Средец общ. Средец

Обща информация
 

Средец

 
 
 
8447
 
17974
 
20 551  (+1377) 
 
21
 
0-49
 
Обяви за земеделска земя в Средец
Средни оценки
 
 
42
 
40
 
44

Арендатори в Средец

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
56
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2350 дка 
6015 (+1481) от 9399 дка (+1997) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9399 дка (+1997)
Средец6015 дка (+1481)
Средец1615 дка (+177)
Средец1193 дка (+9)
Средец576 дка (+330)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1398 дка 
2467 (-2) от 6991 дка (+419) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6991 дка (+419)
Средец2467 дка (-2)
Средец2402 дка (+286)
Средец1147 дка (+143)
Средец594 дка (+29)
Средец381 дка (-37)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1234 дка 
2431 (-729) от 4935 дка (-920) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4935 дка (-920)
Средец2431 дка (-729)
Средец1450 дка (-514)
Средец868 дка (+323)
Средец186 дка
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 1750 дка 
1750 от 1750 дка (+153) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1750 дка (+153)
СредецСредец1750 дка (+153)
35
2019
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 1499 дка 
1499 от 1499 дка (+73) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1499 дка (+73)
Средец1499 дка (+73)
15
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 501 дка 
958 (+88) от 2503 дка (+119) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2503 дка (+119)
Средец958 дка (+88)
Средец878 дка (+18)
Средец540 дка (+11)
Средец91 дка (+2)
Средец36 дка
21
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 524 дка 
860 (+79) от 3669 дка (+497) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3669 дка (+497)
Средец1148 дка (+167)
Средец1018 дка (+81)
Средец860 дка (+79)
Средец321 дка
Средец127 дка (+43)
Средец125 дка (+125)
Средец70 дка (+2)
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 798 дка 
798 от 798 дка (+46) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас798 дка (+46)
Средец798 дка (+46)
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 362 дка 
514 (+98) от 724 дка (+132) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас724 дка (+132)
Средец514 дка (+98)
Средец210 дка (+34)
Комасационен фактор: 498 дка 
498 от 498 дка (-48) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас498 дка (-48)
Средец498 дка (-48)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 280 дка 
433 (+433) от 1402 дка 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1402 дка (+1402)
Средец585 дка (+585)
Средец433 дка (+433)
Средец205 дка (+205)
Камено101 дка (+101)
Бургас78 дка (+78)
82
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 287 дка 
374 (+44) от 1437 дка (+81) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1437 дка (+81)
Средец374 дка (+44)
Средец333 дка (+21)
Средец308 дка (+35)
Средец298 дка (-143)
Средец124 дка (+124)
Комасационен фактор: 309 дка 
309 от 309 дка (+7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас309 дка (+7)
Средец309 дка (+7)
Комасационен фактор: 589 дка 
285 (-716) от 1766 дка (-713) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1766 дка (-713)
Средец1460 дка (-18)
Средец285 дка (-716)
Средец21 дка (+21)
Комасационен фактор: 266 дка 
266 от 266 дка (+56) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас266 дка (+56)
Средец266 дка (+56)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1867 дка 
258 (+258) от 5600 дка (+137) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5600 дка (+137)
Средец3230 дка (-39)
Камено2112 дка (-82)
Средец258 дка (+258)
Комасационен фактор: 224 дка 
224 от 224 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас224 дка
Средец224 дка
Комасационен фактор: 222 дка 
222 от 222 дка (+54) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас222 дка (+54)
Средец222 дка (+54)
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 2255 дка 
14 от 6766 дка (+200) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6766 дка (+200)
Средец6354 дка (+200)
Средец398 дка
Средец14 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Средец общ. Средец обл. Бургас Страна
56
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2350 дка 
6015 (+1481) от 9399 дка (+1997) 
Средец: 7 Бургас: 49 Страна: 726
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1398 дка 
2467 (-2) от 6991 дка (+419) 
Средец: 12 Бургас: 86 Страна: 1140
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1234 дка 
2431 (-729) от 4935 дка (-920) 
Средец: 21 Бургас: 122 Страна: 1740
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 1750 дка 
1750 от 1750 дка (+153) 
Средец: 46 Бургас: 255 Страна: 3710
35
2019
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 1499 дка 
1499 от 1499 дка (+73) 
Средец: 53 Бургас: 275 Страна: 4046
15
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 501 дка 
958 (+88) от 2503 дка (+119) 
Средец: 30 Бургас: 198 Страна: 2962
21
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 524 дка 
860 (+79) от 3669 дка (+497) 
Средец: 25 Бургас: 155 Страна: 2256
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 798 дка 
798 от 798 дка (+46) 
Средец: 85 Бургас: 384 Страна: 5693
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 362 дка 
514 (+98) от 724 дка (+132) 
Средец: 88 Бургас: 392 Страна: 6055
Комасационен фактор: 498 дка 
498 от 498 дка (-48) 
Средец: 111 Бургас: 443 Страна: 7475
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 280 дка 
433 (+433) от 1402 дка 
Средец: 64 Бургас: 290 Страна: 4198
82
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 287 дка 
374 (+44) от 1437 дка (+81) 
Средец: 57 Бургас: 285 Страна: 4134
Комасационен фактор: 309 дка 
309 от 309 дка (+7) 
Средец: 146 Бургас: 564 Страна: 9721
Комасационен фактор: 589 дка 
285 (-716) от 1766 дка (-713) 
Средец: 45 Бургас: 253 Страна: 3686
Комасационен фактор: 266 дка 
266 от 266 дка (+56) 
Средец: 157 Бургас: 601 Страна: 10491
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1867 дка 
258 (+258) от 5600 дка (+137) 
Средец: 26 Бургас: 108 Страна: 1508
Комасационен фактор: 224 дка 
224 от 224 дка 
Средец: 169 Бургас: 650 Страна: 11227
Комасационен фактор: 222 дка 
222 от 222 дка (+54) 
Средец: 170 Бургас: 651 Страна: 11257
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 2255 дка 
14 от 6766 дка (+200) 
Средец: 14 Бургас: 88 Страна: 1183
0 от 0 дка (-2048)
Средец: 212 Бургас: 868 Страна: 14633
0 от 0 дка (-5527)
Средец: 213 Бургас: 896 Страна: 14661

