Искра общ. Карнобат

Обща информация
 

Искра

 
 
 
318
 
32809
 
20 185  (+170) 
 
18
 
100-199
 
Обяви за земеделска земя в Искра
Средни оценки
 
 
51
 
49
 
44

Арендатори в Искра

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
52
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 5030 дка 
9065 (+33) от 10 060 дка (+7) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 060 дка (+7)
Карнобат9065 дка (+33)
Карнобат995 дка (-26)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
55
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1822 дка 
4489 (+16) от 7289 дка (-797) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7289 дка (-797)
Карнобат4489 дка (+16)
Карнобат1115 дка (+171)
Карнобат854 дка (-988)
Карнобат831 дка (+4)
Комасационен фактор: 935 дка 
2056 (+104) от 4676 дка (+356) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4676 дка (+356)
Карнобат2056 дка (+104)
Карнобат1179 дка (-42)
Карнобат982 дка (+16)
Карнобат286 дка (+105)
Карнобат173 дка (+173)
48
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 649 дка 
1261 от 1297 дка (+36) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1297 дка (+36)
КарнобатИскра1261 дка
КарнобатОгнен36 дка (+36)
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
1060 (+70) от 13 605 дка (+177) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 605 дка (+177)
Карнобат5748 дка (-42)
Карнобат2571 дка (+5)
Карнобат1826 дка (+92)
Карнобат1060 дка (+70)
Карнобат836 дка (+36)
Карнобат623 дка (+14)
Карнобат590 дка
Карнобат351 дка (+2)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 459 дка 
499 (+112) от 917 дка (+113) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас917 дка (+113)
Карнобат499 дка (+112)
Карнобат418 дка (+1)
Комасационен фактор: 415 дка 
415 от 415 дка (-107) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас415 дка (-107)
Карнобат415 дка (-107)
Комасационен фактор: 300 дка 
300 от 300 дка (+43) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас300 дка (+43)
Карнобат300 дка (+43)
72
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 436 дка 
234 от 2180 дка (-2769) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2180 дка (-2769)
Карнобат1745 дка (-2800)
Карнобат234 дка
Сунгурларе120 дка
Карнобат50 дка
Карнобат31 дка (+31)
Комасационен фактор: 168 дка 
204 от 336 дка (+132) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас336 дка (+132)
Карнобат204 дка
Карнобат132 дка (+132)
Комасационен фактор: 204 дка 
204 от 204 дка (+8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас204 дка (+8)
Карнобат204 дка (+8)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
31
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 956 дка 
176 от 9560 дка (+461) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9560 дка (+461)
Карнобат2669 дка (-9)
Карнобат2382 дка (+455)
Карнобат1957 дка (-44)
Карнобат1671 дка (+20)
Карнобат567 дка (+48)
Карнобат176 дка
Карнобат53 дка (-38)
Карнобат32 дка
Карнобат28 дка (+28)
Карнобат25 дка (+1)
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 457 дка 
141 от 913 дка (+26) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас913 дка (+26)
Карнобат772 дка (+26)
Карнобат141 дка
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 363 дка 
133 (+9) от 1816 дка (+138) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1816 дка (+138)
Карнобат813 дка (+109)
Карнобат574 дка (+20)
Карнобат194 дка
Карнобат133 дка (+9)
Карнобат102 дка
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 837 дка 
112 (+112) от 4185 дка 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4185 дка (+4185)
Карнобат3597 дка (+3597)
Карнобат242 дка (+242)
Карнобат118 дка (+118)
Сунгурларе116 дка (+116)
Карнобат112 дка (+112)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 448 дка 
41 от 8509 дка (-19) 
19 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8509 дка (-19)
Карнобат5587 дка (-21)
Карнобат462 дка (+3)
Карнобат427 дка (+5)
Сунгурларе420 дка (-15)
Карнобат295 дка (-3)
Карнобат240 дка
Карнобат236 дка (+2)
Карнобат230 дка (+66)
Карнобат136 дка
Карнобат120 дка (-60)
Карнобат110 дка (+17)
Карнобат68 дка (-8)
Карнобат43 дка (-6)
Карнобат41 дка
Сунгурларе37 дка
Карнобат20 дка (+1)
Карнобат17 дка
Карнобат10 дка
Карнобат10 дка
Комасационен фактор: 31 дка 
31 от 31 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас31 дка
Карнобат31 дка
33
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 133 дка 
29 (+29) от 931 дка (+218) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас931 дка (+218)
Карнобат349 дка (+39)
Карнобат162 дка (+25)
Карнобат138 дка (+138)
Карнобат119 дка
Карнобат94 дка (-13)
Карнобат40 дка
Карнобат29 дка (+29)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Искра общ. Карнобат обл. Бургас Страна Холдинг
52
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 5030 дка 
9065 (+33) от 10 060 дка (+7) 
Карнобат: 9 Бургас: 40 Страна: 638
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 30
55
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1822 дка 
4489 (+16) от 7289 дка (-797) 
Карнобат: 23 Бургас: 81 Страна: 1084
Комасационен фактор: 935 дка 
2056 (+104) от 4676 дка (+356) 
Карнобат: 31 Бургас: 128 Страна: 1832
48
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 649 дка 
1261 от 1297 дка (+36) 
Карнобат: 69 Бургас: 300 Страна: 4368
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
1060 (+70) от 13 605 дка (+177) 
Карнобат: 6 Бургас: 17 Страна: 356
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 459 дка 
499 (+112) от 917 дка (+113) 
Карнобат: 76 Бургас: 348 Страна: 5274
Комасационен фактор: 415 дка 
415 от 415 дка (-107) 
Карнобат: 93 Бургас: 488 Страна: 8314
Комасационен фактор: 300 дка 
300 от 300 дка (+43) 
Карнобат: 105 Бургас: 568 Страна: 9897
72
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 436 дка 
234 от 2180 дка (-2769) 
Карнобат: 54 Бургас: 221 Страна: 3246
Комасационен фактор: 168 дка 
204 от 336 дка (+132) 
Карнобат: 101 Бургас: 544 Страна: 9302
Комасационен фактор: 204 дка 
204 от 204 дка (+8) 
Карнобат: 120 Бургас: 669 Страна: 11561
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 30
31
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 956 дка 
176 от 9560 дка (+461) 
Карнобат: 12 Бургас: 46 Страна: 708
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 457 дка 
141 от 913 дка (+26) 
Карнобат: 77 Бургас: 349 Страна: 5287
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 363 дка 
133 (+9) от 1816 дка (+138) 
Карнобат: 59 Бургас: 248 Страна: 3624
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 837 дка 
112 (+112) от 4185 дка 
Карнобат: 38 Бургас: 142 Страна: 2033
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 30
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 448 дка 
41 от 8509 дка (-19) 
Карнобат: 19 Бургас: 56 Страна: 850
Комасационен фактор: 31 дка 
31 от 31 дка 
Карнобат: 146 Бургас: 843 Страна: 14378
33
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 133 дка 
29 (+29) от 931 дка (+218) 
Карнобат: 75 Бургас: 346 Страна: 5229

