Младежко общ. Малко Търново

Обща информация
 

Младежко

 
 
33
 
48667
 
323 (+142) 
 
3
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Младежко
Средни оценки
 
 
59
 
52
 
44

Арендатори в Младежко

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
Комасационен фактор: 185 дка 
185 от 185 дка (+76) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас185 дка (+76)
Малко Търново185 дка (+76)
52
2019
ХОЛДИНГ 2819 дка (+231)  
59
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 302 дка 
27 (+9) от 1812 дка (+230) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1812 дка (+230)
Малко Търново837 дка (+190)
Малко Търново816 дка (-43)
Малко Търново59 дка (+38)
Малко Търново54 дка (+27)
Малко Търново27 дка (+9)
Малко Търново19 дка (+9)
Категория: 5.77 / 15% 
Комасационен фактор: 86 дка 
14 от 599 дка (+294) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас599 дка (+294)
Малко ТърновоГраматиково277 дка (+163)
Малко ТърновоЗвездец145 дка (+44)
Малко ТърновоСливарово78 дка (+48)
Малко ТърновоМалко Търново59 дка (+39)
Малко ТърновоЗаберново20 дка
Малко ТърновоМладежко14 дка
Малко ТърновоСтоилово6 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Младежко общ. Малко Търново обл. Бургас Страна Холдинг
Комасационен фактор: 185 дка 
185 от 185 дка (+76) 
Малко Търново: 23 Бургас: 690 Страна: 11793
52
2019
ХОЛДИНГ 2819 дка (+231)  
Страна: 131
59
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 302 дка 
27 (+9) от 1812 дка (+230) 
Малко Търново: 2 Бургас: 249 Страна: 3601
Категория: 5.77 / 15% 
Комасационен фактор: 86 дка 
14 от 599 дка (+294) 
Малко Търново: 9 Бургас: 413 Страна: 6650

Ренти на арендаторите в Младежко

Бели петна, бели петна за община Малко Търново, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Златка Кирилова Кибарова

Цени на земеделската земя по обяви в Младежко

23 ноември 2021 г.
11 август 2022 г.
3 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Малко Търново (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Младежко по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
171
Златка Кирилова Кибарова

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор161719
10591105
Златка Кирилова Кибарова

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
613
Златка Кирилова Кибарова

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Златка Кирилова Кибарова

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
9997115109185
11941091152715821812
Златка Кирилова Кибарова118239265305599
Общо14111427190719962596

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
9997115109185
36301827
Златка Кирилова Кибарова26181414
Общо161145115141226

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
59
Златка Кирилова Кибарова

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
59
Златка Кирилова Кибарова

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Младежко (Малко Търново)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.