Тръстиково общ. Камено

Обща информация
 

Тръстиково

 
 
 
551
 
73388
 
18 204 (+50) 
 
15
 
0-49
Обяви за земеделска земя в Тръстиково
Средни оценки
 
 
41
 
50
 
44

Арендатори в Тръстиково

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
48
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2615 дка 
6409 (-109) от 7846 дка (-124) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7846 дка (-124)
Камено6409 дка (-109)
Камено1396 дка (-15)
Камено41 дка
19
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2084 дка 
2864 (-33) от 6252 дка (-76) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6252 дка (-76)
Карнобат3351 дка (-46)
Камено2864 дка (-33)
Карнобат37 дка (+3)
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1241 дка 
2509 (+87) от 3724 дка (+173) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3724 дка (+173)
Камено2509 дка (+87)
Камено966 дка (+13)
Средец249 дка (+73)
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 1524 дка 
1524 от 1524 дка (+132) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1524 дка (+132)
КаменоТръстиково1524 дка (+132)
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 1128 дка 
1128 от 1128 дка (-88) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1128 дка (-88)
Камено1128 дка (-88)
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 959 дка 
959 от 959 дка (+65) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас959 дка (+65)
Камено959 дка (+65)
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 595 дка 
595 от 595 дка (+10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас595 дка (+10)
Камено595 дка (+10)
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 567 дка 
567 от 567 дка (-24) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас567 дка (-24)
Камено567 дка (-24)
44
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 579 дка 
452 (+12) от 4055 дка (-334) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4055 дка (-334)
Камено1641 дка (-7)
Камено1315 дка (-12)
Камено452 дка (+12)
Средец295 дка (+80)
Камено174 дка (-370)
Камено126 дка (-37)
Средец52 дка
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 447 дка 
276 (-22) от 2237 дка (+1036) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2237 дка (+1036)
Средец1580 дка (+1065)
Камено276 дка (-22)
Камено205 дка (-5)
Камено164 дка (+1)
Камено12 дка (-3)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 2471 дка 
267 (-20) от 4941 дка (+60) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4941 дка (+60)
Камено4674 дка (+80)
Камено267 дка (-20)
53
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 602 дка 
249 (+8) от 2409 дка (+61) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2409 дка (+61)
Камено1220 дка (+3)
Камено694 дка (+64)
Камено249 дка (+8)
Средец246 дка (-14)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 304 дка 
169 (+9) от 911 дка (+36) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас911 дка (+36)
Камено534 дка (+28)
Камено208 дка (-1)
Камено169 дка (+9)
61
2019
На печалба
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 6803 дка 
44 (+1) от 20 409 дка (+17) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас20 409 дка (+17)
Камено20 261 дка (+14)
Средец104 дка (+2)
Камено44 дка (+1)
22
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 899 дка 
20 от 4497 дка (+217) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4497 дка (+217)
Камено3382 дка (+104)
Камено549 дка (+28)
Камено274 дка (+28)
Средец272 дка (+57)
Камено20 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Тръстиково общ. Камено обл. Бургас Страна
48
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2615 дка 
6409 (-109) от 7846 дка (-124) 
Камено: 4 Бургас: 68 Страна: 954
19
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2084 дка 
2864 (-33) от 6252 дка (-76) 
Камено: 24 Бургас: 96 Страна: 1301
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1241 дка 
2509 (+87) от 3724 дка (+173) 
Камено: 20 Бургас: 154 Страна: 2214
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 1524 дка 
1524 от 1524 дка (+132) 
Камено: 35 Бургас: 271 Страна: 3992
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 1128 дка 
1128 от 1128 дка (-88) 
Камено: 36 Бургас: 316 Страна: 4685
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 959 дка 
959 от 959 дка (+65) 
Камено: 37 Бургас: 341 Страна: 5109
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 595 дка 
595 от 595 дка (+10) 
Камено: 44 Бургас: 415 Страна: 6676
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 567 дка 
567 от 567 дка (-24) 
Камено: 46 Бургас: 422 Страна: 6862
44
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 579 дка 
452 (+12) от 4055 дка (-334) 
Камено: 18 Бургас: 147 Страна: 2072
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 447 дка 
276 (-22) от 2237 дка (+1036) 
Камено: 42 Бургас: 217 Страна: 3171
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 2471 дка 
267 (-20) от 4941 дка (+60) 
Камено: 14 Бургас: 121 Страна: 1720
53
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 602 дка 
249 (+8) от 2409 дка (+61) 
Камено: 27 Бургас: 204 Страна: 3018
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 304 дка 
169 (+9) от 911 дка (+36) 
Камено: 38 Бургас: 351 Страна: 5258
61
2019
На печалба
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 6803 дка 
44 (+1) от 20 409 дка (+17) 
Камено: 1 Бургас: 6 Страна: 143
22
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 899 дка 
20 от 4497 дка (+217) 
Камено: 16 Бургас: 132 Страна: 1893

Ренти на арендаторите в Тръстиково

Бели петна, бели петна за община Камено, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Янчо Ангелов Банев

Цени на земеделската земя по обяви в Тръстиково

30 август 2021 г.
14 февруари 2023 г.
21 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Камено (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Тръстиково по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
744
985
Янчо Ангелов Банев
725
996
912
482

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
96170208162
73976998
Янчо Ангелов Банев
170235417150
157101139
159363208
160166181222
59906679

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
218
100
Янчо Ангелов Банев
207
208
244
164

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
49
Янчо Ангелов Банев
47
53
3

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
81868084776579707846
68976744616163286252
34633466349935513724
Янчо Ангелов Банев14831492141513921524
12821282122912161128
177917801740894959
82132585595
591591595591567
43494337428143894055
15412012237
50125092499248814941
19922005213323482409
735790880875911
20 07119 93619 95920 39220 409
43384059406642804497
Общо60 17859 74059 00160 89362 054

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
67176688643565186409
31113059292728972864
22552241233424222509
Янчо Ангелов Банев14831492141513921524
12821282122912161128
177917801740894959
82132585595
591591595591567
448448440440452
25298276
293299290287267
262582241249
194189212160169
4444434344
2020202020
Общо18 24318 24017 91918 00418 032

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
48
19
Янчо Ангелов Банев
44
53
61
22

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
48
19
Янчо Ангелов Банев
44
53
61
22

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Тръстиково (Камено)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.