Драчево общ. Средец

Обща информация
 

Драчево

 
 
 
549
 
23604
 
12 127  (+192) 
 
18
 
50-99
 
Обяви за земеделска земя в Драчево
Средни оценки
 
 
47
 
40
 
44

Арендатори в Драчево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 1783 дка 
1783 от 1783 дка (+73) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1783 дка (+73)
Средец1783 дка (+73)
Комасационен фактор: 1462 дка 
1462 от 1462 дка (-159) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1462 дка (-159)
Средец1462 дка (-159)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 1434 дка 
1434 от 1434 дка (-21) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1434 дка (-21)
Средец1434 дка (-21)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1582 дка 
1358 (-9) от 3163 дка (+116) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол1805 дка (+125)
БоляровоГОЛЯМО КРУШЕВО1805 дка (+125)
Област: Бургас1358 дка (-9)
СредецДрачево1358 дка (-9)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 960 дка 
960 от 960 дка (+132) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас960 дка (+132)
Средец960 дка (+132)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1234 дка 
868 (+323) от 4935 дка (-920) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4935 дка (-920)
Средец2431 дка (-729)
Средец1450 дка (-514)
Средец868 дка (+323)
Средец186 дка
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 794 дка 
794 от 794 дка (+164) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас794 дка (+164)
Средец794 дка (+164)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1398 дка 
594 (+29) от 6991 дка (+419) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6991 дка (+419)
Средец2467 дка (-2)
Средец2402 дка (+286)
Средец1147 дка (+143)
Средец594 дка (+29)
Средец381 дка (-37)
Комасационен фактор: 403 дка 
403 от 403 дка (-111) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас403 дка (-111)
Средец403 дка (-111)
Комасационен фактор: 353 дка 
353 от 353 дка (+30) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас353 дка (+30)
Средец353 дка (+30)
Комасационен фактор: 327 дка 
327 от 327 дка (-260) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас327 дка (-260)
Средец327 дка (-260)
37
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 5154 дка 
315 (+37) от 10 308 дка (+184) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 308 дка (+184)
Средец9993 дка (+147)
Средец315 дка (+37)
82
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 287 дка 
308 (+35) от 1437 дка (+81) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1437 дка (+81)
Средец374 дка (+44)
Средец333 дка (+21)
Средец308 дка (+35)
Средец298 дка (-143)
Средец124 дка (+124)
Комасационен фактор: 272 дка 
272 от 272 дка (+5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас272 дка (+5)
Средец272 дка (+5)
Комасационен фактор: 188 дка 
188 от 188 дка (-16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас188 дка (-16)
Средец188 дка (-16)
Комасационен фактор: 152 дка 
152 от 152 дка (-138) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас152 дка (-138)
Средец152 дка (-138)
Комасационен фактор: 143 дка 
143 от 143 дка (-73) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас143 дка (-73)
Средец143 дка (-73)
21
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 524 дка 
127 (+43) от 3669 дка (+497) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3669 дка (+497)
Средец1148 дка (+167)
Средец1018 дка (+81)
Средец860 дка (+79)
Средец321 дка
Средец127 дка (+43)
Средец125 дка (+125)
Средец70 дка (+2)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Драчево общ. Средец обл. Бургас Страна
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 1783 дка 
1783 от 1783 дка (+73) 
Средец: 44 Бургас: 252 Страна: 3664
Комасационен фактор: 1462 дка 
1462 от 1462 дка (-159) 
Средец: 55 Бургас: 280 Страна: 4101
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 1434 дка 
1434 от 1434 дка (-21) 
Средец: 58 Бургас: 286 Страна: 4138
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1582 дка 
1358 (-9) от 3163 дка (+116) 
Средец: 61 Бургас: 293 Страна: 2521
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 960 дка 
960 от 960 дка (+132) 
Средец: 74 Бургас: 340 Страна: 5141
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1234 дка 
868 (+323) от 4935 дка (-920) 
Средец: 21 Бургас: 122 Страна: 1740
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 794 дка 
794 от 794 дка (+164) 
Средец: 87 Бургас: 387 Страна: 5710
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1398 дка 
594 (+29) от 6991 дка (+419) 
Средец: 12 Бургас: 86 Страна: 1140
Комасационен фактор: 403 дка 
403 от 403 дка (-111) 
Средец: 123 Бургас: 494 Страна: 8461
Комасационен фактор: 353 дка 
353 от 353 дка (+30) 
Средец: 134 Бургас: 531 Страна: 9067
Комасационен фактор: 327 дка 
327 от 327 дка (-260) 
Средец: 141 Бургас: 550 Страна: 9426
37
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 5154 дка 
315 (+37) от 10 308 дка (+184) 
Средец: 6 Бургас: 39 Страна: 607
82
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 287 дка 
308 (+35) от 1437 дка (+81) 
Средец: 57 Бургас: 285 Страна: 4134
Комасационен фактор: 272 дка 
272 от 272 дка (+5) 
Средец: 152 Бургас: 594 Страна: 10387
Комасационен фактор: 188 дка 
188 от 188 дка (-16) 
Средец: 185 Бургас: 688 Страна: 11868
Комасационен фактор: 152 дка 
152 от 152 дка (-138) 
Средец: 193 Бургас: 731 Страна: 12532
Комасационен фактор: 143 дка 
143 от 143 дка (-73) 
Средец: 195 Бургас: 740 Страна: 12730
21
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 524 дка 
127 (+43) от 3669 дка (+497) 
Средец: 25 Бургас: 155 Страна: 2256

Ренти на арендаторите в Драчево

Бели петна за община Средец, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по годиниДрачево

Арендатор
Георги Атанасов Бушнаков

Ренти за община Средец (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Драчево

7
3
1087 лв./дка
1161 лв./дка
1222 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
24 март 2022 г.1161560Тук
21 ноември 2021 г.1200500Тук
6 юли 2021 г.89920Тук

arable_land в съседните землища

Средни цени на земеделската земя в община Средец (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Драчево по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
325
Георги Атанасов Бушнаков
1318
650
698

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
1559187611409
Георги Атанасов Бушнаков
162238259180
60142361311
13811593

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
1258
Георги Атанасов Бушнаков
137
479
133

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
Георги Атанасов Бушнаков
14
28
5

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
17581697171517101783
19491889160216211462
453557163314551434
Георги Атанасов Бушнаков30273096285330473163
557456665828960
60055902613758554935
517548622630794
54995719671565726991
16771677508514403
317332323353
10411091476587327
10 54310 407986810 12410 308
1299126383813561437
257280267272
116361204188
368361290152
183123216143
34913180320131723669
Общо39 05738 93936 83338 77138 774

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
17581697171517101783
19491889160216211462
453557163314551434
Георги Атанасов Бушнаков13861396135013671358
557456665828960
825823854545868
517548622630794
448508551565594
16771677508514403
317332323353
10411091476587327
294259278315
133133273308
257280267272
116361204188
368361290152
183123216143
505084127
Общо12 32912 541997611 75711 841

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Георги Атанасов Бушнаков
37
82
21

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Георги Атанасов Бушнаков
37
82
21

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Драчево (Средец)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.