Вълчин общ. Сунгурларе

Обща информация
 

Вълчин

 
 
 
400
 
12591
 
9603 (+2208) 
 
16
 
100-199
Обяви за земеделска земя във Вълчин
Средни оценки
 
 
60
 
51
 
44

Арендатори във Вълчин

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
65
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2807 дка 
5869 (+1800) от 11 226 дка (+2263) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 226 дка (+2263)
Сунгурларе5869 дка (+1800)
Карнобат5040 дка (+462)
Сунгурларе269 дка (-2)
Карнобат48 дка (+3)
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 888 дка 
888 от 888 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас888 дка
Сунгурларе888 дка
Комасационен фактор: 314 дка 
314 от 314 дка (+111) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас314 дка (+111)
Сунгурларе314 дка (+111)
38
2019
На печалба
Категория: 3.74 / 64% 
Комасационен фактор: 2270 дка 
302 (+81) от 9080 дка (+102) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9080 дка (+102)
КарнобатМъдрино7804 дка (+46)
КарнобатНевестино775 дка (-28)
СунгурлареВълчин302 дка (+81)
КарнобатСигмен199 дка (+3)
Комасационен фактор: 280 дка 
280 от 280 дка (+12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас280 дка (+12)
Сунгурларе280 дка (+12)
Комасационен фактор: 280 дка 
280 от 280 дка (+76) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас280 дка (+76)
Сунгурларе280 дка (+76)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 680 дка 
264 (-22) от 4078 дка (-144) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4078 дка (-144)
Сунгурларе1633 дка (-50)
Сунгурларе1156 дка (+163)
Сунгурларе597 дка (-55)
Сунгурларе365 дка (-203)
Сунгурларе264 дка (-22)
Сунгурларе63 дка (+23)
Комасационен фактор: 237 дка 
237 от 237 дка (+23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас237 дка (+23)
Сунгурларе237 дка (+23)
73
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 517 дка 
204 от 3102 дка (+38) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3102 дка (+38)
Сунгурларе2320 дка (-5)
Сунгурларе221 дка (+24)
Сунгурларе204 дка
Сунгурларе178 дка (-1)
Сунгурларе150 дка (+20)
Сунгурларе29 дка
62
2019
На печалба
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 551 дка 
200 (-7) от 4404 дка (+339) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4404 дка (+339)
Сунгурларе1114 дка (+161)
Сунгурларе1027 дка (+45)
Сунгурларе755 дка (+12)
Сунгурларе680 дка (+30)
Сунгурларе383 дка (-4)
Сунгурларе200 дка (-7)
Сунгурларе160 дка (+91)
Сунгурларе85 дка (+11)
Комасационен фактор: 177 дка 
177 от 177 дка (+41) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас177 дка (+41)
Сунгурларе177 дка (+41)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1535 дка 
145 (+1) от 6138 дка (+504) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6138 дка (+504)
Сунгурларе2863 дка (+15)
Сунгурларе2502 дка (+108)
Сунгурларе628 дка (+380)
Сунгурларе145 дка (+1)
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 250 дка 
133 (+23) от 2003 дка (-15) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2003 дка (-15)
Сунгурларе596 дка (-91)
Сунгурларе416 дка (+39)
Сунгурларе241 дка (-5)
Сунгурларе237 дка (+2)
Сунгурларе189 дка (+14)
Сунгурларе172 дка (+3)
Сунгурларе133 дка (+23)
Сунгурларе19 дка
Комасационен фактор: 119 дка 
119 от 119 дка (-28) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас119 дка (-28)
Сунгурларе119 дка (-28)
Комасационен фактор: 76 дка 
65 от 152 дка (+10) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас152 дка (+10)
Сунгурларе87 дка
Сунгурларе65 дка (+10)
Комасационен фактор: 49 дка 
49 от 49 дка (+10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас49 дка (+10)
Сунгурларе49 дка (+10)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Вълчин общ. Сунгурларе обл. Бургас Страна
65
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2807 дка 
5869 (+1800) от 11 226 дка (+2263) 
Сунгурларе: 7 Бургас: 32 Страна: 520
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 888 дка 
888 от 888 дка 
Сунгурларе: 40 Бургас: 358 Страна: 5326
Комасационен фактор: 314 дка 
314 от 314 дка (+111) 
Сунгурларе: 63 Бургас: 558 Страна: 9548
38
2019
На печалба
Категория: 3.74 / 64% 
Комасационен фактор: 2270 дка 
302 (+81) от 9080 дка (+102) 
Сунгурларе: 65 Бургас: 55 Страна: 765
Комасационен фактор: 280 дка 
280 от 280 дка (+12) 
Сунгурларе: 68 Бургас: 584 Страна: 10137
Комасационен фактор: 280 дка 
280 от 280 дка (+76) 
Сунгурларе: 69 Бургас: 585 Страна: 10138
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 680 дка 
264 (-22) от 4078 дка (-144) 
Сунгурларе: 12 Бургас: 146 Страна: 2062
Комасационен фактор: 237 дка 
237 от 237 дка (+23) 
Сунгурларе: 76 Бургас: 635 Страна: 10884
73
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 517 дка 
204 от 3102 дка (+38) 
Сунгурларе: 13 Бургас: 173 Страна: 2546
62
2019
На печалба
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 551 дка 
200 (-7) от 4404 дка (+339) 
Сунгурларе: 10 Бургас: 134 Страна: 1925
Комасационен фактор: 177 дка 
177 от 177 дка (+41) 
Сунгурларе: 84 Бургас: 698 Страна: 11945
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1535 дка 
145 (+1) от 6138 дка (+504) 
Сунгурларе: 8 Бургас: 99 Страна: 1338
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 250 дка 
133 (+23) от 2003 дка (-15) 
Сунгурларе: 21 Бургас: 230 Страна: 3376
Комасационен фактор: 119 дка 
119 от 119 дка (-28) 
Сунгурларе: 94 Бургас: 768 Страна: 13021
Комасационен фактор: 76 дка 
65 от 152 дка (+10) 
Сунгурларе: 87 Бургас: 732 Страна: 12407
Комасационен фактор: 49 дка 
49 от 49 дка (+10) 
Сунгурларе: 102 Бургас: 834 Страна: 14056

