Карнобат общ. Карнобат

Обща информация
 

Карнобат

 
 
 
16 808
 
36525
 
43 625 (+1349) 
 
29
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Карнобат
Средни оценки
 
 
53
 
48
 
44

Арендатори в Карнобат

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
49
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 11 324 дка 
16 974 (+322) от 79 271 дка (+3346) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас79 271 дка (+2664)
Средец19 720 дка (+505)
Средец19 662 дка (+270)
Карнобат16 974 дка (+322)
Средец12 113 дка (+467)
Карнобат7689 дка (+968)
Карнобат2431 дка (+132)
Средец682 дка
53
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2290 дка 
7881 (+573) от 9158 дка (+603) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9158 дка (+584)
Карнобат7881 дка (+573)
Карнобат740 дка (+5)
Карнобат518 дка (+6)
Карнобат19 дка
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
76
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 3209 дка 
4457 (+193) от 6417 дка (+338) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6417 дка (+338)
Карнобат4457 дка (+193)
Карнобат1960 дка (+145)
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 837 дка 
3597 от 4185 дка 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4185 дка
КарнобатКарнобат3597 дка
КарнобатЧерково242 дка
КарнобатСоколово118 дка
СунгурлареКлимаш116 дка
КарнобатИскра112 дка
72
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 436 дка 
1745 (-2800) от 2180 дка (-2769) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2180 дка (-2800)
Карнобат1745 дка (-2800)
Карнобат234 дка
Сунгурларе120 дка
Карнобат50 дка
Карнобат31 дка
44
2019
ХОЛДИНГ 9213 дка (+550)  
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1254 дка 
1425 (-714) от 3763 дка (+41) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3763 дка (+41)
Карнобат1790 дка (+740)
Карнобат1425 дка (-714)
Карнобат548 дка (+15)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 389 дка 
982 (+39) от 1945 дка (+44) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1945 дка (+44)
Карнобат982 дка (+39)
Карнобат518 дка (+2)
Карнобат192 дка
Карнобат172 дка (+3)
Карнобат81 дка
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 363 дка 
813 (+109) от 1816 дка (+138) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1816 дка (+138)
Карнобат813 дка (+109)
Карнобат574 дка (+20)
Карнобат194 дка
Карнобат133 дка (+9)
Карнобат102 дка
52
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1935 дка 
773 от 7741 дка (-643) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7741 дка (-643)
Карнобат3505 дка (-479)
Карнобат2445 дка (+8)
Карнобат1018 дка (-172)
Карнобат773 дка
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
590 от 13 605 дка (+177) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 605 дка (+177)
Карнобат5748 дка (-42)
Карнобат2571 дка (+5)
Карнобат1826 дка (+92)
Карнобат1060 дка (+70)
Карнобат836 дка (+36)
Карнобат623 дка (+14)
Карнобат590 дка
Карнобат351 дка (+2)
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 515 дка 
515 от 515 дка (+23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас515 дка (+23)
Карнобат515 дка (+23)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 929 дка 
514 (+356) от 4646 дка (+257) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4646 дка (+257)
Карнобат2798 дка (-91)
Карнобат1034 дка (-14)
Карнобат514 дка (+356)
Карнобат214 дка (+7)
Карнобат86 дка (-1)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Комасационен фактор: 1107 дка 
510 (+28) от 7751 дка (-813) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7751 дка (-813)
Карнобат3390 дка (+36)
Карнобат2189 дка (-218)
Карнобат1386 дка (+20)
Карнобат510 дка (+28)
Карнобат193 дка (-647)
Карнобат65 дка (-32)
Карнобат18 дка
Комасационен фактор: 446 дка 
446 от 446 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас446 дка
Карнобат446 дка
44
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 587 дка 
411 (-7) от 2933 дка (-77) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2933 дка (-77)
Карнобат1994 дка (-7)
Карнобат467 дка (+48)
Карнобат411 дка (-7)
Карнобат40 дка
Карнобат21 дка (-111)
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 948 дка 
338 (+64) от 2843 дка (+153) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2843 дка (+153)
Карнобат1850 дка (+25)
Карнобат655 дка (+64)
Карнобат338 дка (+64)
38
2019
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 661 дка 
336 (+41) от 3303 дка (+54) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3303 дка (+54)
Карнобат2501 дка (+16)
Карнобат336 дка (+41)
Карнобат184 дка (-30)
Карнобат142 дка (+5)
Карнобат140 дка (+22)
36
