Болярово обл. Ямбол

Обща информация
 

Болярово

 
 
20
 
193 425 
 
129
 
6 / 53%
 
Обяви за земеделска земя в Болярово
Средни оценки
 
 
45
 
49

Арендатори в община Болярово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
47
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 3492 дка 
14 825 (+563) от 38 416 дка (+701) 
11 землища, 5 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол38 416 дка (+701)
Болярово8135 дка (-51)
Стралджа7841 дка (+18)
Болярово6690 дка (+614)
Елхово6058 дка (+73)
Стралджа4793 дка (-111)
Тунджа2015 дка (-66)
Ямбол1008 дка (+199)
Тунджа736 дка (+97)
Тунджа609 дка (-5)
Елхово503 дка (-67)
Тунджа28 дка
58
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 5310 дка 
10 619 от 10 619 дка (+3230) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол10 619 дка (+3230)
Болярово8983 дка (+2561)
Болярово1636 дка (+669)
63
2019
ХОЛДИНГ 23 909 дка (-3070)  
60
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 2081 дка 
10 405 от 10 405 дка (+1161) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол10 405 дка (+1161)
Болярово4344 дка (-117)
Болярово3079 дка (+1355)
Болярово2283 дка (-77)
Болярово501 дка
Болярово198 дка
46
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 2204 дка 
8817 от 8817 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол8817 дка
БоляровоСТЕФАН КАРАДЖОВО4439 дка
БоляровоГОРСКА ПОЛЯНА3243 дка
БоляровоГОЛЯМО КРУШЕВО635 дка
БоляровоРУЖИЦА500 дка
63
2019
ХОЛДИНГ 23 909 дка (-3070)  
79
2019
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1700 дка 
8499 от 8499 дка (-2069) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол8499 дка (-2069)
Болярово3138 дка (-2105)
Болярово2056 дка
Болярово1755 дка (-42)
Болярово1057 дка
Болярово493 дка (+78)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1781 дка 
8306 (+842) от 17 814 дка (+7945) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол17 814 дка (+7945)
Болярово4687 дка (+956)
Елхово3524 дка (+3524)
Елхово2727 дка (+2727)
Болярово1404 дка
Елхово1229 дка
Елхово1176 дка
Болярово1119 дка (-554)
Болярово1096 дка (+440)
Елхово474 дка (+474)
Елхово378 дка (+378)
76
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3557 дка 
7113 от 7113 дка (-2) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол7113 дка (-2)
Болярово4662 дка (-3)
Болярово2451 дка (+1)
55
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1433 дка 
6435 от 7163 дка (+70) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол7163 дка (+70)
Болярово4085 дка (+24)
Болярово1860 дка (+4)
Елхово728 дка
Болярово312 дка (+42)
Болярово178 дка
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2030 дка 
6090 от 6090 дка (+102) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол6090 дка (+102)
Болярово4080 дка (+95)
Болярово2000 дка (+7)
Болярово10 дка
53
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2934 дка 
5867 от 5867 дка (+217) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол5867 дка (+217)
Болярово4716 дка (+217)
Болярово1151 дка
66
2019
ХОЛДИНГ 11 855 дка (+2503)  
69
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1164 дка 
5571 (+600) от 8147 дка (+2770) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол8147 дка (+2770)
Болярово4595 дка (-17)
Елхово2170 дка (+2170)
Болярово607 дка (+607)
Елхово406 дка
Болярово182 дка
Болярово177 дка
Болярово10 дка (+10)
29
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 2611 дка 
5226 (+236) от 23 502 дка (+3143) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол23 502 дка (+3143)
Болярово5226 дка (+236)
Елхово3913 дка (-266)
Елхово3902 дка (+29)
Елхово3369 дка (-818)
Елхово2875 дка (+2875)
Елхово1772 дка (-73)
Елхово1147 дка (+1147)
Елхово833 дка (+13)
Елхово465 дка
63
2019
ХОЛДИНГ 23 909 дка (-3070)  
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1668 дка 
5005 от 5005 дка (-2162) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол5005 дка (-2162)
Болярово4154 дка (-2162)
Болярово528 дка
Болярово323 дка
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 1163 дка 
4652 от 4652 дка (+882) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол4652 дка (+882)
Болярово2153 дка (+196)
Болярово1106 дка (+116)
Болярово843 дка (+191)
Болярово550 дка (+379)
61
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 723 дка 
3617 от 3617 дка (+469) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол3617 дка (+469)
Болярово1789 дка (+417)