Ренти на арендаторите в Средец

Бели петна за община Средец, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Средец

Арендатор
Радина Димова Маринчева

Ренти за община Средец (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Средец

42
13
1231 лв./дка
1200 лв./дка
1224 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
30 август 2022 г.100020Тук
19 юли 2022 г.130023Тук
11 юли 2022 г.155070Тук
14 юни 2022 г.2582300Тук
9 юни 2022 г.650170Тук
7 юни 2022 г.122226,2Тук
18 април 2022 г.122526,1Тук
15 април 2022 г.120026Тук
1 април 2022 г.89054,5Тук
5 януари 2022 г.8003Тук
28 декември 2021 г.94070,7Тук
18 ноември 2021 г.1606,6145Тук
17 юни 2021 г.104063Тук

Средни цени на земеделската земя в община Средец (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Средец по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
1213
Радина Димова Маринчева
243
731
698
650
51
354
1380

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
258414300249
Радина Димова Маринчева
638110462
929575
13811593
60142361311
165401336
6013713880
736168262
170132113193

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
206
Радина Димова Маринчева
255
102
133
479
6588
740
140

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
44
Радина Димова Маринчева
10
5
28
333
17
7

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
60666051487874029399
54995719671565726991
60055902613758554935
Радина Димова Маринчева17041699156015971750
14571488139414261499
14621524219923842503
34913180320131723669
792787755752798
673630592724
563500533546498
1402
1299126383813561437
301301301302309
511537216624791766
229229210210266
65916162566654635600
238224224224224
190195168222
650065666766
2481433
965768711344
Общо48 74944 69544 62147 06650 758

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
47764448373445346015
13141625263524692467
29552960350731602431
Радина Димова Маринчева17041699156015971750
14571488139414261499
900892841870958
855712787781860
792787755752798
504460416514
563500533546498
433
339380330374
301301301302309
51517651001285
229229210210266
258247258
238224224224224
190195168222
1414
322322
18042013
Общо19 55219 53317 24618 80020 175

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
56
Радина Димова Маринчева
35
15
21
82

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
56
Радина Димова Маринчева
35
15
21
82

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Средец (Средец)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.