Сунгурларе обл. Бургас

Обща информация
 

Сунгурларе

 
 
28
 
155 239
 
110
 
5.25 / 63%
 
Обяви за земеделска земя в Сунгурларе
Средни оценки
 
 
51
 
44

Арендатори в община Сунгурларе

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
74
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1381 дка 
12 156 (+702) от 13 813 дка (+849) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 813 дка (+849)
Сунгурларе6036 дка (-24)
Сунгурларе1852 дка (+46)
Карнобат1657 дка (+147)
Сунгурларе1302 дка (-16)
Сунгурларе955 дка (+474)
Сунгурларе728 дка (+150)
Сунгурларе567 дка (+17)
Сунгурларе293 дка (+4)
Сунгурларе253 дка (+30)
Сунгурларе170 дка (+21)
64
2019
На печалба
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 2365 дка 
11 827 от 11 827 дка (+878) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 827 дка (+878)
Сунгурларе5044 дка (+81)
Сунгурларе4013 дка (+619)
Сунгурларе1293 дка (+114)
Сунгурларе828 дка (+20)
Сунгурларе649 дка (+44)
Категория: 5.09 / 24% 
Комасационен фактор: 2918 дка 
11 670 (+1011) от 11 670 дка (+4145) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 670 дка (+1011)
Сунгурларе5304 дка (+515)
Сунгурларе3134 дка
Сунгурларе1993 дка (+288)
Сунгурларе1239 дка (+208)
Категория: 5.02 / 25% 
Комасационен фактор: 3795 дка 
11 385 от 11 385 дка (-1339) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 385 дка (-1339)
СунгурлареПодвис8715 дка (+395)
СунгурлареПрилеп1839 дка (+584)
СунгурлареВедрово831 дка (-2318)
32
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1530 дка 
7648 от 7648 дка (+707) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7648 дка (+707)
Сунгурларе5961 дка (+485)
Сунгурларе1060 дка (+139)
Сунгурларе291 дка
Сунгурларе247 дка (+83)
Сунгурларе89 дка
56
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 2173 дка 
6518 от 6518 дка (+1223) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6518 дка (+1223)
Сунгурларе4645 дка (+577)
Сунгурларе1452 дка (+438)
Сунгурларе421 дка (+208)
65
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2807 дка 
6138 (+1798) от 11 226 дка (+2263) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 226 дка (+2263)
Сунгурларе5869 дка (+1800)
Карнобат5040 дка (+462)
Сунгурларе269 дка (-2)
Карнобат48 дка (+3)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1535 дка 
6138 от 6138 дка (+504) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6138 дка (+504)
Сунгурларе2863 дка (+15)
Сунгурларе2502 дка (+108)
Сунгурларе628 дка (+380)
Сунгурларе145 дка (+1)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1578 дка 
5647 (+259) от 11 048 дка (+194) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 048 дка (+194)
Карнобат2658 дка
Сунгурларе2116 дка (+35)
Карнобат1927 дка (-65)
Сунгурларе1719 дка (+63)
Сунгурларе1092 дка (+150)
Карнобат816 дка
Сунгурларе720 дка (+11)
62
2019
На печалба
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 551 дка 
4404 от 4404 дка (+339) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4404 дка (+339)
Сунгурларе1114 дка (+161)
Сунгурларе1027 дка (+45)
Сунгурларе755 дка (+12)
Сунгурларе680 дка (+30)
Сунгурларе383 дка (-4)
Сунгурларе200 дка (-7)
Сунгурларе160 дка (+91)
Сунгурларе85 дка (+11)
22
2019
На печалба
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 4143 дка 
4143 от 4143 дка (+137) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4143 дка (+137)
Сунгурларе4143 дка (+137)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 680 дка 
4078 от 4078 дка (-144) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4078 дка (-144)
Сунгурларе1633 дка (-50)
Сунгурларе1156 дка (+163)
Сунгурларе597 дка (-55)
Сунгурларе365 дка (-203)
Сунгурларе264 дка (-22)
Сунгурларе63 дка (+23)
73
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 517 дка 
3102 от 3102 дка (+38) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3102 дка (+38)
Сунгурларе2320 дка (-5)
Сунгурларе221 дка (+24)
Сунгурларе204 дка
Сунгурларе178 дка (-1)
Сунгурларе150 дка (+20)
Сунгурларе29 дка
55
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1393 дка 