Болярово734 дка (+30)
Болярово586 дка (+61)
Болярово366 дка (+9)
Болярово142 дка (-48)
34
2019
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 3616 дка 
3616 от 3616 дка (+601) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол3616 дка (+601)
Болярово3616 дка (+601)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1784 дка 
3568 от 3568 дка (-14) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол3568 дка (-14)
Болярово3114 дка (-19)
Болярово454 дка (+5)
70
2019
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 3395 дка 
3395 от 3395 дка (-3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол3395 дка (-3)
Болярово3395 дка (-3)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 3123 дка 
3123 от 3123 дка (+488) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол3123 дка (+488)
Болярово3123 дка (+488)
20
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 1147 дка 
3116 (+3116) от 9172 дка (+3170) 
8 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково6056 дка (+54)
Тополовград4968 дка (+20)
Тополовград956 дка (+31)
Тополовград55 дка
Тополовград47 дка (+3)
Тополовград20 дка
Тополовград10 дка
Област: Ямбол3116 дка (+3116)
Болярово2478 дка (+2478)
Болярово638 дка (+638)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 750 дка 
2834 (-136) от 2999 дка (-367) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол2999 дка (-367)
Болярово2036 дка (-134)
Болярово595 дка (-7)
Болярово203 дка (+5)
Елхово165 дка (-231)
37
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 905 дка 
2714 от 2714 дка (+38) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол2714 дка (+38)
Болярово2540 дка (-38)
Болярово113 дка (+15)
Болярово61 дка (+61)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 2608 дка 
2608 от 2608 дка (-252) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол2608 дка (-252)
Болярово2608 дка (-252)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 646 дка 
2585 от 2585 дка (+463) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол2585 дка (+463)
Болярово1295 дка (-170)
Болярово677 дка (+20)
Болярово320 дка (+320)
Болярово293 дка (+293)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 1260 дка 
2520 от 2520 дка (+256) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол2520 дка (+256)
Болярово2470 дка (+206)
Болярово50 дка (+50)
36
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 627 дка 
2509 от 2509 дка (+340) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол2509 дка (+340)
Болярово1275 дка (+147)
Болярово823 дка (+137)
Болярово319 дка (+75)
Болярово92 дка (-19)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 741 дка 
2224 от 2224 дка (-10) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол2224 дка (-10)
Болярово1522 дка (-11)
Болярово374 дка
Болярово328 дка (+1)
18
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 2211 дка 
2211 от 2211 дка (-203) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол2211 дка (-203)
Болярово2211 дка (-203)
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2113 дка 
2113 (+2113) от 2113 дка (+71) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол2113 дка (+2113)
Болярово2113 дка (+2113)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 345 дка 
2067 от 2067 дка (-744) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол2067 дка (-744)
Болярово1226 дка
Болярово321 дка (-156)
Болярово285 дка (-119)
Болярово124 дка (-201)
Болярово61 дка (-247)
Болярово50 дка (-21)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Болярово обл. Ямбол Страна Холдинг
47
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 3492 дка 
14 825 (+563) от 38 416 дка (+701) 
Ямбол: 1 Страна: 30
58
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 5310 дка 
10 619 от 10 619 дка (+3230) 
Ямбол: 22 Страна: 578
63
2019
ХОЛДИНГ 23 909 дка (-3070)  
Страна: 55
60
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 2081 дка 
10 405 от 10 405 дка (+1161) 
Ямбол: 24 Страна: 596
46
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 2204 дка 
8817 от 8817 дка 
Ямбол: 33 Страна: 802
63
2019
ХОЛДИНГ 23 909 дка (-3070)  
Страна: 55
79
2019
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1700 дка 
8499 от 8499 дка (-2069) 
Ямбол: 39 Страна: 854
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1781 дка 
8306 (+842) от 17 814 дка (+7945) 
Ямбол: 7 Страна: 191
76
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3557 дка 
