Лом обл. Монтана

Обща информация
 

Лом

 
 
10
 
193 056 
 
62
 
4.1 / 78%
 
Обяви за земеделска земя в Лом
Средни оценки
 
 
64
 
53

Арендатори в община Лом

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
88
2019
ХОЛДИНГ 102 547 дка (-650)  
74
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 4590 дка 
38 262 (-829) от 45 897 дка (-777) 
10 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана45 433 дка (-777)
Лом29 382 дка (+177)
Лом7326 дка (-902)
Вълчедръм5148 дка (+74)
Медковец1743 дка (-22)
Лом1237 дка (-19)
Лом317 дка (-85)
Медковец280 дка
Област: Видин464 дка
Димово218 дка
Димово154 дка
Димово92 дка
79
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 3883 дка 
28 570 (-562) от 34 947 дка (-513) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана30 961 дка (-491)
Лом20 792 дка (-23)
Лом4202 дка (-363)
Лом2231 дка (-102)
Медковец1480 дка (+24)
Лом1345 дка (-74)
Медковец502 дка (+6)
Медковец409 дка (+41)
Област: Враца3986 дка (-22)
Козлодуй2584 дка (-26)
Козлодуй1402 дка (+4)
88
2019
ХОЛДИНГ 102 547 дка (-650)  
Комасационен фактор: 3270 дка 
14 903 (+81) от 32 703 дка (+22) 
10 землища, 5 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана32 703 дка (+22)
Лом14 302 дка (+64)
Монтана8549 дка (+126)
Монтана3190 дка (+72)
Якимово2222 дка (-147)
Медковец1640 дка (+29)
Медковец957 дка (-267)
Монтана899 дка (+24)
Лом601 дка (+17)
Монтана253 дка (+14)
Бойчиновци90 дка (+90)
ХОЛДИНГ 40 182 дка (+462)  
63
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 4285 дка 
11 555 от 12 856 дка (+275) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана11 555 дка (+275)
Лом8076 дка (+444)
Лом3479 дка (-169)
Област: Плевен1301 дка
Кнежа1301 дка
53
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 5041 дка 
9910 (-4) от 10 081 дка (+167) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана10 081 дка (+167)
ЛомСТАЛИЙСКА МАХАЛА9910 дка (-4)
БрусарциВАСИЛОВЦИ171 дка (+171)
79
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2312 дка 
8846 от 9247 дка (+381) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана9247 дка (+381)
Лом5195 дка (-18)
Лом3400 дка (+399)
Брусарци401 дка
Лом251 дка
47
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 2268 дка 
8555 от 9070 дка (-12) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана9070 дка (-12)
Лом8209 дка (-12)
Лом346 дка
Медковец284 дка
Медковец231 дка
ХОЛДИНГ 40 182 дка (+462)  
73
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2996 дка 
7254 (-93) от 17 973 дка (+170) 
6 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана16 678 дка (+170)
Вълчедръм7065 дка (+260)
Лом4010 дка (+20)
Лом3186 дка (-113)
Вълчедръм2359 дка (+3)
Лом58 дка
Област: Враца1295 дка
Оряхово1295 дка
ХОЛДИНГ 40 182 дка (+462)  
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 2338 дка 
6938 (-19) от 9353 дка (+17) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана9353 дка (+17)
Лом5218 дка
Вълчедръм1822 дка
Лом1720 дка (-19)
Вълчедръм593 дка (+36)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1158 дка 
5597 (+934) от 5792 дка (+1129) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана5792 дка (+1129)
Лом3265 дка (+9)
Лом2332 дка (+925)
Брусарци114 дка (+114)
Брусарци70 дка (+70)
Брусарци11 дка (+11)
69
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 4636 дка 
5051 (-41) от 13 907 дка (+55) 
3 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана12 863 дка (+55)
Вълчедръм7812 дка (+96)
Лом5051 дка (-41)