3017 (+411) от 4180 дка (+457) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4180 дка (+457)
Сунгурларе1832 дка (+51)
Сунгурларе1185 дка (+360)
Карнобат1163 дка (+46)
72
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1386 дка 
2771 от 2771 дка (+82) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2771 дка (+82)
Сунгурларе2520 дка (+86)
Сунгурларе251 дка (-4)
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 627 дка 
2508 от 2508 дка (+97) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2508 дка (+97)
Сунгурларе2215 дка (+109)
Сунгурларе140 дка (-12)
Сунгурларе78 дка
Сунгурларе75 дка
36
2019
Категория: 5.09 / 24% 
Комасационен фактор: 2507 дка 
2507 от 2507 дка (+214) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2507 дка (+214)
Сунгурларе2507 дка (+214)
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 2405 дка 
2405 от 2405 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2405 дка (-9)
Сунгурларе2405 дка (-9)
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 2395 дка 
2395 от 2395 дка (+85) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2395 дка (+85)
Сунгурларе2395 дка (+85)
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 690 дка 
2070 от 2070 дка (+121) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2070 дка (+121)
Сунгурларе1775 дка (+105)
Сунгурларе185 дка (+5)
Сунгурларе110 дка (+11)
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 250 дка 
2003 от 2003 дка (-15) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2003 дка (-15)
Сунгурларе596 дка (-91)
Сунгурларе416 дка (+39)
Сунгурларе241 дка (-5)
Сунгурларе237 дка (+2)
Сунгурларе189 дка (+14)
Сунгурларе172 дка (+3)
Сунгурларе133 дка (+23)
Сунгурларе19 дка
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1796 дка 
1796 от 1796 дка (+121) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1796 дка (+121)
Сунгурларе1796 дка (+121)
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 823 дка 
1645 от 1645 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1645 дка
Сунгурларе1517 дка
Сунгурларе128 дка
14
2019
Категория: 5.02 / 25% 
Комасационен фактор: 323 дка 
1614 от 1614 дка (+437) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1614 дка (+437)
Сунгурларе916 дка (+96)
Сунгурларе295 дка (+213)
Сунгурларе162 дка (+84)
Сунгурларе135 дка (+26)
Сунгурларе106 дка (+18)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 486 дка 
1459 от 1459 дка (+78) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1459 дка (+78)
Сунгурларе964 дка (+43)
Сунгурларе298 дка (+25)
Сунгурларе197 дка (+10)
30
2019
На печалба
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 720 дка 
1439 от 1439 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1439 дка
Сунгурларе1378 дка
Сунгурларе61 дка
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1415 дка 
1415 от 1415 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1415 дка
Сунгурларе1415 дка
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 690 дка 
1379 от 1379 дка (+89) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1379 дка (+89)
Сунгурларе1161 дка (+15)
Сунгурларе218 дка (+74)
51
2019
На печалба
Категория: 5.35 / 20% 
Комасационен фактор: 1389 дка 
1346 (+229) от 5554 дка (+1003) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен4208 дка (+2)
Котел4107 дка (+2)
Котел101 дка
Област: Бургас1346 дка (+229)
Сунгурларе675 дка (+229)
Сунгурларе671 дка
61
2019
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 491 дка 
1322 от 1473 дка (-595) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1473 дка (-595)
Сунгурларе1311 дка (-190)
Средец151 дка
Сунгурларе11 дка (-405)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Сунгурларе обл. Бургас Страна
74
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1381 дка 
12 156 (+702) от 13 813 дка (+849) 
Бургас: 16 Страна: 350
64
2019
На печалба
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 2365 дка 
11 827 от 11 827 дка (+878) 
Бургас: 28 Страна: 462
Категория: 5.09 / 24% 
Комасационен фактор: 2918 дка 
11 670 (+1011) от 11 670 дка (+4145) 
Бургас: 29 Страна: 475
Категория: 5.02 / 25% 
