Симеоновград обл. Хасково

Обща информация
 

Симеоновград

 
 
9
 
105 788 
 
68
 
4.95 / 67%
 
Обяви за земеделска земя в Симеоновград
Средни оценки
 
 
40
 
41

Арендатори в община Симеоновград

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
52
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 3376 дка 
14 182 (+193) от 16 878 дка (+410) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково16 878 дка (+410)
Симеоновград9207 дка (+596)
Симеоновград2700 дка (-832)
Симеоновград2275 дка (+429)
Харманли1870 дка (-609)
Харманли826 дка (+826)
78
2019
ХОЛДИНГ 76 641 дка (-1448)  
47
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2341 дка 
13 187 (+1262) от 35 110 дка (+1165) 
15 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора21 618 дка (-316)
Опан7643 дка (-106)
Опан4683 дка (+298)
Гълъбово2977 дка (-333)
Гълъбово2493 дка (-73)
Опан2111 дка (+18)
Опан1711 дка (-120)
Област: Хасково13 187 дка (+1262)
Симеоновград3367 дка (+1804)
Симеоновград2783 дка (+78)
Симеоновград2639 дка (-211)
Симеоновград1954 дка (+1954)
Симеоновград853 дка (-738)
Симеоновград593 дка
Симеоновград544 дка (-45)
Симеоновград454 дка (-1580)
Област: Плевен305 дка (+219)
Гулянци305 дка (+219)
29
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 7501 дка 
7501 от 7501 дка (-274) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково7501 дка (-274)
Симеоновград7501 дка (-274)
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3271 дка 
6541 от 6541 дка (+1154) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково6541 дка (+1154)
СимеоновградТРОЯН6030 дка (+961)
СимеоновградТЯНЕВО511 дка (+193)
38
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 5579 дка 
5579 от 5579 дка (-229) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5579 дка (-229)
Симеоновград5579 дка (-229)
52
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 4742 дка 
4742 от 4742 дка (-32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4742 дка (-32)
Симеоновград4742 дка (-32)
25
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1470 дка 
4182 (-8) от 5880 дка (+249) 
4 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5880 дка (+249)
Симеоновград4182 дка (-8)
Хасково629 дка (+271)
Харманли588 дка (-14)
Хасково481 дка
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
3946 (-1260) от 5305 дка (-1077) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3946 дка (-1260)
Симеоновград3224 дка
Симеоновград412 дка (-1260)
Симеоновград310 дка
Област: Стара Загора1359 дка (+183)
Стара Загора1105 дка (+183)
Стара Загора254 дка
30
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3452 дка 
3452 от 3452 дка (+190) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3452 дка (+190)
Симеоновград3452 дка (+190)
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1075 дка 
3224 от 3224 дка (+397) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3224 дка (+397)
Симеоновград1552 дка (-153)
Симеоновград1385 дка (+550)
Симеоновград287 дка
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 2765 дка 
2765 от 2765 дка (+62) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2765 дка (+62)
Симеоновград2765 дка (+62)
53
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 2760 дка 
2760 от 2760 дка (-20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2760 дка (-20)
Симеоновград2760 дка (-20)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 2734 дка 
2734 от 2734 дка (+1968) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2734 дка (+1968)
Симеоновград2734 дка (+1968)
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 1361 дка 
2721 от 2721 дка (-683) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2721 дка (-683)
Симеоновград2237 дка (+268)
Симеоновград484 дка (-951)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 872 дка 
1743 от 1743 дка (-59) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1743 дка (-59)
Симеоновград1656 дка (-62)
Симеоновград87 дка (+3)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1656 дка 
1656 от 1656 дка (-10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1656 дка (-10)
Симеоновград1656 дка (-10)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1634 дка 
1634 от 1634 дка (+70) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1634 дка (+70)
Симеоновград1634 дка (+70)
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1633 дка 
1633 от 1633 дка (-93) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1633 дка (-93)
Симеоновград1633 дка (-93)
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 711 дка 
1422 от 1422 дка (+414) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1422 дка (+414)
Симеоновград853 дка (-155)
Симеоновград569 дка (+569)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 674 дка 
1347 от 1347 дка (+764) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1347 дка (+764)
Симеоновград1186 дка (+603)
Симеоновград161 дка (+161)
12
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1270 дка 
1270 от 1270 дка (+163) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1270 дка (+163)
Симеоновград1270 дка (+163)
68
2019
На печалба
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 693 дка 
1239 (-552) от 2078 дка (-326) 
3 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2078 дка (-326)
Симеоновград1239 дка (-552)
Харманли632 дка (+19)
Любимец207 дка (+207)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 922 дка 
922 от 922 дка (+242) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково922 дка (+242)
Симеоновград922 дка (+242)
32
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 765 дка 
874 (-13) от 1530 дка (-107) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1530 дка (-107)
Симеоновград874 дка (-13)
Харманли656 дка (-94)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 842 дка 
842 от 842 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково842 дка