Област: Плевен1044 дка
Гулянци1044 дка
63
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2567 дка 
4679 (-328) от 66 731 дка (+3142) 
26 землища, 8 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив30 719 дка (+2574)
Първомай9334 дка (+1828)
Първомай4562 дка (+56)
Първомай4230 дка (-820)
Първомай3315 дка (-24)
Асеновград2427 дка (+490)
Асеновград2178 дка (+133)
Първомай1932 дка (-484)
Асеновград1653 дка (+1653)
Първомай1088 дка (-258)
Област: Ямбол16 199 дка
Елхово3187 дка
Елхово3105 дка
Елхово2852 дка
Елхово1807 дка
Елхово1391 дка
Елхово1201 дка
Елхово1138 дка
Болярово1122 дка
Елхово340 дка
Елхово56 дка
Област: Хасково10 012 дка (+246)
Димитровград9597 дка (+252)
Димитровград415 дка (-6)
Област: Монтана7871 дка (-347)
Лом4104 дка (-41)
Вълчедръм2200 дка (-7)
Вълчедръм992 дка (-12)
Лом575 дка (-287)
Област: Плевен1930 дка (+669)
Гулянци1930 дка (+669)
66
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 1324 дка 
3971 от 3971 дка (-13) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана3971 дка (-13)
Лом2015 дка (-9)
Лом1947 дка (-13)
Лом9 дка (+9)
ХОЛДИНГ 69 471 дка (+23 264)  
Комасационен фактор: 1217 дка 
3206 (-601) от 23 125 дка (+9201) 
19 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин14 021 дка (+3904)
Димово3705 дка (+2675)
Димово2669 дка
Димово2088 дка
Димово1012 дка (+1012)
Ружинци903 дка (+903)
Ружинци805 дка (-869)
Димово755 дка
Димово635 дка
Чупрене382 дка
Чупрене360 дка
Димово293 дка (+101)
Димово207 дка
Чупрене138 дка (+13)
Ружинци59 дка (+59)
Чупрене10 дка (+10)
Област: Монтана9104 дка (+5297)
Монтана5898 дка (+5898)
Лом1863 дка (-105)
Лом928 дка (+928)
Лом415 дка (-1424)
55
2019
На печалба
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1497 дка 
2914 (-345) от 11 977 дка (-358) 
8 землища, 5 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана9405 дка (-321)
Якимово5178 дка (-36)
Лом2856 дка (-312)
Якимово708 дка (-16)
Монтана527 дка (+72)
Якимово78 дка (+4)
Лом58 дка (-33)
Област: Враца1710 дка (-53)
Бяла Слатина1710 дка (-53)
Област: Плевен862 дка (+16)
Кнежа862 дка (+16)
30
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2712 дка 
2712 от 2712 дка (-92) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана2712 дка (-92)
Лом2712 дка (-92)
ХОЛДИНГ 69 471 дка (+23 264)  
86
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 999 дка 
2702 (+42) от 40 967 дка (+12 613) 
41 землища, 10 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана22 379 дка (+3289)
Медковец5280 дка (+2869)
Монтана4904 дка
Монтана1577 дка (-78)
Лом1277 дка
Бойчиновци1082 дка (+1082)
Бойчиновци907 дка (-82)
Лом883 дка (+308)
Монтана832 дка (+43)
Бойчиновци752 дка (+34)
Бойчиновци694 дка (+36)
Монтана682 дка (+177)
Монтана662 дка (+63)
Монтана613 дка
Лом542 дка (-266)
Медковец470 дка (-1126)
Бойчиновци448 дка (+73)
Монтана270 дка (+16)
Брусарци176 дка
Брусарци131 дка (+131)
Берковица93 дка
Берковица58 дка
Бойчиновци37 дка
Берковица9 дка (+9)
Област: Видин18 588 дка (+9324)
Ружинци4309 дка (+4309)
Димово3381 дка (+127)
Димово2262 дка (+2262)
Димово2231 дка
Ружинци1464 дка (+1464)
Ружинци1105 дка (+997)
Димово1087 дка (-997)
Димово684 дка (+97)
Ружинци593 дка (+593)
Димово526 дка (+35)
Димово263 дка (-6)
Димово191 дка (+191)
Димово139 дка (+139)
Брегово118 дка (+118)
Димово105 дка (-5)
Макреш68 дка
Ружинци38 дка
Макреш24 дка
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 862 дка 
2587 от 2587 дка (+136) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана2587 дка (+136)
