Опан обл. Стара Загора

Обща информация
 

Опан

 
13
 
170 123 
 
92
 
4 / 79%
 
Обяви за земеделска земя в Опан
Средни оценки
 
 
56
 
48

Арендатори в община Опан

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
78
2019
ХОЛДИНГ 76 641 дка (-1448)  
47
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2341 дка 
16 148 (+90) от 35 110 дка (+1165) 
15 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора21 618 дка (-316)
Опан7643 дка (-106)
Опан4683 дка (+298)
Гълъбово2977 дка (-333)
Гълъбово2493 дка (-73)
Опан2111 дка (+18)
Опан1711 дка (-120)
Област: Хасково13 187 дка (+1262)
Симеоновград3367 дка (+1804)
Симеоновград2783 дка (+78)
Симеоновград2639 дка (-211)
Симеоновград1954 дка (+1954)
Симеоновград853 дка (-738)
Симеоновград593 дка
Симеоновград544 дка (-45)
Симеоновград454 дка (-1580)
Област: Плевен305 дка (+219)
Гулянци305 дка (+219)
80
2019
ХОЛДИНГ 16 429 дка (+37)  
85
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 4482 дка 
13 445 от 13 445 дка (-53) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора13 445 дка (-53)
Опан10 996 дка (-67)
Опан1632 дка (+35)
Опан817 дка (-21)
55
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 2097 дка 
12 581 от 12 581 дка (+218) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора12 581 дка (+218)
Опан5898 дка (+36)
Опан4414 дка (+1)
Опан1046 дка (+88)
Опан472 дка (+91)
Опан438 дка (+7)
Опан313 дка (-5)
68
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1078 дка 
10 394 (-996) от 10 781 дка (-1061) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 781 дка (-1061)
ОпанБяло поле6063 дка (-527)
ОпанСтолетово2616 дка (-273)
ОпанТракия508 дка (-31)
ОпанСредец482 дка (-19)
ГълъбовоРазделна387 дка (-65)
ОпанОпан322 дка (-89)
ОпанВасил Левски207 дка (-72)
ОпанБял извор127 дка
ОпанВенец54 дка
ОпанБащино15 дка (+15)
58
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 604 дка 
8175 (+1341) от 9658 дка (+1032) 
16 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора8667 дка (+1212)
Опан3145 дка (+63)
Опан1765 дка (+622)
Опан1015 дка (-26)
Опан864 дка (+393)
Опан486 дка (+338)
Опан325 дка (-77)
Стара Загора242 дка (+1)
Чирпан206 дка (-174)
Опан186 дка (-26)
Опан138 дка (+54)
Опан129 дка
Опан122 дка
Гълъбово44 дка (+44)
Област: Хасково991 дка (-180)
Димитровград861 дка (-180)
Димитровград91 дка (-2)
Димитровград39 дка (+2)
83
2019
ХОЛДИНГ 17 761 дка (-78)  
80
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1434 дка 
7734 (-20) от 12 903 дка (-16) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора12 903 дка (-16)
Опан7081 дка (-113)
Раднево2608 дка (+2)
Гълъбово2203 дка
Опан371 дка (+1)
Раднево221 дка
Опан190 дка
Раднево112 дка (+1)
Опан92 дка (+92)
Раднево25 дка (+1)
87
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 6989 дка 
6989 от 6989 дка (+7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6989 дка (+7)
Опан6989 дка (+7)
65
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1810 дка 
6720 (-24) от 14 481 дка (-87) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора14 481 дка (-87)
Опан6720 дка (-24)
Стара Загора2846 дка (+247)
Стара Загора2632 дка (-286)
Стара Загора741 дка (+179)
Стара Загора672 дка (-180)
Стара Загора567 дка
Стара Загора235 дка
Стара Загора68 дка (-23)
63
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3052 дка 
6104 от 6104 дка (-30) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6104 дка (-30)
Опан5431 дка (-45)
Опан673 дка (+15)
39
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1961 дка 
5882 от 5882 дка (-844) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5882 дка (-844)
Опан5299 дка (-665)
Опан475 дка (-159)
Опан108 дка (-20)
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1052 дка 
5259 от 5259 дка (+150) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5259 дка (+150)
Опан2807 дка (+63)
Опан1936 дка (+87)
Опан223 дка
Опан159 дка
Опан134 дка
60
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1288 дка 
5148 (+53) от 11 594 дка (+18) 
9 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора11 594 дка (+18)
Раднево4912 дка (+38)
Опан2908 дка (+8)
Опан1829 дка (+34)
Гълъбово721 дка (+8)
Опан411 дка (+11)
Стара Загора370 дка (+1)
Стара Загора330 дка (-102)
Стара Загора94 дка (+1)
Раднево19 дка (+19)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2412 дка 
4824 от 4824 дка (-87) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4824 дка (-87)
Опан4264 дка (-87)
Опан560 дка
61
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 2405 дка 
4754 (+261) от 7216 дка (-96) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4754 дка (+261)
Опан3917 дка
Опан837 дка (+261)
Област: Хасково2462 дка (-357)
Димитровград2462 дка (-357)
38
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2151 дка 
3939 (-28) от 4302 дка (+23) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4302 дка (+23)
