Сливен обл. Сливен

Обща информация
 

Сливен

 
 
42
 
292 800 
 
248
 
4.55 / 72%
 
Обяви за земеделска земя в Сливен
Средни оценки
 
 
49
 
49

Арендатори в община Сливен

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
22
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1647 дка 
11 526 от 11 526 дка (+663) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен11 526 дка (+663)
Сливен7037 дка (+150)
Сливен1432 дка (-8)
Сливен1406 дка (+409)
Сливен851 дка (+14)
Сливен641 дка (+103)
Сливен114 дка (-5)
Сливен45 дка
86
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 3334 дка 
11 067 (+537) от 13 337 дка (+2807) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен11 067 дка (+537)
Сливен10 524 дка (-6)
Сливен462 дка (+462)
Сливен81 дка (+81)
Област: Ямбол2270 дка (+2270)
Тунджа2270 дка (+2270)
64
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1617 дка 
9703 от 9703 дка (-13) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен9703 дка (-13)
Сливен6839 дка (-233)
Сливен2240 дка (+88)
Сливен256 дка (+29)
Сливен232 дка
Сливен103 дка (+103)
Сливен33 дка
66
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1771 дка 
8855 от 8855 дка (+133) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8855 дка (+133)
СливенКермен6022 дка (-87)
СливенБиково1928 дка (+3)
СливенСкобелево406 дка (-2)
СливенБозаджии391 дка (+219)
СливенНиколаево108 дка
38
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1213 дка 
8491 от 8491 дка (+217) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8491 дка (+217)
Сливен3264 дка (-64)
Сливен2164 дка (-75)
Сливен1366 дка (+6)
Сливен1226 дка (-27)
Сливен217 дка (+217)
Сливен138 дка (+138)
Сливен116 дка (+22)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1640 дка 
8201 от 8201 дка (-21) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8201 дка (-21)
Сливен5890 дка (+63)
Сливен985 дка (-123)
Сливен783 дка (-18)
Сливен401 дка (+44)
Сливен142 дка (+13)
70
2019
ХОЛДИНГ 10 956 дка (+268)  
46
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1218 дка 
7305 от 7305 дка (+54) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен7305 дка (+54)
Сливен3548 дка (-40)
Сливен1966 дка (-93)
Сливен1382 дка (+28)
Сливен151 дка (+35)
Сливен135 дка (+135)
Сливен123 дка (-11)
59
2019
ХОЛДИНГ 11 942 дка (+1775)  
54
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 3515 дка 
7029 от 7029 дка (+770) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен7029 дка (+770)
Сливен5939 дка (+900)
Сливен1090 дка (-130)
70
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1135 дка 
6810 от 6810 дка (+414) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен6810 дка (+414)
Сливен2340 дка (+24)
Сливен1683 дка (+474)
Сливен1245 дка (-3)
Сливен760 дка (+21)
Сливен737 дка (-147)
Сливен45 дка (+45)
26
2019
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 3395 дка 
6790 от 6790 дка (-114) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен6790 дка (-114)
Сливен6250 дка (-98)
Сливен540 дка (-16)
43
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 1197 дка 
6057 от 8376 дка (+19) 
7 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен6057 дка (+19)
Сливен5633 дка (+8)
Сливен424 дка (+11)
Област: Ямбол2319 дка
Тунджа1383 дка
Стралджа458 дка
Тунджа312 дка
Тунджа85 дка
Стралджа81 дка
33
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 5793 дка 
5793 от 5793 дка (+29) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен5793 дка (+29)
Сливен5793 дка (+29)
82
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 955 дка 
5485 (-39) от 10 500 дка (+627) 
11 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8876 дка (+654)
Сливен1573 дка (-39)
Сливен1492 дка
Сливен1354 дка (-9)
Сливен1066 дка (+9)
Нова Загора862 дка (+12)
Твърдица856 дка (+25)
Нова Загора784 дка (+655)
Нова Загора604 дка (+1)
Нова Загора285 дка
Област: Стара Загора1624 дка (-27)
Николаево1236 дка (-100)
Николаево388 дка (+73)
59
2019
ХОЛДИНГ 11 942 дка (+1775)  
70
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 2457 дка 
4913 от 4913 дка (+1005) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен4913 дка (+1005)
Сливен4056 дка (+1021)
Сливен857 дка (-16)
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2222 дка 
