Чирпан обл. Стара Загора

Обща информация
 

Чирпан

 
19
 
249 497 
 
99
 
4.6 / 71%
 
Обяви за земеделска земя в Чирпан
Средни оценки
 
 
50
 
48

Арендатори в община Чирпан

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 2915 дка 
12 422 (+291) от 17 492 дка (+509) 
6 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора13 948 дка (+465)
Чирпан7670 дка (+163)
Чирпан4181 дка (+67)
Братя Даскалови1180 дка (+188)
Чирпан571 дка (+61)
Братя Даскалови346 дка (-14)
Област: Пловдив3544 дка (+44)
Първомай3544 дка (+44)
50
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 12 390 дка 
12 390 от 12 390 дка (-53) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора12 390 дка (-53)
Чирпан12 390 дка (-53)
48
2019
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 11 776 дка 
11 776 от 11 776 дка (-23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора11 776 дка (-23)
Чирпан11 776 дка (-23)
42
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 5664 дка 
11 328 от 11 328 дка (-75) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора11 328 дка (-75)
ЧирпанГита11 302 дка (-75)
ЧирпанОсларка26 дка
50
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 10 991 дка 
10 991 от 10 991 дка (+1753) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 991 дка (+1753)
Чирпан10 991 дка (+1753)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 3479 дка 
10 277 (-1400) от 13 916 дка (-1373) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора13 916 дка (-1373)
Чирпан6764 дка (+170)
Чирпан3513 дка (-1570)
Братя Даскалови3495 дка (+42)
Братя Даскалови144 дка (-15)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2539 дка 
10 157 от 10 157 дка (-120) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 157 дка (-120)
Чирпан8277 дка (-138)
Чирпан1070 дка (+86)
Чирпан753 дка (-68)
Чирпан57 дка
73
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2943 дка 
9399 (+264) от 52 969 дка (-975) 
18 землища, 5 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково21 253 дка (-134)
Димитровград19 839 дка (-41)
Димитровград1271 дка (-93)
Димитровград143 дка
Област: Стара Загора15 113 дка (+192)
Стара Загора5034 дка
Чирпан4027 дка (+33)
Чирпан3612 дка (+335)
Чирпан862 дка (-62)
Чирпан765 дка (-47)
Стара Загора680 дка (-72)
Чирпан133 дка (+5)
Област: Пазарджик10 782 дка (+72)
Пазарджик4213 дка
Пазарджик2598 дка (-90)
Пазарджик1794 дка (+11)
Пазарджик960 дка (+5)
Пазарджик591 дка (+156)
Пазарджик423 дка (-10)
Пазарджик203 дка
Област: Пловдив5821 дка (-1105)
Съединение5821 дка (-1105)
72
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1269 дка 
7613 от 7613 дка (+215) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора7613 дка (+215)
Чирпан4886 дка (+7)
Чирпан982 дка (+5)
Чирпан816 дка (+13)
Чирпан734 дка (+31)
Чирпан159 дка (+159)
Чирпан36 дка
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 7428 дка 
7428 от 7428 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора7428 дка
Чирпан7428 дка
21
2019
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3685 дка 
7369 от 7369 дка (-17) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора7369 дка (-17)
Чирпан6478 дка (-17)
Чирпан891 дка
83
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 992 дка 
6979 (+80) от 7935 дка (+321) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора7935 дка (+321)
Чирпан5758 дка (+29)
Чирпан1170 дка
Стара Загора393 дка (+11)
Стара Загора323 дка (+264)
Стара Загора107 дка (-111)
Стара Загора77 дка (+77)
Стара Загора56 дка
Чирпан51 дка (+51)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2294 дка 
6882 от 6882 дка (+5258) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6882 дка (+5258)
Чирпан4944 дка (+4944)
Чирпан1587 дка (+340)
Чирпан351 дка (-26)
62
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1564 дка 
6538 (-11) от 9381 дка (+53) 
6 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора9139 дка (+53)
Чирпан6538 дка (-11)
Раднево1625 дка (+12)
Раднево643 дка (+41)
Раднево333 дка (+11)
Област: Сливен242 дка
Нова Загора221 дка (-1)
Нова Загора21 дка (+1)
36
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 3226 дка 
6154 (+181) от 6452 дка (+190) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6452 дка (+190)
Чирпан6154 дка (+181)
Братя Даскалови298 дка (+9)
21