Комасационен фактор: 3795 дка 
11 385 от 11 385 дка (-1339) 
Бургас: 30 Страна: 501
32
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1530 дка 
7648 от 7648 дка (+707) 
Бургас: 74 Страна: 1000
56
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 2173 дка 
6518 от 6518 дка (+1223) 
Бургас: 92 Страна: 1237
65
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2807 дка 
6138 (+1798) от 11 226 дка (+2263) 
Бургас: 32 Страна: 520
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1535 дка 
6138 от 6138 дка (+504) 
Бургас: 99 Страна: 1338
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1578 дка 
5647 (+259) от 11 048 дка (+194) 
Бургас: 33 Страна: 535
62
2019
На печалба
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 551 дка 
4404 от 4404 дка (+339) 
Бургас: 134 Страна: 1925
22
2019
На печалба
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 4143 дка 
4143 от 4143 дка (+137) 
Бургас: 145 Страна: 2036
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 680 дка 
4078 от 4078 дка (-144) 
Бургас: 146 Страна: 2062
73
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 517 дка 
3102 от 3102 дка (+38) 
Бургас: 173 Страна: 2546
55
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1393 дка 
3017 (+411) от 4180 дка (+457) 
Бургас: 144 Страна: 2023
72
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1386 дка 
2771 от 2771 дка (+82) 
Бургас: 189 Страна: 2774
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 627 дка 
2508 от 2508 дка (+97) 
Бургас: 196 Страна: 2942
36
2019
Категория: 5.09 / 24% 
Комасационен фактор: 2507 дка 
2507 от 2507 дка (+214) 
Бургас: 197 Страна: 2943
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 2405 дка 
2405 от 2405 дка (-9) 
Бургас: 205 Страна: 3022
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 2395 дка 
2395 от 2395 дка (+85) 
Бургас: 206 Страна: 3025
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 690 дка 
2070 от 2070 дка (+121) 
Бургас: 227 Страна: 3325
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 250 дка 
2003 от 2003 дка (-15) 
Бургас: 230 Страна: 3376
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1796 дка 
1796 от 1796 дка (+121) 
Бургас: 250 Страна: 3625
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 823 дка 
1645 от 1645 дка 
Бургас: 262 Страна: 3815
14
2019
Категория: 5.02 / 25% 
Комасационен фактор: 323 дка 
1614 от 1614 дка (+437) 
Бургас: 268 Страна: 3870
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 486 дка 
1459 от 1459 дка (+78) 
Бургас: 281 Страна: 4078
30
2019
На печалба
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 720 дка 
1439 от 1439 дка 
Бургас: 284 Страна: 4105
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1415 дка 
1415 от 1415 дка 
Бургас: 289 Страна: 4148
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 690 дка 
1379 от 1379 дка (+89) 
Бургас: 291 Страна: 4201
51
2019
На печалба
Категория: 5.35 / 20% 
Комасационен фактор: 1389 дка 
1346 (+229) от 5554 дка (+1003) 
Бургас: 295 Страна: 1512
61
2019
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 491 дка 
1322 от 1473 дка (-595) 
Бургас: 277 Страна: 4059

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Сунгурларе, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сунгурларе (2022)

28
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020506
2021.41119343305470
2021.3888173301970
2021.2535142991099
2021.164983291149
2021700902732995470
2022.41531222573600
2022.31726224173500
2022.21330272563000
2022.11132244203000
20221418952563600
2023.11545202523500
20231545202523500

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
74
64
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе
32
56
65
62
22
73
55
72
36
14
30
51
61

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
74
64
Мессу ЕООД - гр. Сунгурларе
32
56
65
62
22
73
55
72
36
14
30
51
61

Няма намерени резултати

196 068 дка
155 239 дка
66 379
33 389 (50%)
5.38
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
322 187
455 650
555 007
632 984
76895
84937
916 455
101955

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.