Сунгурларе обл. Бургас

Обща информация
 

Сунгурларе

 
 
28
 
155 239 
 
110
 
5.25 / 63%
 
Обяви за земеделска земя в Сунгурларе
Средни оценки
 
 
51
 
44

Арендатори в община Сунгурларе

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
74
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1381 дка 
12 156 (+702) от 13 813 дка (+849) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 813 дка (+849)
СунгурлареЧерница6036 дка (-24)
СунгурлареКостен1852 дка (+46)
КарнобатРаклица1657 дка (+147)
СунгурлареКлимаш1302 дка (-16)
СунгурлареСлавянци955 дка (+474)
СунгурлареЧубра728 дка (+150)
СунгурлареСунгурларе567 дка (+17)
СунгурлареЛозарево293 дка (+4)
СунгурлареПодвис253 дка (+30)
СунгурлареЕсен170 дка (+21)
64
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 2365 дка 
11 827 от 11 827 дка (+878) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 827 дка (+878)
СунгурлареСунгурларе5044 дка (+81)
СунгурлареЕсен4013 дка (+619)
СунгурлареЛозица1293 дка (+114)
СунгурлареВелислав828 дка (+20)
СунгурлареВезенково649 дка (+44)
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2918 дка 
11 670 от 11 670 дка (+4145) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 670 дка (+4145)
СунгурлареСъединение5304 дка (+515)
СунгурлареВедрово3134 дка (+3134)
СунгурлареЗавет1993 дка (+288)
СунгурлареКамчия1239 дка (+208)
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3795 дка 
11 385 от 11 385 дка (-1339) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 385 дка (-1339)
СунгурлареПодвис8715 дка (+395)
СунгурлареПрилеп1839 дка (+584)
СунгурлареВедрово831 дка (-2318)
32
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1530 дка 
7648 от 7648 дка (+707) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7648 дка (+707)
СунгурлареПрилеп5961 дка (+485)
СунгурлареСъединение1060 дка (+139)
СунгурлареПодвис291 дка
СунгурлареЗавет247 дка (+83)
СунгурлареКамчия89 дка
57
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 2173 дка 
6518 от 6518 дка (+1223) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6518 дка (+1223)
СунгурлареВезенково4645 дка (+577)
СунгурлареСадово1452 дка (+438)
СунгурлареБероново421 дка (+208)
65
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2807 дка 
6138 (+1798) от 11 226 дка (+2263) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 226 дка (+2263)
СунгурлареВълчин5869 дка (+1800)
КарнобатРаклица5040 дка (+462)
СунгурлареЛозарево269 дка (-2)
КарнобатКарнобат48 дка (+3)
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 1535 дка 
6138 от 6138 дка (+504) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6138 дка (+504)
СунгурлареКлимаш2863 дка (+15)
СунгурлареЛозарево2502 дка (+108)
СунгурлареПодвис628 дка (+380)
СунгурлареВълчин145 дка (+1)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1578 дка 
5647 (+259) от 11 048 дка (+194) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 048 дка (+194)
КарнобатДрагово2658 дка
СунгурлареБероново2116 дка (+35)
КарнобатАспарухово1927 дка (-65)
СунгурлареСадово1719 дка (+63)
СунгурлареСкала1092 дка (+150)
КарнобатКрушово816 дка
СунгурлареДъбовица720 дка (+11)
62
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 551 дка 
4404 от 4404 дка (+339) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4404 дка (+339)
СунгурлареПодвис1114 дка (+161)
СунгурлареЧерница1027 дка (+45)
СунгурлареГорово755 дка (+12)
СунгурлареКостен680 дка (+30)
СунгурлареЛозарево383 дка (-4)
СунгурлареВълчин200 дка (-7)
СунгурлареСунгурларе160 дка (+91)
СунгурлареКлимаш85 дка (+11)
22
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 4143 дка 
4143 от 4143 дка (+137) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4143 дка (+137)
СунгурлареПодвис4143 дка (+137)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 680 дка 
4078 от 4078 дка (-144) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4078 дка (-144)
СунгурлареЛозарево1633 дка (-50)
СунгурлареПодвис1156 дка (+163)
СунгурлареЕсен597 дка (-55)
СунгурлареБосилково365 дка (-203)
СунгурлареВълчин264 дка (-22)
СунгурлареЗавет63 дка (+23)
73
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 517 дка 
3102 от 3102 дка (+38) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3102 дка (+38)
СунгурлареЛозарево2320 дка (-5)
СунгурлареКлимаш221 дка (+24)
СунгурлареВълчин204 дка
СунгурлареГорово178 дка (-1)
СунгурлареЧерница150 дка (+20)
СунгурлареКостен29 дка
55
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1393 дка 
3017 (+411) от 4180 дка (+457) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4180 дка (+457)
СунгурлареСлавянци1832 дка (+51)
СунгурлареЧубра1185 дка (+360)
КарнобатОгнен1163 дка (+46)
72
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1386 дка 
2771 от 2771 дка (+82) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2771 дка (+82)
СунгурлареГорово2520 дка (+86)
СунгурлареСлавянци251 дка (-4)
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 627 дка 
