Тунджа обл. Ямбол

Обща информация
 

Тунджа

 
 
43
 
728 767 
 
388
 
4.1 / 78%
 
Обяви за земеделска земя в Тунджа
Средни оценки
 
 
53
 
49

Арендатори в община Тунджа

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
49
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2650 дка 
18 548 от 18 548 дка (-466) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол18 548 дка (-466)
Тунджа6907 дка (-41)
Тунджа6379 дка (-400)
Тунджа2434 дка (+16)
Тунджа1240 дка (-38)
Тунджа919 дка (-55)
Тунджа617 дка
Тунджа52 дка (+52)
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1540 дка 
15 684 от 16 942 дка (-2029) 
11 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол16 942 дка (-2029)
Тунджа6682 дка (-2029)
Тунджа3617 дка
Тунджа2256 дка
Тунджа1905 дка
Стралджа710 дка
Ямбол548 дка
Тунджа419 дка
Тунджа359 дка
Тунджа343 дка
Тунджа60 дка
Тунджа43 дка
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 4592 дка 
13 776 от 13 776 дка (+37) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол13 776 дка (+37)
Тунджа13 503 дка (+37)
Тунджа203 дка
Тунджа70 дка
74
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 4808 дка 
12 012 (-152) от 24 042 дка (+748) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол24 042 дка (+748)
ЕлховоБОЯНОВО6615 дка (+411)
ТунджаТЕНЕВО6037 дка (-320)
ЕлховоКИРИЛОВО5415 дка (+489)
ТунджаКАРАВЕЛОВО3883 дка (+137)
ТунджаОКОП2092 дка (+31)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 5983 дка 
11 965 от 11 965 дка (+222) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол11 965 дка (+222)
Тунджа8656 дка (+269)
Тунджа3309 дка (-47)
88
2019
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 1665 дка 
11 655 от 11 655 дка (-638) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол11 655 дка (-638)
Тунджа5501 дка (-1624)
Тунджа1417 дка (+1417)
Тунджа1197 дка (-35)
Тунджа1165 дка (+1059)
Тунджа1005 дка (-11)
Тунджа753 дка (-2061)
Тунджа617 дка (+617)
74
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 2786 дка 
11 144 от 11 144 дка (+4516) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол11 144 дка (+4516)
Тунджа5014 дка (+5014)
Тунджа4860 дка (-631)
Тунджа854 дка (-283)
Тунджа416 дка (+416)
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2011 дка 
10 957 (+1882) от 14 077 дка (+1362) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол14 077 дка (+1362)
Ямбол3120 дка (-520)
Тунджа2760 дка (-235)
Тунджа2709 дка (+123)
Тунджа2066 дка (+2066)
Тунджа1613 дка (-47)
Тунджа1499 дка (-25)
Тунджа310 дка
52
2019
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 3271 дка 
10 313 (+146) от 16 354 дка (+34) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол16 354 дка (+34)
Тунджа10 313 дка (+146)
Стралджа4807 дка (-137)
Стралджа935 дка (-3)
Стралджа175 дка (+28)
Стралджа124 дка
Комасационен фактор: 5150 дка 
10 299 от 10 299 дка (-96) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол10 299 дка (-96)
Тунджа9396 дка (-96)
Тунджа903 дка
55
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3062 дка 
10 241 (-7817) от 15 309 дка (-7872) 
5 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол10 241 дка (-7817)
Тунджа5502 дка (-12 556)
Тунджа2864 дка (+2864)
Тунджа1875 дка (+1875)
Област: Плевен4994 дка (-51)
Белене4994 дка (-51)
Област: Велико Търново74 дка (-4)
СВИЩОВ74 дка (-4)
64
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1860 дка 
9302 от 9302 дка (+105) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол9302 дка (+105)
Тунджа6001 дка
Тунджа2025 дка (-1)
Тунджа1035 дка (-34)
Тунджа140 дка (+140)
Тунджа101 дка
55
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 4399 дка 
8797 от 8797 дка (-2137) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол8797 дка (-2137)
Тунджа6505 дка (-1625)
Тунджа2292 дка (-512)
67
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2179 дка 
8716 от 8716 дка (-33) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол8716 дка (-33)
Тунджа8035 дка
Тунджа432 дка
Тунджа197 дка (-33)
Тунджа52 дка
65
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 2856 дка 
8567 от 8567 дка (+82) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол8567 дка (+82)
Тунджа7457 дка (-1)
Тунджа955 дка (-72)