Ренти на арендаторите в Искра

Бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по годиниИскра

Арендатор
ЕТ Пепино - ПП - Пеньо Пенев

Ренти за община Карнобат (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Искра

10
5
1650 лв./дка
1500 лв./дка
1408 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
9 август 2022 г.250032Тук
27 май 2022 г.15006,5Тук
17 декември 2021 г.140010Тук
2 юли 2021 г.13003Тук
22 април 2021 г.155033

arable_land в съседните землища

Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Искра по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
694
576
35
ЕТ Пепино - ПП - Пеньо Пенев1398
491
798
576
4978
273
43

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
235280159164
195348194154
175935749
ЕТ Пепино - ПП - Пеньо Пенев235
39213298118
316196434252
958555130106
5943174881336
176155116136
1213

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
236
267
1406
ЕТ Пепино - ПП - Пеньо Пенев168
240
316
184
268
497
313

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
3
3
364
ЕТ Пепино - ПП - Пеньо Пенев
16
5
7
173
10

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
8324996110 05310 060
74862674824480867289
70020890343204676
ЕТ Пепино - ПП - Пеньо Пенев1398136612611297
9329597310 00113 42813 605
804804917
274488522415
301257300
71787302544349492180
204336
9492196204
74828845897590999560
978782923887913
1327978130716781816
4185
995510 101850985288509
9842972311 0463131
342456461713931
Общо64 70947 04268 82465 01667 224

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор18202122
8324901990329065
4973431844734489
49848719522056
ЕТ Пепино - ПП - Пеньо Пенев1398136612611261
184814229901060
387387499
274488522415
301257300
239110234234
204204
9492196204
178176176176
155141141141
79148124133
112
1491494141
88310613131
29
Общо19 09219 66520 02120 450

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
52
55
ЕТ Пепино - ПП - Пеньо Пенев48
44
72
31
77
33

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
52
55
ЕТ Пепино - ПП - Пеньо Пенев48
44
72
31
77
33

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Искра (Карнобат)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.