2508 от 2508 дка (+97) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2508 дка (+97)
СунгурлареБероново2215 дка (+109)
СунгурлареСадово140 дка (-12)
СунгурлареВезенково78 дка
СунгурлареДъбовица75 дка
36
2019
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2507 дка 
2507 от 2507 дка (+214) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2507 дка (+214)
СунгурлареДъбовица2507 дка (+214)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 2405 дка 
2405 от 2405 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2405 дка (-9)
СунгурлареСунгурларе2405 дка (-9)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 2395 дка 
2395 от 2395 дка (+85) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2395 дка (+85)
СунгурлареСунгурларе2395 дка (+85)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 690 дка 
2070 от 2070 дка (+121) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2070 дка (+121)
СунгурлареСунгурларе1775 дка (+105)
СунгурлареСлавянци185 дка (+5)
СунгурлареЧубра110 дка (+11)
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 250 дка 
2003 от 2003 дка (-15) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2003 дка (-15)
СунгурлареПодвис596 дка (-91)
СунгурлареКостен416 дка (+39)
СунгурлареСунгурларе241 дка (-5)
СунгурлареЛозарево237 дка (+2)
СунгурлареЧерница189 дка (+14)
СунгурлареГорово172 дка (+3)
СунгурлареВълчин133 дка (+23)
СунгурлареКлимаш19 дка
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1796 дка 
1796 от 1796 дка (+121) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1796 дка (+121)
СунгурлареТерзийско1796 дка (+121)
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 823 дка 
1645 (+1645) от 1645 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1645 дка (+1645)
СунгурлареВелислав1517 дка (+1517)
СунгурлареЕсен128 дка (+128)
14
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 323 дка 
1614 от 1614 дка (+437) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1614 дка (+437)
СунгурлареСъединение916 дка (+96)
СунгурлареКамчия295 дка (+213)
СунгурлареВедрово162 дка (+84)
СунгурлареЗавет135 дка (+26)
СунгурлареПрилеп106 дка (+18)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 486 дка 
1459 от 1459 дка (+78) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1459 дка (+78)
СунгурлареКостен964 дка (+43)
СунгурлареЛозарево298 дка (+25)
СунгурлареКлимаш197 дка (+10)
30
2019
На печалба
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 720 дка 
1439 от 1439 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1439 дка
СунгурлареГрозден1378 дка
СунгурлареДъбовица61 дка
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1415 дка 
1415 от 1415 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1415 дка
СунгурлареВелислав1415 дка
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 690 дка 
1379 от 1379 дка (+89) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1379 дка (+89)
СунгурлареСлавянци1161 дка (+15)
СунгурлареЧубра218 дка (+74)
51
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1389 дка 
1346 (+900) от 5554 дка (+1003) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен4208 дка (+103)
КотелПъдарево4107 дка (+2)
КотелМокрен101 дка (+101)
Област: Бургас1346 дка (+900)
СунгурлареЧубра675 дка (+229)
СунгурлареГрозден671 дка (+671)
61
2019
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 491 дка 
1322 от 1473 дка (-595) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1473 дка (-595)
СунгурлареСадово1311 дка (-190)
СредецДрака151 дка
СунгурлареВезенково11 дка (-405)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Сунгурларе обл. Бургас Страна
74
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1381 дка 
12 156 (+702) от 13 813 дка (+849) 
Бургас: 16 Страна: 352
64
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 2365 дка 
11 827 от 11 827 дка (+878) 
Бургас: 28 Страна: 463
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2918 дка 
11 670 от 11 670 дка (+4145) 
Бургас: 29 Страна: 475
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3795 дка 
11 385 от 11 385 дка (-1339) 
Бургас: 30 Страна: 503
32
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1530 дка 
7648 от 7648 дка (+707) 
Бургас: 74 Страна: 1006
57
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 2173 дка 
6518 от 6518 дка (+1223) 
Бургас: 92 Страна: 1240
65
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2807 дка 
6138 (+1798) от 11 226 дка (+2263) 
Бургас: 32 Страна: 524
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 1535 дка 
6138 от 6138 дка (+504) 
Бургас: 99 Страна: 1342
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1578 дка 
5647 (+259) от 11 048 дка (+194) 
Бургас: 33 Страна: 538
62
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 551 дка 
4404 от 4404 дка (+339) 
Бургас: 134 Страна: 1939
22
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 4143 дка 
4143 от 4143 дка (+137) 
Бургас: 145 Страна: 2052
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 680 дка 
