Славянци общ. Сунгурларе

Обща информация
 

Славянци

 
 
 
673
 
67115
 
5708 (+148) 
 
9
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Славянци
Средни оценки
 
 
47
 
51
 
44

Арендатори в Славянци

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
55
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1393 дка 
1832 (+51) от 4180 дка (+457) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4180 дка (+457)
Сунгурларе1832 дка (+51)
Сунгурларе1185 дка (+360)
Карнобат1163 дка (+46)
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 690 дка 
1161 (+15) от 1379 дка (+89) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1379 дка (+89)
Сунгурларе1161 дка (+15)
Сунгурларе218 дка (+74)
26
2019
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 508 дка 
957 от 1015 дка (-434) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1015 дка (-434)
Сунгурларе957 дка (-434)
Сунгурларе58 дка
74
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1381 дка 
955 (+474) от 13 813 дка (+849) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 813 дка (+849)
СунгурлареЧерница6036 дка (-24)
СунгурлареКостен1852 дка (+46)
КарнобатРаклица1657 дка (+147)
СунгурлареКлимаш1302 дка (-16)
СунгурлареСлавянци955 дка (+474)
СунгурлареЧубра728 дка (+150)
СунгурлареСунгурларе567 дка (+17)
СунгурлареЛозарево293 дка (+4)
СунгурлареПодвис253 дка (+30)
СунгурлареЕсен170 дка (+21)
72
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1386 дка 
251 (-4) от 2771 дка (+82) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2771 дка (+82)
Сунгурларе2520 дка (+86)
Сунгурларе251 дка (-4)
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 690 дка 
185 (+5) от 2070 дка (+121) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2070 дка (+121)
Сунгурларе1775 дка (+105)
Сунгурларе185 дка (+5)
Сунгурларе110 дка (+11)
Комасационен фактор: 33 дка 
33 от 33 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас33 дка
Сунгурларе33 дка
27
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 798 дка 
0 от 798 дка
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас798 дка
Сунгурларе798 дка
30
2019
На печалба
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 720 дка 
0 от 1439 дка
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1439 дка
Сунгурларе1378 дка
Сунгурларе61 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Славянци общ. Сунгурларе обл. Бургас Страна
55
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1393 дка 
1832 (+51) от 4180 дка (+457) 
Сунгурларе: 14 Бургас: 144 Страна: 2023
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 690 дка 
1161 (+15) от 1379 дка (+89) 
Сунгурларе: 28 Бургас: 291 Страна: 4201
26
2019
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 508 дка 
957 от 1015 дка (-434) 
Сунгурларе: 33 Бургас: 325 Страна: 4952
74
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1381 дка 
955 (+474) от 13 813 дка (+849) 
Сунгурларе: 1 Бургас: 16 Страна: 350
72
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1386 дка 
251 (-4) от 2771 дка (+82) 
Сунгурларе: 15 Бургас: 189 Страна: 2774
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 690 дка 
185 (+5) от 2070 дка (+121) 
Сунгурларе: 20 Бургас: 227 Страна: 3325
Комасационен фактор: 33 дка 
33 от 33 дка 
Сунгурларе: 103 Бургас: 842 Страна: 14211
27
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 798 дка 
0 от 798 дка
Сунгурларе: 43 Бургас: 385 Страна: 5651
30
2019
На печалба
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 720 дка 
0 от 1439 дка
Сунгурларе: 26 Бургас: 284 Страна: 4105

Ренти на арендаторите в Славянци

Бели петна, бели петна за община Сунгурларе, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Сортоизпитване Сунгурларе ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Славянци

9 май 2023 г.
13 октомври 2021 г.
20 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сунгурларе (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Славянци по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
454
351
Сортоизпитване Сунгурларе ЕООД993
1374
688
805

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
104161158135
112383070
Сортоизпитване Сунгурларе ЕООД199192219305
132100399368
878073109
21970145124

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
298
200
Сортоизпитване Сунгурларе ЕООД307
267
158
154

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
42
Сортоизпитване Сунгурларе ЕООД8
89
39

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
40833983389137234180
12201282115312901379
10541029109714491015
Сортоизпитване Сунгурларе ЕООД12 90313 62812 99512 96413 813
27482723269826892771
2512313226719492070
33
481345623327798798
8051976152314391439
Общо27 87731 49628 95126 30127 498

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
19131885177217811832
11761238115311461161
9919629831391957
Сортоизпитване Сунгурларе ЕООД567567556481955
252250249255251
148163174180185
33
422417359
4444
Общо55135526524652345374

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
55
26
Сортоизпитване Сунгурларе ЕООД74
72
27
30

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
55
26
Сортоизпитване Сунгурларе ЕООД74
72
27
30

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Славянци (Сунгурларе)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.