Малко Търново обл. Бургас

Обща информация
 

Малко Търново

 
 
12
 
16 300 
 
47
 
5.7 / 57%
 
Обяви за земеделска земя в Малко Търново
Средни оценки
 
 
52
 
44

Арендатори в община Малко Търново

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1341 дка 
1846 (+646) от 5364 дка (+623) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3518 дка (-23)
КазанлъкШипка2826 дка (-82)
КазанлъкДунавци497 дка (+58)
КазанлъкГолямо Дряново195 дка (+1)
Област: Бургас1846 дка (+646)
Малко ТърновоГраматиково1846 дка (+646)
52
2019
ХОЛДИНГ 2819 дка (+231)  
59
2019
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 302 дка 
1812 от 1812 дка (+230) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1812 дка (+230)
Малко ТърновоЗвездец837 дка (+190)
Малко ТърновоБлизнак816 дка (-43)
Малко ТърновоЕвренозово59 дка (+38)
Малко ТърновоМалко Търново54 дка (+27)
Малко ТърновоМладежко27 дка (+9)
Малко ТърновоСтоилово19 дка (+9)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 900 дка 
1624 (+428) от 1800 дка (+429) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1624 дка (+428)
Малко ТърновоЗаберново1624 дка (+428)
Област: Добрич176 дка (+1)
Добрич-селскаДобрево176 дка (+1)
52
2019
ХОЛДИНГ 2819 дка (+231)  
33
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 252 дка 
1007 от 1007 дка (+1) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1007 дка (+1)
Малко ТърновоБлизнак757 дка (-30)
Малко ТърновоЗвездец123 дка (+28)
Малко ТърновоЕвренозово92 дка (-6)
Малко ТърновоСтоилово35 дка (+9)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 326 дка 
978 от 978 дка (+630) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас978 дка (+630)
Малко ТърновоБлизнак518 дка (+328)
Малко ТърновоГраматиково353 дка (+244)
Малко ТърновоЗвездец107 дка (+58)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 873 дка 
873 (+873) от 873 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас873 дка (+873)
Малко ТърновоБлизнак873 дка (+873)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 873 дка 
873 от 873 дка (+309) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас873 дка (+309)
Малко ТърновоБлизнак873 дка (+309)
64
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 209 дка 
626 от 626 дка (+168) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас626 дка (+168)
Малко ТърновоБлизнак577 дка (+163)
Малко ТърновоМалко Търново44 дка (+22)
Малко ТърновоСтоилово5 дка (-17)
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 86 дка 
599 от 599 дка (+294) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас599 дка (+294)
Малко ТърновоГраматиково277 дка (+163)
Малко ТърновоЗвездец145 дка (+44)
Малко ТърновоСливарово78 дка (+48)
Малко ТърновоМалко Търново59 дка (+39)
Малко ТърновоЗаберново20 дка
Малко ТърновоМладежко14 дка
Малко ТърновоСтоилово6 дка
Комасационен фактор: 488 дка 
488 от 488 дка (+93) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас488 дка (+93)
Малко ТърновоЗвездец488 дка (+93)
Комасационен фактор: 452 дка 
452 от 452 дка (+35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас452 дка (+35)
Малко ТърновоЗаберново452 дка (+35)
Комасационен фактор: 400 дка 
400 от 400 дка (+47) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас400 дка (+47)
Малко ТърновоЗвездец400 дка (+47)
Комасационен фактор: 385 дка 
385 от 385 дка (+61) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас385 дка (+61)
Малко ТърновоЕвренозово385 дка (+61)
Комасационен фактор: 379 дка 
379 от 379 дка (+128) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас379 дка (+128)
Малко ТърновоЗвездец379 дка (+128)
Комасационен фактор: 285 дка 
285 от 285 дка (-144) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас285 дка (-144)
Малко ТърновоЗаберново285 дка (-144)
Комасационен фактор: 259 дка 
259 (+259) от 259 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас259 дка (+259)
Малко ТърновоСливарово259 дка (+259)
Комасационен фактор: 86 дка 
257 от 257 дка (+114) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас257 дка (+114)
Малко ТърновоЗаберново166 дка (+79)
Малко ТърновоЗвездец77 дка (+35)
Малко ТърновоКалово14 дка
Комасационен фактор: 121 дка 
242 от 242 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас242 дка
Малко ТърновоСливарово121 дка
Малко ТърновоМалко Търново121 дка
Комасационен фактор: 233 дка 
233 от 233 дка (+182) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас233 дка (+182)
Малко ТърновоВизица233 дка (+182)
Комасационен фактор: 228 дка 
228 от 228 дка (+144) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас228 дка (+144)
Малко ТърновоБяла вода228 дка (+144)
Комасационен фактор: 201 дка 
201 от 201 дка (+56) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас201 дка (+56)
Малко ТърновоМалко Търново201 дка (+56)
Комасационен фактор: 193 дка 
193 от 193 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас193 дка
Малко ТърновоБлизнак193 дка
Комасационен фактор: 185 дка 
185 от 185 дка (+76) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас185 дка (+76)
Малко ТърновоМладежко185 дка (+76)
Комасационен фактор: 183 дка 
183 (+183) от 183 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас183 дка (+183)
Малко ТърновоГраматиково183 дка (+183)
Комасационен фактор: 174 дка 
174 от 174 дка (+106) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас174 дка (+106)
Малко ТърновоЕвренозово174 дка (+106)
Комасационен фактор: 86 дка 
172 от 172 дка (+117) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас172 дка (+117)
Малко ТърновоМалко Търново99 дка (+44)
Малко ТърновоБяла вода73 дка (+73)
Комасационен фактор: 171 дка 