Лом2105 дка (+121)
Лом363 дка (+15)
Лом119 дка
52
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 698 дка 
2573 (+2505) от 2793 дка (+1307) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана2573 дка (+2505)
Лом2573 дка (+2505)
Област: Видин220 дка (-1198)
Ружинци125 дка (-1293)
Ружинци52 дка (+52)
Ружинци43 дка (+43)
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 477 дка 
1907 от 1907 дка (+1049) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана1907 дка (+1049)
Лом898 дка (+898)
Лом376 дка (-219)
Лом370 дка (+370)
Лом263 дка
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 760 дка 
1718 (-342) от 3041 дка (-324) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана3041 дка (-324)
Медковец1323 дка (+18)
Лом1273 дка (-23)
Лом323 дка (-319)
Лом122 дка
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 498 дка 
1705 (+264) от 2987 дка (+221) 
6 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана2987 дка (+221)
Брусарци1040 дка (+124)
Лом630 дка (-1)
Лом463 дка (+71)
Лом418 дка
Медковец242 дка (-167)
Лом194 дка (+194)
54
2019
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1220 дка 
1643 (+470) от 2439 дка (+500) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана2439 дка (+500)
Лом1643 дка (+470)
Вълчедръм796 дка (+30)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1269 дка 
1269 от 1269 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана1269 дка
Лом1269 дка
75
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 625 дка 
1249 от 1249 дка (-1) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана1249 дка (-1)
Лом789 дка
Лом460 дка (-1)
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 552 дка 
1104 от 1104 дка (-21) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана1104 дка (-21)
Лом942 дка (-21)
Лом162 дка
75
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 476 дка 
952 от 952 дка (+187) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана952 дка (+187)
Лом906 дка (+141)
Лом46 дка (+46)
85
2019
ХОЛДИНГ 363 484 дка (+60 516)  
86
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2868 дка 
950 (+1) от 306 854 дка (+52 825) 
107 землища, 22 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана167 346 дка (+11 450)
Якимово27 489 дка (+125)
Вълчедръм17 652 дка (+100)
Якимово12 558 дка (-237)
Вълчедръм12 449 дка (+3192)
Вълчедръм12 395 дка (-591)
Вълчедръм9953 дка (-5129)
Вълчедръм8827 дка (-42)
Якимово8585 дка (+872)
Вълчедръм8069 дка (+3708)
Медковец8027 дка (+1604)
Бойчиновци4537 дка (-421)
Бойчиновци3646 дка (+140)
Бойчиновци3465 дка (+3465)
Бойчиновци3143 дка (+141)
Монтана3089 дка (-139)
Вълчедръм2935 дка (-773)
Брусарци2380 дка (+681)
Медковец2339 дка (+247)
Бойчиновци2048 дка (+320)
Брусарци1717 дка (-15)
Брусарци1607 дка (+680)
Монтана1531 дка (+1127)
Якимово1460 дка (+87)
Вълчедръм950 дка (+268)
Бойчиновци680 дка (+680)
Бойчиновци674 дка (+4)
Лом590 дка (+1)
Вълчедръм570 дка (+1)
Бойчиновци532 дка (+532)
Бойчиновци504 дка (+9)
Брусарци443 дка (+29)
Брусарци404 дка (+404)
Лом360 дка
Медковец335 дка (+143)
Монтана267 дка (-1)
Медковец248 дка (+8)
Бойчиновци178 дка
Брусарци154 дка
Монтана132 дка (+132)
Медковец108 дка
Берковица94 дка (+94)
Монтана71 дка (-90)
Монтана58 дка (+43)
Монтана35 дка (+35)
Монтана24 дка (+16)
Вълчедръм18 дка
Вълчедръм16 дка
Област: Видин111 746 дка (+33 566)
Грамада14 500 дка (+5)
Бойница12 462 дка (+12 462)
Ружинци9880 дка (+9880)
Ружинци7430 дка (+305)
Видин7370 дка (+328)