Ренти на арендаторите във Вълчин

Бели петна, бели петна за община Сунгурларе, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЗКПУ Зора - с. Мъдрино

Цени на земеделската земя по обяви във Вълчин

23 май 2023 г.
13 октомври 2021 г.
10 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сунгурларе (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики във Вълчин по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
550
ЗКПУ Зора - с. Мъдрино224
164
385
758

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
205175140178
ЗКПУ Зора - с. Мъдрино54657163
7414377
139196
159181217201

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
325
ЗКПУ Зора - с. Мъдрино281
468
508
265

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
58
ЗКПУ Зора - с. Мъдрино7
101
17
188

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
934595148951896311 226
837834806888888
239239203203314
ЗКПУ Зора - с. Мъдрино82958246888489789080
327296284268280
218221204204280
26194496416742224078
290201198214237
7693182307030643102
45494089397740654404
148147136177
33035696548756346138
5102024195020182003
278276147119
142152
553949
Общо31 72739 51638 18139 18542 527

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
41084141409940695869
837834806888888
239239203203314
ЗКПУ Зора - с. Мъдрино131221221221302
327296284268280
218221204204280
251252250286264
290201198214237
189199198204204
356246193207200
148147136177
139145144145
56110133
278276147119
5565
553949
Общо75117529665673959526

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
65
ЗКПУ Зора - с. Мъдрино38
73
62

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
65
ЗКПУ Зора - с. Мъдрино38
73
62

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя във Вълчин (Сунгурларе)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.