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1811 дка 
261 (+20) от 7242 дка (+186) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7242 дка (+186)
Карнобат5502 дка (+5)
Карнобат1291 дка (+153)
Карнобат261 дка (+20)
Карнобат188 дка (+8)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 448 дка 
240 от 8509 дка (-19) 
19 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8509 дка (-19)
Карнобат5587 дка (-21)
Карнобат462 дка (+3)
Карнобат427 дка (+5)
Сунгурларе420 дка (-15)
Карнобат295 дка (-3)
Карнобат240 дка
Карнобат236 дка (+2)
Карнобат230 дка (+66)
Карнобат136 дка
Карнобат120 дка (-60)
Карнобат110 дка (+17)
Карнобат68 дка (-8)
Карнобат43 дка (-6)
Карнобат41 дка
Сунгурларе37 дка
Карнобат20 дка (+1)
Карнобат17 дка
Карнобат10 дка
Карнобат10 дка
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 258 дка 
179 (-8) от 516 дка (+42) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас516 дка (+42)
Карнобат337 дка (+50)
Карнобат179 дка (-8)
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 278 дка 
161 (+2) от 1111 дка (+636) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен627 дка
Сливен627 дка
Област: Бургас484 дка (+9)
Карнобат202 дка (+7)
Карнобат161 дка (+2)
Карнобат121 дка
58
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1734 дка 
149 (-26) от 12 138 дка (+317) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 138 дка (+91)
Карнобат9705 дка (+54)
Карнобат1053 дка (+17)
Средец451 дка (+30)
Карнобат421 дка (-6)
Средец226 дка
Карнобат149 дка (-26)
Карнобат133 дка (+22)
Комасационен фактор: 120 дка 
120 от 120 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас120 дка (+2)
Карнобат120 дка (+2)
14
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 120 дка 
107 (-17) от 837 дка (+46) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас837 дка (-5)
Средец229 дка
Средец183 дка
Средец169 дка (+11)
Карнобат107 дка (-17)
Карнобат98 дка (+1)
Карнобат28 дка
Карнобат23 дка
65
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2807 дка 
48 (+3) от 11 226 дка (+2263) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 226 дка (+2263)
Сунгурларе5869 дка (+1800)
Карнобат5040 дка (+462)
Сунгурларе269 дка (-2)
Карнобат48 дка (+3)
32
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 133 дка 
40 от 931 дка (+218) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас931 дка (+51)
Карнобат349 дка (+39)
Карнобат162 дка (+25)
Карнобат138 дка
Карнобат119 дка
Карнобат94 дка (-13)
Карнобат40 дка
Карнобат29 дка
58
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3768 дка 
0 от 18 841 дка (+320)
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас18 841 дка (+320)
Карнобат17 177 дка (+283)
Карнобат1083 дка (+2)
Карнобат358 дка (+24)
Карнобат155 дка (+11)
Карнобат68 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 982 241 дка (+64 048)  
80
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1656 дка 
0 от 188 830 дка (+18 213)
114 землища, 32 общини и 9 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново88 416 дка (+554)
Велико Търново10 801 дка (-1)
Велико Търново10 028 дка (+134)
Горна Оряховица8548 дка (+27)
Велико Търново7036 дка (-513)
СВИЩОВ5527 дка (-12)
СВИЩОВ4975 дка (-2)
СВИЩОВ4474 дка (-11)
Велико Търново4369 дка (+424)
Велико Търново3800 дка (+74)
Велико Търново3411 дка (-5)
СВИЩОВ3323 дка (-29)
Стражица3202 дка (-1)
СВИЩОВ2871 дка (-12)
Стражица2830 дка (+49)
Велико Търново2323 дка (+12)
Велико Търново2141 дка
Стражица1945 дка (+31)
СВИЩОВ1713 дка (-9)
Велико Търново1631 дка (+6)
СВИЩОВ1165 дка (+176)
СВИЩОВ438 дка (+240)
Стражица428 дка
СВИЩОВ366 дка (-7)
СВИЩОВ353 дка (+10)
Сухиндол268 дка (-25)
Велико Търново223 дка (-2)
СВИЩОВ189 дка (-1)
СВИЩОВ28 дка
Полски Тръмбеш6 дка (+1)
Полски Тръмбеш3 дка (+1)
Павликени1 дка (-1)
Област: Плевен27 204 дка (+119)
Белене9558 дка (+292)
Белене4154 дка (+15)
Левски2755 дка
Никопол2436 дка
Белене2054 дка (-58)
Гулянци1862 дка (-90)
Белене1615 дка
Белене564 дка
Гулянци539 дка
Гулянци336 дка (+18)
Гулянци258 дка
Гулянци252 дка
Никопол233 дка
Никопол179 дка
Левски163 дка
Гулянци63 дка
Никопол45 дка
Гулянци42 дка (-11)
Никопол37 дка
ПОРДИМ26 дка (-1)
Гулянци18 дка
Долна Митрополия12 дка (-46)
Никопол3 дка
Област: Видин25 828 дка
Димово7000 дка
Димово4382 дка
Димово3903 дка
Димово3314 дка
Димово2552 дка
Димово1821 дка
Димово1569 дка
Макреш730 дка
Димово385 дка
Димово88 дка
Видин43 дка
Бойница41 дка
Област: Търговище20 513 дка (+3399)
Попово3737 дка (+322)
Попово2595 дка (+876)
Попово1861 дка (+1075)
Антоново1729 дка (-43)
Попово1718 дка (+951)
Антоново1399 дка
Антоново1195 дка (+14)
Антоново995 дка (+7)
Попово925 дка (+101)
Попово874 дка (+89)
Антоново804 дка (+6)
Антоново782 дка
Антоново619 дка (+1)
