Сунгурларе общ. Сунгурларе

Обща информация
 

Сунгурларе

 
 
 
2928
 
70247
 
15 712 (+237) 
 
15
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Сунгурларе
Средни оценки
 
 
62
 
51
 
44

Арендатори в Сунгурларе

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
64
2019
На печалба
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 2365 дка 
5044 (+81) от 11 827 дка (+878) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 827 дка (+878)
Сунгурларе5044 дка (+81)
Сунгурларе4013 дка (+619)
Сунгурларе1293 дка (+114)
Сунгурларе828 дка (+20)
Сунгурларе649 дка (+44)
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 2405 дка 
2405 от 2405 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2405 дка (-9)
Сунгурларе2405 дка (-9)
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 2395 дка 
2395 от 2395 дка (+85) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2395 дка (+85)
Сунгурларе2395 дка (+85)
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 690 дка 
1775 (+105) от 2070 дка (+121) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2070 дка (+121)
СунгурлареСунгурларе1775 дка (+105)
СунгурлареСлавянци185 дка (+5)
СунгурлареЧубра110 дка (+11)
47
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 602 дка 
940 (-13) от 3010 дка (-53) 
5 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен1664 дка (-53)
Котел1664 дка (-53)
Област: Бургас1346 дка
Сунгурларе940 дка (-13)
Карнобат264 дка (+10)
Карнобат106 дка (+3)
Карнобат36 дка
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 807 дка 
807 от 807 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас807 дка (-9)
Сунгурларе807 дка (-9)
74
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1381 дка 
567 (+17) от 13 813 дка (+849) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 813 дка (+849)
Сунгурларе6036 дка (-24)
Сунгурларе1852 дка (+46)
Карнобат1657 дка (+147)
Сунгурларе1302 дка (-16)
Сунгурларе955 дка (+474)
Сунгурларе728 дка (+150)
Сунгурларе567 дка (+17)
Сунгурларе293 дка (+4)
Сунгурларе253 дка (+30)
Сунгурларе170 дка (+21)
Комасационен фактор: 314 дка 
314 от 314 дка (+75) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас314 дка (+75)
Сунгурларе314 дка (+75)
Комасационен фактор: 294 дка 
294 от 294 дка (+14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас294 дка (+14)
Сунгурларе294 дка (+14)
Комасационен фактор: 263 дка 
263 от 263 дка (-6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас263 дка (-6)
Сунгурларе263 дка (-6)
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 250 дка 
241 (-5) от 2003 дка (-15) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2003 дка (-15)
Сунгурларе596 дка (-91)
Сунгурларе416 дка (+39)
Сунгурларе241 дка (-5)
Сунгурларе237 дка (+2)
Сунгурларе189 дка (+14)
Сунгурларе172 дка (+3)
Сунгурларе133 дка (+23)
Сунгурларе19 дка
Комасационен фактор: 134 дка 
234 от 267 дка (-28) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас267 дка (-28)
Сунгурларе234 дка (-28)
Сунгурларе33 дка
62
2019
На печалба
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 551 дка 
160 (+91) от 4404 дка (+339) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4404 дка (+339)
Сунгурларе1114 дка (+161)
Сунгурларе1027 дка (+45)
Сунгурларе755 дка (+12)
Сунгурларе680 дка (+30)
Сунгурларе383 дка (-4)
Сунгурларе200 дка (-7)
Сунгурларе160 дка (+91)
Сунгурларе85 дка (+11)
Комасационен фактор: 30 дка 
30 от 30 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас30 дка
Сунгурларе30 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Сунгурларе общ. Сунгурларе обл. Бургас Страна
64
2019
На печалба
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 2365 дка 
5044 (+81) от 11 827 дка (+878) 
Сунгурларе: 2 Бургас: 28 Страна: 462
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 2405 дка 
2405 от 2405 дка (-9) 
Сунгурларе: 18 Бургас: 205 Страна: 3022
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 2395 дка 
2395 от 2395 дка (+85) 
Сунгурларе: 19 Бургас: 206 Страна: 3025
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 690 дка 
1775 (+105) от 2070 дка (+121) 
Сунгурларе: 20 Бургас: 227 Страна: 3325
47
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 602 дка 
940 (-13) от 3010 дка (-53) 
Сунгурларе: 38 Бургас: 294 Страна: 2614
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 807 дка 
807 от 807 дка (-9) 
Сунгурларе: 42 Бургас: 381 Страна: 5615
74
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1381 дка 
567 (+17) от 13 813 дка (+849) 
Сунгурларе: 1 Бургас: 16 Страна: 350
Комасационен фактор: 314 дка 
314 от 314 дка (+75) 
Сунгурларе: 62 Бургас: 557 Страна: 9547
Комасационен фактор: 294 дка 
294 от 294 дка (+14) 
Сунгурларе: 66 Бургас: 574 Страна: 9897
Комасационен фактор: 263 дка 
263 от 263 дка (-6) 
Сунгурларе: 73 Бургас: 607 Страна: 10423
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 250 дка 
241 (-5) от 2003 дка (-15) 
Сунгурларе: 21 Бургас: 230 Страна: 3376
Комасационен фактор: 134 дка 
234 от 267 дка (-28) 
Сунгурларе: 70 Бургас: 600 Страна: 10358
62
2019
На печалба
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 551 дка 
160 (+91) от 4404 дка (+339) 
Сунгурларе: 10 Бургас: 134 Страна: 1925
Комасационен фактор: 30 дка 
30 от 30 дка 
Сунгурларе: 104 Бургас: 844 Страна: 14241
0 от 0 дка (-15)
Сунгурларе: 107 Бургас: 906 Страна: 14525

Ренти на арендаторите в Сунгурларе

Бели петна, бели петна за община Сунгурларе, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Димитър Колев Рачев

Цени на земеделската земя по обяви в Сунгурларе

16 май 2023 г.
30 септември 2022 г.
20 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сунгурларе (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Сунгурларе по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
465
Димитър Колев Рачев
292
993
758

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
189135149162
175123124198
46456949
Димитър Колев Рачев
87789891
199192219305
121313
159181217201

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
349
Димитър Колев Рачев
310
307
265

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
77
Димитър Колев Рачев
8
188
17

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
744312 84512 06410 94911 827
2316240724142405
2595226123102395
Димитър Колев Рачев2512313226719492070
20452866267430633010
830816816807
12 90313 62812 99512 96413 813
239314
280294
269263
5102024195020182003
246260295267
45494089397740654404
30
311296
Общо27 70144 06341 96741 63143 902

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор19202122
5328509549635044
2316240724142405
2595226123102395
Димитър Колев Рачев1625157616701775
1075967953940
830816816807
536545550567
239314
280294
269263
226232246241
246260262234
686869160
30
311296
Общо15 15614 52315 04115 469

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
64
Димитър Колев Рачев
47
74
62

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
64
Димитър Колев Рачев
47
74
62

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Сунгурларе (Сунгурларе)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.