Тополовград обл. Хасково

Обща информация
 

Тополовград

 
 
21
 
283 909 
 
148
 
6.3 / 49%
 
Обяви за земеделска земя в Тополовград
Средни оценки
 
 
40
 
41

Арендатори в община Тополовград

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
55
2019
На печалба
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 2335 дка 
20 266 (+2607) от 21 012 дка (+2291) 
9 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково20 266 дка (+2607)
Тополовград7001 дка (+780)
Тополовград5896 дка (+1273)
Тополовград2897 дка (+440)
Тополовград1838 дка (-367)
Тополовград1135 дка
Тополовград942 дка (+545)
Тополовград546 дка (-58)
Тополовград11 дка (-6)
Област: Ямбол746 дка (-316)
Елхово746 дка (-316)
44
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 3054 дка 
15 270 от 15 270 дка (+21) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково15 270 дка (+21)
Тополовград15 012 дка (-67)
Тополовград123 дка
Тополовград88 дка (+88)
Тополовград25 дка
Тополовград22 дка
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 7066 дка 
14 132 от 14 132 дка (+974) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково14 132 дка (+974)
Тополовград14 112 дка (+977)
Тополовград20 дка (-3)
38
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 1294 дка 
13 881 (+798) от 14 238 дка (+790) 
11 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково13 881 дка (+798)
ТополовградОРЛОВ ДОЛ6281 дка (+91)
ТополовградБЪЛГАРСКА ПОЛЯНА2822 дка (+297)
ТополовградТОПОЛОВГРАД1791 дка (+46)
ТополовградХЛЯБОВО1186 дка
ТополовградРАДОВЕЦ955 дка (+391)
ТополовградКапитан Петко войвода449 дка (-36)
ТополовградСАКАРЦИ224 дка (+17)
ТополовградСРЕМ130 дка (-9)
ТополовградДОБРОСЕЛЕЦ31 дка
ТополовградКАМЕННА РЕКА12 дка (+1)
Област: Стара Загора357 дка (-8)
ГълъбовоГлаван357 дка (-8)
63
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 1115 дка 
13 443 (+276) от 18 954 дка (+683) 
17 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково13 443 дка (+276)
Тополовград5926 дка
Тополовград3182 дка (+300)
Тополовград1399 дка (-20)
Тополовград906 дка (+30)
Тополовград715 дка (+205)
Тополовград577 дка (+17)
Тополовград455 дка
Тополовград105 дка
Тополовград84 дка (-256)
Тополовград56 дка
Тополовград23 дка
Тополовград15 дка
Област: Ямбол5419 дка (+407)
Тунджа2923 дка (+772)
Тунджа1876 дка (-216)
Елхово417 дка (-142)
Тунджа203 дка (-7)
Област: Стара Загора92 дка
Раднево92 дка
73
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 2124 дка 
10 622 от 10 622 дка (-215) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково10 622 дка (-215)
Тополовград9892 дка (-32)
Тополовград617 дка (-233)
Тополовград85 дка (+40)
Тополовград18 дка
Тополовград10 дка (+10)
51
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1007 дка 
9425 (+403) от 10 069 дка (+472) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково10 069 дка (+472)
Тополовград4545 дка (-704)
Тополовград1467 дка (-26)
Тополовград1304 дка (+34)
Тополовград1069 дка (+1069)
Тополовград650 дка
Свиленград511 дка (+24)
Тополовград307 дка (+6)
Свиленград116 дка (+28)
Тополовград83 дка (+24)
Свиленград17 дка (+17)
10
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 2495 дка 
7484 от 7484 дка (+2731) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково7484 дка (+2731)
Тополовград6327 дка (+2661)
Тополовград1106 дка (+70)
Тополовград51 дка
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 7450 дка 
7450 от 7450 дка (-358) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково7450 дка (-358)
Тополовград7450 дка (-358)
55
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 6211 дка 
6211 от 6211 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково6211 дка
Тополовград6211 дка
59
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1210 дка 
6136 (+174) от 12 104 дка (+119) 
10 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково6136 дка (+174)
Тополовград5769 дка
Тополовград367 дка (+174)
Област: Стара Загора5320 дка (-55)
Раднево4110 дка (+96)
Раднево964 дка (+1)
Раднево121 дка (-109)
Раднево115 дка
Раднево10 дка (-43)
Област: Сливен648 дка
Нова Загора426 дка
Нова Загора131 дка
Нова Загора91 дка
20
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 1147 дка 
6056 (+54) от 9172 дка (+3170) 
8 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково6056 дка (+54)
Тополовград4968 дка (+20)
Тополовград956 дка (+31)
Тополовград55 дка
Тополовград47 дка (+3)
Тополовград20 дка
Тополовград10 дка
Област: Ямбол3116 дка (+3116)
