Гълъбово обл. Стара Загора

Обща информация
 

Гълъбово

 
10
 
115 540 
 
78
 
5.1 / 65%
 
Обяви за земеделска земя в Гълъбово
Средни оценки
 
 
53
 
48

Арендатори в община Гълъбово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
40
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 2410 дка 
14 462 от 14 462 дка (+213) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора14 462 дка (+213)
Гълъбово9137 дка (+220)
Гълъбово3244 дка (+7)
Гълъбово1167 дка (-108)
Гълъбово395 дка (+63)
Гълъбово334 дка
Гълъбово185 дка (+31)
68
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 3482 дка 
10 447 от 10 447 дка (-121) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 447 дка (-121)
Гълъбово5527 дка (+10)
Гълъбово4466 дка (-131)
Гълъбово454 дка
41
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2517 дка 
10 067 от 10 067 дка (+115) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 067 дка (+115)
Гълъбово9543 дка (-18)
Гълъбово401 дка (+10)
Гълъбово93 дка (+93)
Гълъбово30 дка (+30)
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 3351 дка 
9857 (-3) от 10 053 дка (+2) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора9857 дка (-3)
ГълъбовоМъдрец9669 дка (-1)
ГълъбовоМедникарово188 дка (-2)
Област: Хасково196 дка (+5)
ТополовградОРЛОВ ДОЛ196 дка (+5)
63
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 2484 дка 
7451 от 7451 дка (+163) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора7451 дка (+163)
Гълъбово3590 дка (-64)
Гълъбово3182 дка (+104)
Гълъбово679 дка (+123)
36
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3074 дка 
6148 от 6148 дка (-540) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6148 дка (-540)
Гълъбово4032 дка (-507)
Гълъбово2116 дка (-33)
78
2019
ХОЛДИНГ 76 641 дка (-1448)  
47
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2341 дка 
5470 (-406) от 35 110 дка (+1165) 
15 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора21 618 дка (-316)
Опан7643 дка (-106)
Опан4683 дка (+298)
Гълъбово2977 дка (-333)
Гълъбово2493 дка (-73)
Опан2111 дка (+18)
Опан1711 дка (-120)
Област: Хасково13 187 дка (+1262)
Симеоновград3367 дка (+1804)
Симеоновград2783 дка (+78)
Симеоновград2639 дка (-211)
Симеоновград1954 дка (+1954)
Симеоновград853 дка (-738)
Симеоновград593 дка
Симеоновград544 дка (-45)
Симеоновград454 дка (-1580)
Област: Плевен305 дка (+219)
Гулянци305 дка (+219)
65
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1551 дка 
4217 (-602) от 7757 дка (-995) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4217 дка (-602)
Гълъбово2046 дка (-612)
Гълъбово1214 дка (+5)
Гълъбово957 дка (+5)
Област: Хасково3540 дка (-393)
Тополовград2462 дка (-232)
Тополовград1078 дка (-161)
39
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3725 дка 
3725 от 3725 дка (+68) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3725 дка (+68)
Гълъбово3725 дка (+68)
38
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1336 дка 
2671 от 2671 дка (-16) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2671 дка (-16)
Гълъбово2228 дка (-16)
Гълъбово443 дка
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 2644 дка 
2644 от 2644 дка (+802) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2644 дка (+802)
Гълъбово2644 дка (+802)
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 1253 дка 
2506 от 2506 дка (-4) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2506 дка (-4)
Гълъбово2093 дка (-24)
Гълъбово413 дка (+20)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 2227 дка 
2227 от 2227 дка (-19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2227 дка (-19)
Гълъбово2227 дка (-19)
83
2019
ХОЛДИНГ 17 761 дка (-78)  
80
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1434 дка 
2203 от 12 903 дка (-16) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора12 903 дка (-16)
Опан7081 дка (-113)
Раднево2608 дка (+2)
Гълъбово2203 дка
Опан371 дка (+1)
Раднево221 дка
Опан190 дка
Раднево112 дка (+1)
Опан92 дка (+92)
Раднево25 дка (+1)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 2137 дка 
2137 от 2137 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2137 дка
Гълъбово2137 дка
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1043 дка 
2086 от 2086 дка (+11) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2086 дка (+11)
Гълъбово1215 дка (+4)
Гълъбово871 дка (+7)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 935 дка 
1869 от 1869 дка (-54) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1869 дка (-54)
