (+372)
СредецДюлево1148 дка (+167)
СредецСветлина1018 дка (+81)
СредецСредец860 дка (+79)
СредецСуходол321 дка
СредецДрачево127 дка (+43)
СредецЗагорци125 дка
СредецБелила70 дка (+2)
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1398 дка 
1147 (+143) от 6991 дка (+419) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6991 дка (+419)
Средец2467 дка (-2)
Средец2402 дка (+286)
Средец1147 дка (+143)
Средец594 дка (+29)
Средец381 дка (-37)
56
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 2350 дка 
576 (+330) от 9399 дка (+1997) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9399 дка (+1997)
Средец6015 дка (+1481)
Средец1615 дка (+177)
Средец1193 дка (+9)
Средец576 дка (+330)
17
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 562 дка 
562 от 562 дка (+17) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас562 дка (+17)
Средец562 дка (+17)
Комасационен фактор: 433 дка 
433 от 433 дка (+163) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас433 дка (+163)
Средец433 дка (+163)
Комасационен фактор: 228 дка 
376 (+50) от 455 дка (+48) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас376 дка (+50)
Средец376 дка (+50)
Област: Пловдив79 дка (-2)
Марица79 дка (-2)
82
2019
На печалба
Категория: 4.87 / 28% 
Комасационен фактор: 287 дка 
333 (+21) от 1437 дка (+81) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1437 дка (-43)
Средец374 дка (+44)
Средец333 дка (+21)
Средец308 дка (+35)
Средец298 дка (-143)
Средец124 дка
44
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 579 дка 
295 (+80) от 4055 дка (-334) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4055 дка (-334)
Камено1641 дка (-7)
Камено1315 дка (-12)
Камено452 дка (+12)
Средец295 дка (+80)
Камено174 дка (-370)
Камено126 дка (-37)
Средец52 дка
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 714 дка 
257 (+75) от 2143 дка (+90) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2143 дка (+90)
Камено1321 дка (+15)
Камено565 дка
Средец257 дка (+75)
53
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 602 дка 
246 (-14) от 2409 дка (+61) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2409 дка (+61)
Камено1220 дка (+3)
Камено694 дка (+64)
Камено249 дка (+8)
Средец246 дка (-14)
Комасационен фактор: 239 дка 
239 от 239 дка (+52) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас239 дка (+52)
Средец239 дка (+52)
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 362 дка 
210 (+34) от 724 дка (+132) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас724 дка (+132)
Средец514 дка (+98)
Средец210 дка (+34)
Комасационен фактор: 206 дка 
206 от 206 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас206 дка
Средец206 дка
Комасационен фактор: 137 дка 
137 от 137 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас137 дка
Средец137 дка
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 621 дка 
113 от 2485 дка (-137) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2485 дка (-137)
Камено1154 дка (-46)
Камено943 дка (+160)
Камено275 дка (-251)
Средец113 дка
61
2019
На печалба
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 6803 дка 
104 (+2) от 20 409 дка (+17) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас20 409 дка (+17)
Камено20 261 дка (+14)
Средец104 дка (+2)
Камено44 дка (+1)
49
2019
На печалба
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 962 дка 
53 от 3849 дка (+36) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3849 дка (+36)
Камено2293 дка (+31)
Камено1395 дка (+5)
Камено108 дка
Средец53 дка
44
2019
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 529 дка 
0 от 1587 дка (-84)0
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1587 дка (-84)
Камено717 дка (+16)
Камено479 дка (-100)
Камено391 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Дюлево общ. Средец обл. Бургас Страна
49
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 11 324 дка 
19 662 (+270) от 79 271 дка (+3346) 
Средец: 1 Бургас: 1 Страна: 7
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1867 дка 
3230 (-39) от 5600 дка (+137) 
Средец: 26 Бургас: 108 Страна: 1496
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 1235 дка 
1235 от 1235 дка (+205) 
Средец: 63 Бургас: 305 Страна: 4459
21
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 524 дка 
1148 (+167) от 3669 дка (+497) 
Средец: 25 Бургас: 155 Страна: 2241
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1398 дка 
1147 (+143) от 6991 дка (+419) 
Средец: 12 Бургас: 86 Страна: 1137
56
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 2350 дка 
576 (+330) от 9399 дка (+1997) 
Средец: 7 Бургас: 49 Страна: 722
17
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 562 дка 
562 от 562 дка (+17) 
Средец: 104 Бургас: 424 Страна: 6892
Комасационен фактор: 433 дка 
433 от 433 дка (+163) 
Средец: 118 Бургас: 478 Страна: 8007
Комасационен фактор: 228 дка 
376 (+50) от 455 дка (+48) 
Средец: 129 Бургас: 519 Страна: 7784
82
2019
На печалба
Категория: 4.87 / 28% 
Комасационен фактор: 287 дка 
333 (+21) от 1437 дка (+81) 
Средец: 57 Бургас: 285 Страна: 4107
44
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 579 дка 
295 (+80) от 4055 дка (-334) 
Средец: 136 Бургас: 147 Страна: 2072
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 714 дка 
257 (+75) от 2143 дка (+90) 
Средец: 159 Бургас: 224 Страна: 3258
53
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 602 дка 
246 (-14) от 2409 дка (+61) 
Средец: 165 Бургас: 204 Страна: 3018
Комасационен фактор: 239 дка 
239 от 239 дка (+52) 
Средец: 167 Бургас: 632 Страна: 10834
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 362 дка 
210 (+34) от 724 дка (+132) 
Средец: 88 Бургас: 392 Страна: 6007
Комасационен фактор: 206 дка 
206 от 206 дка 
Средец: 179 Бургас: 667 Страна: 11398
Комасационен фактор: 137 дка 
137 от 137 дка 
Средец: 197 Бургас: 748 Страна: 12711
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 621 дка 
113 от 2485 дка (-137) 
Средец: 202 Бургас: 200 Страна: 2962
61
2019
На печалба
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 6803 дка 
104 (+2) от 20 409 дка (+17) 
Средец: 204 Бургас: 6 Страна: 143
49
2019
На печалба
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 962 дка 
53 от 3849 дка (+36) 
Средец: 210 Бургас: 151 Страна: 2153
44
2019
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 529 дка 
0 от 1587 дка (-84)0
Средец: 211 Бургас: 269 Страна: 3903