171 от 171 дка (+45) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас171 дка (+45)
Малко ТърновоГраматиково171 дка (+45)
Комасационен фактор: 154 дка 
154 от 154 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас154 дка
Малко ТърновоГраматиково154 дка
Комасационен фактор: 152 дка 
152 от 152 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас152 дка
Малко ТърновоБлизнак152 дка
Комасационен фактор: 152 дка 
152 (+152) от 152 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас152 дка (+152)
Малко ТърновоМалко Търново152 дка (+152)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Малко Търново обл. Бургас Страна Холдинг
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1341 дка 
1846 (+646) от 5364 дка (+623) 
Бургас: 247 Страна: 1576
52
2019
ХОЛДИНГ 2819 дка (+231)  
Страна: 133
59
2019
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 302 дка 
1812 от 1812 дка (+230) 
Бургас: 249 Страна: 3627
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 900 дка 
1624 (+428) от 1800 дка (+429) 
Бургас: 267 Страна: 3647
52
2019
ХОЛДИНГ 2819 дка (+231)  
Страна: 133
33
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 252 дка 
1007 от 1007 дка (+1) 
Бургас: 326 Страна: 5004
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 326 дка 
978 от 978 дка (+630) 
Бургас: 333 Страна: 5088
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 873 дка 
873 (+873) от 873 дка 
Бургас: 364 Страна: 5421
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 873 дка 
873 от 873 дка (+309) 
Бургас: 365 Страна: 5422
64
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 209 дка 
626 от 626 дка (+168) 
Бургас: 408 Страна: 6569
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 86 дка 
599 от 599 дка (+294) 
Бургас: 413 Страна: 6712
Комасационен фактор: 488 дка 
488 от 488 дка (+93) 
Бургас: 446 Страна: 7559
Комасационен фактор: 452 дка 
452 от 452 дка (+35) 
Бургас: 463 Страна: 7900
Комасационен фактор: 400 дка 
400 от 400 дка (+47) 
Бургас: 495 Страна: 8497
Комасационен фактор: 385 дка 
385 от 385 дка (+61) 
Бургас: 504 Страна: 8665
Комасационен фактор: 379 дка 
379 от 379 дка (+128) 
Бургас: 514 Страна: 8739
Комасационен фактор: 285 дка 
285 от 285 дка (-144) 
Бургас: 582 Страна: 10162
Комасационен фактор: 259 дка 
259 (+259) от 259 дка 
Бургас: 611 Страна: 10618
Комасационен фактор: 86 дка 
257 от 257 дка (+114) 
Бургас: 614 Страна: 10651
Комасационен фактор: 121 дка 
242 от 242 дка 
Бургас: 629 Страна: 10909
Комасационен фактор: 233 дка 
233 от 233 дка (+182) 
Бургас: 643 Страна: 11070
Комасационен фактор: 228 дка 
228 от 228 дка (+144) 
Бургас: 647 Страна: 11161
Комасационен фактор: 201 дка 
201 от 201 дка (+56) 
Бургас: 671 Страна: 11626
Комасационен фактор: 193 дка 
193 от 193 дка 
Бургас: 679 Страна: 11773
Комасационен фактор: 185 дка 
185 от 185 дка (+76) 
Бургас: 690 Страна: 11921
Комасационен фактор: 183 дка 
183 (+183) от 183 дка 
Бургас: 693 Страна: 11948
Комасационен фактор: 174 дка 
174 от 174 дка (+106) 
Бургас: 700 Страна: 12126
Комасационен фактор: 86 дка 
172 от 172 дка (+117) 
Бургас: 703 Страна: 12167
Комасационен фактор: 171 дка 
171 от 171 дка (+45) 
Бургас: 704 Страна: 12184
Комасационен фактор: 154 дка 
154 от 154 дка 
Бургас: 725 Страна: 12493
Комасационен фактор: 152 дка 
152 от 152 дка 
Бургас: 727 Страна: 12528
Комасационен фактор: 152 дка 
152 (+152) от 152 дка 
Бургас: 728 Страна: 12529

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Малко Търново, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
МГ Агрикултура ЕООД

Ренти за община Малко Търново (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Близнак

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Бяла вода

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Визица

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Граматиково

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Евренозово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Заберново

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Звездец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Калово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Малко Търново

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Младежко

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Сливарово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Стоилово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Малко Търново (2022)

12
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.4146039302500
2021.3102253501630
2021.2165022993000
20211279102993000
2022.4102067001377
2022.32891236006000
2022.22784246006000
2022.1200033004200
20222597563006000
2023.4417774006000
2023.3262376005867
2023.22235106006000
2023.13305217006500
20233097454006500

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
МГ Агрикултура ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
МГ Агрикултура ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
МГ Агрикултура ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
МГ Агрикултура ЕООД

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
МГ Агрикултура ЕООД
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
МГ Агрикултура ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
59
33
МГ Агрикултура ЕООД
64

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
59
33
МГ Агрикултура ЕООД
64

Няма намерени резултати

43 965 дка
16 300 дка
28 152
7632 (27%)
5.88
5
5.5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
37939
44575
56437
61046
711 002
86108
96023
10834

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.