Стара Загора обл. Стара Загора

Обща информация
 

Стара Загора

 
51
 
345 838 
 
263
 
4.6 / 71%
 
Обяви за земеделска земя в Стара Загора
Средни оценки
 
 
49
 
48

Арендатори в община Стара Загора

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
64
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 2121 дка 
14 663 от 14 847 дка (+118) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора14 847 дка (+118)
Стара Загора4903 дка (-3)
Стара Загора4737 дка (+62)
Стара Загора3844 дка (-21)
Стара Загора614 дка (+124)
Стара Загора565 дка (-44)
Раднево106 дка
Раднево78 дка
76
2019
ХОЛДИНГ 14 315 дка (-76)  
76
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 4772 дка 
13 383 (-85) от 14 315 дка (-76) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора14 315 дка (-76)
Стара Загора12 884 дка (-85)
Чирпан932 дка (+9)
Стара Загора499 дка
63
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1539 дка 
12 312 от 12 312 дка (-465) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора12 312 дка (-465)
Стара Загора5761 дка (-18)
Стара Загора4797 дка (+43)
Стара Загора951 дка
Стара Загора290 дка
Стара Загора264 дка (-246)
Стара Загора122 дка (-250)
Стара Загора121 дка
Стара Загора6 дка (+6)
39
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 5503 дка 
11 005 от 11 005 дка (+102) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора11 005 дка (+102)
Стара ЗагораДълбоки10 183 дка (+106)
Стара ЗагораКолена822 дка (-4)
67
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 10 050 дка 
10 050 от 10 050 дка (-1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 050 дка (-1)
Стара Загора10 050 дка (-1)
61
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1400 дка 
9632 (-111) от 9799 дка (-110) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора9799 дка (-110)
Стара Загора6893 дка (-48)
Стара Загора1093 дка (-29)
Стара Загора1058 дка (-54)
Стара Загора297 дка
Стара Загора229 дка (+1)
Раднево167 дка (+1)
Стара Загора62 дка (+19)
27
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 4455 дка 
8910 от 8910 дка (+199) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора8910 дка (+199)
Стара Загора8739 дка (+196)
Стара Загора171 дка (+3)
ХОЛДИНГ 12 386 дка (-147)  
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 4404 дка 
8808 от 8808 дка (-635) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора8808 дка (-635)
Стара Загора4673 дка (-155)
Стара Загора4135 дка (-480)
35
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 2024 дка 
8094 от 8094 дка (+158) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора8094 дка (+158)
Стара Загора7663 дка (+104)
Стара Загора254 дка (-4)
Стара Загора154 дка (+47)
Стара Загора23 дка (+11)
65
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1810 дка 
7761 (-63) от 14 481 дка (-87) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора14 481 дка (-87)
Опан6720 дка (-24)
Стара Загора2846 дка (+247)
Стара Загора2632 дка (-286)
Стара Загора741 дка (+179)
Стара Загора672 дка (-180)
Стара Загора567 дка
Стара Загора235 дка
Стара Загора68 дка (-23)
61
2019
ХОЛДИНГ 12 192 дка (+1519)  
60
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 2298 дка 
6895 от 6895 дка (+1450) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6895 дка (+1450)
Стара Загора4682 дка (+1477)
Стара Загора1955 дка (+5)
Стара Загора258 дка (-32)
41
2019
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1680 дка 
6720 от 6720 дка (-100) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6720 дка (-100)
Стара Загора5112 дка (-131)
Стара Загора721 дка (+10)
Стара Загора580 дка (+4)
Стара Загора307 дка (+17)
25
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 6305 дка 
6305 от 6305 дка (+228) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6305 дка (+228)
Стара Загора6305 дка (+228)
45
2019
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1044 дка 
6149 (-133) от 6266 дка (-91) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6266 дка (-91)
Стара Загора5063 дка (-5)
Стара Загора624 дка (-6)
Стара Загора293 дка (-122)
Стара Загора169 дка
Опан75 дка
Опан42 дка (+42)
26
2019
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 2998 дка 
5996 от 5996 дка (+1) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5996 дка (+1)
Стара Загора5451 дка
Стара Загора545 дка (+1)
73
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2943 дка 
5714 (-72) от 52 969 дка (-975) 
18 землища, 5 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково21 253 дка (-134)
Димитровград19 839 дка (-41)
Димитровград1271 дка (-93)
Димитровград143 дка
Област: Стара Загора15 113 дка (+192)
Стара Загора5034 дка
Чирпан4027 дка (+33)