7113 от 7113 дка (-2) 
Ямбол: 53 Страна: 1113
55
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1433 дка 
6435 от 7163 дка (+70) 
Ямбол: 52 Страна: 1104
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2030 дка 
6090 от 6090 дка (+102) 
Ямбол: 67 Страна: 1363
53
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2934 дка 
5867 от 5867 дка (+217) 
Ямбол: 78 Страна: 1424
66
2019
ХОЛДИНГ 11 855 дка (+2503)  
Страна: 99
69
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1164 дка 
5571 (+600) от 8147 дка (+2770) 
Ямбол: 45 Страна: 910
29
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 2611 дка 
5226 (+236) от 23 502 дка (+3143) 
Ямбол: 3 Страна: 109
63
2019
ХОЛДИНГ 23 909 дка (-3070)  
Страна: 55
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1668 дка 
5005 от 5005 дка (-2162) 
Ямбол: 103 Страна: 1705
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 1163 дка 
4652 от 4652 дка (+882) 
Ямбол: 113 Страна: 1844
61
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 723 дка 
3617 от 3617 дка (+469) 
Ямбол: 142 Страна: 2284
34
2019
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 3616 дка 
3616 от 3616 дка (+601) 
Ямбол: 143 Страна: 2286
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1784 дка 
3568 от 3568 дка (-14) 
Ямбол: 144 Страна: 2311
70
2019
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 3395 дка 
3395 от 3395 дка (-3) 
Ямбол: 146 Страна: 2386
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 3123 дка 
3123 от 3123 дка (+488) 
Ямбол: 156 Страна: 2546
20
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 1147 дка 
3116 (+3116) от 9172 дка (+3170) 
Ямбол: 158 Страна: 756
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 750 дка 
2834 (-136) от 2999 дка (-367) 
Ямбол: 162 Страна: 2636
37
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 905 дка 
2714 от 2714 дка (+38) 
Ямбол: 177 Страна: 2829
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 2608 дка 
2608 от 2608 дка (-252) 
Ямбол: 181 Страна: 2890
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 646 дка 
2585 от 2585 дка (+463) 
Ямбол: 183 Страна: 2906
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 1260 дка 
2520 от 2520 дка (+256) 
Ямбол: 186 Страна: 2946
36
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 627 дка 
2509 от 2509 дка (+340) 
Ямбол: 188 Страна: 2956
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 741 дка 
2224 от 2224 дка (-10) 
Ямбол: 202 Страна: 3202
18
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 2211 дка 
2211 от 2211 дка (-203) 
Ямбол: 205 Страна: 3216
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2113 дка 
2113 (+2113) от 2113 дка (+71) 
Ямбол: 207 Страна: 3311
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 345 дка 
2067 от 2067 дка (-744) 
Ямбол: 209 Страна: 3355

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Болярово, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Интер - Универс - Иван Василев

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Болярово (2022)

20
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020438
2021.41142223991500
2021.3972142601400
2021.2842134991350
2021.190025001300
20216061010512601500
2022.41788143584000
2022.31417133982499
2022.21251103122220
2022.11190123992184
20225311434493124000
2023.31886710003000
2023.22162154496000
2023.12695618004000
20232207284496000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Интер - Универс - Иван Василев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Интер - Универс - Иван Василев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Интер - Универс - Иван Василев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Интер - Универс - Иван Василев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Интер - Универс - Иван Василев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Интер - Универс - Иван Василев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
47
58
60
ЕТ Интер - Универс - Иван Василев46
79
76
55
53
69
29
61
34
70
20
37
36
18

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
47
58
60
ЕТ Интер - Универс - Иван Василев46
79
76
55
53
69
29
61
34
70
20
37
36
18

Няма намерени резултати

241 873 дка
193 425 дка
43 920
21 014 (48%)
6.01
5
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
337 807
447 513
544 264
640 096
717 020
822 056
919 771
1013 346

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.