Болярово2478 дка (+2478)
Болярово638 дка (+638)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 5792 дка 
5792 от 5792 дка (+910) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5792 дка (+910)
Тополовград5792 дка (+910)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1172 дка 
5185 (+683) от 5860 дка (+905) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5860 дка (+905)
Тополовград2526 дка (-29)
Тополовград2519 дка (+702)
Стамболово405 дка (+222)
Свиленград270 дка
Тополовград140 дка (+10)
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 903 дка 
5140 (+1835) от 5419 дка (+1884) 
6 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5140 дка (+1835)
Тополовград4383 дка (+1598)
Тополовград627 дка (+240)
Тополовград130 дка (-3)
Област: Ямбол279 дка (+49)
Болярово162 дка (+1)
Болярово70 дка (+1)
Елхово47 дка (+47)
36
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2375 дка 
4749 от 4749 дка (-2064) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4749 дка (-2064)
Тополовград4605 дка (-1808)
Тополовград144 дка (-256)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 4589 дка 
4589 от 4589 дка (+239) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4589 дка (+239)
Тополовград4589 дка (+239)
37
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 4460 дка 
4460 от 4460 дка (+63) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4460 дка (+63)
Тополовград4460 дка (+63)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 3773 дка 
3773 от 3773 дка (+59) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3773 дка (+59)
Тополовград3773 дка (+59)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1910 дка 
3659 (-115) от 3819 дка (-132) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3819 дка (-132)
Тополовград3659 дка (-115)
Димитровград160 дка (-17)
65
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1551 дка 
3540 (-393) от 7757 дка (-995) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4217 дка (-602)
Гълъбово2046 дка (-612)
Гълъбово1214 дка (+5)
Гълъбово957 дка (+5)
Област: Хасково3540 дка (-393)
Тополовград2462 дка (-232)
Тополовград1078 дка (-161)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 3223 дка 
3223 от 3223 дка (+185) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3223 дка (+185)
Тополовград3223 дка (+185)
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3194 дка 
3194 от 3194 дка (+145) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3194 дка (+145)
Тополовград3194 дка (+145)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 3062 дка 
3062 от 3062 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3062 дка
Тополовград3062 дка
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 3010 дка 
3010 от 3010 дка (+947) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3010 дка (+947)
Тополовград3010 дка (+947)
16
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 984 дка 
2951 от 2951 дка (+4) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2951 дка (+4)
Тополовград1854 дка (-70)
Тополовград958 дка (+74)
Тополовград139 дка
41
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 2948 дка 
2948 от 2948 дка (+724) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2948 дка (+724)
Тополовград2948 дка (+724)
43
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2835 дка 
2835 от 2835 дка (-24) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2835 дка (-24)
Тополовград2835 дка (-24)
34
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 2642 дка 
2642 от 2642 дка (+158) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2642 дка (+158)
Тополовград2642 дка (+158)
26
2019
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 614 дка 
2455 от 2455 дка (+57) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2455 дка (+57)
Тополовград1634 дка (+123)
Тополовград393 дка (-419)
Тополовград392 дка (+392)
Тополовград36 дка (-39)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Тополовград обл. Хасково Страна
55
2019
На печалба
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 2335 дка 
20 266 (+2607) от 21 012 дка (+2291) 
Хасково: 3 Страна: 135
44
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 3054 дка 
15 270 от 15 270 дка (+21) 
Хасково: 11 Страна: 279
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 7066 дка 
14 132 от 14 132 дка (+974) 
Хасково: 13 Страна: 326
38
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 1294 дка 
13 881 (+798) от 14 238 дка (+790) 
