Лозарево общ. Сунгурларе

Обща информация
 

Лозарево

 
 
 
760
 
44029
 
8890 (+86) 
 
14
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Лозарево
Средни оценки
 
 
68
 
51
 
44

Арендатори в Лозарево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1535 дка 
2502 (+108) от 6138 дка (+504) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6138 дка (+504)
Сунгурларе2863 дка (+15)
Сунгурларе2502 дка (+108)
Сунгурларе628 дка (+380)
Сунгурларе145 дка (+1)
73
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 517 дка 
2320 (-5) от 3102 дка (+38) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3102 дка (+38)
Сунгурларе2320 дка (-5)
Сунгурларе221 дка (+24)
Сунгурларе204 дка
Сунгурларе178 дка (-1)
Сунгурларе150 дка (+20)
Сунгурларе29 дка
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 680 дка 
1633 (-50) от 4078 дка (-144) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4078 дка (-144)
Сунгурларе1633 дка (-50)
Сунгурларе1156 дка (+163)
Сунгурларе597 дка (-55)
Сунгурларе365 дка (-203)
Сунгурларе264 дка (-22)
Сунгурларе63 дка (+23)
62
2019
На печалба
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 551 дка 
383 (-4) от 4404 дка (+339) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4404 дка (+339)
СунгурлареПодвис1114 дка (+161)
СунгурлареЧерница1027 дка (+45)
СунгурлареГорово755 дка (+12)
СунгурлареКостен680 дка (+30)
СунгурлареЛозарево383 дка (-4)
СунгурлареВълчин200 дка (-7)
СунгурлареСунгурларе160 дка (+91)
СунгурлареКлимаш85 дка (+11)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 486 дка 
298 (+25) от 1459 дка (+78) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1459 дка (+78)
Сунгурларе964 дка (+43)
Сунгурларе298 дка (+25)
Сунгурларе197 дка (+10)
74
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1381 дка 
293 (+4) от 13 813 дка (+849) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 813 дка (+849)
Сунгурларе6036 дка (-24)
Сунгурларе1852 дка (+46)
Карнобат1657 дка (+147)
Сунгурларе1302 дка (-16)
Сунгурларе955 дка (+474)
Сунгурларе728 дка (+150)
Сунгурларе567 дка (+17)
Сунгурларе293 дка (+4)
Сунгурларе253 дка (+30)
Сунгурларе170 дка (+21)
65
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2807 дка 
269 (-2) от 11 226 дка (+2263) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 226 дка (+2263)
Сунгурларе5869 дка (+1800)
Карнобат5040 дка (+462)
Сунгурларе269 дка (-2)
Карнобат48 дка (+3)
Комасационен фактор: 261 дка 
261 от 261 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас261 дка (+2)
Сунгурларе261 дка (+2)
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 250 дка 
237 (+2) от 2003 дка (-15) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2003 дка (-15)
Сунгурларе596 дка (-91)
Сунгурларе416 дка (+39)
Сунгурларе241 дка (-5)
Сунгурларе237 дка (+2)
Сунгурларе189 дка (+14)
Сунгурларе172 дка (+3)
Сунгурларе133 дка (+23)
Сунгурларе19 дка
Комасационен фактор: 226 дка 
226 от 226 дка (+6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас226 дка (+6)
Сунгурларе226 дка (+6)
Комасационен фактор: 157 дка 
157 от 157 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас157 дка
Сунгурларе157 дка
Комасационен фактор: 113 дка 
113 от 113 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас113 дка
Сунгурларе113 дка
Комасационен фактор: 90 дка 
90 от 90 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас90 дка
Сунгурларе90 дка
Комасационен фактор: 76 дка 
87 от 152 дка (+10) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас152 дка (+10)
Сунгурларе87 дка
Сунгурларе65 дка (+10)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Лозарево общ. Сунгурларе обл. Бургас Страна
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1535 дка 
2502 (+108) от 6138 дка (+504) 
Сунгурларе: 8 Бургас: 99 Страна: 1338
73
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 517 дка 
2320 (-5) от 3102 дка (+38) 
Сунгурларе: 13 Бургас: 173 Страна: 2546
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 680 дка 
1633 (-50) от 4078 дка (-144) 
Сунгурларе: 12 Бургас: 146 Страна: 2062
62
2019
На печалба
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 551 дка 
383 (-4) от 4404 дка (+339) 
Сунгурларе: 10 Бургас: 134 Страна: 1925
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 486 дка 
298 (+25) от 1459 дка (+78) 
Сунгурларе: 25 Бургас: 281 Страна: 4078
74
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1381 дка 
293 (+4) от 13 813 дка (+849) 
Сунгурларе: 1 Бургас: 16 Страна: 350
65
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2807 дка 
269 (-2) от 11 226 дка (+2263) 
Сунгурларе: 7 Бургас: 32 Страна: 520
Комасационен фактор: 261 дка 
261 от 261 дка (+2) 
Сунгурларе: 74 Бургас: 608 Страна: 10467
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 250 дка 
237 (+2) от 2003 дка (-15) 
Сунгурларе: 21 Бургас: 230 Страна: 3376
Комасационен фактор: 226 дка 
226 от 226 дка (+6) 
Сунгурларе: 79 Бургас: 648 Страна: 11071
Комасационен фактор: 157 дка 
157 от 157 дка 
Сунгурларе: 85 Бургас: 720 Страна: 12307
Комасационен фактор: 113 дка 
113 от 113 дка 
Сунгурларе: 97 Бургас: 780 Страна: 13147
Комасационен фактор: 90 дка 
90 от 90 дка 
Сунгурларе: 99 Бургас: 801 Страна: 13538
Комасационен фактор: 76 дка 
87 от 152 дка (+10) 
Сунгурларе: 87 Бургас: 732 Страна: 12407

Ренти на арендаторите в Лозарево

Бели петна, бели петна за община Сунгурларе, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Христо Рахнев - Чавдар Иванов

Цени на земеделската земя по обяви в Лозарево

14 април 2023 г.
28 септември 2021 г.
15 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сунгурларе (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Лозарево по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
385
ЕТ Христо Рахнев - Чавдар Иванов758
993
550

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
139196
ЕТ Христо Рахнев - Чавдар Иванов159181217201
199192219305
205175140178

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
508
ЕТ Христо Рахнев - Чавдар Иванов265
307
325

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
ЕТ Христо Рахнев - Чавдар Иванов17
8
58
188

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
33035696548756346138
7693182307030643102
26194496416742224078
ЕТ Христо Рахнев - Чавдар Иванов45494089397740654404
11361413139213811459
12 90313 62812 99512 96413 813
934595148951896311 226
259259261
5102024195020182003
228213220226
157157157
114113113
939090
142152
Общо35 13444 63442 46143 29247 222

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор19202122
2369238923942502
2380233723252320
1785169816831633
ЕТ Христо Рахнев - Чавдар Иванов382333387383
279276273298
236242289293
158231271269
259259261
315294235237
228213220226
157157157
114113113
939090
8787
Общо8496827287838869

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
73
ЕТ Христо Рахнев - Чавдар Иванов62
74
65

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
73
ЕТ Христо Рахнев - Чавдар Иванов62
74
65

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Лозарево (Сунгурларе)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.