Опан3939 дка (-28)
Гълъбово363 дка (+51)
50
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1522 дка 
3826 (-398) от 4567 дка (-407) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3826 дка (-398)
Опан3682 дка (-379)
Опан144 дка (-19)
Област: Хасково741 дка (-9)
Димитровград741 дка (-9)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1671 дка 
3341 от 3341 дка (+40) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3341 дка (+40)
Опан3200 дка (-8)
Опан141 дка (+48)
38
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 953 дка 
3121 (-32) от 7624 дка (+63) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора7624 дка (+63)
Опан2984 дка (-32)
Стара Загора2177 дка
Стара Загора1824 дка (+38)
Стара Загора197 дка
Опан137 дка
Стара Загора129 дка (+1)
Стара Загора120 дка
Стара Загора56 дка (+56)
67
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1205 дка 
2830 (+37) от 15 661 дка (+721) 
13 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково12 201 дка (+464)
Димитровград4724 дка (+26)
Димитровград4625 дка (-55)
Димитровград1455 дка (-31)
Димитровград662 дка (+78)
Димитровград291 дка (+291)
Димитровград219 дка
Димитровград155 дка (+155)
Димитровград70 дка
Област: Стара Загора3460 дка (+257)
Опан2302 дка (+47)
Чирпан630 дка (+220)
Опан401 дка (-10)
Опан110 дка
Опан17 дка
83
2019
ХОЛДИНГ 17 761 дка (-78)  
83
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 486 дка 
2258 (-13) от 4858 дка (-62) 
10 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4858 дка (-62)
Гълъбово1542 дка (+35)
Опан854 дка (+1)
Раднево652 дка (-84)
Опан609 дка
Опан311 дка
Раднево297 дка
Опан241 дка (-12)
Опан141 дка (-2)
Стара Загора109 дка
Опан102 дка
80
2019
ХОЛДИНГ 16 429 дка (+37)  
60
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 426 дка 
2156 (+110) от 2984 дка (+90) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2984 дка (+90)
Гълъбово828 дка (-20)
Опан777 дка (+7)
Опан536 дка (+37)
Опан230 дка (+1)
Опан222 дка (+66)
Опан199 дка (-1)
Опан192 дка
56
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1959 дка 
1959 от 1959 дка (-7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1959 дка (-7)
Опан1959 дка (-7)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1939 дка 
1939 от 1939 дка (+64) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1939 дка (+64)
Опан1939 дка (+64)
33
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 963 дка 
1925 от 1925 дка (+11) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1925 дка (+11)
Опан1826 дка (+11)
Опан99 дка
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 651 дка 
1849 (+313) от 2605 дка (+252) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1849 дка (+313)
Опан1849 дка (+313)
Област: Хасково756 дка (-61)
Димитровград455 дка (-57)
Димитровград234 дка
Димитровград67 дка (-4)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1821 дка 
1821 от 1821 дка (-179) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1821 дка (-179)
Опан1821 дка (-179)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 828 дка 
1655 от 1655 дка (+52) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1655 дка (+52)
Опан1326 дка (+4)
Опан329 дка (+48)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 635 дка 
1269 от 1269 дка (+58) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1269 дка (+58)
Опан944 дка (+20)
Опан325 дка (+38)
29
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 664 дка 
1240 (+232) от 8629 дка (+1462) 
13 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора8629 дка (+1462)
Раднево1650 дка (+490)
Раднево1463 дка (+130)
Раднево1112 дка (+120)
Раднево1054 дка (-1)
Опан944 дка (+232)
Гълъбово766 дка (+13)
Стара Загора447 дка (+187)
Стара Загора361 дка (+361)
Стара Загора264 дка (+40)
Стара Загора178 дка
Опан153 дка
Опан143 дка
Гълъбово94 дка (-110)
50
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 577 дка 
1074 (-121) от 2308 дка (-140) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1234 дка (-19)
Димитровград1001 дка (-18)
Димитровград122 дка (+6)
Димитровград111 дка (-7)
Област: Стара Загора1074 дка (-121)
Опан1074 дка (-121)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Опан обл. Стара Загора Страна Холдинг
78
2019
ХОЛДИНГ 76 641 дка (-1448)  
Страна: 11
47
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2341 дка 
16 148 (+90) от 35 110 дка (+1165) 
Стара Загора: 3 Страна: 38
80
2019
ХОЛДИНГ 16 429 дка (+37)  
Страна: 73
85
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 4482 дка 
13 445 от 13 445 дка (-53) 
Стара Загора: 13 Страна: 364
55
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 2097 дка 
12 581 от 12 581 дка (+218) 
Стара Загора: 15 Страна: 408
68
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1078 дка 
10 394 (-996) от 10 781 дка (-1061) 
Стара Загора: 24 Страна: 566
58
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 604 дка 
