Созопол обл. Бургас

Обща информация
 

Созопол

 
 
11
 
84 416 
 
48
 
5.1 / 65%
 
Обяви за земеделска земя в Созопол
Средни оценки
 
 
40
 
44

Арендатори в община Созопол

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
64
2019
На печалба
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 8322 дка 
16 643 от 16 643 дка (+466) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас16 643 дка (+466)
СозополЗидарово16 453 дка (+465)
СозополГабър190 дка (+1)
60
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 7857 дка 
15 713 от 15 713 дка (+1354) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас15 713 дка (+1354)
СозополРосен9222 дка (+572)
СозополРавна Гора6491 дка (+782)
68
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2188 дка 
7703 (+290) от 13 129 дка (-123) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 129 дка (-123)
СозополЧерноморец4425 дка
БургасТвърдица2337 дка (-676)
СозополРосен2307 дка (+290)
БургасМаринка1781 дка (+195)
БургасИзвор1308 дка (+68)
СозополРавна Гора971 дка
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3759 дка 
6144 (+121) от 11 277 дка (+231) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 277 дка (+231)
СозополГабър6144 дка (+121)
КаменоПолски извор4414 дка (+69)
КаменоЧерни връх719 дка (+41)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2867 дка 
5733 (+5733) от 5733 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5733 дка (+5733)
СозополЧерноморец4663 дка (+4663)
СозополРавна Гора1070 дка (+1070)
39
2019
Категория: 5.6 / 17% 
Комасационен фактор: 1462 дка 
5488 (+1091) от 7312 дка (+2511) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7312 дка (+2511)
СозополКрушевец2887 дка (+244)
СозополРавадиново2601 дка (+847)
ПриморскоНово Паничарево1298 дка (+1150)
БургасДимчево455 дка (+225)
ПриморскоПисменово71 дка (+45)
4
2019
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 3301 дка 
3301 от 3301 дка (+215) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3301 дка (+215)
СозополКрушевец3301 дка (+215)
35
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1401 дка 
2802 от 2802 дка (+862) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2802 дка (+862)
СозополИндже войвода2189 дка (+785)
СозополКрушевец613 дка (+77)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1104 дка 
2763 от 3311 дка (+120) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3311 дка (+120)
СозополПрисад2682 дка (+290)
СредецВаровник548 дка
СозополЗидарово81 дка (-170)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 1347 дка 
2693 от 2693 дка (+966) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2693 дка (+966)
СозополИндже войвода1921 дка (+717)
СозополВършило772 дка (+249)
7
2019
На печалба
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1144 дка 
2288 от 2288 дка (+1063) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2288 дка (+1063)
СозополВършило2264 дка (+1053)
СозополИндже войвода24 дка (+10)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 983 дка 
1965 от 1965 дка (+360) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1965 дка (+360)
СозополРавадиново1445 дка (+588)
СозополСозопол520 дка (-228)
27
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1705 дка 
1705 от 1705 дка (+562) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1705 дка (+562)
СозополЧерноморец1705 дка (+562)
21
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1643 дка 
1643 от 1643 дка (+401) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1643 дка (+401)
СозополЧерноморец1643 дка (+401)
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 726 дка 
1452 от 1452 дка (+243) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1452 дка (+243)
СозополРавна Гора873 дка (+197)
СозополРосен579 дка (+46)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 949 дка 
1215 (+473) от 1897 дка (+1155) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1897 дка (+1155)
СозополВършило1215 дка (+473)
СредецБогданово682 дка (+682)
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 1077 дка 
1077 от 1077 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1077 дка (+2)
СозополЗидарово1077 дка (+2)
64
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 980 дка 
980 (+980) от 980 дка (+28) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас980 дка (+980)
СозополКрушевец980 дка (+980)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 980 дка 
980 от 980 дка (+140) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас980 дка (+140)
СозополКрушевец980 дка (+140)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 964 дка 
964 от 964 дка (+369) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас964 дка (+369)
СозополИндже войвода964 дка (+369)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 442 дка 
884 от 884 дка (+511) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас884 дка (+511)
СозополРавадиново806 дка (+467)
СозополСозопол78 дка (+44)
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 424 дка 
848 от 848 дка (+3) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас848 дка (+3)
СозополРавадиново496 дка
СозополИндже войвода352 дка (+3)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 803 дка 
803 от 803 дка (+85) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас803 дка (+85)
СозополКрушевец803 дка (+85)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 523 дка 
523 от 523 дка (-67) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас523 дка (-67)
СозополВършило523 дка (-67)
Комасационен фактор: 473 дка 
473 (+473) от 473 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас473 дка (+473)
СозополГабър473 дка (+473)
Комасационен фактор: 468 дка 
468 от 468 дка (+180) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас468 дка (+180)
СозополИндже войвода468 дка (+180)
Комасационен фактор: 437 дка 
437 от 437 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас437 дка
СозополГабър437 дка
Комасационен фактор: 408 дка 
408 от 408 дка (+51) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас408 дка (+51)
СозополКрушевец408 дка (+51)
Комасационен фактор: 381 дка 
381 от 381 дка (+111) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас381 дка (+111)
СозополЗидарово381 дка (+111)
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
74
2019
На печалба
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1485 дка 
367 (+42) от 11 881 дка (+984) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 881 дка (+984)
СредецБогданово4402 дка (-136)
СредецГолямо Буково3962 дка (+587)
СредецКирово1978 дка (+95)
СредецГраничар661 дка (+318)
СозополВършило367 дка (+42)
БургасБургас321 дка (+51)
СредецБелеврен114 дка (+16)
СредецВаровник76 дка (+11)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Созопол обл. Бургас Страна Холдинг
64
2019
На печалба
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 8322 дка 
16 643 от 16 643 дка (+466) 
Бургас: 10 Страна: 228
60
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 7857 дка 
15 713 от 15 713 дка (+1354) 
Бургас: 12 Страна: 260
68
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2188 дка 
7703 (+290) от 13 129 дка (-123) 
Бургас: 20 Страна: 380
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3759 дка 
6144 (+121) от 11 277 дка (+231) 
Бургас: 31 Страна: 515
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2867 дка 
5733 (+5733) от 5733 дка 
Бургас: 107 Страна: 1474
39
2019
Категория: 5.6 / 17% 
Комасационен фактор: 1462 дка 
5488 (+1091) от 7312 дка (+2511) 
Бургас: 80 Страна: 1078
4
2019
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 3301 дка 
3301 от 3301 дка (+215) 
Бургас: 168 Страна: 2445
35
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1401 дка 
2802 от 2802 дка (+862) 
Бургас: 187 Страна: 2769
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1104 дка 
2763 от 3311 дка (+120) 
Бургас: 165 Страна: 2438
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 1347 дка 
2693 от 2693 дка (+966) 
Бургас: 190 Страна: 2842
7
2019
На печалба
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1144 дка 
2288 от 2288 дка (+1063) 
Бургас: 214 Страна: 3150
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 983 дка 
1965 от 1965 дка (+360) 
Бургас: 235 Страна: 3447
27
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1705 дка 
1705 от 1705 дка (+562) 
Бургас: 258 Страна: 3754
21
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1643 дка 
1643 от 1643 дка (+401) 
Бургас: 263 Страна: 3839
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 726 дка 
1452 от 1452 дка (+243) 
Бургас: 282 Страна: 4115
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 949 дка 
1215 (+473) от 1897 дка (+1155) 
Бургас: 241 Страна: 3531
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 1077 дка 
1077 от 1077 дка (+2) 
Бургас: 320 Страна: 4835
64
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 980 дка 
980 (+980) от 980 дка (+28) 
Бургас: 331 Страна: 5080
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 980 дка 
980 от 980 дка (+140) 
Бургас: 332 Страна: 5081
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 964 дка 
964 от 964 дка (+369) 
Бургас: 339 Страна: 5132
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 442 дка 
884 от 884 дка (+511) 
Бургас: 359 Страна: 5372
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 424 дка 
848 от 848 дка (+3) 
Бургас: 371 Страна: 5512
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 803 дка 
803 от 803 дка (+85) 
Бургас: 382 Страна: 5671
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 523 дка 
523 от 523 дка (-67) 
Бургас: 437 Страна: 7274
Комасационен фактор: 473 дка 
473 (+473) от 473 дка 
Бургас: 454 Страна: 7679
Комасационен фактор: 468 дка 
468 от 468 дка (+180) 
Бургас: 456 Страна: 7727
Комасационен фактор: 437 дка 
437 от 437 дка 
Бургас: 471 Страна: 8051
Комасационен фактор: 408 дка 
408 от 408 дка (+51) 
Бургас: 490 Страна: 8410
Комасационен фактор: 381 дка 
381 от 381 дка (+111) 
Бургас: 510 Страна: 8713
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
Страна: 69
74
2019
На печалба
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1485 дка 
367 (+42) от 11 881 дка (+984) 
Бургас: 26 Страна: 460

