АК ООД

Обща информация
 
 
9852 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

49
2019
На печалба
9852 дка (+418)
Комасационен фактор: 1407 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9852 дка (+418)
Руен3473 дка (+192)
Карнобат2896 дка (+13)
Айтос1380 дка (+97)
Карнобат957 дка (+64)
Руен522 дка
Руен350 дка (+45)
Руен274 дка (+7)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за АК ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
102693294
 
5
 
1 505 000 лв.
 
90 000 лв.
 
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
-
 
СТОПАНСКИ ДВОР - СТОПАНСКА СГРАДА №17 обл.БУРГАС, с.ЛЮЛЯКОВО 8570
 
Бургас, Руен, бул./ул. СТОПАНСКИ ДВОР - СТОПАНСКА СГРАДА № 17, Люляково
 
5000 лв.
 
2001 г.
 
-
 
-
 

Гюлсюм Джелил Чакар

Мустафа Йълдъръм Чакар

 

Чакар Мустафа Йълдъръм (4,900.00 лв. / 98.00%)

Гюлсюм Джелил Чакар (100.00 лв. / 2.00%)

 
-
 

покупка на стоки или дpуги вeщи с цeл да ги пpeпpодадe в пъpвоначалeн, пpepаботeн или обpаботeн вид, пpодажба на стоки от собствeно пpоизводство, тъpговско пpeдставитeлство и посpeдничeство, комисионни, спeдиционни и пpeвозни сдeлки в стpаната и чужбина, складови сдeлки, лицeнзионни сдeлки, сдeлки с интeлeктуална собствeност, xотeлиepски, туpистичeски, peкламни, инфоpмационни, пpогpамни, импpeсаpски или дpуги услуги, покупка, стpоeж или обзавeжданe на нeдвижими имоти с цeл пpодажба, лизинг, внос и износ, eкспоpт и peeкспоpт.

Финансови данни за АК ООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
14451473129212831380
997928898893957
34303372266128832896
507505507522522
35733659324232813473
345356305305350
999899267274
Общо10 39610 391900494349852

Обща история на декарите по години

1819202122
АК ООД10 39610 391900494349852
Общо10 39610 391900494349852

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
14451473129212831380
997928898893957
34303372266128832896
507505507522522
35733659324232813473
345356305305350
999899267274
Общо10 39610 391900494349852

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
АК ООД49

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за АК ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.