Попово475 дка
Антоново417 дка
Антоново349 дка
Антоново39 дка
Област: Русе16 447 дка (-83)
Борово4900 дка (+41)
Борово2995 дка
Ценово2709 дка (+226)
Ценово1749 дка (+116)
Ценово1627 дка
Ценово1143 дка
Ценово960 дка (+704)
Борово125 дка
Борово125 дка (-1170)
Ценово53 дка
Ветово37 дка
Ветово24 дка
Област: Ловеч5130 дка
Ловеч3171 дка
Ловеч1248 дка
Ловеч469 дка
Угърчин184 дка
Угърчин42 дка
Угърчин16 дка
Област: Враца1925 дка
Борован929 дка
Бяла Слатина462 дка
Борован422 дка
Враца112 дка
Област: Монтана1795 дка (+4)
Якимово1379 дка (+4)
Якимово276 дка
Брусарци124 дка
Вълчедръм16 дка
Област: Габрово1572 дка (+176)
Дряново625 дка (-3)
Дряново383 дка
Дряново369 дка
Севлиево180 дка (+179)
Севлиево15 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Карнобат общ. Карнобат обл. Бургас Страна Холдинг
49
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 11 324 дка 
16 974 (+322) от 79 271 дка (+3346) 
Карнобат: 2 Бургас: 1 Страна: 7
53
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2290 дка 
7881 (+573) от 9158 дка (+603) 
Карнобат: 15 Бургас: 52 Страна: 752
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 28
76
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 3209 дка 
4457 (+193) от 6417 дка (+338) 
Карнобат: 26 Бургас: 94 Страна: 1259
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 837 дка 
3597 от 4185 дка 
Карнобат: 38 Бургас: 142 Страна: 2020
72
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 436 дка 
1745 (-2800) от 2180 дка (-2769) 
Карнобат: 54 Бургас: 221 Страна: 3227
44
2019
ХОЛДИНГ 9213 дка (+550)  
Страна: 104
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1254 дка 
1425 (-714) от 3763 дка (+41) 
Карнобат: 41 Бургас: 153 Страна: 2201
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 389 дка 
982 (+39) от 1945 дка (+44) 
Карнобат: 56 Бургас: 237 Страна: 3451
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 363 дка 
813 (+109) от 1816 дка (+138) 
Карнобат: 59 Бургас: 248 Страна: 3598
52
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1935 дка 
773 от 7741 дка (-643) 
Карнобат: 21 Бургас: 72 Страна: 985
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
590 от 13 605 дка (+177) 
Карнобат: 6 Бургас: 17 Страна: 354
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 515 дка 
515 от 515 дка (+23) 
Карнобат: 88 Бургас: 440 Страна: 7267
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 929 дка 
514 (+356) от 4646 дка (+257) 
Карнобат: 32 Бургас: 129 Страна: 1833
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 28
Комасационен фактор: 1107 дка 
510 (+28) от 7751 дка (-813) 
Карнобат: 20 Бургас: 71 Страна: 981
Комасационен фактор: 446 дка 
446 от 446 дка 
Карнобат: 91 Бургас: 466 Страна: 7873
44
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 587 дка 
411 (-7) от 2933 дка (-77) 
Карнобат: 48 Бургас: 180 Страна: 2673
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 948 дка 
338 (+64) от 2843 дка (+153) 
Карнобат: 50 Бургас: 185 Страна: 2733
38
2019
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 661 дка 
336 (+41) от 3303 дка (+54) 
Карнобат: 45 Бургас: 167 Страна: 2428
36
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1811 дка 
261 (+20) от 7242 дка (+186) 
Карнобат: 24 Бургас: 82 Страна: 1090
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 28
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 448 дка 
240 от 8509 дка (-19) 
Карнобат: 19 Бургас: 56 Страна: 842
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 258 дка 
179 (-8) от 516 дка (+42) 
Карнобат: 87 Бургас: 439 Страна: 7256
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 278 дка 
161 (+2) от 1111 дка (+636) 
Карнобат: 89 Бургас: 447 Страна: 4727
58
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1734 дка 
149 (-26) от 12 138 дка (+317) 
Карнобат: 8 Бургас: 25 Страна: 435
Комасационен фактор: 120 дка 
120 от 120 дка (+2) 
Карнобат: 130 Бургас: 767 Страна: 13003
14
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 120 дка 
107 (-17) от 837 дка (+46) 
Карнобат: 115 Бургас: 374 Страна: 5509
65
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2807 дка 
48 (+3) от 11 226 дка (+2263) 
Карнобат: 29 Бургас: 32 Страна: 520
32
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 133 дка 
40 от 931 дка (+218) 
Карнобат: 75 Бургас: 346 Страна: 5194
58
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3768 дка 
0 от 18 841 дка (+320)
Карнобат: 4 Бургас: 7 Страна: 169
0 от 0 дка (-176)
Карнобат: 152 Бургас: 864 Страна: 14485
72
2019
ХОЛДИНГ 982 241 дка (+64 048)  
Страна: 1
80
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1656 дка 
0 от 188 830 дка (+18 213)
Карнобат: 153 Бургас: 865 Страна: 5