4444 от 4444 дка (+113) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен4444 дка (+113)
Сливен3737 дка (+127)
Сливен707 дка (-14)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 2098 дка 
4195 от 4195 дка (-826) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен4195 дка (-826)
Сливен3996 дка (-1025)
Сливен199 дка (+199)
63
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 857 дка 
4168 (-279) от 4284 дка (-163) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен4168 дка (-279)
Сливен2943 дка (-21)
Сливен1029 дка (-80)
Сливен116 дка (-178)
Сливен80 дка
Област: Ямбол116 дка (+116)
Тунджа116 дка (+116)
17
2019
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 4082 дка 
4082 от 4082 дка (-23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен4082 дка (-23)
Сливен4082 дка (-23)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 3909 дка 
3909 от 3909 дка (+467) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен3909 дка (+467)
Сливен3909 дка (+467)
40
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1486 дка 
3784 (-355) от 8916 дка (-450) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8916 дка (-450)
Сливен3624 дка (-388)
Нова Загора1912 дка
Нова Загора1659 дка (-34)
Нова Загора1561 дка (-61)
Сливен127 дка
Сливен33 дка (+33)
66
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 914 дка 
3654 от 3654 дка (+172) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен3654 дка (+172)
Сливен3309 дка (+177)
Сливен155 дка
Сливен114 дка (+21)
Сливен76 дка (-26)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 909 дка 
3636 от 3636 дка (+17) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен3636 дка (+17)
Сливен1858 дка (-13)
Сливен1428 дка (+30)
Сливен306 дка
Сливен44 дка
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1765 дка 
3530 от 3530 дка (+377) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен3530 дка (+377)
Сливен2474 дка (+393)
Сливен1056 дка (-16)
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 3446 дка 
3446 от 3446 дка (-97) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен3446 дка (-97)
Сливен3446 дка (-97)
56
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1716 дка 
3432 от 3432 дка (-22) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен3432 дка (-22)
Сливен3219 дка (-20)
Сливен213 дка (-2)
70
2019
ХОЛДИНГ 10 956 дка (+268)  
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3422 дка 
3422 (+3422) от 3422 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен3422 дка (+3422)
Сливен3422 дка (+3422)
23
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 3390 дка 
3390 от 3390 дка (+41) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен3390 дка (+41)
Сливен3390 дка (+41)
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 1679 дка 
3357 от 3357 дка (-85) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен3357 дка (-85)
Сливен2786 дка (-86)
Сливен571 дка (+1)
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 3310 дка 
3310 от 3310 дка (+226) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен3310 дка (+226)
Сливен3310 дка (+226)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3305 дка 
3305 от 3305 дка (-119) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен3305 дка (-119)
Сливен3305 дка (-119)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Сливен обл. Сливен Страна Холдинг
22
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1647 дка 
11 526 от 11 526 дка (+663) 
Сливен: 8 Страна: 492
86
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 3334 дка 
11 067 (+537) от 13 337 дка (+2807) 
Сливен: 10 Страна: 368
64
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1617 дка 
9703 от 9703 дка (-13) 
Сливен: 12 Страна: 695
66
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1771 дка 
8855 от 8855 дка (+133) 
Сливен: 16 Страна: 798
38
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1213 дка 
8491 от 8491 дка (+217) 
Сливен: 19 Страна: 858
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1640 дка 
8201 от 8201 дка (-21) 
Сливен: 20 Страна: 901
70
2019
ХОЛДИНГ 10 956 дка (+268)  
Страна: 101
46
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1218 дка 
7305 от 7305 дка (+54) 