Чирпан3612 дка (+335)
Чирпан862 дка (-62)
Чирпан765 дка (-47)
Стара Загора680 дка (-72)
Чирпан133 дка (+5)
Област: Пазарджик10 782 дка (+72)
Пазарджик4213 дка
Пазарджик2598 дка (-90)
Пазарджик1794 дка (+11)
Пазарджик960 дка (+5)
Пазарджик591 дка (+156)
Пазарджик423 дка (-10)
Пазарджик203 дка
Област: Пловдив5821 дка (-1105)
Съединение5821 дка (-1105)
24
2019
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 2788 дка 
5575 от 5575 дка (-346) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5575 дка (-346)
Стара Загора5543 дка (-347)
Стара Загора32 дка (+1)
61
2019
ХОЛДИНГ 12 192 дка (+1519)  
64
2019
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2649 дка 
5297 от 5297 дка (+69) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5297 дка (+69)
Стара Загора4543 дка (+83)
Стара Загора754 дка (-14)
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 2600 дка 
5200 от 5200 дка (+136) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5200 дка (+136)
Стара Загора4624 дка (+110)
Стара Загора576 дка (+26)
46
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2512 дка 
5023 от 5023 дка (-30) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5023 дка (-30)
Стара Загора4723 дка (-53)
Стара Загора300 дка (+23)
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 4903 дка 
4903 от 4903 дка (-275) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4903 дка (-275)
Стара Загора4903 дка (-275)
67
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1982 дка 
4757 (+1) от 13 871 дка (+147) 
7 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково7280 дка (+146)
Димитровград3909 дка (+74)
Димитровград2806 дка (+2)
Димитровград565 дка (+70)
Област: Стара Загора6591 дка (+1)
Стара Загора3724 дка (+1)
Чирпан1376 дка
Стара Загора1033 дка
Чирпан458 дка
55
2019
На печалба
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1559 дка 
4676 от 4676 дка (+54) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4676 дка (+54)
Стара Загора2116 дка (+8)
Стара Загора1970 дка (+12)
Стара Загора590 дка (+34)
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 916 дка 
4580 от 4580 дка (+484) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4580 дка (+484)
Стара Загора3347 дка (-7)
Стара Загора530 дка (-10)
Стара Загора530 дка (+530)
Стара Загора103 дка (-25)
Стара Загора70 дка (-4)
38
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 953 дка 
4503 (+95) от 7624 дка (+63) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора7624 дка (+63)
Опан2984 дка (-32)
Стара Загора2177 дка
Стара Загора1824 дка (+38)
Стара Загора197 дка
Опан137 дка
Стара Загора129 дка (+1)
Стара Загора120 дка
Стара Загора56 дка (+56)
38
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1949 дка 
3897 от 3897 дка (+9) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3897 дка (+9)
Стара Загора3743 дка (+23)
Стара Загора154 дка (-14)
44
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1303 дка 
3805 (+3) от 3910 дка (+108) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3910 дка (+108)
Стара Загора3480 дка
Стара Загора325 дка (+3)
Опан105 дка (+105)
ХОЛДИНГ 12 386 дка (-147)  
29
2019
На печалба
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 1789 дка 
3578 от 3578 дка (+488) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3578 дка (+488)
Стара Загора2033 дка (-10)
Стара Загора1545 дка (+498)
40
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3519 дка 
3519 от 3519 дка (+36) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3519 дка (+36)
Стара Загора3519 дка (+36)
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1720 дка 
3440 от 3440 дка (-83) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3440 дка (-83)
Стара Загора3126 дка (-58)
Стара Загора314 дка (-25)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Стара Загора обл. Стара Загора Страна Холдинг
64
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 2121 дка 
14 663 от 14 847 дка (+118) 
Стара Загора: 6 Страна: 294
76
2019
ХОЛДИНГ 14 315 дка (-76)  
Страна: 81
76
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 4772 дка 
13 383 (-85) от 14 315 дка (-76) 
Стара Загора: 9 Страна: 317
63
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1539 дка 
12 312 от 12 312 дка (-465) 
Стара Загора: 17 Страна: 424
39
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 5503 дка 
11 005 от 11 005 дка (+102) 
Стара Загора: 22 Страна: 542
67
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 10 050 дка 
10 050 от 10 050 дка (-1) 
Стара Загора: 32 Страна: 643
61
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1400 дка 
9632 (-111) от 9799 дка (-110) 
Стара Загора: 35 Страна: 683
27
