Богданово общ. Средец

Обща информация
 

Богданово

 
 
 
55
 
04621
 
8199 (+741) 
 
6
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Богданово
Средни оценки
 
 
73
 
40
 
44

Арендатори в Богданово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
73
2019
На печалба
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 1485 дка 
4402 (-136) от 11 881 дка (+984) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 881 дка (+984)
Средец4402 дка (-136)
Средец3962 дка (+587)
Средец1978 дка (+95)
Средец661 дка (+318)
Созопол367 дка (+42)
Бургас321 дка (+51)
Средец114 дка (+16)
Средец76 дка (+11)
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
Категория: 6.76 / 7% 
Комасационен фактор: 1631 дка 
2578 (+268) от 4893 дка (+477) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4893 дка (+477)
Средец2578 дка (+268)
Средец1558 дка (+143)
Средец757 дка (+66)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 949 дка 
682 от 1897 дка (+1155) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1897 дка (+473)
Созопол1215 дка (+473)
Средец682 дка
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 959 дка 
488 (+118) от 1917 дка (+469) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1917 дка (+469)
СредецВаровник1429 дка (+351)
СредецБогданово488 дка (+118)
Комасационен фактор: 240 дка 
240 от 240 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас240 дка
Средец240 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Богданово общ. Средец обл. Бургас Страна Холдинг
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
Страна: 67
73
2019
На печалба
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 1485 дка 
4402 (-136) от 11 881 дка (+984) 
Средец: 3 Бургас: 26 Страна: 459
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
Страна: 67
Категория: 6.76 / 7% 
Комасационен фактор: 1631 дка 
2578 (+268) от 4893 дка (+477) 
Средец: 22 Бургас: 125 Страна: 1741
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 949 дка 
682 от 1897 дка (+1155) 
Средец: 93 Бургас: 241 Страна: 3504
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 959 дка 
488 (+118) от 1917 дка (+469) 
Средец: 43 Бургас: 240 Страна: 3484
Комасационен фактор: 240 дка 
240 от 240 дка 
Средец: 166 Бургас: 630 Страна: 10820
0 от 0 дка (-5527)0
Средец: 213 Бургас: 896 Страна: 14507

Ренти на арендаторите в Богданово

Бели петна, бели петна за община Средец, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Тодор Тодоров Стоянов

Цени на земеделската земя по обяви в Богданово

23 май 2022 г.
1 март 2023 г.
8 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Средец (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Богданово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
897
Тодор Тодоров Стоянов
1380

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
290186350279
Тодор Тодоров Стоянов
170132113193

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
312
Тодор Тодоров Стоянов
140

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
3
Тодор Тодоров Стоянов
7

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
12 55212 657963510 89711 881
30523834425344164893
7421897
Тодор Тодоров Стоянов16061597138714481917
381389326240240
965768711344
Общо27 24825 34816 94517 74320 828

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
51525195445545384402
18862063217623102578
682
Тодор Тодоров Стоянов337333325370488
381389326240240
11069
Общо78668049728274588390

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
73
Тодор Тодоров Стоянов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
73
Тодор Тодоров Стоянов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Богданово (Средец)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.