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 5839 дка 
5839 от 5839 дка (-101) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5839 дка (-101)
Чирпан5839 дка (-101)
62
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1113 дка 
5711 (-217) от 6680 дка (-267) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6680 дка (-267)
Чирпан3756 дка (+52)
Чирпан1302 дка (+38)
Чирпан653 дка (-307)
Стара Загора501 дка (-96)
Стара Загора273 дка (+46)
Стара Загора195 дка
59
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 5439 дка 
5439 от 5439 дка (+20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5439 дка (+20)
Чирпан5439 дка (+20)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 2613 дка 
5225 от 5225 дка (+2877) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5225 дка (+2877)
Чирпан4960 дка (+2766)
Чирпан265 дка (+111)
24
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 4811 дка 
4811 от 4811 дка (-499) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4811 дка (-499)
Чирпан4811 дка (-499)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 2265 дка 
4529 от 4529 дка (-48) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4529 дка (-48)
Чирпан3953 дка (-44)
Чирпан576 дка (-4)
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1077 дка 
4307 от 4307 дка (+5) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4307 дка (+5)
Чирпан2789 дка
Чирпан741 дка (+5)
Чирпан551 дка
Чирпан226 дка
19
2019
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 4266 дка 
4266 от 4266 дка (-10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4266 дка (-10)
Чирпан4266 дка (-10)
62
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 2117 дка 
4234 от 4234 дка (+29) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4234 дка (+29)
Чирпан3784 дка (+29)
Чирпан450 дка
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 1362 дка 
4086 от 4086 дка (+110) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4086 дка (+110)
Чирпан1981 дка (+23)
Чирпан1060 дка (+147)
Чирпан1045 дка (-60)
59
2019
ХОЛДИНГ 25 573 дка (-1109)  
48
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2162 дка 
4005 (-125) от 8646 дка (-676) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора8646 дка (-676)
Братя Даскалови4641 дка (-551)
Чирпан2010 дка (-67)
Чирпан1640 дка (-58)
Чирпан355 дка
82
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3570 дка 
3570 от 3570 дка (-205) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3570 дка (-205)
Чирпан3570 дка (-205)
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1758 дка 
3452 (-55) от 3515 дка (+8) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3515 дка (+8)
Чирпан3452 дка (-55)
Братя Даскалови63 дка (+63)
65
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 664 дка 
3321 от 3321 дка (+516) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3321 дка (+516)
Чирпан2062 дка (-20)
Чирпан415 дка (+100)
Чирпан306 дка (+306)
Чирпан289 дка (+11)
Чирпан249 дка (+119)
24
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1553 дка 
3106 от 3106 дка (+1792) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3106 дка (+1792)
Чирпан1569 дка (+1569)
Чирпан1537 дка (+223)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Чирпан обл. Стара Загора Страна Холдинг
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 2915 дка 
12 422 (+291) от 17 492 дка (+509) 
Стара Загора: 11 Страна: 199
50
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 12 390 дка 
12 390 от 12 390 дка (-53) 
Стара Загора: 16 Страна: 417
48
2019
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 11 776 дка 
11 776 от 11 776 дка (-23) 
Стара Загора: 18 Страна: 466
42
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 5664 дка 
11 328 от 11 328 дка (-75) 
Стара Загора: 20 Страна: 511
50
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 10 991 дка 
10 991 от 10 991 дка (+1753) 
Стара Загора: 23 Страна: 545
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 3479 дка 
10 277 (-1400) от 13 916 дка (-1373) 
Стара Загора: 12 Страна: 338
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2539 дка 
10 157 от 10 157 дка (-120) 
Стара Загора: 29 Страна: 625
73
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2943 дка 
9399 (+264) от 52 969 дка (-975) 
Стара Загора: 5 Страна: 20
72