Хасково: 15 Страна: 321
63
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 1115 дка 
13 443 (+276) от 18 954 дка (+683) 
Хасково: 17 Страна: 165
73
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 2124 дка 
10 622 от 10 622 дка (-215) 
Хасково: 26 Страна: 577
51
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1007 дка 
9425 (+403) от 10 069 дка (+472) 
Хасково: 29 Страна: 636
10
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 2495 дка 
7484 от 7484 дка (+2731) 
Хасково: 49 Страна: 1052
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 7450 дка 
7450 от 7450 дка (-358) 
Хасково: 50 Страна: 1060
55
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 6211 дка 
6211 от 6211 дка 
Хасково: 63 Страна: 1323
59
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1210 дка 
6136 (+174) от 12 104 дка (+119) 
Хасково: 64 Страна: 440
20
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 1147 дка 
6056 (+54) от 9172 дка (+3170) 
Хасково: 66 Страна: 756
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 5792 дка 
5792 от 5792 дка (+910) 
Хасково: 71 Страна: 1454
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1172 дка 
5185 (+683) от 5860 дка (+905) 
Хасково: 70 Страна: 1425
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 903 дка 
5140 (+1835) от 5419 дка (+1884) 
Хасково: 84 Страна: 1565
36
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2375 дка 
4749 от 4749 дка (-2064) 
Хасково: 92 Страна: 1804
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 4589 дка 
4589 от 4589 дка (+239) 
Хасково: 100 Страна: 1869
37
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 4460 дка 
4460 от 4460 дка (+63) 
Хасково: 103 Страна: 1923
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 3773 дка 
3773 от 3773 дка (+59) 
Хасково: 115 Страна: 2208
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1910 дка 
3659 (-115) от 3819 дка (-132) 
Хасково: 114 Страна: 2176
65
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1551 дка 
3540 (-393) от 7757 дка (-995) 
Хасково: 122 Страна: 986
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 3223 дка 
3223 от 3223 дка (+185) 
Хасково: 135 Страна: 2490
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3194 дка 
3194 от 3194 дка (+145) 
Хасково: 136 Страна: 2507
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 3062 дка 
3062 от 3062 дка 
Хасково: 144 Страна: 2588
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 3010 дка 
3010 от 3010 дка (+947) 
Хасково: 148 Страна: 2627
16
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 984 дка 
2951 от 2951 дка (+4) 
Хасково: 150 Страна: 2668
41
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 2948 дка 
2948 от 2948 дка (+724) 
Хасково: 151 Страна: 2672
43
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2835 дка 
2835 от 2835 дка (-24) 
Хасково: 155 Страна: 2750
34
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 2642 дка 
2642 от 2642 дка (+158) 
Хасково: 168 Страна: 2871
26
2019
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 614 дка 
2455 от 2455 дка (+57) 
Хасково: 174 Страна: 2999

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Тополовград, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Валсиня ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Тополовград (2022)

21
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020777
2021.4659193501300
2021.3931144701300
2021.272293501000
2021530763423501300
2022.41274254263750
2022.3910173702525
2022.298394601504
2022.11083125005000
20225951098633705000
2023.31500315001500
2023.11130114491600
20231210144491600

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Валсиня ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Валсиня ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Валсиня ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Валсиня ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Валсиня ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Валсиня ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
55
44
Валсиня ЕООД38
63
73
51
10
55
59
20
36
37
65
16
41
43
34
26

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
55
44
Валсиня ЕООД38
63
73
51
10
55
59
20
36
37
65
16
41
43
34
26

Няма намерени резултати

276 472 дка
283 909 дка
69 826
43 185 (62%)
6.66
5
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
318 284
441 176
546 939
647 580
731 448
817 231
924 379
1049 437

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.