4078 от 4078 дка (-144) 
Бургас: 146 Страна: 2078
73
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 517 дка 
3102 от 3102 дка (+38) 
Бургас: 173 Страна: 2559
55
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1393 дка 
3017 (+411) от 4180 дка (+457) 
Бургас: 144 Страна: 2037
72
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1386 дка 
2771 от 2771 дка (+82) 
Бургас: 189 Страна: 2791
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 627 дка 
2508 от 2508 дка (+97) 
Бургас: 196 Страна: 2957
36
2019
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2507 дка 
2507 от 2507 дка (+214) 
Бургас: 197 Страна: 2958
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 2405 дка 
2405 от 2405 дка (-9) 
Бургас: 205 Страна: 3037
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 2395 дка 
2395 от 2395 дка (+85) 
Бургас: 206 Страна: 3042
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 690 дка 
2070 от 2070 дка (+121) 
Бургас: 227 Страна: 3347
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 250 дка 
2003 от 2003 дка (-15) 
Бургас: 230 Страна: 3399
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1796 дка 
1796 от 1796 дка (+121) 
Бургас: 250 Страна: 3651
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 823 дка 
1645 (+1645) от 1645 дка 
Бургас: 262 Страна: 3837
14
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 323 дка 
1614 от 1614 дка (+437) 
Бургас: 268 Страна: 3894
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 486 дка 
1459 от 1459 дка (+78) 
Бургас: 281 Страна: 4104
30
2019
На печалба
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 720 дка 
1439 от 1439 дка 
Бургас: 284 Страна: 4132
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1415 дка 
1415 от 1415 дка 
Бургас: 289 Страна: 4176
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 690 дка 
1379 от 1379 дка (+89) 
Бургас: 291 Страна: 4228
51
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1389 дка 
1346 (+900) от 5554 дка (+1003) 
Бургас: 295 Страна: 1524
61
2019
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 491 дка 
1322 от 1473 дка (-595) 
Бургас: 277 Страна: 4084

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Сунгурларе, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе

Ренти за община Сунгурларе (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Подвис

Арендатор2122
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе35559

Ренти по години за Бероново

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Босилково

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Ведрово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Везенково

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Велислав

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Вълчин

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Горово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Грозден

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Дъбовица

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Есен

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Завет

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Камчия

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Климаш

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Костен

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Лозарево

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Лозица

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Прилеп

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Садово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Скала

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Славянци

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Сунгурларе

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Съединение

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Терзийско

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Черница

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Чубра

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Сунгурларе (2022)

28
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020506
2021.41119343305470
2021.3888173301970
2021.2535142991099
2021.164983291149
2021700902732995470
2022.41531222573600
2022.31726224173500
2022.21330272563000
2022.11132244203000
20227331418952563600
2023.4159088504000
2023.31797137283937
2023.22244185905867
2023.11780282523990
20231885672525867

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
74
64
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе
32
57
65
62
22
73
55
72
36
14
30
51
61

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
74
64
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе
32
57
65
62
22
73
55
72
36
14
30
51
61

Няма намерени резултати

196 068 дка
155 239 дка
66 379
33 389 (50%)
5.38
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
322 187
455 650
555 007
632 984
76895
84937
916 455
101955

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.