Лозица общ. Сунгурларе

Обща информация
 

Лозица

 
 
 
9
 
44149
 
1440 (+129) 
 
2
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Лозица
Средни оценки
 
 
64
 
51
 
44

Арендатори в Лозица

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
64
2019
На печалба
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 2365 дка 
1293 (+114) от 11 827 дка (+878) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 827 дка (+878)
Сунгурларе5044 дка (+81)
Сунгурларе4013 дка (+619)
Сунгурларе1293 дка (+114)
Сунгурларе828 дка (+20)
Сунгурларе649 дка (+44)
Комасационен фактор: 96 дка 
96 от 96 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас96 дка
СунгурлареЛозица96 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Лозица общ. Сунгурларе обл. Бургас Страна
64
2019
На печалба
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 2365 дка 
1293 (+114) от 11 827 дка (+878) 
Сунгурларе: 2 Бургас: 28 Страна: 463
Комасационен фактор: 96 дка 
96 от 96 дка 
Сунгурларе: 98 Бургас: 796 Страна: 13444

Ренти на арендаторите в Лозица

Бели петна, бели петна за община Сунгурларе, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Николай Добрев Добрев

Цени на земеделската земя по обяви в Лозица

17 юни 2021 г.
4 януари 2022 г.
81 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сунгурларе (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Лозица по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
465
Николай Добрев Добрев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
189135149162
Николай Добрев Добрев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
349
Николай Добрев Добрев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
77
Николай Добрев Добрев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
744312 84512 06410 94911 827
Николай Добрев Добрев969696
Общо744312 84512 16011 04511 923

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
13141378125811791293
Николай Добрев Добрев969696
Общо13141378135412751389

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
64
Николай Добрев Добрев

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
64
Николай Добрев Добрев

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Лозица (Сунгурларе)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.