Гълъбово1345 дка (-17)
Гълъбово524 дка (-37)
59
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 3259 дка 
1691 (+279) от 22 813 дка (+343) 
7 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора22 318 дка (+343)
Раднево12 384 дка (-190)
Раднево4119 дка (+20)
Раднево3765 дка
Гълъбово1388 дка (-24)
Раднево359 дка (+234)
Гълъбово303 дка (+303)
Област: Ямбол495 дка
Тунджа495 дка
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 790 дка 
1579 от 1579 дка (+142) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1579 дка (+142)
Гълъбово1401 дка (+99)
Гълъбово178 дка (+43)
50
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 520 дка 
1560 от 1560 дка (+29) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1560 дка (+29)
Гълъбово1383 дка (+13)
Гълъбово148 дка (+16)
Гълъбово29 дка
83
2019
ХОЛДИНГ 17 761 дка (-78)  
83
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 486 дка 
1542 (+35) от 4858 дка (-62) 
10 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4858 дка (-62)
Гълъбово1542 дка (+35)
Опан854 дка (+1)
Раднево652 дка (-84)
Опан609 дка
Опан311 дка
Раднево297 дка
Опан241 дка (-12)
Опан141 дка (-2)
Стара Загора109 дка
Опан102 дка
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 1497 дка 
1497 от 1497 дка (-133) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1497 дка (-133)
Гълъбово1497 дка (-133)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1030 дка 
1030 от 1030 дка (+4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1030 дка (+4)
Гълъбово1030 дка (+4)
79
2019
На печалба
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 201 дка 
985 от 1007 дка (-967) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1007 дка (-967)
Гълъбово587 дка (-1063)
Гълъбово273 дка (+84)
Гълъбово113 дка
Опан22 дка
Гълъбово12 дка (+12)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 306 дка 
917 от 917 дка (-55) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора917 дка (-55)
Гълъбово674 дка (-29)
Гълъбово198 дка (-33)
Гълъбово45 дка (+7)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 874 дка 
874 (+874) от 874 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора874 дка (+874)
Гълъбово874 дка (+874)
29
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 664 дка 
860 (-97) от 8629 дка (+1462) 
13 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора8629 дка (+1462)
Раднево1650 дка (+490)
Раднево1463 дка (+130)
Раднево1112 дка (+120)
Раднево1054 дка (-1)
Опан944 дка (+232)
Гълъбово766 дка (+13)
Стара Загора447 дка (+187)
Стара Загора361 дка (+361)
Стара Загора264 дка (+40)
Стара Загора178 дка
Опан153 дка
Опан143 дка
Гълъбово94 дка (-110)
13
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 195 дка 
854 (+110) от 973 дка (+229) 
5 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора880 дка (+136)
Гълъбово756 дка (+12)
Гълъбово51 дка (+51)
Гълъбово47 дка (+47)
Опан26 дка (+26)
Област: Хасково93 дка (+93)
Симеоновград93 дка (+93)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 279 дка 
836 от 836 дка (+52) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора836 дка (+52)
Гълъбово475 дка (+85)
Гълъбово190 дка (-33)
Гълъбово171 дка
80
2019
ХОЛДИНГ 16 429 дка (+37)  
60
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 426 дка 
828 (-20) от 2984 дка (+90) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2984 дка (+90)
Гълъбово828 дка (-20)
Опан777 дка (+7)
Опан536 дка (+37)
Опан230 дка (+1)
Опан222 дка (+66)
Опан199 дка (-1)
Опан192 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Гълъбово обл. Стара Загора Страна Холдинг
40
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 2410 дка 
14 462 от 14 462 дка (+213) 
Стара Загора: 8 Страна: 310
68
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 3482 дка 
10 447 от 10 447 дка (-121) 
Стара Загора: 25 Страна: 590
41
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2517 дка 
10 067 от 10 067 дка (+115) 
Стара Загора: 31 Страна: 637
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 3351 дка 
9857 (-3) от 10 053 дка (+2) 
Стара Загора: 34 Страна: 642
63
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 2484 дка 
7451 от 7451 дка (+163) 
Стара Загора: 53 Страна: 1059
36
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3074 дка 
6148 от 6148 дка (-540) 
Стара Загора: 77 Страна: 1339
78
2019
ХОЛДИНГ 76 641 дка (-1448)  
Страна: 11
47
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2341 дка 
5470 (-406) от 35 110 дка (+1165) 
