Огнен общ. Карнобат

Обща информация
 

Огнен

 
 
 
150
 
53312
 
15 995 (+425) 
 
22
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Огнен
Средни оценки
 
 
49
 
48
 
44

Арендатори в Огнен

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
27
2019
На печалба
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 4895 дка 
6750 (+79) от 9790 дка (+141) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9790 дка (+141)
Карнобат6750 дка (+79)
Карнобат3040 дка (+62)
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
1826 (+92) от 13 605 дка (+177) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 605 дка (+177)
Карнобат5748 дка (-42)
Карнобат2571 дка (+5)
Карнобат1826 дка (+92)
Карнобат1060 дка (+70)
Карнобат836 дка (+36)
Карнобат623 дка (+14)
Карнобат590 дка
Карнобат351 дка (+2)
55
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1393 дка 
1163 (+46) от 4180 дка (+457) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4180 дка (+457)
Сунгурларе1832 дка (+51)
Сунгурларе1185 дка (+360)
Карнобат1163 дка (+46)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
55
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1822 дка 
1115 (+171) от 7289 дка (-797) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7289 дка (-797)
Карнобат4489 дка (+16)
Карнобат1115 дка (+171)
Карнобат854 дка (-988)
Карнобат831 дка (+4)
52
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1935 дка 
1018 (-172) от 7741 дка (-643) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7741 дка (-643)
КарнобатВенец3505 дка (-479)
КарнобатДеветак2445 дка (+8)
КарнобатОгнен1018 дка (-172)
КарнобатКарнобат773 дка
49
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 1407 дка 
957 (+64) от 9852 дка (+418) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9852 дка (+418)
Руен3473 дка (+192)
Карнобат2896 дка (+13)
Айтос1380 дка (+97)
Карнобат957 дка (+64)
Руен522 дка
Руен350 дка (+45)
Руен274 дка (+7)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 777 дка 
777 от 777 дка (+108) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас777 дка (+108)
Карнобат777 дка (+108)
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 457 дка 
772 от 913 дка (+26) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас913 дка (+26)
Карнобат772 дка (+26)
Карнобат141 дка
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 448 дка 
462 (+3) от 8509 дка (-19) 
19 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8509 дка (-19)
Карнобат5587 дка (-21)
Карнобат462 дка (+3)
Карнобат427 дка (+5)
Сунгурларе420 дка (-15)
Карнобат295 дка (-3)
Карнобат240 дка
Карнобат236 дка (+2)
Карнобат230 дка (+66)
Карнобат136 дка
Карнобат120 дка (-60)
Карнобат110 дка (+17)
Карнобат68 дка (-8)
Карнобат43 дка (-6)
Карнобат41 дка
Сунгурларе37 дка
Карнобат20 дка (+1)
Карнобат17 дка
Карнобат10 дка
Карнобат10 дка
Комасационен фактор: 299 дка 
299 от 299 дка (+43) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас299 дка (+43)
Карнобат299 дка (+43)
Комасационен фактор: 1075 дка 
272 от 4299 дка (+194) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4299 дка (+194)
Карнобат1638 дка (+171)
Карнобат1312 дка (+21)
Карнобат1077 дка (+2)
Карнобат272 дка
Комасационен фактор: 144 дка 
144 от 144 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас144 дка
Карнобат144 дка
Комасационен фактор: 168 дка 
132 от 336 дка (+132) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас336 дка
Карнобат204 дка
Карнобат132 дка
Комасационен фактор: 79 дка 
79 от 79 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас79 дка
Карнобат79 дка
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Комасационен фактор: 1107 дка 
65 (-32) от 7751 дка (-813) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7751 дка (-813)
Карнобат3390 дка (+36)
Карнобат2189 дка (-218)
Карнобат1386 дка (+20)
Карнобат510 дка (+28)
Карнобат193 дка (-647)
Карнобат65 дка (-32)
Карнобат18 дка
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
31
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 956 дка 
53 (-38) от 9560 дка (+461) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9560 дка (+433)
Карнобат2669 дка (-9)
Карнобат2382 дка (+455)
Карнобат1957 дка (-44)
Карнобат1671 дка (+20)
Карнобат567 дка (+48)
Карнобат176 дка
Карнобат53 дка (-38)
Карнобат32 дка
Карнобат28 дка
Карнобат25 дка (+1)
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 834 дка 
42 от 2501 дка (+81) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2501 дка (+40)
Карнобат2418 дка (+40)
Карнобат42 дка
Карнобат41 дка
48
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 649 дка 
36 от 1297 дка (+36) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1297 дка
Карнобат1261 дка
Карнобат36 дка
53
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2290 дка 
19 от 9158 дка (+603) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9158 дка (+584)
Карнобат7881 дка (+573)
Карнобат740 дка (+5)
Карнобат518 дка (+6)
Карнобат19 дка
Комасационен фактор: 31 дка 
0 от 31 дка
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас31 дка
Карнобат31 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Огнен общ. Карнобат обл. Бургас Страна Холдинг
27
2019
На печалба
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 4895 дка 
6750 (+79) от 9790 дка (+141) 
Карнобат: 11 Бургас: 44 Страна: 680
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
1826 (+92) от 13 605 дка (+177) 
Карнобат: 6 Бургас: 17 Страна: 354
55
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1393 дка 
1163 (+46) от 4180 дка (+457) 
Карнобат: 72 Бургас: 144 Страна: 2023
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 28
55
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1822 дка 
1115 (+171) от 7289 дка (-797) 
Карнобат: 23 Бургас: 81 Страна: 1078
52
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1935 дка 
1018 (-172) от 7741 дка (-643) 
Карнобат: 21 Бургас: 72 Страна: 985
49
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 1407 дка 
957 (+64) от 9852 дка (+418) 
Карнобат: 40 Бургас: 43 Страна: 676
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 777 дка 
777 от 777 дка (+108) 
Карнобат: 80 Бургас: 388 Страна: 5749
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 457 дка 
772 от 913 дка (+26) 
Карнобат: 77 Бургас: 349 Страна: 5252
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 28
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 448 дка 
462 (+3) от 8509 дка (-19) 
Карнобат: 19 Бургас: 56 Страна: 842
Комасационен фактор: 299 дка 
299 от 299 дка (+43) 
Карнобат: 106 Бургас: 570 Страна: 9811
Комасационен фактор: 1075 дка 
272 от 4299 дка (+194) 
Карнобат: 36 Бургас: 139 Страна: 1974
Комасационен фактор: 144 дка 
144 от 144 дка 
Карнобат: 126 Бургас: 738 Страна: 12573
Комасационен фактор: 168 дка 
132 от 336 дка (+132) 
Карнобат: 101 Бургас: 544 Страна: 9205
Комасационен фактор: 79 дка 
79 от 79 дка 
Карнобат: 139 Бургас: 810 Страна: 13677
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 28
Комасационен фактор: 1107 дка 
65 (-32) от 7751 дка (-813) 
Карнобат: 20 Бургас: 71 Страна: 981
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 28
31
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 956 дка 
53 (-38) от 9560 дка (+461) 
Карнобат: 12 Бургас: 46 Страна: 704
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 834 дка 
42 от 2501 дка (+81) 
Карнобат: 51 Бургас: 199 Страна: 2948
48
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 649 дка 
36 от 1297 дка (+36) 
Карнобат: 69 Бургас: 300 Страна: 4340
53
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2290 дка 
19 от 9158 дка (+603) 
Карнобат: 15 Бургас: 52 Страна: 752
Комасационен фактор: 31 дка 
0 от 31 дка
Карнобат: 146 Бургас: 843 Страна: 14234
0 от 0 дка
Карнобат: 154 Бургас: 866 Страна: 14486
0 от 0 дка (-181)
Карнобат: 155 Бургас: 867 Страна: 14487