Сливен: 26 Страна: 1081
59
2019
ХОЛДИНГ 11 942 дка (+1775)  
Страна: 98
54
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 3515 дка 
7029 от 7029 дка (+770) 
Сливен: 28 Страна: 1130
70
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1135 дка 
6810 от 6810 дка (+414) 
Сливен: 29 Страна: 1171
26
2019
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 3395 дка 
6790 от 6790 дка (-114) 
Сливен: 30 Страна: 1175
43
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 1197 дка 
6057 от 8376 дка (+19) 
Сливен: 35 Страна: 877
33
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 5793 дка 
5793 от 5793 дка (+29) 
Сливен: 38 Страна: 1452
82
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 955 дка 
5485 (-39) от 10 500 дка (+627) 
Сливен: 15 Страна: 587
59
2019
ХОЛДИНГ 11 942 дка (+1775)  
Страна: 98
70
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 2457 дка 
4913 от 4913 дка (+1005) 
Сливен: 43 Страна: 1749
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2222 дка 
4444 от 4444 дка (+113) 
Сливен: 45 Страна: 1930
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 2098 дка 
4195 от 4195 дка (-826) 
Сливен: 48 Страна: 2028
63
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 857 дка 
4168 (-279) от 4284 дка (-163) 
Сливен: 49 Страна: 1994
17
2019
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 4082 дка 
4082 от 4082 дка (-23) 
Сливен: 50 Страна: 2077
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 3909 дка 
3909 от 3909 дка (+467) 
Сливен: 53 Страна: 2140
40
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1486 дка 
3784 (-355) от 8916 дка (-450) 
Сливен: 14 Страна: 790
66
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 914 дка 
3654 от 3654 дка (+172) 
Сливен: 62 Страна: 2268
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 909 дка 
3636 от 3636 дка (+17) 
Сливен: 63 Страна: 2275
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1765 дка 
3530 от 3530 дка (+377) 
Сливен: 64 Страна: 2321
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 3446 дка 
3446 от 3446 дка (-97) 
Сливен: 65 Страна: 2362
56
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1716 дка 
3432 от 3432 дка (-22) 
Сливен: 66 Страна: 2367
70
2019
ХОЛДИНГ 10 956 дка (+268)  
Страна: 101
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3422 дка 
3422 (+3422) от 3422 дка 
Сливен: 67 Страна: 2374
23
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 3390 дка 
3390 от 3390 дка (+41) 
Сливен: 68 Страна: 2388
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 1679 дка 
3357 от 3357 дка (-85) 
Сливен: 69 Страна: 2415
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 3310 дка 
3310 от 3310 дка (+226) 
Сливен: 70 Страна: 2440
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3305 дка 
3305 от 3305 дка (-119) 
Сливен: 71 Страна: 2442

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Сливен, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Ел Агро ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Сливен (2022)

42
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201057
2021.41395614203800
2021.31357473073800
2021.21304164203000
2021102013691243073800
2022.41900628336500
2022.31510942605523
2022.21720533645600
2022.11720593485510
2022113516882682606500
2023.332112112006519
2023.22297233046519
2023.11793523046500
20232224963046519

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Ел Агро ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Ел Агро ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Ел Агро ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Ел Агро ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Ел Агро ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Ел Агро ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
22
86
64
Ел Агро ЕООД66
38
46
54
70
26
43
33
82
70
63
17
40
66
56
23

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
22
86
64
Ел Агро ЕООД66
38
46
54
70
26
43
33
82
70
63
17
40
66
56
23

Няма намерени резултати

327 986 дка
292 800 дка
147 668
52 051 (35%)
4.93
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
12
3135 759
4121 908
517 520
611 820
73977
89530
98204
1019 266

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.