Стара Загора: 3 Страна: 38
65
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1551 дка 
4217 (-602) от 7757 дка (-995) 
Стара Загора: 122 Страна: 986
39
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3725 дка 
3725 от 3725 дка (+68) 
Стара Загора: 131 Страна: 2227
38
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1336 дка 
2671 от 2671 дка (-16) 
Стара Загора: 167 Страна: 2853
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 2644 дка 
2644 от 2644 дка (+802) 
Стара Загора: 168 Страна: 2870
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 1253 дка 
2506 от 2506 дка (-4) 
Стара Загора: 175 Страна: 2961
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 2227 дка 
2227 от 2227 дка (-19) 
Стара Загора: 185 Страна: 3198
83
2019
ХОЛДИНГ 17 761 дка (-78)  
Страна: 67
80
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1434 дка 
2203 от 12 903 дка (-16) 
Стара Загора: 14 Страна: 389
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 2137 дка 
2137 от 2137 дка 
Стара Загора: 191 Страна: 3287
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1043 дка 
2086 от 2086 дка (+11) 
Стара Загора: 192 Страна: 3335
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 935 дка 
1869 от 1869 дка (-54) 
Стара Загора: 208 Страна: 3562
59
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 3259 дка 
1691 (+279) от 22 813 дка (+343) 
Стара Загора: 2 Страна: 116
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 790 дка 
1579 от 1579 дка (+142) 
Стара Загора: 228 Страна: 3938
50
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 520 дка 
1560 от 1560 дка (+29) 
Стара Загора: 231 Страна: 3967
83
2019
ХОЛДИНГ 17 761 дка (-78)  
Страна: 67
83
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 486 дка 
1542 (+35) от 4858 дка (-62) 
Стара Загора: 105 Страна: 1768
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 1497 дка 
1497 от 1497 дка (-133) 
Стара Загора: 236 Страна: 4048
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1030 дка 
1030 от 1030 дка (+4) 
Стара Загора: 289 Страна: 4952
79
2019
На печалба
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 201 дка 
985 от 1007 дка (-967) 
Стара Загора: 292 Страна: 5008
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 306 дка 
917 от 917 дка (-55) 
Стара Загора: 302 Страна: 5277
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 874 дка 
874 (+874) от 874 дка 
Стара Загора: 312 Страна: 5417
29
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 664 дка 
860 (-97) от 8629 дка (+1462) 
Стара Загора: 42 Страна: 834
13
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 195 дка 
854 (+110) от 973 дка (+229) 
Стара Загора: 309 Страна: 5108
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 279 дка 
836 от 836 дка (+52) 
Стара Загора: 320 Страна: 5561
80
2019
ХОЛДИНГ 16 429 дка (+37)  
Страна: 73
60
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 426 дка 
828 (-20) от 2984 дка (+90) 
Стара Загора: 159 Страна: 2648

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Гълъбово, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Стефка Иванова - 2000

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Гълъбово (2022)

10
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020652
2021.4805171842526
2021.31209111803000
2021.2124557492526
20218301006331803000
2022.41687183504841
2022.31177253583841
2022.21103233076773
2022.1709262803299
20229791126922806773
2023.3228743683841
2023.21172143503841
2023.11574143504000
20231487323504000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Стефка Иванова - 2000

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Стефка Иванова - 2000

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Стефка Иванова - 2000

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Стефка Иванова - 2000

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Стефка Иванова - 2000
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Стефка Иванова - 2000
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
40
68
41
ЕТ Стефка Иванова - 2000
63
36
47
65
39
38
80
59
50
83
79
29
13
60

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
40
68
41
ЕТ Стефка Иванова - 2000
63
36
47
65
39
38
80
59
50
83
79
29
13
60

Няма намерени резултати

155 626 дка
115 540 дка
36 955
23 056 (62%)
5.11
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
21
316 294
426 053
558 540
632 804
74249
87510
99745
10431

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.