Макреш7245 дка (+168)
Макреш6404 дка (+117)
Димово3945 дка (+246)
Димово3686 дка (+448)
Димово3000 дка (+62)
Грамада2970 дка (-1)
Видин2887 дка (+462)
Ружинци2681 дка (+2681)
Ружинци2453 дка (+96)
Бойница2327 дка (+589)
Бойница2183 дка (+164)
Бойница2170 дка (+357)
Грамада2103 дка (+1)
Бойница1547 дка (+475)
Димово1401 дка
Ружинци1256 дка (+234)
Видин1189 дка (+145)
Видин1139 дка (+223)
Грамада992 дка (+6)
Видин833 дка (+226)
Димово745 дка (+745)
Бойница589 дка (+41)
Кула575 дка (+575)
Димово575 дка (+75)
Димово575 дка (+7)
Бойница572 дка (+248)
Брегово546 дка (+546)
Макреш475 дка (-257)
Макреш447 дка (+447)
Брегово423 дка (+423)
Видин297 дка (+1)
Димово295 дка
Димово275 дка
Кула268 дка
Макреш265 дка (+265)
Видин228 дка (+228)
Брегово214 дка (+214)
Видин145 дка (+145)
Ружинци73 дка (+73)
Ново село43 дка (+43)
Димово34 дка (+34)
Димово22 дка (+22)
Димово12 дка (+12)
Област: Враца27 762 дка (+7809)
Хайредин7288 дка (-572)
Козлодуй4333 дка (+88)
Хайредин4280 дка (+252)
Борован4134 дка (+4134)
Хайредин1728 дка (+51)
Враца1668 дка (+1668)
Козлодуй1624 дка (+107)
Враца1405 дка (+1405)
Хайредин858 дка (+350)
Борован275 дка (+275)
Мизия126 дка (+126)
Хайредин43 дка (-75)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 892 дка 
892 от 892 дка (-62) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана892 дка (-62)
Лом892 дка (-62)
46
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 1138 дка 
864 (+93) от 5692 дка (+272) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана5692 дка (+272)
Медковец3384 дка (-21)
Лом864 дка (+93)
Вълчедръм651 дка
Медковец604 дка (+200)
Медковец189 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Лом обл. Монтана Страна Холдинг
88
2019
ХОЛДИНГ 102 547 дка (-650)  
Страна: 8
74
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 4590 дка 
38 262 (-829) от 45 897 дка (-777) 
Монтана: 4 Страна: 25
79
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 3883 дка 
28 570 (-562) от 34 947 дка (-513) 
Монтана: 8 Страна: 39
88
2019
ХОЛДИНГ 102 547 дка (-650)  
Страна: 8
Комасационен фактор: 3270 дка 
14 903 (+81) от 32 703 дка (+22) 
Монтана: 7 Страна: 47
ХОЛДИНГ 40 182 дка (+462)  
Страна: 27
63
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 4285 дка 
11 555 от 12 856 дка (+275) 
Монтана: 21 Страна: 390
53
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 5041 дка 
9910 (-4) от 10 081 дка (+167) 
Монтана: 26 Страна: 634
79
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2312 дка 
8846 от 9247 дка (+381) 
Монтана: 32 Страна: 749
47
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 2268 дка 
8555 от 9070 дка (-12) 
Монтана: 34 Страна: 772
ХОЛДИНГ 40 182 дка (+462)  
Страна: 27
73
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2996 дка 
7254 (-93) от 17 973 дка (+170) 
Монтана: 16 Страна: 187
ХОЛДИНГ 40 182 дка (+462)  
Страна: 27
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 2338 дка 
6938 (-19) от 9353 дка (+17) 
Монтана: 30 Страна: 736
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1158 дка 
5597 (+934) от 5792 дка (+1129) 
Монтана: 53 Страна: 1453
69
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 4636 дка 
5051 (-41) от 13 907 дка (+55) 
Монтана: 19 Страна: 339
63
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2567 дка 
4679 (-328) от 66 731 дка (+3142) 
Монтана: 41 Страна: 14
66
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 1324 дка 
3971 от 3971 дка (-13) 
Монтана: 69 Страна: 2113
ХОЛДИНГ 69 471 дка (+23 264)  