Симеоновград842 дка
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 401 дка 
801 от 801 дка (-53) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково801 дка (-53)
Симеоновград729 дка (-53)
Симеоновград72 дка
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 801 дка 
801 от 801 дка (+281) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково801 дка (+281)
Симеоновград801 дка (+281)
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 379 дка 
758 от 758 дка (+38) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково758 дка (+38)
Симеоновград395 дка (+38)
Симеоновград363 дка
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 742 дка 
742 от 742 дка (-21) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково742 дка (-21)
Симеоновград742 дка (-21)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 710 дка 
710 от 710 дка (+158) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково710 дка (+158)
Симеоновград710 дка (+158)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Симеоновград обл. Хасково Страна Холдинг
52
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 3376 дка 
14 182 (+193) от 16 878 дка (+410) 
Хасково: 8 Страна: 222
78
2019
ХОЛДИНГ 76 641 дка (-1448)  
Страна: 11
47
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2341 дка 
13 187 (+1262) от 35 110 дка (+1165) 
Хасково: 18 Страна: 38
29
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 7501 дка 
7501 от 7501 дка (-274) 
Хасково: 47 Страна: 1045
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3271 дка 
6541 от 6541 дка (+1154) 
Хасково: 58 Страна: 1236
38
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 5579 дка 
5579 от 5579 дка (-229) 
Хасково: 74 Страна: 1515
52
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 4742 дка 
4742 от 4742 дка (-32) 
Хасково: 94 Страна: 1810
25
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1470 дка 
4182 (-8) от 5880 дка (+249) 
Хасково: 69 Страна: 1420
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
3946 (-1260) от 5305 дка (-1077) 
Хасково: 112 Страна: 1594
30
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3452 дка 
3452 от 3452 дка (+190) 
Хасково: 125 Страна: 2359
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1075 дка 
3224 от 3224 дка (+397) 
Хасково: 134 Страна: 2489
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 2765 дка 
2765 от 2765 дка (+62) 
Хасково: 161 Страна: 2797
53
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 2760 дка 
2760 от 2760 дка (-20) 
Хасково: 162 Страна: 2799
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 2734 дка 
2734 от 2734 дка (+1968) 
Хасково: 165 Страна: 2819
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 1361 дка 
2721 от 2721 дка (-683) 
Хасково: 166 Страна: 2824
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 872 дка 
1743 от 1743 дка (-59) 
Хасково: 222 Страна: 3719
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1656 дка 
1656 от 1656 дка (-10) 
Хасково: 229 Страна: 3819
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1634 дка 
1634 от 1634 дка (+70) 
Хасково: 235 Страна: 3856
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1633 дка 
1633 от 1633 дка (-93) 
Хасково: 236 Страна: 3859
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 711 дка 
1422 от 1422 дка (+414) 
Хасково: 265 Страна: 4166
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 674 дка 
1347 от 1347 дка (+764) 
Хасково: 278 Страна: 4286
12
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1270 дка 
1270 от 1270 дка (+163) 
Хасково: 290 Страна: 4412
68
2019
На печалба
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 693 дка 
1239 (-552) от 2078 дка (-326) 
Хасково: 197 Страна: 3340
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 922 дка 
922 от 922 дка (+242) 
Хасково: 383 Страна: 5262
32
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 765 дка 
874 (-13) от 1530 дка (-107) 
Хасково: 252 Страна: 4010
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 842 дка 
842 от 842 дка 
Хасково: 406 Страна: 5535
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 401 дка 
801 от 801 дка (-53) 
Хасково: 422 Страна: 5683
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 801 дка 
801 от 801 дка (+281) 
Хасково: 423 Страна: 5684
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 379 дка 
758 от 758 дка (+38) 
Хасково: 442 Страна: 5887
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 742 дка 
742 от 742 дка (-21) 
Хасково: 446 Страна: 5966
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 710 дка 
710 от 710 дка (+158) 
Хасково: 463 Страна: 6133

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Симеоновград, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Ангел Бонев

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Симеоновград (2022)

9
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020721
2021.493843501800
2021.34402280600
2021.285043501300
2021604803102801800
2022.4146363204963
2022.31700117001700
2022.21249112491249
2022.11625214501800
20221498103204963
2023.31670515501800
2023.15582320796
2023135273201800

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Ангел Бонев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Ангел Бонев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Ангел Бонев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Ангел Бонев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Ангел Бонев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Ангел Бонев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
52
47
29
Ангел Бонев
38
52
25
30
53
12
68
32

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
52
47
29
Ангел Бонев
38
52
25
30
53
12
68
32

Няма намерени резултати

100 504 дка
105 788 дка
32 104
18 306 (57%)
4.86
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
440 589
541 715
617 738
7462

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.