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 4455 дка 
8910 от 8910 дка (+199) 
Стара Загора: 38 Страна: 794
ХОЛДИНГ 12 386 дка (-147)  
Страна: 94
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 4404 дка 
8808 от 8808 дка (-635) 
Стара Загора: 39 Страна: 804
35
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 2024 дка 
8094 от 8094 дка (+158) 
Стара Загора: 46 Страна: 920
65
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1810 дка 
7761 (-63) от 14 481 дка (-87) 
Стара Загора: 7 Страна: 309
61
2019
ХОЛДИНГ 12 192 дка (+1519)  
Страна: 95
60
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 2298 дка 
6895 от 6895 дка (+1450) 
Стара Загора: 60 Страна: 1157
41
2019
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1680 дка 
6720 от 6720 дка (-100) 
Стара Загора: 64 Страна: 1198
25
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 6305 дка 
6305 от 6305 дка (+228) 
Стара Загора: 71 Страна: 1288
45
2019
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1044 дка 
6149 (-133) от 6266 дка (-91) 
Стара Загора: 75 Страна: 1300
26
2019
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 2998 дка 
5996 от 5996 дка (+1) 
Стара Загора: 80 Страна: 1387
73
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2943 дка 
5714 (-72) от 52 969 дка (-975) 
Стара Загора: 5 Страна: 20
24
2019
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 2788 дка 
5575 от 5575 дка (-346) 
Стара Загора: 88 Страна: 1517
61
2019
ХОЛДИНГ 12 192 дка (+1519)  
Страна: 95
64
2019
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2649 дка 
5297 от 5297 дка (+69) 
Стара Загора: 94 Страна: 1595
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 2600 дка 
5200 от 5200 дка (+136) 
Стара Загора: 99 Страна: 1638
46
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2512 дка 
5023 от 5023 дка (-30) 
Стара Загора: 100 Страна: 1694
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 4903 дка 
4903 от 4903 дка (-275) 
Стара Загора: 104 Страна: 1752
67
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1982 дка 
4757 (+1) от 13 871 дка (+147) 
Стара Загора: 68 Страна: 345
55
2019
На печалба
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1559 дка 
4676 от 4676 дка (+54) 
Стара Загора: 111 Страна: 1834
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 916 дка 
4580 от 4580 дка (+484) 
Стара Загора: 113 Страна: 1874
38
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 953 дка 
4503 (+95) от 7624 дка (+63) 
Стара Загора: 50 Страна: 1011
38
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1949 дка 
3897 от 3897 дка (+9) 
Стара Загора: 125 Страна: 2146
44
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1303 дка 
3805 (+3) от 3910 дка (+108) 
Стара Загора: 124 Страна: 2137
ХОЛДИНГ 12 386 дка (-147)  
Страна: 94
29
2019
На печалба
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 1789 дка 
3578 от 3578 дка (+488) 
Стара Загора: 135 Страна: 2306
40
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3519 дка 
3519 от 3519 дка (+36) 
Стара Загора: 137 Страна: 2325
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1720 дка 
3440 от 3440 дка (-83) 
Стара Загора: 142 Страна: 2365

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Стара Загора, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ВК Шести Май

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Стара Загора (2022)

51
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020930
2021.42014912916479
2021.31736602806015
2021.22036222996015
2021.175025001000
202197919071752806479
2022.421261242966935
2022.32357672946845
2022.223011052676570
2022.13061612916845
2022125423813572676935
2023.32641672526845
2023.22472823006161
2023.12660843006935
202325892332526935

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ВК Шести Май

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ВК Шести Май

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ВК Шести Май

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ВК Шести Май

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ВК Шести Май
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ВК Шести Май
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
64
76
63
ВК Шести Май39
67
61
27
35
65
60
41
25
45
26
73
24
64
46
67
55
38
38
44
29
40

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
64
76
63
ВК Шести Май39
67
61
27
35
65
60
41
25
45
26
73
24
64
46
67
55
38
38
44
29
40

Няма намерени резултати

434 548 дка
345 838 дка
143 239
65 066 (45%)
5.24
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
25
3131 324
4163 007
567 043
611 079
7546
814 876
921 373
1025 293

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.