8175 (+1341) от 9658 дка (+1032) 
Стара Загора: 40 Страна: 699
83
2019
ХОЛДИНГ 17 761 дка (-78)  
Страна: 67
80
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1434 дка 
7734 (-20) от 12 903 дка (-16) 
Стара Загора: 14 Страна: 389
87
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 6989 дка 
6989 от 6989 дка (+7) 
Стара Загора: 59 Страна: 1142
65
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1810 дка 
6720 (-24) от 14 481 дка (-87) 
Стара Загора: 7 Страна: 309
63
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3052 дка 
6104 от 6104 дка (-30) 
Стара Загора: 78 Страна: 1357
39
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1961 дка 
5882 от 5882 дка (-844) 
Стара Загора: 83 Страна: 1419
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1052 дка 
5259 от 5259 дка (+150) 
Стара Загора: 95 Страна: 1611
60
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1288 дка 
5148 (+53) от 11 594 дка (+18) 
Стара Загора: 19 Страна: 484
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2412 дка 
4824 от 4824 дка (-87) 
Стара Загора: 107 Страна: 1778
61
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 2405 дка 
4754 (+261) от 7216 дка (-96) 
Стара Загора: 109 Страна: 1099
38
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2151 дка 
3939 (-28) от 4302 дка (+23) 
Стара Загора: 118 Страна: 1988
50
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1522 дка 
3826 (-398) от 4567 дка (-407) 
Стара Загора: 126 Страна: 1880
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1671 дка 
3341 от 3341 дка (+40) 
Стара Загора: 144 Страна: 2423
38
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 953 дка 
3121 (-32) от 7624 дка (+63) 
Стара Загора: 50 Страна: 1011
67
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1205 дка 
2830 (+37) от 15 661 дка (+721) 
Стара Загора: 141 Страна: 263
83
2019
ХОЛДИНГ 17 761 дка (-78)  
Страна: 67
83
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 486 дка 
2258 (-13) от 4858 дка (-62) 
Стара Загора: 105 Страна: 1768
80
2019
ХОЛДИНГ 16 429 дка (+37)  
Страна: 73
60
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 426 дка 
2156 (+110) от 2984 дка (+90) 
Стара Загора: 159 Страна: 2648
56
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1959 дка 
1959 от 1959 дка (-7) 
Стара Загора: 198 Страна: 3454
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1939 дка 
1939 от 1939 дка (+64) 
Стара Загора: 200 Страна: 3487
33
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 963 дка 
1925 от 1925 дка (+11) 
Стара Загора: 201 Страна: 3502
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 651 дка 
1849 (+313) от 2605 дка (+252) 
Стара Загора: 210 Страна: 2891
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1821 дка 
1821 от 1821 дка (-179) 
Стара Загора: 212 Страна: 3616
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 828 дка 
1655 от 1655 дка (+52) 
Стара Загора: 221 Страна: 3821
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 635 дка 
1269 от 1269 дка (+58) 
Стара Загора: 261 Страна: 4417
29
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 664 дка 
1240 (+232) от 8629 дка (+1462) 
Стара Загора: 42 Страна: 834
50
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 577 дка 
1074 (-121) от 2308 дка (-140) 
Стара Загора: 280 Страна: 3129

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Опан, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Терамис - 2007 - с. Бяло поле

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Опан (2022)

13
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201061
2021.41471710002500
2021.3116758331500
202110271344128332500
2022.42695136006845
2022.33263811646845
2022.2293472636845
2022.12950421005000
202212992921322636845
2023.33373912005672
2023.23190156006845
2023.12571144006845
20233005384006845

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Терамис - 2007 - с. Бяло поле

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Терамис - 2007 - с. Бяло поле

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Терамис - 2007 - с. Бяло поле

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Терамис - 2007 - с. Бяло поле

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Терамис - 2007 - с. Бяло поле
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Терамис - 2007 - с. Бяло поле
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
47
85
55
Терамис - 2007 - с. Бяло поле68
58
80
87
65
63
39
60
61
38
50
38
67
83
60
56
33
29
50

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
47
85
55
Терамис - 2007 - с. Бяло поле68
58
80
87
65
63
39
60
61
38
50
38
67
83
60
56
33
29
50

Няма намерени резултати

183 289 дка
170 123 дка
27 123
19 135 (71%)
4.09
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
36810
4164 059
59527
61886
8828
10179

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.