Ренти на арендаторите в Карнобат

Бели петна, бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Адмирал трейд - 2020 ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Карнобат

5 юни 2023 г.
9 септември 2022 г.
20 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Карнобат по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
788
610
315
Адмирал трейд - 2020 ЕООД
798
164
491
105
412
478
563
4978
2464
812
550
43
390
1037

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
196215182170
1182698191155
98117137202
Адмирал трейд - 2020 ЕООД
316196434252
7341838379
39213298118
124159103112
7069138217
917581106
96106
120102104115
5943174881336
324404552438
616375
205175140178
1213
13090140134
343300347369

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
215
254
642
Адмирал трейд - 2020 ЕООД
316
482
240
2079
256
221
204
268
178
92
325
313
344
356

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
47
3
60
Адмирал трейд - 2020 ЕООД
5
173
12
16
31
22
23
10
41
58
61
39

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
76 45977 56775 02475 92579 271
73167850849185559158
53575733615960796417
Адмирал трейд - 2020 ЕООД4185
71787302544349492180
37223763
19822030195419011945
1327978130716781816
36134043403183847741
9329597310 00113 42813 605
430456435492515
43894646
972611 783772985647751
238446446
32953177309530102933
21942496255026902843
33483372324532493303
73157159711470567242
995510 101850985288509
612513444474516
8919057734751111
12 321303511 91811 82112 138
111118118120
812790811791837
934595148951896311 226
342456461713931
17 91718 65418 70618 52118 841
341639483772
175 235168 307161 564170 617188 830
Общо369 715356 253352 843375 538402 819

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
16 70217 33216 50816 65216 974
73167850718373087881
39213963442842644457
Адмирал трейд - 2020 ЕООД3597
64346797521345451745
21391425
102010571001943982
451525517704813
49764765773773
637637590590
430456435492515
158514
184482510
238446446
444423415418411
10224200274338
259274265295336
235241241241261
34535674240240
270223157187179
386402334159161
260238180175149
111118118120
10787114124107
4848454548
4341414040
267
199724342289
326
Общо41 32044 48341 58241 81243 612

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
49
53
76
Адмирал трейд - 2020 ЕООД
72
52
44
44
38
36
77
58
14
65
32
58
80

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
49
53
76
Адмирал трейд - 2020 ЕООД
72
52
44
44
38
36
77
58
14
65
32
58
80

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Карнобат (Карнобат)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.