Индже войвода общ. Созопол

Обща информация
 

Индже войвода

 
 
 
319
 
32737
 
7012 (+2793) 
 
8
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Индже войвода
Средни оценки
 
 
21
 
40
 
44

Арендатори в Индже войвода

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
35
2019
На печалба
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 1401 дка 
2189 (+785) от 2802 дка (+862) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2802 дка (+862)
Созопол2189 дка (+785)
Созопол613 дка (+77)
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 1347 дка 
1921 (+717) от 2693 дка (+966) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2693 дка (+966)
Созопол1921 дка (+717)
Созопол772 дка (+249)
Категория: 5.68 / 16% 
Комасационен фактор: 964 дка 
964 от 964 дка (+369) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас964 дка (+369)
Созопол964 дка (+369)
Комасационен фактор: 468 дка 
468 от 468 дка (+180) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас468 дка (+180)
СозополИндже войвода468 дка (+180)
Комасационен фактор: 362 дка 
362 от 362 дка (+117) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас362 дка (+117)
Созопол362 дка (+117)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 424 дка 
352 от 848 дка (+3) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас848 дка (+3)
Созопол496 дка
Созопол352 дка (+3)
7
2019
На печалба
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1144 дка 
24 (+10) от 2288 дка (+1063) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2288 дка (+1063)
Созопол2264 дка (+1053)
Созопол24 дка (+10)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Индже войвода общ. Созопол обл. Бургас Страна
35
2019
На печалба
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 1401 дка 
2189 (+785) от 2802 дка (+862) 
Созопол: 8 Бургас: 187 Страна: 2754
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 1347 дка 
1921 (+717) от 2693 дка (+966) 
Созопол: 10 Бургас: 190 Страна: 2828
Категория: 5.68 / 16% 
Комасационен фактор: 964 дка 
964 от 964 дка (+369) 
Созопол: 20 Бургас: 339 Страна: 5096
Комасационен фактор: 468 дка 
468 от 468 дка (+180) 
Созопол: 26 Бургас: 456 Страна: 7651
Комасационен фактор: 362 дка 
362 от 362 дка (+117) 
Созопол: 31 Бургас: 530 Страна: 8861
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 424 дка 
352 от 848 дка (+3) 
Созопол: 22 Бургас: 371 Страна: 5470
7
2019
На печалба
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1144 дка 
24 (+10) от 2288 дка (+1063) 
Созопол: 11 Бургас: 214 Страна: 3130
0 от 0 дка0
Созопол: 47 Бургас: 894 Страна: 14505

Ренти на арендаторите в Индже войвода

Бели петна, бели петна за община Созопол, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор22
Евдокия Стоянова Димитрова50

Цени на земеделската земя по обяви в Индже войвода

13 юни 2021 г.
12 март 2023 г.
193 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Созопол (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Индже войвода по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
1265
Евдокия Стоянова Димитрова
614

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
282216194170
Евдокия Стоянова Димитрова
554317044

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
134
Евдокия Стоянова Димитрова
72

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
14
Евдокия Стоянова Димитрова
37

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
37943247286419402802
17202222247217272693
12179431013595964
Евдокия Стоянова Димитрова372288468
176431372245362
19751251845848
24572663171912252288
108
Общо11 447950610 063686510 425

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
32162622224214042189
9501418176612041921
12179431013595964
Евдокия Стоянова Димитрова372288468
176431372245362
761349352
241424
108
Общо56675414655040996280

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
35
Евдокия Стоянова Димитрова
7

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
35
Евдокия Стоянова Димитрова
7

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Индже войвода (Созопол)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.