Тунджа155 дка (+155)
66
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2347 дка 
8472 (-1051) от 9389 дка (-134) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол8472 дка (-1051)
Тунджа6703 дка (-1016)
Тунджа1245 дка (+1)
Тунджа524 дка (-36)
Област: Велико Търново917 дка (+917)
Велико Търново917 дка (+917)
66
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 4168 дка 
8335 от 8335 дка (-799) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол8335 дка (-799)
Тунджа4252 дка (-881)
Тунджа4083 дка (+82)
64
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2764 дка 
8291 от 8291 дка (+1043) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол8291 дка (+1043)
Тунджа4310 дка (-156)
Тунджа3961 дка (+1179)
Тунджа20 дка (+20)
28
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 7896 дка 
7896 от 7896 дка (-312) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол7896 дка (-312)
Тунджа7896 дка (-312)
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 1884 дка 
7535 от 7535 дка (+94) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол7535 дка (+94)
Тунджа5293 дка (+55)
Тунджа1982 дка (+49)
Тунджа143 дка
Тунджа117 дка (-10)
44
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1823 дка 
7293 от 7293 дка (+22) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол7293 дка (+22)
Тунджа4772 дка (+330)
Тунджа1967 дка (-305)
Тунджа480 дка (-3)
Тунджа74 дка
59
2019
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 2251 дка 
6821 (+382) от 11 257 дка (-1634) 
5 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол10 412 дка (-1571)
Тунджа5430 дка (+343)
Елхово3507 дка (-2037)
Тунджа1391 дка (+39)
Елхово84 дка (+84)
Област: Хасково845 дка (-63)
Тополовград845 дка (-63)
64
2019
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 2262 дка 
6781 (+204) от 6786 дка (+209) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол6786 дка (+209)
Тунджа6566 дка (+132)
Тунджа215 дка (+72)
Стралджа5 дка (+5)
Комасационен фактор: 1682 дка 
6728 от 6728 дка (-102) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол6728 дка (-102)
Тунджа3950 дка (-119)
Тунджа1934 дка (-28)
Тунджа439 дка (+45)
Тунджа405 дка
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2214 дка 
6641 от 6641 дка (+62) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол6641 дка (+62)
Тунджа3725 дка (+92)
Тунджа2421 дка (-30)
Тунджа495 дка
54
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 3226 дка 
6452 от 6452 дка (+1398) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол6452 дка (+1398)
Тунджа5341 дка (+1398)
Тунджа1111 дка
69
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 6305 дка 
6305 от 6305 дка (+8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол6305 дка (+8)
Тунджа6305 дка (+8)
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 3137 дка 
6273 (+6273) от 6273 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол6273 дка (+6273)
Тунджа3620 дка (+3620)
Тунджа2653 дка (+2653)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1209 дка 
6044 от 6044 дка (-2636) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол6044 дка (-2636)
Тунджа4181 дка (-4243)
Тунджа1267 дка (+1267)
Тунджа318 дка (+318)
Тунджа256 дка
Тунджа22 дка (+22)
59
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 6000 дка 
6000 от 6000 дка (-61) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол6000 дка (-61)
Тунджа6000 дка (-61)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Тунджа обл. Ямбол Страна
49
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2650 дка 
18 548 от 18 548 дка (-466) 
Ямбол: 5 Страна: 172
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1540 дка 
15 684 от 16 942 дка (-2029) 
Ямбол: 9 Страна: 218
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 4592 дка 
13 776 от 13 776 дка (+37) 
Ямбол: 15 Страна: 353
74
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 4808 дка 
12 012 (-152) от 24 042 дка (+748) 
Ямбол: 2 Страна: 102
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 5983 дка 
11 965 от 11 965 дка (+222) 
Ямбол: 17 Страна: 449
88
2019
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 1665 дка 
11 655 от 11 655 дка (-638) 
Ямбол: 19 Страна: 477