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Созопол, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Живко Георгиев Георгиев

Ренти за община Созопол (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Росен

Арендатор202122
252030

Ренти по години за Индже войвода

Арендатор22
50

Ренти по години за Вършило

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Габър

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Зидарово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Крушевец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Присад

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Равадиново

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Равна Гора

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Созопол

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Черноморец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Созопол (2022)

11
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020272
2021.41788303004800
2021.31198161903000
2021.21741105005041
2021.19991999999
20213581600571905041
2022.42268184326000
2022.32281272626500
2022.22293212915477
2022.12129292836000
20228022235952626500
2023.4102647331281
2023.32490163406099
2023.22474162786099
2023.12159212955280
20232261572786099

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Живко Георгиев Георгиев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Живко Георгиев Георгиев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Живко Георгиев Георгиев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Живко Георгиев Георгиев

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Живко Георгиев Георгиев
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
Живко Георгиев Георгиев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
64
60
68
Живко Георгиев Георгиев
39
4
35
7
27
21
64
74

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
64
60
68
Живко Георгиев Георгиев
39
4
35
7
27
21
64
74

Няма намерени резултати

89 305 дка
84 416 дка
43 368
12 135 (28%)
5.21
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
311 831
420 113
531 353
61266
77303
82914
914 050
10476

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.