Ренти на арендаторите в Огнен

Бели петна, бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов

Цени на земеделската земя по обяви в Огнен

20 януари 2023 г.
20 септември 2021 г.
5 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Огнен по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
642
491
454
576
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов164
2079
4978
167
105
576
1398
610
273
22

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
13841049169105
39213298118
104161158135
195348194154
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов7341838379
223273339301
5943174881336
366190206299
3411427551
7069138217
958555130106
235
1182698191155
176155116136
91522723
180613628

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
163
240
298
267
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов482
145
268
1783
2079
184
168
254
497
1271

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
3
16
42
3
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов12
9
10
173
31
7
44
3
183

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
834710 004882896499790
9329597310 00113 42813 605
40833983389137234180
74862674824480867289
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов36134043403183847741
10 39610 391900494349852
470572635669777
978782923887913
995510 101850985288509
237232247256299
46874275418441054299
150144144144144
204336
817979
972611 783772985647751
74828845897590999560
24102294232724202501
1398136612611297
73167850849185559158
9842972311 0463131
265
442442261
Общо98 34794 11199 18297 50698 111

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
68967810631466716750
20861810171917341826
14731400133611171163
11259441115
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов13410013211901018
997928898893957
470572635669777
823782782746772
539484502459462
237232247256299
285272260272272
150144144144144
132
817979
69979765
9153
37394242
36
19
112510901079
265
261
Общо15 21515 73015 91615 40415 981

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
27
44
55
55
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов52
49
77
31
48
53

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
27
44
55
55
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов52
49
77
31
48
53

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Огнен (Карнобат)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.