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1269 дка 
7613 от 7613 дка (+215) 
Стара Загора: 51 Страна: 1012
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 7428 дка 
7428 от 7428 дка 
Стара Загора: 54 Страна: 1063
21
2019
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3685 дка 
7369 от 7369 дка (-17) 
Стара Загора: 55 Страна: 1069
83
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 992 дка 
6979 (+80) от 7935 дка (+321) 
Стара Загора: 47 Страна: 948
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2294 дка 
6882 от 6882 дка (+5258) 
Стара Загора: 61 Страна: 1160
62
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1564 дка 
6538 (-11) от 9381 дка (+53) 
Стара Загора: 37 Страна: 732
36
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 3226 дка 
6154 (+181) от 6452 дка (+190) 
Стара Загора: 70 Страна: 1255
21
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 5839 дка 
5839 от 5839 дка (-101) 
Стара Загора: 86 Страна: 1436
62
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1113 дка 
5711 (-217) от 6680 дка (-267) 
Стара Загора: 66 Страна: 1208
59
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 5439 дка 
5439 от 5439 дка (+20) 
Стара Загора: 90 Страна: 1555
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 2613 дка 
5225 от 5225 дка (+2877) 
Стара Загора: 98 Страна: 1630
24
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 4811 дка 
4811 от 4811 дка (-499) 
Стара Загора: 108 Страна: 1783
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 2265 дка 
4529 от 4529 дка (-48) 
Стара Загора: 115 Страна: 1896
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1077 дка 
4307 от 4307 дка (+5) 
Стара Загора: 117 Страна: 1986
19
2019
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 4266 дка 
4266 от 4266 дка (-10) 
Стара Загора: 120 Страна: 2004
62
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 2117 дка 
4234 от 4234 дка (+29) 
Стара Загора: 121 Страна: 2015
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 1362 дка 
4086 от 4086 дка (+110) 
Стара Загора: 123 Страна: 2074
59
2019
ХОЛДИНГ 25 573 дка (-1109)  
Страна: 54
48
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2162 дка 
4005 (-125) от 8646 дка (-676) 
Стара Загора: 41 Страна: 829
82
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3570 дка 
3570 от 3570 дка (-205) 
Стара Загора: 136 Страна: 2310
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1758 дка 
3452 (-55) от 3515 дка (+8) 
Стара Загора: 139 Страна: 2326
65
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 664 дка 
3321 от 3321 дка (+516) 
Стара Загора: 145 Страна: 2433
24
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1553 дка 
3106 от 3106 дка (+1792) 
Стара Загора: 151 Страна: 2556

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Чирпан, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Кооперация Сполука - с. Гита

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Чирпан (2022)

19
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020871
2021.41834224006000
2021.31234156492500
2021.21429116992500
2021.11400310001750
20219101545514006000
2022.42678194006149
2022.32738224686149
2022.21674438004890
2022.12292105494890
202210872191944006149
2023.3340873005976
2023.22488213005976
2023.12713153005000
20232716433005976

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Кооперация Сполука - с. Гита

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Кооперация Сполука - с. Гита

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Кооперация Сполука - с. Гита

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Кооперация Сполука - с. Гита

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Кооперация Сполука - с. Гита
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Кооперация Сполука - с. Гита
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
50
48
Кооперация Сполука - с. Гита42
50
73
72
21
83
62
36
21
62
59
24
19
62
48
82
65
24

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
50
48
Кооперация Сполука - с. Гита42
50
73
72
21
83
62
36
21
62
59
24
19
62
48
82
65
24

Няма намерени резултати

274 892 дка
249 497 дка
72 625
39 450 (54%)
5.21
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
211 364
330 970
4103 518
569 846
618 039
785
821 679
914 916
104474

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.