Ренти на арендаторите в Дюлево

Бели петна, бели петна за община Средец, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Агрофор ООД

Цени на земеделската земя по обяви в Дюлево

28 юни 2022 г.
12 октомври 2022 г.
5 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Средец (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Дюлево по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
788
Агрофор ООД698
1213
337
650
725
996
912
769
1903

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
196215182170
Агрофор ООД13811593
258414300249
56
60142361311
170235417150
159363208
160166181222
285407271169
379423245

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
215
Агрофор ООД133
206
166
479
207
208
244
219
129

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
47
Агрофор ООД5
44
19
28
53
3
11

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
76 45977 56775 02475 92579 271
65916162566654635600
93998798510301235
Агрофор ООД34913180320131723669
54995719671565726991
60666051487874029399
674729715545562
180174270433
519592522407455
1299126383813561437
43494337428143894055
19812002171720532143
19922005213323482409
37137187239
673630592724
324344309206206
137137
20842109216826222485
20 07119 93619 95920 39220 409
38453815384338133849
19031852185316711587
Общо138 976139 591134 807140 552147 295

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
19 52019 47718 93319 39219 662
34913427325632693230
93998798510301235
Агрофор ООД1204105210019811148
15181256103010041147
68163246576
674729715545562
180174270433
384376340326376
406406349312333
228233220215295
269259182257
274274260260246
37137187239
169170176210
324344309206206
137137
121121113113113
109120102102104
5353535353
134
Общо30 10229 75827 66629 00630 562

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
49
Агрофор ООД21
56
17
82
44
53
61
49
44

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
49
Агрофор ООД21
56
17
82
44
53
61
49
44

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Дюлево (Средец)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.