74
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 2786 дка 
11 144 от 11 144 дка (+4516) 
Ямбол: 20 Страна: 532
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2011 дка 
10 957 (+1882) от 14 077 дка (+1362) 
Ямбол: 14 Страна: 329
52
2019
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 3271 дка 
10 313 (+146) от 16 354 дка (+34) 
Ямбол: 10 Страна: 241
Комасационен фактор: 5150 дка 
10 299 от 10 299 дка (-96) 
Ямбол: 26 Страна: 608
55
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3062 дка 
10 241 (-7817) от 15 309 дка (-7872) 
Ямбол: 28 Страна: 275
64
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1860 дка 
9302 от 9302 дка (+105) 
Ямбол: 31 Страна: 742
55
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 4399 дка 
8797 от 8797 дка (-2137) 
Ямбол: 34 Страна: 809
67
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2179 дка 
8716 от 8716 дка (-33) 
Ямбол: 36 Страна: 823
65
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 2856 дка 
8567 от 8567 дка (+82) 
Ямбол: 37 Страна: 844
66
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2347 дка 
8472 (-1051) от 9389 дка (-134) 
Ямбол: 41 Страна: 730
66
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 4168 дка 
8335 от 8335 дка (-799) 
Ямбол: 42 Страна: 883
64
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2764 дка 
8291 от 8291 дка (+1043) 
Ямбол: 44 Страна: 887
28
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 7896 дка 
7896 от 7896 дка (-312) 
Ямбол: 46 Страна: 954
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 1884 дка 
7535 от 7535 дка (+94) 
Ямбол: 48 Страна: 1035
44
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1823 дка 
7293 от 7293 дка (+22) 
Ямбол: 51 Страна: 1083
59
2019
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 2251 дка 
6821 (+382) от 11 257 дка (-1634) 
Ямбол: 23 Страна: 519
64
2019
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 2262 дка 
6781 (+204) от 6786 дка (+209) 
Ямбол: 58 Страна: 1179
Комасационен фактор: 1682 дка 
6728 от 6728 дка (-102) 
Ямбол: 61 Страна: 1193
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2214 дка 
6641 от 6641 дка (+62) 
Ямбол: 62 Страна: 1216
54
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 3226 дка 
6452 от 6452 дка (+1398) 
Ямбол: 63 Страна: 1256
69
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 6305 дка 
6305 от 6305 дка (+8) 
Ямбол: 64 Страна: 1289
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 3137 дка 
6273 (+6273) от 6273 дка 
Ямбол: 65 Страна: 1297
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1209 дка 
6044 от 6044 дка (-2636) 
Ямбол: 70 Страна: 1375
59
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 6000 дка 
6000 от 6000 дка (-61) 
Ямбол: 72 Страна: 1386

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Тунджа, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Дивас Агро ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Тунджа (2022)

43
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201020
2021.41693395002600
2021.31827417503000
2021.21640107003000
2021.11500414491550
202110151737945003000
2022.42258219003324
2022.32126213005398
2022.22117223626900
2022.12228354496900
202211922188993006900
2023.32946275175800
2023.22803294676000
2023.12542313605350
20232754873606000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Дивас Агро ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Дивас Агро ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Дивас Агро ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Дивас Агро ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Дивас Агро ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Дивас Агро ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
49
Дивас Агро ООД74
88
74
67
52
55
64
55
67
65
66
66
64
28
44
59
64
54
69
59

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
49
Дивас Агро ООД74
88
74
67
52
55
64
55
67
65
66
66
64
28
44
59
64
54
69
59

Няма намерени резултати

792 291 дка
728 767 дка
125 434
87 714 (70%)
4.13
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
22973
3198 308
4436 549
586 952
638 586
711 784
83765
98108
105265

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.