Страна: 13
Комасационен фактор: 1217 дка 
3206 (-601) от 23 125 дка (+9201) 
Монтана: 33 Страна: 112
55
2019
На печалба
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1497 дка 
2914 (-345) от 11 977 дка (-358) 
Монтана: 29 Страна: 448
30
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2712 дка 
2712 от 2712 дка (-92) 
Монтана: 101 Страна: 2830
ХОЛДИНГ 69 471 дка (+23 264)  
Страна: 13
86
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 999 дка 
2702 (+42) от 40 967 дка (+12 613) 
Монтана: 11 Страна: 28
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 862 дка 
2587 от 2587 дка (+136) 
Монтана: 104 Страна: 2904
52
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 698 дка 
2573 (+2505) от 2793 дка (+1307) 
Монтана: 106 Страна: 2775
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 477 дка 
1907 от 1907 дка (+1049) 
Монтана: 133 Страна: 3519
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 760 дка 
1718 (-342) от 3041 дка (-324) 
Монтана: 91 Страна: 2605
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 498 дка 
1705 (+264) от 2987 дка (+221) 
Монтана: 93 Страна: 2646
54
2019
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1220 дка 
1643 (+470) от 2439 дка (+500) 
Монтана: 113 Страна: 3009
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1269 дка 
1269 от 1269 дка 
Монтана: 162 Страна: 4415
75
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 625 дка 
1249 от 1249 дка (-1) 
Монтана: 165 Страна: 4456
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 552 дка 
1104 от 1104 дка (-21) 
Монтана: 177 Страна: 4772
75
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 476 дка 
952 от 952 дка (+187) 
Монтана: 184 Страна: 5162
85
2019
ХОЛДИНГ 363 484 дка (+60 516)  
Страна: 2
86
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2868 дка 
950 (+1) от 306 854 дка (+52 825) 
Монтана: 1 Страна: 1
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 892 дка 
892 от 892 дка (-62) 
Монтана: 192 Страна: 5342
46
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 1138 дка 
864 (+93) от 5692 дка (+272) 
Монтана: 54 Страна: 1488

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Лом, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Петровката ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Лом (2022)

10
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201042
2021.4120255931699
2021.384635041499
2021.2110027001500
202115801074105041699
2022.41506188395000
2022.3201474445000
2022.2152942715000
2022.1847143255000
202218841376432715000
2023.32316614323500
2023.22668713006000
2023.1247572535000
20232495202536000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Петровката ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Петровката ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Петровката ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Петровката ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Петровката ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Петровката ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
74
79
63
Петровката ЕООД53
79
47
73
69
63
66
55
30
86
52
54
75
75
86
46

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
74
79
63
Петровката ЕООД53
79
47
73
69
63
66
55
30
86
52
54
75
75
86
46

Няма намерени резултати

198 372 дка
193 056 дка
49 112
21 990 (45%)
4.11
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
367 595
4113 968
57200
67440
102169

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.